Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

156

Tabel D14: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk

oprindelse med en erhvervskompetencegivende 1 uddannelse som højest fuldførte danske uddannelse, 2010, antal

Beskæftigede Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken

Indvandrere

Erhvervsfaglig uddannelse 11.923 1.003 2.916

Kort- og mellemlang videregående 8.482 543 2.147

Lang videregående 4.322 316 891

Uoplyst/ingen uddannelse 2 59.534 6.032 71.185

Efterkommere

Erhvervsfaglig uddannelse 1.873 200 474

Kort- og mellemlang videregående 1.620 88 319

Lang videregående 667 42 88

Uoplyst/ingen uddannelse 2 251 23 258

Dansk oprindelse

Erhvervsfaglig uddannelse 809.407 31.365 176.507

Kort- og mellemlang videregående 543.630 10.808 79.009

Lang videregående 206.443 5.258 16.609

Uoplyst/ingen uddannelse 2 11.226 884 13.143

Note 1: Erhvervskompetencegivende uddannelse omfatter erhvervsfaglige uddannelse samt videregående uddannelse.

Note 2: Uoplyst/ingen uddannelse omfatter også udenlandsk uddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD53A.

More magazines by this user
Similar magazines