Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 3.1: Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) fordelt på oprindelse, herkomst og arbejdsmarkedstilknytning,

pr. 1. januar 2010, pct. og antal

Ikke-vestlig oprindelse

Beskæftigelsesfrekvens

Arbejdsløshed

72

Beskæftigede

Arbejdsløse

Uden

for

arbejdsstyrken

I alt

Indvandrere 49,1 % 8,2 % 109.725 9.819 103.799 223.343

Efterkommere 55,7 % 6,0 % 19.201 1.232 14.015 34.448

I alt 50,0 % 7,9 % 128.926 11.051 117.814 257.791

Vestlig oprindelse

Indvandrere 60,2 % 3,9 % 79.208 3.176 49.300 131.684

Efterkommere 66,6 % 4,1 % 5.316 228 2.437 7.981

I alt 60,5 % 3,9 % 84.524 3.404 51.737 139.665

Dansk oprindelse 74,1 % 3,4 % 2.341.578 81.271 737.710 3.160.559

I alt 71,8 % 3,6 % 2.555.028 95.726 907.261 3.558.015

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

I det følgende ses der på beskæftigelsen blandt de erhvervsaktive personer i alderen 25-

64 år. De unge i alderen 16-24 år er således udeladt i analyserne i afsnit 3.1. Begrundelsen

herfor er, at en relativt høj andel af de 16-24-årige er i gang med en uddannelse og

derfor ikke er med i arbejdsstyrken. At tage de unge med i analyserne af beskæftigelsesniveauet

kan give et misvisende billede af den reelle status og udvikling inden for de

enkelte befolkningsgrupper. Dette skyldes ikke mindst, at gruppen af efterkommere har

en meget yngre aldersprofil end personer med dansk oprindelse.

Beskæftigelsen blandt 25-64-årige pr. 1. januar 2010

Knap halvdelen (49,9 pct.) af alle 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, svarende

til 93.892 personer, var i beskæftigelse i 2010, jf. tabel 3.2. Til sammenligning var

65,6 pct. af alle indvandrere fra vestlige lande i samme aldersgruppe, og 76,9 pct. af

personer med dansk oprindelse, beskæftigede i 2010. Beskæftigelsesfrekvensen blandt

25-64-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er 66,4 pct. mod 73 pct. blandt

efterkommere med vestlig oprindelse.

Forskellen mellem mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens er med knap 10 procentpoint

størst blandt 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande. Den tilsvarende forskel

er 4,8 procentpoint blandt indvandrere fra vestlige lande og 3,5 procentpoint blandt personer

med dansk oprindelse. Forskellen mellem mænd og kvinder blandt efterkommere

med ikke-vestlig og vestlig oprindelse er henholdsvis 4 og 2,3 procentpoint.

More magazines by this user
Similar magazines