HK it, medie & industri 0412 (.pdf) - Christina Carlsen

christinacarlsen.dk

HK it, medie & industri 0412 (.pdf) - Christina Carlsen

it, medie

&

industri

Nr. 4 2012

5 Den danske model

6 Fleksjobber frygter at blive stavnsbundet

10 Ansatte ejer og styrer egen virksomhed

it, medie & industri | 1


it, medie

&

industri

udgives af:

HK it, medie & industri Hovedstaden

Svend Aukens Plads 11

2300 København S

Fax: 33 30 28 50 • mail: imi@hk.dk

www.imi.hk.dk

oplag: 17.500

faglig afdeling

Tlf. 33 30 29 45

medlemsservice/kontingent

Tlf. 33 30 29 31

åbningstider i faglig afdeling

og medlemsservice/kontingent

Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15

Tirsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

a-kassen · tlf. 70 10 67 89

telefontider:

Mandag - torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-16

a-kassens jobformidling

Tlf. 33 30 29 39

personlig henvendelse

i a-kassen (job og vejledning)

Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15

Tirsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

it, medie & industri

Udkommer næste gang 30. nov. 2012

Deadline 1. nov. 2012

Ansv.: Ulla Jeppesen

Journalist: Kirsten Magelund (DJ)

Foto: Sonja Iskov

layout:

Eks-Skolens Trykkeri · 35 35 72 76

Tryk: ColorPrint

Skrift: Clearview

forsiden:

Bogholder Sussie Müller er ansat i fleksjob

14 timer om ugen hos Malerfimaet

Per Hardi. Foto: Sonja Iskov

Angreb på lønmodtagerne

forklædt som frihedskamp

fremover skal du arbejde 45 timer om ugen uden overarbejdsbetaling og til 30 kr.

mindre i timen! Fik du den besked, ville du nok føle dig temmelig forurettet og bede din

fagforening om hjælp. Det var også, hvad 3F-medlemmerne på Restaurant Vejlegården

gjorde, og det var det, som førte til den faglige konflikt, der har været sommerens store

emne i pressen.

reelt er der tale om en helt almindelig og ikke spor usædvanlig faglig kamp. Det eneste

usædvanlige er den megen opmærksomhed, konflikten har fået. Dette skyldes dels

den velkendte agurketid i pressen, dels mange journalisters ukendskab til spillereglerne

på det danske arbejdsmarked, og dels en række borgerlige politikeres behov for at profilere

sig selv.

med store dele af dansk presse som villige mikrofonholdere har restauratør Amin

Skov fremstillet sig selv som den stakkels, lille mand, der kæmper en frihedskamp mod

den store, stygge fagbevægelse. At han selv startede med at lockoute personalet, og at

det er ham, der via en Krifa-overenskomst kræver, at de ansatte skal arbejde 45 timer

om ugen – og til en væsentligt lavere løn – tales der ikke meget om. Man kunne ellers

mene, at det var mere synd for de ansatte end for Amin Skov.

helt ud af proportioner kom den ophedede debat med Venstres og DF’s forslag om –

i frihedens navn – at forbyde blokade som fagligt våben. Det forslag vil åbne for, at foreninger

fra hele EU kan tilbyde arbejdsgivere ringere løn- og arbejdsvilkår på det danske

arbejdsmarked.

men friheden skal åbenbart ikke gælde alle. Et blokadeforbud vil nemlig tvinge folk

til at arbejde for Amin Skov, selvom de ikke ønsker det – heriblandt de grafiske HKmedlemmer,

der som led i en lovlig sympatikonflikt nægter at trykke annoncer for Vejlegården.

vejlegårdskonflikten handler i bund og grund om, hvorvidt en arbejdsgiver skal kunne

droppe en eksisterende overenskomst til fordel for en billigere overenskomst med

en anden organisation. Får Vejlegården og de øvrige cafeejere og restauratører, der forsøger

det samme som Amin Skov, held hermed, bliver restaurationsbranchen det rene

Wild West. Og lykkes det at smadre løn- og arbejdsvilkår i denne

branche, vil arbejdsgivere fra andre brancher følge efter.

3f’s kamp er altså vigtig for hele fagbevægelsen. Derfor har

HK/Privat etableret sympatikonflikt, og derfor deltog HK it, medie

& industri Hovedstaden i demonstrationen ved Vejlegården

den 4. august.

en samlet lo-fagbevægelse har tilkæmpet sig resultater

som en 37 timers arbejdsuge, overtidsbetaling,

løn under barsel, den sjette ferieuge og

arbejdsmarkedspension. En samlet LO-fagbevægelse

skal også stå vagt om resultaterne!

Ulla Jeppesen

01uj@hk.dk


6

8

15

INDHOLD

ARTIKLER

4 Solidarity SongS. Typograf Janne

Lærkedahl og tidligere fagforeningsleder

Bjarne Nielsen har udgivet en cd med in-

ternationale sange om solidaritet.

5 debat. Den danske models udfordringer

blev sat under lup på et fyraftensmøde i HK

Hovedstaden

6 flekSjob. Bogholder Sussie Müller frygter

for konsekvenserne af fleksjobreformen.

8 praktik. En af verdens største biotekno-

logiske virksomheder Novo Nordisk A/S

sikrer sig fremtidig arbejdskraft ved bevidst

at rekruttere nye laborantpraktikanter.

10 kooperativ virkSomhed. Eks-Skolens

Trykkeri fylder 40 år.

12 internationalt. Grafiker Maj-Britt Milsted

har besøgt Colombia, hvor hun mødte

faglige tillidsfolk og deltog i Den Patriotiske

Marchs folkemøde i Bogota.

14 jobpatruljen. Frivillige unge tjekker

hver sommer andre unges løn og arbejdsforhold.

15 vejlegården. Først i august var HK IMI

sammen med 50 andre fagforeninger til

støttedemonstration for 3F og den danske

arbejdsmarkedsmodel.

16 nye tillidSvalgte.

17 grafiSk kommunikation. Aktivitets-

program for andet halvår.

18 kurSer, mØder, arrangementer.

BAGSIDEN

aftalen er på pladS. Reservedelseks-

pedient Phillip Breining sætter pris på ord-

nede forhold på arbejdspladsen.

HK it, medie & industri Hovedstaden – kort fortalt

Medlemmerne af HK it, medie & industri Hoved staden arbejder på virksomheder, der ligger i en af de 29 kommuner i hovedstadsregionen.

Medlemmerne arbejder på indu strivirksomheder, herunder i medicinalindustrien, på it-virksomheder og

inden for den grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til trykkerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand Ulla

Jeppesen 22 medarbejdere, som er klar til at bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. Find afdelingens medarbejdere på

www.imi.hk.dk > Om it medie & industri

it, medie & industri | 3


Solidaritet for altid

Ved en koncert i HK Hovedstaden i juni præsenterede typograf og sanger Janne Lærkedahl

med Band sangene fra den nye cd Solidarity Forever

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Janne Lærkedahl med band spillede en juniaften

internationale solidaritetssange for

et par hundrede tilhørere i HK Hovedstaden.

Sange fra hele verden er repræsenteret

på Solidarity Forever, og ved præsentationen

af cd’en, sagde typograf og sanger

Janne Lærkedahl:

– Vi har valgt 13 forskellige internationale

solidaritetssange. Nogle er fra det

forrige århundrede, men der er også nyere

sange med. Med industrialiseringen be-

Hør lydklip fra de 13 sange på solidarity.com

På siden kan man også bestille cd’en.

4 | it, medie & industri

gyndte arbejderbevægelsen for alvor at

kæmpe for ordentlige arbejdsforhold, og

med kampen kom også sangene. Solidarity

Forever skal bidrage til at skabe optimisme,

livsglæde og sammenhold.

Bandet består – ud over Janne Lærkedahl

– af bassist og guitarist Knut Henriksen,

Gert Smedegaard på trommer og percussion

samt guitarist Stanley Samuelsen,

som også har produceret Solidarity Forever.

Samarbejde i Sunlark

Cd’en er udgivet på pladeselskabet Sunlark

i et samarbejde mellem Janne Lærkedahl

og typograf Bjarne Nielsen, som fik ideen

til at udgive solidaritetssangene.

– Med cd’en vil vi gerne give styrke til traditionen

for at udbrede solidaritet og sammenhold

– også på det internationale plan.

Solidaritet er – sammen med kærligheden

– den smukkeste følelse, der kan opstå mellem

mennesker, siger Bjarne Nielsen.

Han har siden sidst i 1970’erne været

fagforeningsleder i henholdsvis Dansk

Typograf-Forbund, Grafisk Forbund og

HK/Privat, indtil han i november 2011 gik

på pension.

– Cd’en er blevet til i forbindelse med

CO-industris 100 års jubilæum, og vi havde

premiere 19. juni, hvor sangene blev spillet

og cd’en delt ud på den store internationale

kongres i Bella Centret. Her var over

1.000 fagforeningsfolk fra 109 lande samlet

for at skabe en ny fælles global organisation

– IndustriALL Global Union – for

50 millioner industriansatte verden over,

oplyser Bjarne Nielsen.

Solidarity Forever

Blandt de traditionelle sange på cd’en er

Joe Hill, We Shall Overcome og Solidarity

Forever. Sydamerika er repræsenteret med

Gracias a la Vida og Solo Le Pida a Dios.

Herudover kan man lytte til John Lennons

Working Class Hero og Imagine, Tracy

Chapmans Talk About a Revolution, Buffy

Sainte-Maries Universal Soldier og frihedssangen

Free Nelson Mandela, hvor ugandiske

kvinder, som i en periode havde ophold

i Danmark, synger kor.


Den danske model

står over for udfordringer

På det danske arbejdsmarked aftaler de faglige organisationer og arbejdsgiverne de ansattes

løn og arbejdsvilkår. Men den danske model er under pres af EU, de »gule foreninger« og af,

at stadigt færre organiserer sig, lød det i debatten under et fyraftensmøde i HK Hovedstaden

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Den danske model, hvor løn og arbejdsvilkår

på arbejdsmarkedet bliver aftalt

mellem de ansattes organisationer og arbejdsgiverne,

står ifølge formand for LO

Storkøbenhavn Peter Kay Mortensen over

for udfordringer. Således bliver en stadigt

stigende andel af vilkårene på arbejdsmarkedet

reguleret gennem lovgivning, hvilket

skyldes krav fra EU om, at fælles regler skal

træde i kraft i hele Europa. Derudover er

den danske fagbevægelse under pres fra

såkaldte »gule foreninger«, og af at færre

organiserer sig i de fagforeninger, som har

retten til at forhandle overenskomst.

– Men måske handler det også om, at

der ikke er særligt mange, som kender til

eller hører noget om, hvad vi i fagbevægelsen

egentlig står for. Derfor ser jeg det som

en væsentlig opgave at informere bredt og

gøre det synligt, hvad vi laver, sagde Peter

Kay Mortensen.

Tager udfordringerne op

Ud over at den danske model er udfordret af

EU og »de gule«, nævnte Peter Kay Mortensen,

at kun tre fjerdele af arbejdsmarkedet

er dækket af overenskomster – inden for

det private område alene er tallet endnu

lavere. Samtidig har kun halvdelen af arbejdspladserne

valgt en tillidsrepræsentant.

På det private område er dette tal helt

nede på godt en fjerdedel. Når det kommer

til arbejdsmiljørepræsentanter, så er det 80

procent af arbejdspladserne, der har valgt

en sådan. Derudover er under 70 procent af

de danske lønmodtagere organiserede i en

fagforening.

– Hvor længe endnu kan vi sige, at vi

har et kollektivt overenskomstsystem, der

dækker så bredt, at der ingen grund er til at

Fyraftensmøde i HK Hovedstaden, hvor medlemmer debatterede den danske arbejdsmarkedsmodel.

– De unge i folkeskolen skal undervises den

danske model, foreslog LO’s næstformand Lizette

Risgaard.

regulere arbejdsmarkedet gennem lovgivning,

spurgte Peter Kay Mortensen.

Især den unge generation mangler

kendskab til fagbevægelsen, fremhævede

næstformand i LO Lizette Risgaard.

– Vi skal ud på arbejdspladserne for at

oplyse de ansatte om, hvor der er hjælp at

– Fagbevægelsen skal synliggøre, hvad vi

laver, sagde formand for LO Storkøbenhavn

Peter Kay Mortensen.

hente, hvis de får brug for det. Samtidig har

vi en kæmpe udfordring i at undervise børn

og unge i folkeskolen om, hvordan goderne

på arbejdspladsen ikke er kommet af

sig selv, men gennem tiden er blevet – og

fortsat bliver – kæmpet hjem af fagbevægelsen,

understregede Lizette Risgaard.

it, medie & industri | 5


Fleksjobber

frygter at blive stavnsbundet

Efter en trafikulykke som barn er bogholder Sussie Müller nødt til at arbejde på deltid.

Hun frygter for konsekvenserne af fleksjobreformen

6 | it, medie & industri

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

En lastbil kørte for 48 år siden det højre un-

derben af et knap toårigt barn. Det var Sussie

Müller. Hun er i dag ansat i fleksjob som bog-

holder hos malerfirmaet Per Hardi i Hvidovre.

– På grund af mit fysiske handicap har

jeg deltidsjob. Men jeg har altid arbejdet

og vil gøre det, så længe jeg overhovedet

kan, slår Sussie Müller fast.

Hendes arbejdstid er 14 timer om ugen.

– Jeg ville virkelig gerne arbejde flere timer,

hvis jeg kunne. For der er absolut ingen

hverken social eller karrieremæssig gevinst

ved at være på deltid, og man går også glip

af meget af det sjove sammen med kollegerne,

når man er til stede i mindre tid. Jeg

har energien indeni, men kroppen kan bare

ikke være med, siger Sussie Müller.

Handicap sluger tid

Trafikulykken førte til at Sussie Müller som

barn fik en underbensprotese, der blev

spændt fast over knæet. Men som 27-årig

fik hun infektioner i benstumpen. Infektionerne

bredte sig til resten af kroppen, og

hun var ofte syg med høj feber.

– På trods af sygdommen var jeg fortsat

i arbejde. Jeg søgte invaliditetsydelse gennem

Rødovre Kommune, men fik afslag.

I stedet fik jeg førtidspension, hvor min løn

så blev modregnet, fortæller Sussie Müller.

I forbindelse med ansøgningen om pension

blev hun vurderet af en overlæge på

Gentofte Sygehus, som anbefalede hende

at få benet amputeret til over knæet.

– Han skrev til mig, at jeg ville få et meget

bedre liv, hvis jeg gjorde det, og tilbød

oven i købet selv at udføre operationen,

hvis det skulle være. Det var svært at træffe

beslutningen, for mens jeg endnu havde


knæet, kunne jeg stadig cykle og løbe på

rulleskøjter. Men af hensyn til mit barn –

jeg har siden fået en datter mere – ville jeg

gerne være rask, siger Sussie Müller.

Så hun valgte at sige ja til at få sit ben

amputeret og har nu en hel benprotese.

– At have et handicap er virkelig tidskræ-

vende. Jeg er lykkelig, når jeg har en uge,

hvor jeg ikke skal til læge, kontrol på hospi-

talet eller bandagist, siger Sussie Müller, som

også går til ridefysioterapi hver fredag for at

træne sine muskler, så hun har styrke til at

bære den godt seks kilo tunge protese.

Endelig normal lønmodtager

Efter amputationen søgte Sussie Müller om

at blive godkendt til fleksjob, men fik i første

omgang afslag med den begrundelse, at

skaden skulle være nyopstået. Hun ankede

dog denne afgørelse og fik 1. maj 2008 dispensation

til at blive godkendt til fleksjob.

– Det forandrede mit og mine to ungers

liv helt vildt at få en normal indtægt. Samtidig

kunne jeg slippe fri af statussen som

pensionist og pludselig se mig selv som

»normal« lønmodtager, siger Sussie Müller.

Men glæden varede blot, indtil nyheden om

fleksjobreformen gav hende et mindre chok.

– Jeg tænkte: »Nej, nej, nej. Vi bliver

stavnsbundet til en bestemt arbejdsplads.«

Hvis jeg skifter job, vil jeg miste mellem

7.100 og 8.000 kroner i indtægt om måneden.

I virkeligheden skifter man jo kun job,

hvis man kan opnå et par tusinde mere i

løn og ikke for at gå ned i løn, understreger

Sussie Müller.

Politikerne sidder på ørerne

Fleksjobreformen træder formentlig i kraft 1. januar næste år. Reformen vil stavnsbinde fleksjobbere

og forringe nye fleksjobberes vilkår, vurderer HK it, medie & industri

Fleksjobbernes vilkår bliver markant forringet

gennem aftalen om reform af fleksjobordningen,

som regeringen har indgået med

Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Det vurderer faglig sekretær i HK it, medie &

industri Hovedstaden, Steen Bonde Jensen.

– Fra 1. januar 2013 vil nye fleksjobbere

kun få løn efter det antal timer, som de yder.

Reformen skulle dog ikke få nogen økonomisk

konsekvens for de, som allerede er i

fleksjob. Men til gengæld vil de blive stavnsbundet

til den arbejdsplads, som de aktuelt

er ansat på, for hvis de skifter job, vil de komme

ind under de nye regler og få et massivt

indtægtstab, siger Steen Bonde Jensen.

To timers arbejde

Fleksjobbere vil samtidig også få lavere

ydelse ved ledighed samt lavere pension.

Ud over det økonomiske tab, så vil fleksjobbere,

der arbejder under otte timer om

ugen, også miste funktionærlovens beskyttelse.

– Tidligere har jeg af og til fået bemærkningen: »Ja, der er nok nogen, der kan« – når jeg gik kl. 14.00.

Men havde jeg haft to ben, ville jeg hellere end gerne blive til kl. 16.00, siger bogholder Sussie Müller.

Efter de nye regler vil en person med

en arbejdsevne på helt ned til to timer om

ugen kunne komme i fleksjob.

– Men hvilken arbejdsgiver vil ansætte

folk to timer ugentligt – og med 150.000 i

arbejdsløshedskøen i forvejen, så ser fremtiden

for fleksjobbere sort ud, frygter Steen

Bonde Jensen.

Han fremhæver, at fleksjobbere er mennesker,

som, enten på grund af at de er fysisk

eller psykisk nedslidte eller har været

ude for arbejds- eller andre ulykker, har

mistet den fulde arbejdsevne.

– Men de ønsker fortsat at være en del

af arbejdsmarkedet og gøre en indsats for

samfundet, siger Steen Bonde Jensen.

Ifølge en rapport fra HK, så arbejder de

52.100 personer, som er i fleksjob, i et omfang,

der svarer til 20.000 fuldtidsansatte,

og de bidrager med 10,4 mia. kroner til

statskassen hvert år.

– Set i det lys er det helt uforståeligt,

at regeringen vil spare sølle 1,9 mia. kro-

ner med reformen, pointerer Steen Bonde

Jensen.

Ifølge formand for HK it, medie & industri

Ulla Jeppesen har HK Hovedstaden forsøgt

at råbe politikerne op. Blandt andet ved at

invitere samtlige partier til et møde i april

måned, hvor politikerne kunne diskutere

med 160 fleksjobbere og få syn for sagen.

Men det eneste parti, der mødte frem, var

Enhedslisten.

Frygter øget ulighed

– I jagten på besparelser har regeringen

og dens forligspartier glemt – eller valgt at

glemme – at det er rigtige levende mennesker,

det handler om, siger Ulla Jeppesen,

som frygter, at konsekvensen af fleksjobreformen

bliver en øget ulighed i samfundet.

– Fra HK it, medie & industris side er budskabet

til de ansvarlige politikere: Det er

for ringe arbejde, I har leveret. Det må laves

om! Vi står gerne til rådighed med hjælp og

vejledning, tilbyder Ulla Jeppesen.

it, medie & industri | 7


Novo Nordisk er næsten

selvforsynende med

uddannede laboranter

Virksomheden sikrer sig fremtidig arbejdskraft ved bevidst at rekruttere nye praktikanter. En

personalekonsulent, en afdelingsleder og en praktikant beretter om, hvordan det foregår

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Afdelingen Talent Attraction i Novo Nordisk

besøger så vidt muligt alle landets laborantskoler

to gange årligt. Det fortæller

personalekonsulent Anne-Marie Nielsen.

Hun arbejder med at tiltrække nye talenter

til virksomheden, der i Danmark har op

mod 13.000 ansatte,, deriblandt 1.650 laboranter.

Skolerne har færdige hold to gange årligt

– et sommerhold og et vinterhold. Novo Nordisk

har fortløbende godt 38 laborantpraktikanter,

og op mod 80 procent af praktikanterne

får et vikariat eller bliver fastansat efter

8 | it, medie & industri

endt uddannelse. Andre læser videre til for

eksempel farmaceut eller dyrlæge.

– Vi har en ret høj selvforsyningsgrad, og

der er virkelig rift om de fleste af de nyuddannede

laboranter i afdelingerne. Ofte

fortsætter de, som læser videre, også i et

studiejob hos os, siger Anne-Marie Nielsen.

Erfaring tæller

Novo Nordisk ansætter laborantpraktikanter

1. februar og 1. september.

– Vi er tidligt ude, så det er før, eleverne

på laborantskolerne har egentlige karakterer

at vise frem. Vi ansætter de personer,

som vi vurderer til at være gode at arbejde

sammen med. Men selvfølgelig må de også

gerne have gode karakterer, siger Anne-

Marie Nielsen.

Ansøgerne kan være ældre elever, som har

været i gang med et universitetsstudie, men

ønsker at få mere praksis ind i hverdagen

– De har erfaring, og det kan vi faktisk

godt lide. Indtil videre er den ældste, vi har

ansat, en 46-årig praktikant. Men selvfølgelig

ansætter vi også yngre elever, som er

gået lige fra gymnasiet til laborantskolen,

siger Anne-Marie Nielsen.

Talent Attraction modtager ansøgningerne

via jobsiden på Novo Nordisks hjemmeside,

og hvis der eksempelvis er 20 ledige

stillinger, vælger Anne-Marie Nielsen

cirka 45 kandidater ud. Heraf får hver af de


– Kravet til laborantpraktikanterne er, at de

har en basal teoretisk viden – men praksis i at

anvende den nyeste teknologi kommer først

under praktikperioden, siger personalekonsulent

Anne-Marie Nielsen.

afdelinger, der har behov for praktikanter,

fem til otte kandidater.

Ny praktikant hvert år

En af de afdelinger, der modtager ansøgninger

fra Talent Attraction, er Mammal

Celleteknologi på Novo Nordisk i Måløv,

hvor humanbiolog Claus Kristensen er afdelingsleder.

– Hvert år i februar ansætter vi en ny

praktikant, som så at sige afløser den netop

færdigt uddannede, siger han.

En rutineret laborant og en akademiker

vejleder praktikanten, som følger en uddannelsesplan,

hvor hun eller han gennemgår

de metoder, der er specielle for afdelingen.

– Vi arbejder med bioteknologi. Det vil sige

DNA-arbejde, celleteknologi og lidt proteinkarakterisering.

Det giver praktikanten en

specialindsigt, der er værdifuld i forhold til

at bestride stillinger som laborant inden for

Novo Nordisk, siger Claus Kristensen.

Inspiration til videre arbejde

Praktikforløbet bliver rundet af med et syv

ugers projekt, hvor praktikanten udarbejder

problemformuleringen i samarbejde

med akademikeren, men ellers kører projektet

selvstændigt.

– Gennem praktiktiden får eleven hjælp

af laboranten på metodesiden, mens det

under arbejdet med det afsluttende pro-

– I starten fulgte jeg min laborant, som introducerede mig for alt, hvad hun lavede. Hun udførte

den ene halvdel af arbejdsopgaverne og jeg den anden. Hun introducerede mig også til apparaterne

og til arbejdsgangen i øvrigt, og nu har jeg mine egne opgaver, siger praktikant Mette

Borring-Møller.

jekt er akademikeren, der hjælper til. Projektet

betyder, at vi kan få afprøvet ideer

og metoder, som vi ellers ikke har haft tid

til at undersøge. Vi får ofte besvaret nogle

spørgsmål og bliver tit inspireret til at arbejde

videre med emnet, oplyser afdelingsleder

Claus Kristensen.

Ideer til projekt

Praktikant Mette Borring-Møller har sidste

arbejdsdag i afdelingen 31. januar 2013.

– Inden da har jeg fremlagt mit projekt

på Laborantskolen Nordsjælland og fået

karakter. For tiden vender jeg ideer med

min kemiker om et emne relateret til blødersygdom,

nævner Mette Borring-Møller.

Som ny blev hun introduceret til afdelingen

af laborantvejlederen, og da hun havde

fået et overblik, fik hun sine egne celler

at arbejde med.

– Cellerne skal passes ordentligt, ellers

dør de. Jeg har udviklet en cellelinje, som

er gået videre og bliver opskaleret til en

100 liters tank. Cellelinjen leverer et bidrag

til fremdriften af et vigtigt projekt – og så

kan man pludselig se, at det, man laver, betyder

noget, siger hun.

Relevante opgaver

Under praktikforløbet skriver Mette Borring-Møller

ugejournal over, hvad hun har

arbejdet med. Den fungerer som doku-

mentation for, at hun udfører opgaver, der

er relevante for uddannelsen.

– Til oktober skal jeg sammen med ugejournalen

også skrive en praktikrapport

om virksomheden med fokus på hvilke

metoder, jeg har arbejdet med. Den kommer

derudover ind på, hvilke kolleger jeg

har arbejdet sammen med, hvordan organisationsstrukturen

er, og hvilke produkter

Novo Nordisk udvikler. Rapporten er samtidig

til egen refleksion, så man ved, hvad

man er en del af, og hvordan virksomheden

fungerer, fortæller hun.

Samarbejde på tværs

På et kursus i teambuilding mødte Mette

Borring-Møller omkring 80 andre elever,

lærlinge og praktikanter hos Novo Nordisk.

– Vi var på tur til Gisselfeld Kloster i Haslev

og i Haslev omegn, hvor vi sov i bivuak

i skoven, sejlede i militærgummibåde og

lærte, hvordan man kommunikerer for at

få samarbejdet til at fungere bedst muligt.

Samtidig var det spændende at høre om,

hvordan de andre praktikanter og kontorog

kokkeelevernes uddannelser er, siger

Mette Borring-Møller.

Hun har nu meldt sig som elevambassadør,

hvor hun tager med Uddannelseskaravanen

ud på skoler over hele landet for at

fortælle om uddannelsesmuligheder hos

Novo Nordisk.

it, medie & industri | 9


Ansatte ejer og

styrer egen virksomhed

Medarbejderne på Eks-Skolens Trykkeri er både ansatte og arbejdsgivere for sig selv.

Den kooperative virksomhed blev sat i verden af kunstnere for 40 år siden

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Kooperativet Eks-Skolens Trykkeri har til

huse i en baggård på Nørrebro, hvor grafiker

Maj-Britt Olsen, også kaldet Mayer,

arbejder. Hun er udlært som reprokopist på

trykkeriet og har været ansat siden 1984.

Sammen med grafiker Lis Kristensen står

hun for at tage ordrer ind, beregne tilbud,

planlægge produktionen og træffe beslutninger,

der har med den daglige ledelse af

trykkeriet at gøre.

– Men vi er et kooperativ – en virksomhed

ejet af medarbejderne – og på mandagsmødet

træffer vi de overordnede

strategiske beslutninger. På et årligt møde

træffer vi de beslutninger, der vedrører løn

og arbejdsforhold for os alle. Vi forhandler

så at sige løn med os selv. Princippet er, at

alle har ligeløn og mindst skal tjene gennemsnittet

af, hvad de grafiske arbejdere

i hovedstaden tjener, understreger Mayer.

10 | it, medie & industri

Trykkeriet konkurrerer på markedsvilkår,

men ifølge Mayer er virksomheden kun

bæredygtig, hvis der er ordentlige løn- og

arbejdsforhold.

– Ellers er der ingen ide i at etablere

egen virksomhed, hvis man ikke kan gøre

det bedre end de traditionelle privatejede

virksomheder.

Direkte demokrati

Medarbejdermødet er øverste myndighed

på virksomheden. På mødet træffer medarbejderne

beslutninger, der vedrører arbejdsmiljø,

sikkerhed, nye indkøb og, ikke

mindst, fastlægger virksomhedens budget.

– En gang årligt holder vi en konference,

hvor vi lægger budget for det kommende

år. Vi drøfter også indkøb af nyt

udstyr og eventuelle andre ønsker til afdelingerne.

Alle medarbejdere skal have

indblik i, hvordan virksomhedens økonomi

og tilstand er. Vi skal kunne forstå økonomien

og kunne gennemskue regnskabet.

Alle skal vide, hvad der foregår. Det giver

tryghed, og der kommer ingen uforudsete

overraskelser som for eksempel fyringer,

nævner Mayer.

På mandagsmødet har hver person én

stemme, men medarbejderne satser på at

diskutere sig frem til enighed frem for at

stemme om beslutninger.

Sund fornuft

En uomgængelig forudsætning for at arbejde

på Eks-Skolens Trykkeri er, at man er fagligt

organiseret, og som ansat bliver man medlem

af medarbejderforeningen. Dette princip gælder

også for lærlinge, som trykkeriet kontinuerligt

tager en ind af hvert tredje år.

– Men ingen betaler indskud, når man bliver

ansat, og ingen får penge med, når man

stopper igen. Pengene bliver i virksomheden,

og et eventuelt overskud går til at anskaffe

nyt eller til at udvikle for – og så betaler

vi selvfølgelig også regulær selskabsskat

som alle andre virksomheder, siger Mayer.

eks-Skolens trykkeri fylder 40

i 1972 gav Kulturministeriet grønt lys til kunstner Bjørn nørgaard (bl.a. Hesteslagtningen

og dronningens gobeliner) til at købe udstyr fra et offsettrykkeri. den eksperimenterende

Kunstskoles huslejestøtte fra ministeriet var på 10.000 kr. da skolen

var uden lejemål, så var pengene til rådighed, og man besluttede at leje lokaler,

købe udstyr og skabe eks-skolens Trykkeri aps for beløbet.

Kunstnerne Bjørn nørgaard, lene adler Petersen (bl.a. Hesteslagtningen og den

kvindelige Kristus) og erik Hagens var ansat i trykkeriet indtil 1978 og 1979, hvor de

trak sig ud for at arbejde fuld tid med kunsten og solgte trykkeriet for en krone til de

faglærte medarbejdere.

Hér 40 år senere er eks-skolens Trykkeri stadig et kooperativ, hvor alle anparter

i selskabet er ejet af medarbejderforeningen. Trykkeriet bliver ledet af samtlige medarbejdere,

som på medarbejdermøder i fællesskab træffer de overordnede beslutninger.

alle medarbejdere har ligeløn. virksomheden er medlem af de grafiske og af Kooperationen

i danmark.

Se mere på eks-skolens.dk


Grafiker Maj-Britt Olsen, også kaldet Mayer,

foran trykkeriets farverige facade sammen

med trykker Jens Kofoed og grafiker Mads

Wolff, som er udlært på Eks-Skolens Trykkeri.

Hun kalder virksomhedens økonomiske

princip for sund husmoderøkonomi, hvor

man ikke bruger flere penge, end man har

– og ikke sætter sig i unødig gæld.

Nye funktioner

Medarbejderforeningen er bevidst om at

styre, at der er balance i kundeandelen af

produktionen.

– På den måde undgår vi at blive afhængige

af én stor kunde, hvor risikoen for at gå

nedenom og hjem er overhængende, hvis

kunden går konkurs, eller vi mister vedkommende.

Vi justerer også, når der er nedgang

og krisetider. Når vi handler i fællesskab, så

oplever jeg, at vi handler fornuftigt, fordi vi

samtidig har ansvaret for hinanden, siger

Mayer.

Eks-Skolens kundekatalog omfatter en

lang række fagforeninger, ngo-organisationer,

offentlige institutioner, kulturinstitutioner

og bogforlag.

– Vi har trofaste kunder – og de må jo

være tilfredse, siden vi formår at fastholde

dem. Men det er indlysende, at vi har et

vækstpotentiale, hvis vi bliver mere opsøgende

og udadrettede i vores indsats for at

udvide kundegrundlaget, vurderer Mayer.

Trykkeriet producerer alt fra ide og koncept

over layout til færdig tryksag, formidler

kontakt til illustratorer, kunstnere, fotografer

og journalister – og er projektleder

for kampagner.

– Vi er mere end blot et trykkeri, og funktionen

som projektleder udvikler sig hele

tiden. Indtil videre har vi levet af at være

trykkeri i 40 år – og det er lang tid i den

grafiske branche – nu er det i virkeligheden

mere og mere vores relation til kunden,

som vi lever af, hvor vi er med fra begyndelsen

til at udvikle ide og koncept og frem

til, at vi fører ideen ud i livet.

it, medie & industri | 11


Faglige aktivister

i Colombia risikerer livet

I Colombia bliver faglige aktivister myrdet, og deres familier truet på livet. Men det har ikke

afholdt EU fra at indgå en frihandelsaftale med landet. Grafiker Maj-Britt Milsted var i foråret

med i en delegation, som besøgte colombianske fagforeninger

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv/PrivaT

11 danske faglige tillidsfolk og et folketingsmedlem

besøgte i april måned Colombia.

Delegationen var blevet samlet af

Fagligt Colombia Fokus efter invitation fra

CUT, det største af Colombias tre faglige

landsorganisationer.

Med i delegationen var Maj-Britt Milsted,

som er grafiker og formand for landsforeningen

HK Grafisk Kommunikation.

– Da vi ankom til Colombia, blev vi modtaget

af repræsentanter fra den colombianske

fagbevægelse, som gjorde alt for at

garantere vores sikkerhed. Men alligevel

12 | it, medie & industri

fik vi terroren på meget tæt hold, for i de

otte dage, vi var på besøg, blev to fagforeningsfolk

dræbt, og to »forsvandt«, erindrer

Maj-Britt Milsted.

Colombia har i mange år været det land,

hvor flest fagforeningsfolk bliver slået ihjel.

Ifølge den Internationale Sammenslutning

af Fagforeninger (ITUC) er der siden 2003

og frem til 2011 blevet dræbt 446 fagforeningsfolk,

og i 2012 har yderligere ni mistet

livet, deriblandt en leder fra Colombias

El-forbund.

Konstant statsterror

Baggrunden for invitationen til de danske

tillidsfolk var, at Danmark i første halvår

af 2012 havde formandskabet for EU, og

at EU forhandler en frihandelsaftale med

Colombia. Colombias tre faglige landsorganisationer:

Det katolske CGT, det socialdemokratiske

CTC og det venstreorienterede

CUT, anbefaler de europæiske lande

at stemme nej til aftalen.

Maj-Britt Milsted undrer sig over, at EU

indgår en frihandelsaftale med Colombia –

et land med fire millioner internt fordrevne,

hvor menneskerettighederne dagligt bliver

krænket, og hvor faglige rettigheder stort

set er sat ud af kraft.

– Colombia er en ny konkurrent på det

globale marked. Et land med de mest usle

forhold for den arbejdende befolkning. Jeg


ser det som et kæmpestort laboratorium,

hvor man eksperimenterer med, hvor langt

man kan komme med at fjerne fagbevægelsen

fra jordens overflade, vurderer hun.

Kamp for at overleve

En af følgevirkningerne af den konstante

statsterror over for faglige ledere og aktivister

er, at medlemstallet i fagforeningerne

falder markant: Blot fire ud af hver hundrede

colombianere er fagligt organiseret

– og tallet er i frit fald. Kun én procent af

de, der har ret til at forhandle kollektive

aftaler, er dækket af en overenskomst. Det

svarer til 189.000 arbejdere ud af en arbejdsstyrke

på 19 millioner arbejdere.

– Under besøget var vi dagligt med til

fem, seks møder, hvor vidner berettede om,

hvad der foregår. Når vi spurgte, hvordan de

kan blive ved med at kæmpe under de betingelser,

med daglig terror og mord på aktivister,

så var svaret: Vi kan ikke andet, det er

ren overlevelseskamp for os selv og for vore

børns fremtid, siger Maj-Britt Milsted.

Folkebevægelse for dialog

Den danske delegation deltog også i et

folkemøde i Bogota med flere end 100.000

deltagere. Folkemødet var arrangeret af

Den Patriotiske March, der består af 17.000

organisationer.

– Det er dybt imponerende, at så mange

mennesker trodser trusler på livet og vælger

at gå på gaden. Reelt er Colombia jo

i krig, understreger Maj-Britt Milsted.

Fra hovedstaden Bogota kørte den danske

gruppe 100 kilometer hen over bjergkammen

for at besøge landsbyen Puerto

Esperanza (Håbets havn). Alle landsbyens

11.000 indbyggere blev i 2005 fordrevet af

militæret, men nogle er nu vendt tilbage.

– Familier og børn i Colombia bliver truet på livet, faglige aktivister bliver dræbt – og næsten

alle drab er stadig uopklarede. Den ene procent, der er opklaret, kommer aldrig for en domstol,

siger grafiker Maj-Britt Milsted.

– De colombianske myndigheder gør alt

for at skaffe jord til de multinationale selskaber.

Landsbyens beboere fortalte os om

mord og terror fra militærets side. Militæret

stjal afgrøder og kvæg og satte derefter

ild til byen. Beboerne måtte flygte op

i bjergene. Alle havde mistet familiemedlemmer,

der var blevet myrdet af militæret,

siger Maj-Britt Milsted.

Hun betegner de herskende tilstande i

Puerto Esperanza som junglelov og beskriver

landsbyen som et morads af udbrændte

huse, hvor delegationen var henvist til at

holde møde i et af de eneste intakte huse

i byen, et forsamlingshus.

– Mens mødet stod på, myldrede det ind

i byen med militærpoliti, og vi valgte at

Da vi ankom til Colombia, blev vi modtaget

af repræsentanter fra den colombianske

fagbevægelse, som gjorde

alt for at garantere vores sikkerhed.

Men alligevel fik vi terroren på meget

tæt hold, for i de otte dage, vi var på

besøg, blev to fagforeningsfolk dræbt,

og to »forsvandt«

rykke mødet fra forsamlingshuset og hen

foran ruinen af fagforeningens hus. Dét

gav opmærksomhed – og international

opmærksomhed er den største sikkerhed

for de colombianske fagforeningsfolk, understreger

Maj-Britt Milsted.

Huset i Håbets Havn

Den danske delegation har nu taget initiativ

til at samle penge ind til at genopbygge

fagforeningshuset i Puerto Esperanza.

– Vi skal rejse 50.000 kroner. Det skulle vi

vel nok kunne formå, forventer Maj-Britt

Milsted.

Men belært af sagen om den danske

gruppe Fighters & Lovers, som blev dømt

for terrorvirksomhed efter at have samlet

penge ind til civile formål for FARC i Colombia,

har den danske delegation spurgt

Justitsministeriet, om det vil være lovligt at

rejse penge til dette formål.

– Foreløbigt har vi fået en tilkendegivelse

fra ministeriet, om at vi nok kan samle

ind. Nu har vi så bedt om få det skriftligt

og er blevet lovet det hurtigst muligt, siger

Maj-britt Milsted.

Hun oplyser også, at repræsentanter fra

Den Patriotiske March i september besøger

lande i Europa, herunder Danmark.

Grafisk Almenvelgørende Fond har bidraget

til Maj-Britt Milsteds billet til Colombia.

it, medie & industri | 13


Jobpatruljen

tjekker unges løn og arbejdsforhold

Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder over hele landet. Patruljen oplyser både

arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder for ungarbejdere

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Frivillige unge i Jobpatruljen tjekker hver

sommer løn og arbejdsforhold for andre

unge over hele landet. Ungdomskonsulent

i HK Hovedstaden, Anne Roden, og Aminnguaq

Lena Mathæusen, som er elektriker

og aktiv i Dansk El-Forbund, er på tur rundt

i Ishøj for at interviewe ungarbejdere og

fritidsjobbere.

Aminnguaq Lena Mathæusen er med

som frivillig for andet år i træk. Hun har i år

valgt at bruge to uger af sin sommerferie

på at være med i Jobpatruljen.

– Responsen fra de unge er fantastisk,

og de fleste arbejdsgivere tager også godt

imod os, beretter Anne.

Men både Anne og Lena oplever, at de

unge mangler kendskab til både deres rettigheder

og til fagforeningerne.

Ret til sygedagpenge

En del unge får ikke den løn og de feriepenge,

som de har krav på. Samtidig mangler

ungarbejderne kendskab til, at de har

ret til sygedagpenge, og at de skal melde

sig syge til arbejdsgiveren under sygdom.

15-årige Mullah er ungarbejder hos Kiosk Niki

i Ishøj Bycenter. Han vil gerne høre mere om

sine rettigheder og udfylder et skema med

sine kontaktoplysninger.

14 | it, medie & industri

Rikke på 17 år er ungarbejder hos Jysk i Ishøj, hvor hun gør rent, støvsuger og fylder op med varer.

– I stedet for at melde sig syge, så bytter

de vagt med en kollega – og så mister de

altså retten til sygedagpenge, fordi det bliver

betragtet som et vagtskifte, oplyser Anne.

For unge under 18 år er der også en øvre

grænse for, hvor meget de må løfte.

– Men vi hører, at rigtig mange ikke er

klar over, hvor meget eller hvor lidt, de må

løfte, siger Lena.

Reglen er, at ungarbejdere kun må løfte

12 kilo, men hvis løftet foregår fra bordhøjde

til bordhøjde, så er den øvre grænse

25 kilo.

Guide til fritidsjob

Jobpatruljen har udgivet Guide til fritidsjob,

som Anne og Lena deler ud til de unge.

I Kiosk Niki i Ishøj Bycenter taler de med

15-årige Mullah, som både har en ansættelseskontrakt,

der er skrevet under af hans

forældre – og som er klar over, at han har

krav på en halv times pause efter fire en

halv times arbejde. Til gengæld er han er

knap så velinformeret om, hvad en overenskomst

er.

– En overenskomst er en aftale mellem

arbejdsgiver og fagforening om, hvilke

løn- og arbejdsforhold, der skal være på

arbejdspladsen, oplyser Anne.

Mullah nikker og siger ja tak til at blive

kontaktet af en fagforening for at høre

nærmere om sine rettigheder.

Hos Jysk i Ishøj møder Anne og Lena den

17-årige ungarbejder Rikke, som gør rent

og fylder varer på hylder. Hun arbejder tre til

fire timer om dagen og får 64 kroner i timen,

som hun skal have. Men hun er ikke helt

klar over, om hun får tillæg efter kl. 18.00

i weekenden. Anne og Lena råder hende til

at tjekke sin lønseddel, både for at se om

hun får tillæg, og om hun får de 12 ½ pro-

cent i feriepenge, som hun har krav på.

Se mere på jobpatruljen.dk


Bred støtte til

den danske model

HK IMI var blandt de over 2.000 demonstranter fra hele landet, som først i august viste deres

støtte til 3F og den danske arbejdsmarkedsmodel foran Restaurant Vejlegården

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: Brian rasMUssen

Over 2.000 demonstrerede den første lørdag

i august i Vejle til støtte for 3F og den

danske arbejdsmarkedsmodel. Rundt regnet

50 fagforeninger fra hele landet var repræsenteret

med faner – her i blandt HK it,

medie & industri Hovedstaden.

Johnny Jørgensen, som er trykker hos

CCL Labels, havde taget turen fra Køge til

Vejle, for at deltage i demonstrationen.

– Jeg anser den her konflikt for at være

den måske vigtigste faglige kamp i nyere

tid. Hvis det lykkes for Vejlegården og Krifa

at bryde igennem her, kan man frygte, at

det samme breder sig til andre brancher.

Eksempelvis at et trykkeri melder sig ud af

Grafisk Arbejdsgiverforening – selv om jeg

nu alligevel anser det for usandsynligt, siger

han.

Helt efter spillereglerne

Konflikten mellem 3F og Restaurant Vejlegården

ApS er ifølge Johnny Jørgensen

helt i tråd med de spilleregler, som er en

del af den danske model. Det vil sige, at

den faglige organisation, som et led i kampen

for at opnå overenskomst, har ret til

at indlede blokade mod virksomheden –

mens arbejdsgiverne har ret til at lockoute

de ansatte, som er medlem af den konfliktende

organisation.

– Det er helt klart til gavn for begge parter,

at arbejdsmarkedet bliver reguleret

gennem direkte aftaler mellem lønmodtagere

og arbejdsgivere frem for, at det

sker gennem lovgivning. Vi kan bare se på,

hvordan forholdene er i eksempelvis Grækenland

og Spanien. Så jeg synes, at politikerne

skal blande sig fuldstændigt udenom

– og det gælder begge sider af Folketinget,

opfordrer Johnny Jørgensen.

Principiel konflikt

Indtil 1. november 2011, hvor Restaurant

Vejlegården ApS fik ny forpagter, var der

overenskomst mellem 3F og arbejdsgivernes

organisation Horesta. Men restaurantens

nye forpagter Amin Skov valgte at

melde sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening

(KAF), som har overenskomst med

Kristelig Fagbevægelse (Krifa). Alle ansatte

fik derefter ny kontrakt i henhold til overenskomsten

mellem KAF og Krifa. Det betød,

at de blandt andet har fået længere

arbejdstid og ifølge tal fra 3F er gået 6.663

kroner ned i løn om måneden.

Formand for HK it, medie & industri Ulla

Jeppesen betegner konflikten som en principiel

konflikt.

– Hvis arbejdsgiverne inden for restaurationsbranchen

får held til at forringe vilkårene

på denne måde, er det blot et spørgsmål

om tid, før det kan få konsekvenser for

hele det danske arbejdsmarked. Hvis det

nu var medlemmer af vores fagforening,

der fik stukket en anden overenskomst i

næsen, hvor de blandt andet blev tvunget

til at arbejde 45 timer om ugen og samtidig

gå væsentligt ned i løn, så ville de formentlig

også forvente, at vi gik ind og kæmpede

for deres vilkår, siger Ulla Jeppesen.

Se også lederen side 2

it, medie & industri | 15


nye arbejdsmiljørepræsentanter

lisbeth olsen Haldor Topsøe A/S

thomas lyng madsen Digital House A/S

tanya ditlevsen Haldor Topsøe A/S, Katalysator-Divisionen

annette Ø. højbjerre H Lundbeck A/S

lise hedvig hansen CCL Label A/S

helle bendixen Quickly-Tryk A/S

lillian l. madsen Genzyme Biosurgery ApS

tina grith jeppesen Axellus A/S

dorthe jacobsen A/S Information

linda thomassen EG Kommuneinformation A/S

C.J.F. Rasch Mindelegat

Bogbindere, der er overgået til folkepension eller førtidspension,

kan søge et legat på 2.500 kroner hos C.J.F. Rasch

Mindelegat.

Legatportionerne uddeles efter ansøgning, som sendes til:

Hjælpeforeningen C.J.F. rasch Mindelegat

HK it, medie & industri Hovedstaden (Att. Dorthe Larsen)

Svend Aukens Plads 11

2300 København S

Eller mail: 01dol@hk.dk

(mrk. Hjælpeforeningen C.J.F. Rasch Mindelegat)

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse og cpr- nummer.

ansøgningsfrist 25. oktober 2012.

Kun de, der tildeles et legat, får besked.

Oplysning om legatet indberettes til SKAT. Et legat kan få

konsekvenser for personlige tillægsydelser. Spørg eventuelt

i din kommune, før du søger.

afdelingenS ledighedStal juni 2012 juli 2012

funktionærer antal pct. antal pct.

Kontor og administrativt arbejde (herunder sekretærer og kontorassistenter) 254 6,2 245 6,5

Regnskab og beregn.arbejde (herunder bogholdere og regnskabsassistenter) 31 6,0 32 6,3

Salg, indkøb og financiering (herunder salgskonsulenter og sælgere) 55 5,7 54 5,7

Grafisk arbejde (herunder grafikere og dtp´ere) 237 13,5 250 14,5

IT/EDB (herunder programmører og konsulenter) 57 4,4 60 4,6

Registreringsarbejde (herunder driftsassistenter og lagerekspedienter) 25 7,4 27 8,1

Laboratorier & Miljø (herunder laboranter og laboratorieteknikere) 62 2,2 61 2,2

total funktionærer 707 6,1 738 6,4

timelønnede

Bogbindere 43 16,1 41 15,5

Grafisk trykkere + Trykkeriarbejdere pr. oktober 2011 / retur pr. marts 2012 57 11,7 58 12,2

Serigrafer 17 38,6 18 40,0

Trykkeriarbejdere (nu under gruppe 9 pr. oktober 2011) (retur pr. marts 2012) 9 14,1 9 14,3

total timelønnede 126 14,6 129 14,8

total afdelingen 833 6,7 864 7,0

16 | it, medie & industri

nye tillidsrepræsentanter

Svend kjeldsen krüger a/S,

Funktionæroverenskomsten med DI.

rikke kruse andreasen h. lundbeck a/S,

Funktionæroverenskomsten med DI.

Cicilie linnea C. larsen Chr. hansen a/S,

Funktionæroverenskomsten med DI.

martin dømel eson pac danmark a/S,

Emballageoverenskomsten med DI.

Stanley dan mazur eson pac danmark a/S,

Emballageoverenskomsten med DI.

nina bjerring pedersen kmd bpo Øst,

IT-overenskomsten med Dansk Erhverv.

anne breum novozymes a/S,

Særoverenskomst.

tanja juhl jacobsen bravida danmark a/S,

Overenskomsten med TEKNIQ.

bjarne rene g. hartmann aller tryk a/S,

Den grafiske timelønsoverenskomst.

40 års jubilæum

Vores gode kollega, bogbinderassistent

Zlata Obradovic kan

tirsdag den 4. september fejre sit

40 års jubilæum på Biblioteksmedier

(det tidligere DBC).

Kollegerne ønsker et stort

tillykke med jubilæet!


FOREDRAG

FOREDRAG FÅ MERE UD AF DIT KAMERA

FÅ Hvordan MERE udnytter UD AF man DIT lys KAMERA bedst muligt? Hvordan

Hvordan

“tænker”

udnytter

et kamera?

man

Hvad

lys bedst

er tid,

muligt?

blænde,

Hvordan

iso, megapixel,

“tænker”

og alt det

et

andet

kamera?

for noget?

Hvad er

Findes

tid, blænde,

der rigtig

iso,

og

megapixel,

forkert

og

komposition?

alt det andet for noget? Findes der rigtig og forkert

komposition? Søren Skarup, fotograf

Søren

Onsdag

Skarup,

d. 12/9

fotograf

kl. 17.30-19.30

Onsdag GRAFIKEREN d. 12/9 kl. OG 17.30-19.30 DE LEVENDE BILLEDER

GRAFIKEREN Kom og se nye måder OG DE at bruge LEVENDE din viden BILLEDER som grafiker i

Kom

produktion

og se nye

til TV

måder

og webvideo.

at bruge din viden som grafiker i

produktion Michael Vogelius, til TV og kreativ webvideo. chef

Michael

Torsdag

Vogelius,

d. 20/9 kl.

kreativ

17.30-19.30

chef

Torsdag APPS OG d. 20/9 HTML5 kl. 17.30-19.30 UDEN KODE

APPS Ren HTML5 OG uden HTML5 at skrive UDEN så meget KODE som en eneste kode!

Ren

Vi omdanner

HTML5 uden

HTML5

at skrive

til apps


og

meget

animationer

som en

til

eneste

widgets.

kode!

Vi Jimmy omdanner Machon, HTML5 Adobe til apps instruktør og animationer til widgets.

Jimmy

Onsdag

Machon,

d. 26/9 kl.

Adobe

17.30-19.30

instruktør

Onsdag ACROBAT d. 26/9 X PRO kl. 17.30-19.30 OG PDF

ACROBAT Bliv mere “PDFfektiv” X PRO OG i din PDF hverdag. Interaktion, kunde-

Bliv

præsentationer,

mere “PDFfektiv”

korrektur,

i din

video,

hverdag.

lyd,

Interaktion,

3D-modeller,

kunde-

mm.

præsentationer,

Altsammen i PDF.

korrektur, video, lyd, 3D-modeller, mm.

Altsammen Bjarne Müller i PDF. Nielsen, grafiker

Bjarne

Torsdag

Müller

d. 4/10

Nielsen,

kl. 17.30-19.30

grafiker

Torsdag 1508 OM d. 4/10 RESPONSIVT kl. 17.30-19.30 WEBDESIGN

1508 Lær at designe OM RESPONSIVT til et lærred, der WEBDESIGN kan være alle formater

Lær

frem

at

for

designe

en enkelt

til et

fast

lærred,

størrelse.

der kan være alle formater

frem Peter for Solow, en enkelt Head fast of Interface, størrelse. 1508

Peter

Hjørdis

Solow,

Thorborg,

Head

Head

of Interface,

of Digital

1508

Design, 1508

Hjørdis

Mandag

Thorborg,

d. 8/10 kl.

Head

17.30-19.30

of Digital Design, 1508

Mandag PSD MANIPULATION d. 8/10 kl. 17.30-19.30 OG BESKIDTE TRICKS

PSD Kreativ MANIPULATION og sjov grafik, når det OG er BESKIDTE vildest. Lær TRICKS at bruge

Kreativ

Photoshops

og sjov

velkendte

grafik, når

værktøjer

det er

og

vildest.

funktioner

Lær at

til

bruge

at skabe

Photoshops

fantastiske effekter

velkendte

og

værktøjer

manipulationer.

og funktioner til at skabe

fantastiske Jimmy Machon, effekter Adobe og manipulationer.

instruktør

Jimmy

Onsdag

Machon,

d. 10/10

Adobe

kl. 17.30-19.30

instruktør

Onsdag KAOS I d. DESIGNPROCESSEN

10/10 kl. 17.30-19.30

KAOS Om at bruge I DESIGNPROCESSEN

kaos som konstruktiv inspiration.

Om Leon at Sloth, bruge grafisk kaos som designer, konstruktiv moretocome.dk inspiration.

Leon

Onsdag

Sloth,

d. 24/10

grafisk

kl.

designer,

17.30-19.30

moretocome.dk

Onsdag d. 24/10 kl. 17.30-19.30

EN AFTEN MED TV-KREATIV

EN 3 timer AFTEN med MED 2 værter TV-KREATIV fra TV-Kreativ. Vi kigger bredt på

3

nye

timer

muligheder

med 2 værter

i programmer

fra TV-Kreativ.

som Photoshop,

Vi kigger bredt

After


nye

Effects,

muligheder

Illustrator,

i programmer

InDesign og

som

Flash.

Photoshop, After

Effects, Jimmy Machon, Illustrator, Adobe InDesign instruktør og Flash.

Jimmy

Onsdag

Machon,

d. 7/11 kl.

Adobe

17.30-20.30

instruktør

Onsdag BULLSHIT-BINGO d. 7/11 kl. 17.30-20.30

BULLSHIT-BINGO

Lær at se forskel på kommunikationsstrategi, presse-

Lær

strategi

at se

og

forskel

kampagneplan

på kommunikationsstrategi,

og find ud af, hvad

presse-

corporate

strategi

branding

og

og

kampagneplan

issues management

og find

betyder.

ud af, hvad corporate

branding Karen Lomholt, og issues journalist management betyder.

Karen

Tirsdag

Lomholt,

d. 20/11

journalist

kl. 17.30-19.30

Tirsdag

2-DAGES

d. 20/11

KURSER

kl. 17.30-19.30

2-DAGES LOGODESIGN KURSER MED ILLUSTRATOR

LOGODESIGN Et logo skal kommunikere MED ILLUSTRATOR

virksomhedens værdier og

Et

tale

logo

til målgruppen,

skal kommunikere

det skal

virksomhedens

være forståeligt,

værdier

velkendt

og

tale

og spritnyt

til målgruppen,

på samme

det

tid.

skal

Vi

være

starter

forståeligt,

med teori

velkendt

og hånd-

og

tegnede

spritnyt

skitser,

på samme

og ender

tid.

med

Vi starter

færdige

med

filer

teori

til

og

forskellige

håndtegnede

medier.

skitser, og ender med færdige filer til forskellige

medier. Mandag d. 17/9 og tirsdag d. 18/9, kl. 9-15.30

Mandag PHOTOSHOP: d. 17/9 og “NON-DESTRUCTIVE tirsdag d. 18/9, kl. 9-15.30 EDITING”

PHOTOSHOP: Få uhørt fleksibilitet “NON-DESTRUCTIVE og kontrol over dit billede EDITING” ved at


arbejde

uhørt

“non-destructive”.

fleksibilitet og kontrol

Vi kommer

over dit

bl.

billede

a. omkring

ved at

arbejde

masker,

“non-destructive”.

justeringslag, layer

Vi

styles,

kommer

blend

bl.

modes,

a. omkring

“refine

masker,

edges” og

justeringslag,

“content awareness”.

layer styles, blend modes, “refine

edges” Torsdag og d. “content 11/10 og awareness”. fredag d. 12/10, kl. 9-15.30

Torsdag INDESIGN: d. 11/10 E-PUB og fredag TIL IBOOKS d. 12/10, kl. 9-15.30

INDESIGN: Den elektroniske E-PUB bog kan TIL laves IBOOKS i InDesign og eksporteres

Den

til e-pub

elektroniske

formatet,

bog

som

kan

bl.a.

laves

bruges

i InDesign

til iBooks.

og eksporteres

Vi tager

til

udgangspunkt

e-pub formatet,

i en

som

bog til

bl.a.

tryk,

bruges

og laver

til iBooks.

den om

Vi

til

tager

en

udgangspunkt

elektronisk bog.

i en bog til tryk, og laver den om til en

elektronisk Lørdag d. 20/10 bog. og søndag d. 21/10, kl. 10-16

Lørdag

OBS! Dette

d. 20/10

kursus

og søndag

finder

d.

sted

21/10,

hos

kl.

IT-kompetence,

10-16

OBS!

Hejrevej

Dette

28,

kursus

Kbh. NV

finder sted hos IT-kompetence,

Hejrevej RESPONSIVE 28, Kbh. DESIGN NV OG WEB APPS

RESPONSIVE Om websider med DESIGN HTML5 og OG CSS3. WEB Tilpasning APPS til tablets

Om

og smartphones

websider med

med

HTML5

media

og

queries.

CSS3. Tilpasning

Integration

til

af

tablets

og

specielle

smartphones

fonte. CSS3

med

stylings

media queries.

som gradients,

Integration

skygger

af

og

specielle

runde hjørner.

fonte.

jQuery

CSS3 stylings

og jQuery

som

Mobile.

gradients, skygger og

runde Lørdag hjørner. d. 3/11 jQuery og søndag og jQuery d. 4/11, Mobile. kl. 10-16

Lørdag d. 3/11 og søndag d. 4/11, kl. 10-16

Ud over disse kurser er der også AMU, se mere på hk.dk/hovedstaden_imi/aktiviteter_kurser/amu_kurser

Ud over disse kurser er der også AMU, se mere på hk.dk/hovedstaden_imi/aktiviteter_kurser/amu_kurser

Kære medlemmer af HK Grafisk Kommunikation Hovedstaden

Kære medlemmer af HK Grafisk Kommunikation Hovedstaden

Fremover kan vores aktivitetsprogram ses her i fagbladet, online på

Fremover hk.dk/grafisk, kan vores samt aktivitetsprogram i nyhedsbreve, vi løbende ses her i sender fagbladet, ud. online på

hk.dk/grafisk, samt i nyhedsbreve, vi løbende sender ud.

Får du vores nyhedsbreve? På hk.dk/mithk kan du se, om vi har

Får din du rigtige vores email-adresse. nyhedsbreve? Så På er hk.dk/mithk du sikker på kan også du at se, få om besked vi har om

din yderligere rigtige arrangementer.

email-adresse. Så er du sikker på også at få besked om

yderligere arrangementer.

På facebook.com/HKgrafiskkommunikation vil der blive fulgt op på

På vores facebook.com/HKgrafiskkommunikation foredrag. Siden er naturligvis åben for vil forslag der blive og debat fulgt op på

vores – husk foredrag. at “synes Siden godt er om” naturligvis os.

åben for forslag og debat

– husk at “synes godt om” os.

APPS WORKSHOP

APPS Kom i gang WORKSHOP med at udvikle apps. Hvilke elementer og

Kom

programmer

i gang med

skal

at

bruges,

udvikle

og

apps.

hvad

Hvilke

med grafikken

elementer

og

og

programmer

bruger-interface?

skal bruges,

OBS! Kun

og hvad

1 dag.

med grafikken og

bruger-interface? Lørdag d. 10/11, kl. OBS! 10-16 Kun 1 dag.

Lørdag KREATIVE d. 10/11, TEKNIKKER kl. 10-16 TIL DEN DIGITALE

VERDEN

KREATIVE TEKNIKKER TIL DEN DIGITALE

VERDEN Brug hænderne og højre hjernehalvdel. Ved at arbejde

Brug

med materialer

hænderne


og

en

højre

ny

hjernehalvdel.

måde, skaber vi

Ved

spændende

at arbejde

med

strukturer

materialer

til grafisk

på en

brug.

ny måde, skaber vi spændende

strukturer Lørdag d. 17/11 til grafisk og søndag brug. d. 18/11, kl. 10-16

Lørdag INDESIGN: d. 17/11 PUBLIKATIONER og søndag d. 18/11, TIL kl. IPAD 10-16

INDESIGN: Lær at fremstille PUBLIKATIONER levende og interaktive TIL publikationer IPAD med

Lær

lyd, video,

at fremstille

knapper

levende

og links.

og

Du

interaktive

lærer også

publikationer

at konvertere

med

lyd,

en tryksag

video, knapper

til et iPad

og

magasin.

links. Du lærer også at konvertere

en Torsdag tryksag d. 22/11 til et iPad og fredag magasin. d. 23/11, kl. 9-15.30

Torsdag WORDPRESS: d. 22/11 og TILRETNING fredag d. 23/11, AF TEMPLATES

kl. 9-15.30

WORDPRESS: Der findes en utrolig TILRETNING mængde forskellige AF TEMPLATES temaer/skabe-

Der

loner

findes

til WordPress,

en utrolig

beregnet

mængde


forskellige

at gøre netop

temaer/skabe-

dit website

loner

lækkert

til

og

WordPress,

indbydende.

beregnet

Lær at


tilpasse

at gøre

og

netop

bearbejde

dit website

dem,

lækkert

så du får

og

det

indbydende.

design, du

Lær

ønsker.

at tilpasse og bearbejde dem,

så Mandag du får d. det 3/12 design, og tirsdag du ønsker. d. 4/12, kl. 9-15.30

Mandag

TEGNELØRDAGE

d. 3/12 og tirsdag d. 4/12, kl. 9-15.30

TEGNELØRDAGE

Vi tegner tre lørdage i træk. To af dagene croquis efter

Vi

levende

tegner

model,

tre lørdage

og den

i træk.

sidste

To

dag

af dagene

udendørs.

croquis

Der vil

efter

levende

desuden

model,

være oplæg

og den

om

sidste

kunstnere

dag udendørs.

som Albrect

Der

Dürer,

vil

desuden

Alonso Cano

være

og

oplæg

Umberto

om kunstnere

Boccioni.

som Albrect Dürer,

Alonso Thomas Cano Kiær, og kunstner Umberto Boccioni.

Thomas

Lørdag d.

Kiær,

6/10,

kunstner

13/10 og 20/10, kl. 9-13

Lørdag d. 6/10, 13/10 og 20/10, kl. 9-13

2. HALVÅR 2012

2. HALVÅR 2012

FOREDRAG OG KURSER AFHOLDES

FOREDRAG I HK HUSET OG PÅ SVEND KURSER AUKENS AFHOLDES PLADS 11*

I HK HUSET PÅ SVEND AUKENS PLADS 11*

Læs mere og tilmeld dig på

Læs mere og tilmeld dig på

hk.dk/grafisk

hk.dk/grafisk

Tilmeldingsfrist: 7. september

Tilmeldingsfrist: 7. september

* Det tidl. Artillerivej 30

* Det tidl. Artillerivej 30

it, medie & industri | 17


KUrser, møder, arranGementer

HK Classic – fyraftensmøder efterår 2012

Møde for elev- og uddannelsesansvarlige

dato: Onsdag 26. september 2012 kl. 17 – 20 inkl. pause.

Er du elev-, uddannelses- eller oplæringsansvarlig, kan du på dette

møde få et grundigt indblik i bl.a. Erhvervsgrunduddannelseslo-

ven, skoleperioderne og deres indhold, form og indhold af elevens

fagprøve, praktikplaner m.m.

Koordinator Stig Bang Petersen fra Niels Brock vil fortælle og besvare

spørgsmål.

Forstå din lønseddel

dato: Torsdag den 27. september fra kl. 17 og 2-2½ time frem.

Nogle lønsedler kan være særdeles komplicerede at forstå. På fyraftensmødet

gennemgår vi, »hvad, der er hvad« på lønsedlen, og vi

kommer ind på de almindelige skatteregler, atp, arbejdsmarkedsbidrag

osv.

Tag eventuelt din egen lønseddel med. Da vi pt. ikke ved, hvor mange

deltagere vi bliver, kan vi ikke love dig en individuel gennemgang,

men du er velkommen til at stille spørgsmål til din lønseddel.

Barselscafé

dato: Tirsdag den 9. oktober kl. 18.30.

Få klarhed over, hvordan du er stillet i forbindelse med graviditet og

barsel. Du vil få overblik over de regler, der gælder for dig under og

efter graviditet, blandt andet i forhold til:

• Frihed fra arbejdet

• Barslens længde

• Hvilken økonomi du kan regne med under barsel

Arrangementet er også for fædre, der ønsker at vide mere.

Kend din ret – og brug den

dato: Tirsdag den 2. oktober kl. 17 - 19.30

Har jeg ret til at gå til lægen i arbejdstiden, og hvordan er det nu,

hvis jeg bliver syg i min ferie?

Ja, det kan være svært at have svar på alle de spørgsmål, der hurtigt

kan opstå i et ansættelsesforhold. Hvis du vil sikre dig dine rettigheder,

er det et must, at du kender dem. På fyraftensmødet får

du mulighed for at spørge om alt det, som du er usikker på.

Bliv faglært på max 11 uger,

GVU informationsmøde

dato: Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 17.00 - ca. 19.00.

Her får du mulighed for at høre konsulent Helen Rovsing fra CPH-

WEST fortælle om, hvordan du som ufaglært, via en personlig GVUplan,

har mulighed for at blive faglært på max. 11 uger.

Det forudsætter dog, at du er fyldt 25 år og har arbejdet mindst 2

år med administrativt arbejde.

18 | it, medie & industri

Bliv faglært på max. 11 uger,

GVU informationsmøde

dato: Onsdag den 7. november 2012, kl. 17.00 - ca. 19.00.

Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne.

Her får du mulighed for at høre konsulent Helen Rovsing fra CPH-

WEST fortælle om, hvordan du som ufaglært, via en personlig GVUplan,

har mulighed for at blive faglært på max. 11 uger.

Det forudsættes dog, at du er fyldt 25 år og har arbejdet mindst 2

år med administrativt arbejde.

Har du styr på dine kvalifikationer

og kompetencer?

dato: Onsdag den 14. november kl. 17.00 til ca. 20.00.

Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne

• Hvordan kan du styrke din »profil« med efteruddannelse/kurser?

• Hvordan ser dine kvalifikationer og kompetencer ud i forhold til

de ønsker, krav og behov, en evt. ny arbejdsgiver har?

• Hvor kan du finde relevant opkvalificering? Hvad koster det?

Hvor lang tid tager det? m.m.

Vi vil få talt om de mange spørgsmål om egne kvalifikationer og

kompetencer og ikke mindst de mulige kursus og efteruddannel-

sesmuligheder.

Vi får skabt et overblik over, hvad der er muligt, samt regler og

rammer, alt efter om du er ledig, fritstillet eller i arbejde.

Forstå din lønseddel/funktionærret

for Privat & Handel

dato: Tirsdag den 27. november kl. 17 - 20.

Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne.

Nogle lønsedler kan være særdeles komplicerede at forstå. På fyraftensmødet

gennemgår vi, »hvad, der er hvad« på lønsedlen, og vi kommer

ind på de almindelige skatteregler, atp, arbejdsmarkedsbidrag osv.

Derudover gennemgår vi de regler i ferieloven og funktionærloven,

der oftest giver anledning til tvivl, og du får mulighed for at

stille konkrete spørgsmål.

Tilmelding via: imi.hk.dk eller mithk.dk

Fyraftensmøderne, som starter kl. 17, har 2 – 3 times varighed

inklusiv spisepause og foregår i HK Hovedstaden, Svend Aukens

Plads 11, 2300 København S, hvis ikke andet er angivet.


KontorKlUbben

Rundvisning på Politigården

dato: Torsdag 20. september 2012 kl. 17.00

Sted: Politigården, Polititorvet, 1567 København V.

Rundvisningen starter præcis kl. 17.00, så vi mødes 15 minutter

før. Politigården er specielt kendt som den sidst opførte ny-klassicistiske

bygning i Nordeuropa. Efter rundvisningen får vi en bid

brød i nærheden af Politigården. Arrangementet er gratis for Kontorklubbens

medlemmer, men du er velkommen til at medtage en

ledsager, som må betale kr. 180,00 for at deltage.

Tilmelding senest 6. september 2012 via www.imi.hk.dk eller

www.mitHK.dk. Deltagerantal: Maks. 35 personer.

Modtager vi flere tilmeldinger, trækkes der lod.

Kontorklubben inviterer til en sjov aften

dato: Fredag den 23. november kl. 19.00

Sted: Glostrup Amatør Scene, Leragergårds Have,

Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup.

»Hvem støver af…?« – Et stykke af Neil Simon

To fraskilte mænd beslutter at dele en lejlighed i New York. Det er

udgangspunktet for stykket, som bestemt ikke er støvet.

Inden forestillingen vil der blive serveret 3 stk. smørrebrød i det

hyggelige bar- og caféområde, hvor det også er muligt at købe

drikkevarer til en meget rimelig pris.

Forestillingen er gratis for medlemmer af Kontorklubben, mens

ledsagerprisen er kr. 150,00, som betales ved indgangen.

Tilmelding via www.imi.hk.dk eller på www.mithk.dk inden mandag

den 12. november 2012, hvorefter du vil høre fra os.

Vi forbeholder os retten til at trække lod om pladserne

Generalforsamling i Kontorklubben

dato: Mandag 8. oktober 2012 kl. 17.00

Sted: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

OBS!

NY

DATO

Dagsorden ifølge lovene (se evt. seneste nummer af bladet).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

Kontorklubben, att. Anne Berggren, i hænde senest mandag den

1. oktober 2012.

Tilmelding til en lækker menu efter generalforsamlingen via afdelingens

hjemmeside www.imi.hk.dk eller www.mitHK.dk senest

mandag den 1. oktober 2012.

Bemærk, at tilmelding til selve generalforsamlingen ikke er nødvendig.

apfel

KUrser, møder, arranGementer

Aktivitetsudvalget for pensionister, efterlønnere og ledige.

www.apfel-hk.dk

Medlemsmøder den 1. og 3. onsdag i måneden i »Kvartershuset«

på Borgbjergsvej 30 kl. 10.00. Indgang fra »Den Røde Plads«, Gustav

Bangs Gade 28.

26. september Kegler, Grøndalscenter

24. oktober Jødiske Synagoge, Krystalgade

23. november Julefest, Borgbjergsvej

28. november Dukke og legetøjsmuseet Olgas Lyst

boGbindernes seniorKlUb

efterårets program 2012:

4. september Cafe Evergreen med musik af Thopper.

Med mad fra huset, pris 175 kr. med to øl.

2. oktober: Summemøde

6. november Møde med Ulla Jeppesen.

Ulla er vores formand i HK it, medie & industri.

4. december Julefrokost med »Hvide sokker«. Kl. 12.00.

Pris 225 kr. med to øl og 10 kr. for en snaps.

Møderne holdes i Cirkel-Ordenen, Falkoner Alle 96 kl. 10.30.

typoGrafernes seniorKlUb

efterårets program 2012:

12. september Bedemanden fra Kerteminde!

Du vil ikke kede dig ihjel, nej, du vil dø af grin.

10. oktober Ekstraordinær generalforsamling med aflæg-

gelse af regnskabet og valg af ny kasserer.

Kl. 12.30 vil Finn Sørensen fra Enhedslisten re-

degøre for partiets politik.

14. november Fødselsdagsfest (uden ledsager). Vi byder på

3 stk. smørrebrød, ølbon’er, kaffe med avec og

Ulla Jeppesen på slap line. Det bliver festligt.

12. december Julefrokost (med ledsager). Det sædvanlige

overdådige arrangement med musikledsagelse.

Pris: Medlemmer 175 kr. Ledsagere: 225 kr.

Billetter kan købes på de forudgående møder.

Alle møder holdes på Sallingvej 61 kl. 11.

Formand: Erik Eriksen, tlf. 38 87 86 39, mail: erikoggusta@live.dk

OBS! Alle typografer – og litografer – som er overgået til pension

eller efterløn kan optages som medlemmer af Typografernes Seniorklub.

Bor du i Nordsjælland, skal du dog fremsætte særlig anmodning

til fagforeningen, da du ellers hører til en lokal seniorklub.

Du skal i givet fald skrive til Ulla Jeppesen, HK it, medie & industri

Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

it, medie & industri | 19


Aftale sikrer

ordnede forhold

Reservedelsekspedient Phillip Breining er ansat hos kæden Andersen & Martini A/S. Han har

været organiseret i HK siden sin tid som flaskedreng i Netto og sætter pris på ordnede forhold

på arbejdspladsen

TeKsT: KirsTen MagelUnd

FOTO: sOnJa isKOv

Phillip Breining er reservedelsekspedient

hos Andersen & Martini i Lyngby, der er et

Opel og Kia værksted. Virksomheden har

yderligere syv filialer, som sælger og servicerer

Opel og Kia. Samt et par filialer specialiseret

i Fiat, SAAB, Cadillac og Corvette.

– Biler har altid været min store interesse,

men da jeg er knap så praktisk anlagt

med hænderne, blev jeg reservedelsekspedient

i stedet for mekaniker, siger Phillip

Breining.

Efter to år på Handelsgymnasiet fik han

læreplads hos Andersen & Martini. Uddannelsen

varede to år med skoleophold på Als,

og i 2005 blev han fastansat i virksomheden.

Sammen med to andre lagerarbejdere

og en lærling sørger han for at bestille reservedele

og andet udstyr hjem. Materialet

bliver pakket i kasser, der står parat i en

reol i værkstedet, når virksomhedens 17

automekanikere skal bruge materialet.

Løft kræver styrke

Philip møder ind kl. 7.00 og begynder arbejdsdagen

med at tage varer ind, lægge

på lager og pakke kasser.

– Vi modtager delene fra dag til dag, og det

kan være originaldele eller forskelligt stylingudstyr,

som alufælge eller tagbokse. Jeg kan

lide den udfordring, der består i at opfylde de

ønsker, som kunden har, siger Phillip.

Arbejdet på lageret består også af en del

tunge løft af for eksempel bremseskiver, og

det kan godt give smerter over lænden.

Fordelen ved at have indgået en overenskomst er, at vi allerede har aftalerne på plads, hvis

der eventuelt skulle opstå problemer, siger Phillip Breining, som er reservedelsekspedient hos

Andersen & Martini A/S.

– Men efter at jeg er begyndt at styrketræne,

har jeg ingen smerter mere. Det

hjælper også, at vi, efter et ønske fra personalet,

har fået hæve-sænkeborde på

kontoret, så man ofte kan skifte stilling. Det

giver også et bedre overblik over kontoret

og indskrivningen, når man kan stå op og

arbejde.

Aftalen er på plads

Phillip Breining blev som 16-årig flaskedreng

i Netto organiseret i HK.

– Jeg oplevede, at mine kolleger i Netto

fik hjælp fra fagforeningen til at gennemgå

kontrakter og lønsedler – og det inspirerede

mig til at tjekke mine egne lønsedler, siger

Phillip.

Han fremhæver fordelen ved at arbejde

i en virksomhed, hvor der er ordnede forhold

i form af en overenskomst mellem arbejdsgiveren

og fagforeningen.

– Hos Andersen & Martinus har vi fået

tingene på plads. Overenskomsten indeholder

eksempelvis aftaler om løn og

pension, som vi er blevet enige om. Man

tilbringer jo en stor del af sit liv på arbejdspladsen,

så det er vigtigt, at man kommer

godt ud af det med hinanden og tager

eventuelle uoverensstemmelser i opløbet,

mener Phillip Breining.

www.imi.hk.dk | imi@hk.dk | 33 30 29 45

More magazines by this user
Similar magazines