Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

132

Tabel C3: 16-19-årige mandlige indvandrere 1 og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt mænd med dansk oprindelse, der er i gang med en

ungdomsuddannelse, skoleårene 1999/2000-2010/2011, pct. og antal

(fortsat fra forrige side) 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2010/2011

Dansk oprindelse

Ungdomsuddannelse 56,6 % 59,5 % 59,6 % 59,0 % 58,8 % 61,0 % 60,3 %

Almengymnasial 19,5 % 19,5 % 20,0 % 20,7 % 20,8 % 22,5 % 22,8 %

Erhvervsgymnasial 12,9 % 14,1 % 13,8 % 13,4 % 13,7 % 14,7 % 15,1 %

Erhvervsfaglig 24,2 % 26,0 % 25,8 % 24,9 % 24,3 % 23,8 % 22,4 %

Anden uddannelse 2 19,6 % 19,5 % 19,1 % 19,4 % 18,2 % 19,3 % 20,7 %

Ikke i uddannelse 23,8 % 21,0 % 21,2 % 21,6 % 22,9 % 19,7 % 19,0 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 106.010 103.712 107.341 113.977 121.217 127.609 129.903

Note 1: Kun indvandrere, som har opholdt sig i Danmark i mindst to år, er inkluderet.

Note 2: Anden uddannelse henviser til grundskole og videregående uddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMMUDD32.

More magazines by this user
Similar magazines