Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 2.8a: Højest fuldførte danske uddannelse blandt de 25-39-årige efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse og personer med dansk oprindelse, pr. 1. januar 2000, 2010 og 2011, pct. og antal

Efterkommere

65

2000 2010 2011

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 7,8 % 4,2 % 4,6 %

Grundskole 37,5 % 35,4 % 33,8 %

Gymnasial uddannelse 2

19,6 % 13,2 % 12,7 %

Erhvervskompetencegivende uddannelse 35,0 % 47,3 % 48,9 %

Erhvervsfaglig uddannelse 21,7 % 22,7 % 23,3 %

Videregående uddannelse 3

13,3 % 24,6 % 25,5 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 1.761 11.000 12.289

Dansk oprindelse

Uoplyst/ingen dansk uddannelse 1 0,9 % 0,6 % 0,6 %

Grundskole 22,8 % 16,9 % 16,3 %

Gymnasial uddannelse 2

10,0 % 8,8 % 8,4 %

Erhvervskompetencegivende uddannelse 66,3 % 73,7 % 74,7 %

Erhvervsfaglig uddannelse 40,5 % 35,2 % 35,8 %

Videregående uddannelse 3

25,8 % 38,5 % 38,9 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 1.089.529 894.697 879.117

Anm.: Data vedrørende hele perioden 2000-2011 samt yderlig opdeling af uddannelsesniveau kan findes i bilag C, tabel C7.

Note 1: Personer i denne kategori kan have en udenlandsk uddannelse.

Note 2: Gymnasial uddannelse indeholder både almengymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial uddannelse.

Note 3: Videregående uddannelse indeholder kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD4.

Tabel 2.8b viser højest fuldførte danske uddannelse for de 25-39-årige efterkommerkvinder

med ikke-vestlig oprindelse og kvinder med dansk oprindelse.

Andelen af 25-39-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som har

fuldført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, er vokset markant siden 2000

(fra 37,6 pct. i 2000 til 56,8 pct. i 2011). Andelen er dog stadig lavere end blandt kvinder

med dansk oprindelse, hvor 77,5 pct. har en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse

i 2011. Den positive udvikling blandt efterkommerkvinder skyldes primært en stigning

i andelen med en gennemført videregående uddannelse, hvor der fra 2000 til 2011

er sket mere end en fordobling (fra 12,8 til 30,5 pct.).

Tendensen til, at efterkommerkvinder i lidt højere grad end kvinder med dansk oprindelse

går i gang med en videregående uddannelse, afspejles endnu ikke i tallene for højest

fuldførte uddannelse. Dette kan bl.a. skyldes, at der er tale om en forholdsvis ny ten-

More magazines by this user
Similar magazines