Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 1.12: De ti største grupper af indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland og statsborgerskab,

pr. 1. januar 2011, pct. og antal

Oprindelsesland

Dansk

statsborgerskab

30

Udenlandsk

statsborgerskab I alt Antal i alt

Tyrkiet 50,6 % 49,4 % 100 % 60.031

Tyskland 35,3 % 64,7 % 100 % 31.263

Polen 23,3 % 76,7 % 100 % 29.864

Irak 46,0 % 54,0 % 100 % 29.662

Libanon 83,1 % 16,9 % 100 % 24.089

Bosnien-Hercegovina 49,4 % 50,6 % 100 % 22.338

Pakistan 53,8 % 46,2 % 100 % 21.152

Somalia 51,1 % 48,9 % 100 % 16.943

Jugoslavien (eks.) 51,1 % 48,9 % 100 % 16.745

Norge 21,5 % 78,5 % 100 % 16.141

Øvrige lande (ekskl. Danmark) 33,3 % 66,7 % 100 % 294.289

I alt (ekskl. Danmark) 39,7 % 60,3 % 100 % 562.517

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, FOLK1.

Figur 1.8a viser antallet af naturalisationer blandt hovedpersoner, dvs. antallet af personer,

som har opnået dansk statsborgerskab ved lov i perioden fra folketingsåret

1995/1996 frem til folketingsåret 2010/2011.

Figur 1.8a: Antallet af naturalisationer (hovedpersoner), folketingsårene 1995/1996 til 2010/2011

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.488 3.393 3.404

5.798

8.257 8.509

9.316

Anm.: Figuren angiver alene tal for personer omfattet af vedtagne lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Anm.: I folketingsåret 2001/2002 blev der vedtaget tre love om indfødsretsmeddelelse. Dette skyldes, at lovforslaget fremsat i

oktober 2001 bortfaldt på grund af valg til Folketinget. Dette lovforslag blev således først fremsat i januar 2002.

Kilde: Justitsministeriets Indfødsretskontor.

2.125

4.886

6.203

5.011

3.952 3.935 3.659

2.500 3.012

More magazines by this user
Similar magazines