Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

landt indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvor andelen i beskæftigelse steg fra

43 pct. i 2000 til 56 pct. i 2008.

• De seneste års konjunkturnedgang har resulteret i, at andelen af 25-64-årige i

beskæftigelse har været faldende siden 2008.

• Nyankomne indvandrere fra ikke-vestlige lande er i langt højere grad i beskæftigelse

i dag end for ti år siden. Det samme gælder også nyankomne indvandrere

fra de nye EU-lande.

• Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en dansk erhvervskompetencegivende

uddannelse, er i lidt højere grad end personer med

dansk oprindelse, der har en tilsvarende uddannelsesbaggrund, ansat i job, der

forudsætter viden på højeste niveau.

• Godt 67.000 personer med ikke-vestlig oprindelse og godt 34.000 personer med

vestlig oprindelse i alderen 16-64-år var på kanten af arbejdsmarkedet (”uudnyttet

beskæftigelsespotentiale”) i 2010. Det samme var godt 225.000 personer

med dansk oprindelse i samme aldersgruppe.

• 13 pct. af 16-19-årige med ikke-vestlig oprindelse og 17 pct. af 16-19-årige med

vestlig oprindelse stod uden for arbejdsstyrken og var ikke i gang med en uddannelse

i 2010. Det gjorde ca. 10 pct. af unge med dansk oprindelse også.

• Andelen af 20-24-årige uden for arbejdsstyrken og ikke i gang med en uddannelse

var endnu større end blandt de 16-19-årige i 2010.

• En markant andel af 16-64-årige indvandrere og efterkommere – og især personer

med vestlig oprindelse – er selvforsørgende, dvs. står uden for arbejdsstyrken

og modtager ikke nogen form for offentlig forsørgelse. En stor del af denne

gruppe er de helt nyankomne indvandrere, som ikke havde bopæl i Danmark

året før.

10

More magazines by this user
Similar magazines