Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 2.3. Vejen igennem det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser og til

videregående uddannelser

Grundsko

Anm.: Tallene i venstre side af figuren angiver antal års uddannelse.

Note 1: ISCED står for International Standard Classification of Education.

Note 2: I Danmark er der ti års undervisningspligt. 10. klasse er et tilbud til elever, der har opfyldt undervisningspligten.

Note 3: Den stiplede linje markerer, at ikke alle professionsbacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelserne.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Figur 2.3 viser en oversigt over det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelse

og til de videregående uddannelser. Grundskolen fra børnehaveklasse til

9. klasse er obligatorisk for alle personer. Efter afslutningen af grundskolen er der mulighed

for at påbegynde en ungdomsuddannelse i form af en gymnasial uddannelse (almengymnasial

eller erhvervsgymnasial) eller en erhvervsfaglig uddannelse. Især personer,

som har gennemført en gymnasial uddannelse, påbegynder efterfølgende en videregående

uddannelse, der omfatter de korte (erhvervsakademiuddannelser), mellemlange (pro-

52

More magazines by this user
Similar magazines