Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.3: De ti største indvandrergrupper opgjort efter antallet, der udvandrede i 2010, antal

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.062 2.051 2.047

1.524

1.262

Anm.: Bemærk, at der kun angives antallet af udvandrede personer. Tallene sammenholdes således ikke med, hvor mange

personer der indvandrede det tilsvarende år.

Anm.: Indvandrergrupper omfatter kun indvandrere.

Anm.: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningsvæksten. En vigtig grund til dette er

dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse om det til

myndighederne.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1.

Figur 1.4 viser udviklingen i indvandreres og efterkommeres andel af den samlede befolkning

siden 1980.

Siden 1980 er antallet af indvandrere og efterkommere vokset med knap 410.000 personer.

Fra at udgøre 3 pct. af den samlede danske befolkning i 1980, udgør indvandrere og

efterkommere 10,1 pct. i 2011.

17

1.100 1.097 1.064

984 948

More magazines by this user
Similar magazines