Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.12: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse viet i 2000 og 2010 fordelt på

vielsesalder, pct.

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%

0%

4%

1%

5% 5%

2%

2%

5%

4%

4%

4%

4% 4% 4% 4%

Anm.: I figuren indgår antallet af viede personer og ikke antallet af vielser. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at

hvis en person bosat i Danmark bliver gift uden for Danmark, vil ægteskabet kun figurere i de danske statistikker, såfremt

personen selv meddeler de danske myndigheder, at han/hun er blevet gift.

Anm.: De personer, der indgår i figuren, var bosat i Danmark på vielsesdagen.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVIE2.

Fra 2000 til 2010 er andelen af herboende indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse, der blev gift i henholdsvis 2000 og 2010, og som giftede sig med en person fra

udlandet, næsten halveret. Omvendt er andelen, der blev gift i henholdsvis 2000 og

2010, og som giftede sig med en person med dansk oprindelse, steget fra knap 14 pct. i

2000 til 23 pct. i 2010, jf. tabel 1.15.

En større andel af kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som blev gift i 2010, valgte en

ægtefælle med dansk oprindelse (34 pct.) i forhold til dem, der valgte en ægtefælle

bosat i udlandet (23,3 pct.). Blandt mænd med ikke-vestlig oprindelse er billedet omvendt:

43,4 pct. af mænd med ikke-vestlig oprindelse, der blev gift i 2010, giftede sig

med en person bosat i udlandet, mens 12,1 pct. giftede sig med en person med dansk

oprindelse.

7%

38

6%

5%

7%

7%

6%

6%

4% 4% 4% 4%

5%

4%

3% 3%

17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år

2000 2010

4%

More magazines by this user
Similar magazines