Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

140

Tabel C8: Højest fuldførte danske uddannelse blandt de 25-39-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og kvinder med dansk

oprindelse, pr. 1. januar 2000 – 1. januar 2011, pct. og antal

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Efterkommere

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 8,9 % 7,2 % 6,5 % 5,7 % 6,0 % 3,9 % 4,2 %

Grundskole 33,0 % 34,6 % 33,0 % 30,5 % 29,1 % 28,0 % 26,2 %

Gymnasial uddannelse 2

20,5 % 19,0 % 17,9 % 16,4 % 14,9 % 13,9 % 12,8 %

Erhvervsfaglig uddannelse 24,7 % 24,6 % 24,5 % 25,7 % 25,3 % 25,4 % 26,3 %

Kort videregående uddannelse 2,9 % 3,8 % 4,6 % 5,0 % 5,1 % 5,2 % 5,4 %

Mellemlang videregående uddannelse 4,2 % 4,7 % 6,1 % 8,0 % 9,9 % 12,1 % 13,2 %

Bacheloruddannelse 3,2 % 3,1 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 4,2 %

Lang videregående uddannelse 2,6 % 3,1 % 3,6 % 4,6 % 5,5 % 7,3 % 7,8 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 857 1.629 2.476 3.473 4.525 5.420 6.065

Dansk oprindelse

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 %

Grundskole 21,5 % 19,4 % 17,5 % 15,9 % 14,9 % 14,1 % 13,6 %

Gymnasial uddannelse 2

11,3 % 11,8 % 11,2 % 10,3 % 9,8 % 9,1 % 8,5 %

Erhvervsfaglig uddannelse 37,5 % 37,9 % 36,7 % 35,0 % 33,2 % 31,6 % 31,4 %

Kort videregående uddannelse 4,2 % 4,3 % 5,2 % 5,6 % 5,9 % 6,0 % 5,9 %

Mellemlang videregående uddannelse 16,3 % 16,6 % 17,9 % 19,6 % 21,1 % 22,3 % 22,9 %

Bacheloruddannelse 2,9 % 3,3 % 4,0 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 5,0 %

Lang videregående uddannelse 5,7 % 6,1 % 7,2 % 8,5 % 10,0 % 11,7 % 12,4 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 534.451 526.819 510.866 487.613 459.568 441.181 433.560

Note 1: Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse.

Note 2: Gymnasial uddannelse indeholder både almengymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD04.

More magazines by this user
Similar magazines