Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Forord

Regeringen vil skabe en ny balance i Danmarks integrations- og udlændingepolitik. En ny

balance, hvor alle borgere mødes med ordentlighed og respekt. Hvor integration prioriteres

over eksklusion. Hvor det, der virker, står over symbolpolitik.

Det skal være fundamentet for regeringens integrationsreform, der vil udstikke en ny

kurs for integrationen efter ti år med ”os og dem” retorik.

Regeringens integrationsreform bygger på ambitiøse mål og nye midler, der får flere i

arbejde, skaber færre fattige og reducerer antallet af udsatte boligområder. Vi vil kort

sagt tage fat på de grundlæggende udfordringer. Det kræver viden om, hvordan det går

med integrationen af nydanskere i Danmark, og hvor virkelighedens problemer findes.

Fakta om integration giver os den viden.

Fakta om integration viser, at en stor gruppe indvandrere og efterkommere i Danmark

klarer sig godt. De uddanner sig og arbejder på lige fod med alle andre borgere i det

danske samfund. Men der er også indvandrere og efterkommere, som har det svært.

I de senere år er der sket et fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere,

og det er nu kun godt halvdelen af alle 25-64-årige nydanskere, som er i arbejde. Vi står

således stadig over for en udfordring, når det gælder integrationen på arbejdsmarkedet.

Regeringen har derfor sat sig som mål, at der inden 2020 skal være 10.000 flere indvandrere

og efterkommere i arbejde. Det skal ske gennem en bred vifte af arbejdsmarkedsrettede

initiativer, der giver et løft til indvandrere og efterkommeres erhvervskompetencer.

Mere positivt ser det ud på uddannelsesområdet, hvor andelen af 20-24-årige efterkommere

med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, nu er

højere end blandt unge med dansk oprindelse.

Der er dog fortsat en stor gruppe nydanske unge, særligt mænd, som ikke får en kompetencegivende

uddannelse. 41 pct. af de 25-39-årige efterkommermænd med ikke-vestlig

oprindelse har således kun grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Blandt

5

More magazines by this user
Similar magazines