Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

143

Tabel C10: Højest fuldførte danske uddannelse blandt de 25-39-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse som kom til Danmark i alderen 0-12

år, opdelt på køn, pr. 1. januar 2000 – 1. januar 2011, pct. og antal

(fortsat fra forrige side) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Alle

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 9,0 % 8,3 % 6,8 % 5,8 % 2,4 % 2,2 % 2,2 %

Grundskole 63,7 % 52,7 % 51,2 % 49,0 % 50,9 % 45,5 % 43,1 %

Gymnasial uddannelse 2

11,7 % 9,6 % 10,6 % 10,9 % 14,3 % 13,7 % 12,7 %

Erhvervsfaglig uddannelse 12,1 % 17,9 % 18,8 % 19,5 % 19,5 % 21,5 % 22,7 %

Kort videregående uddannelse 1,3 % 3,0 % 3,1 % 3,5 % 2,8 % 3,2 % 3,6 %

Mellemlang videregående uddannelse 0,9 % 4,0 % 4,5 % 5,2 % 4,4 % 6,0 % 6,6 %

Bacheloruddannelse 0,4 % 1,7 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 4,0 % 4,3 %

Lang videregående uddannelse 0,9 % 2,9 % 3,0 % 3,5 % 2,7 % 4,0 % 4,7 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 223 7.889 9.448 10.886 6.155 9.623 11.628

Anm.: Indvandringsalder er uoplyst for en væsentlig andel i 2000, hvilket betyder at uddannelsesfrekvenserne for dette år er baseret på et forholdsvist lille statistisk grundlag.

Note 1: Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse.

Note 2: Gymnasial uddannelse indeholder både almengymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD04.

More magazines by this user
Similar magazines