Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.16: Den samlede fertilitet pr. kvinde blandt indvandrerkvinder fra de tre største ikke-vestlige

indvandrergrupper og kvinder med dansk oprindelse, gennemsnit i 1996-2000, 2001-2005 og 2006-2010,

pct.

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1,9

1,7

1,6

2,9

Anm.: Den samlede fertilitet pr. kvinde er et udtryk for antal fødte børn pr. kvinde i gennemsnit.

Anm.: Indvandrergrupper omfatter kun indvandrere.

Anm.: Fødsler, der indgår i figuren, omfatter kun børn født på en dansk fødeafdeling.

Kilde: Egne beregninger baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

2,3

2,1

Bosnien-Hercegovina Tyrkiet Irak Kvinder med dansk oprindelse

1.11 Familiemønstre

Indvandrere fra ikke-vestlige lande er den befolkningsgruppe, hvoriblandt flest er

gift/lever i registreret partnerskab, jf. tabel 1.16. Godt 58 pct. af alle indvandrere fra

ikke-vestlige lande i alderen 25 år eller derover er gift/lever i registreret partnerskab.

Til sammenligning er godt 53 pct. af personer med dansk oprindelse i samme alder

gift/lever i registreret partnerskab.

Sammenlignet med resten af befolkningen er indvandrere fra ikke-vestlige lande, den

befolkningsgruppe, hvor færrest bor som samlevende/samboende par.

Størstedelen af alle personer uanset oprindelse bor i husstande med én familie. Dette

gælder godt syv ud af ti (71,1 pct.) personer med ikke-vestlig oprindelse og ni ud af ti

(90,9 pct.) af alle personer med dansk oprindelse, jf. tabel 1.17.

43

4,4

3,7

2,5

1996-2000 2001-2005 2006-2010

1,7

1,7

1,9

More magazines by this user
Similar magazines