Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 1.15: Indvandrere og efterkommere 1 med ikke-vestlig oprindelse viet i 2000 og 2010 fordelt på

ægtefællens baggrund og personens eget køn, pct. og antal

Ægtefællens baggrund Mænd Kvinder I alt

2000 2010 2000 2010 2000 2010

Bosat i udlandet 2 69,7 % 43,4 % 55,6 % 23,3 % 63,7 % 33,1 %

Dansk oprindelse 1 10,5 % 12,1 % 18,0 % 34,0 % 13,7 % 23,3 %

Indvandrere 1 , vestlige lande 0,9 % 3,2 % 0,9 % 3,2 % 0,9 % 3,2 %

Efterkommere 1 , vestlig oprindelse 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %

Indvandrere 1 , ikke-vestlige lande 16,0 % 29,1 % 22,7 % 29,7 % 18,9 % 29,4 %

Efterkommere 1 , ikke-vestlig oprindelse 2,8 % 12,2 % 2,6 % 9,6 % 2,7 % 10,9 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal i alt 2.737 2.114 2.044 2.218 4.781 4.332

Anm.: I tabellen indgår antallet af viede personer og ikke antallet af vielser. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på,

at hvis en person bosat i Danmark bliver gift uden for Danmark, vil ægteskabet kun figurere i de danske statistikker, såfremt

personen selv meddeler de danske myndigheder, at han/hun er blevet gift.

Note 1: Disse personer var bosat i Danmark på vielsesdagen.

Note 2: Disse personer var bosat i udlandet på vielsesdagen.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVIE2.

Derudover er andelen af herboende mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som

bliver gift i det pågældende år og vælger at gifte sig med en indvandrer eller efterkommer

med ikke-vestlig oprindelse bosat i landet, steget siden 2000. Blandt de personer,

der blev gift i 2010, giftede 29,1 pct. af alle mænd med ikke-vestlig oprindelse sig med

en indvandrer fra et ikke-vestligt land. Til sammenligning var denne andel blot 16 pct. i

2000. Den tilsvarende andel blandt kvinder med ikke-vestlig oprindelse er henholdsvis

29,7 pct. og 22,7 pct.

I perioden 2000-2009 var andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse,

der bliver viet i det pågældende år og gifter sig med en person bosat i udlandet,

støt faldende. Fra 2009 til 2010 er andelen dog steget en smule, jf. figur 1.13.

39

More magazines by this user
Similar magazines