Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab, pr. 1. januar 2000 – 1. januar

2011, pct.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indvandrere, vestlige lande Indvandrere, ikke-vestlige lande

Efterkommere, vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, BEF3, KRBEF3 og FOLK1.

De største indvandrergrupper med ikke-vestlig oprindelse har i højere grad dansk statsborgerskab

end personer med oprindelse i de typiske vestlige lande. Eksempelvis har

godt halvdelen (51 pct.) af personer med jugoslavisk oprindelse og mere end fire ud af

fem (83 pct.) personer med libanesisk oprindelse dansk statsborgerskab. Det samme

gælder kun 23 pct. af alle personer med polsk oprindelse, jf. tabel 1.12.

29

More magazines by this user
Similar magazines