Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

144

Bilag D: Statistiske baggrundstabeller – arbejdsmarkedstilknytning

Tabel D1: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med en ikke-vestlig oprindelse, 2000-2010, antal

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010

Indvandrere

Beskæftigede 54.180 65.756 70.678 79.949 96.532 98.154 93.892

Arbejdsløse 10.854 9525 14.143 12.885 8.846 5.380 9.041

Uden for arbejdsstyrken 59.831 67.014 68.811 68.980 67.994 77.491 85.165

I alt 124.865 142.295 153.632 161.814 173.372 181.025 188.098

Efterkommere

Beskæftigede 1.300 2.500 3.535 5.069 6.825 7.391 7.527

Arbejdsløse 147 279 495 553 553 383 702

Uden for arbejdsstyrken 444 801 1.309 1.796 1.987 2.654 3.114

I alt 1.891 3.580 5.339 7.418 9.365 10.428 11.343

Indvandrere og efterkommere i alt

Beskæftigede 55.480 68.256 74.213 85.018 103.357 105.545 101.419

Arbejdsløse 11.001 9.804 14.638 13.438 9.399 5.763 9.743

Uden for arbejdsstyrken 60.275 67.815 70.120 70.776 69.981 80.145 88.279

I alt 126.756 145.875 158.971 169.232 182.737 191.453 199.441

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.