Vejledning til afhentning af ansøgninger - Optagelse.dk

optagelse.dk

Vejledning til afhentning af ansøgninger - Optagelse.dk

Bemærk

3.1 Opmærksomhedslisten

Du kan søge på status af uddannelsesplanen, afgivende institution eller indtaste det

CPR-nr. du ønsker at finde. Du får vist resultatet ved at trykke på Filtrer.

Du kan også sortere på CPR, Navn, Afgivende institution, Klasse, Status og Sidst opdateret

ved at trykke på felterne.

I kolonnen Vurdering vises en farvet firkant per uddannelsesønske. Firkanterne er

farvekodet:

Rød for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke uddannelsesparat

Grøn for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat

Gul for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat til Erhvervsuddannelse

med adgangsbegrænsning. Hvis eleven har en gul firkant

først, er fristen for parathedsvurderingen 30. marts.

Det samme er tilfældet for kolonnerne med EUD og GYM:

Rød firkant, hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat til uddannelserne

Grøn firkant, hvis eleven er vurderet uddannelsesparat til uddannelserne

En ”-”, hvis eleven ikke har valgt et ønske under enten GYM eller EUD.

I det her tilfælde er vi på en gymnasial institution, derfor er der røde firkanter under

GYM.

24 © UNI•C, 27. marts 2012

More magazines by this user
Similar magazines