Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabellen viser, at en stor andel af indvandrere, som har boet i Danmark i ti år eller mere,

er bosat i kommuner på Københavns vestegn. Eksempelvis har otte ud af ti (80,2 pct.)

af de indvandrere, der er bosat i Brøndby Kommune, boet i Danmark i mere end ti år. De

laveste andele af indvandrere, som har opholdt sig i Danmark i ti år eller mere, findes

hovedsageligt i de nordjyske kommuner.

1.7 Statsborgerskab

En større andel af efterkommerne sammenlignet med indvandrerne har dansk statsborgerskab.

Samtidig har personer med ikke-vestlig oprindelse oftere dansk statsborgerskab

end personer med vestlig oprindelse. Godt syv ud af ti (72,6 pct.) efterkommere med

ikke-vestlig oprindelse har dansk statsborgerskab, mens det samme gælder knap hver

anden (48,3 pct.) efterkommer med vestlig oprindelse, jf. tabel 1.11.

Tabel 1.11: Befolkningen fordelt på oprindelse, herkomst og statsborgerskab, pr. 1. januar 2011, pct. og

antal

Ikke-vestlig oprindelse

Dansk

statsborgerskab

28

Andel I alt Antal i alt

Udenlandsk

statsborgerskab

Indvandrere 38,0 % 62,0 % 100,0 % 258.146

Efterkommere 72,6 % 27,4 % 100,0 % 115.597

Vestlig oprindelse

Indvandrere 19,1 % 80,9 % 100,0 % 170.758

Efterkommere 48,3 % 51,7 % 100,0 % 18.016

Alle indvandrere og efterkommere 39,7 % 60,3 % 100,0 % 562.517

Dansk oprindelse 99,9 % 0,1 % 100,0 % 4.998.111

Hele befolkningen 93,8 % 6,2 % 100,0 % 5.560.628

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, FOLK1.

Fra 2000 til 2011 er andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse,

som har dansk statsborgerskab, steget svagt, jf. figur 1.7. Derimod er der sket et

markant fald i andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, som har

dansk statsborgerskab. Personer med vestlig oprindelse, som har bopæl i Danmark, opnår

således i mindre grad end tidligere dansk statsborgerskab. Denne udvikling kan bl.a. forklares

med den øgede arbejdskraftindvandring i de seneste år, særligt fra vestlige lande.

Mange indvandrere fra vestlige lande har således kun opholdt sig få år i Danmark, jf. tabel

1.9.

More magazines by this user
Similar magazines