Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 3.5: Beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd fordelt på aldersgrupper, oprindelse og herkomst, pr.

1. januar 2010, pct.

Ikke-vestlig oprindelse Vestlig oprindelse Dansk oprindelse

Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere

16-24-årige 48,0 % 48,9 % 36,1 % 48,8 % 58,1 %

25-29-årige 59,4 % 66,5 % 57,9 % 65,6 % 76,0 %

30-39-årige 61,8 % 70,1 % 72,7 % 77,3 % 84,4 %

40-49-årige 56,8 % - 75,1 % 80,2 % 84,2 %

50-59-årige 45,7 % - 68,9 % 75,0 % 80,6 %

60-64-årige 26,4 % - 49,8 % - 54,2 %

16-64-årige 53,9 % 55,2 % 62,8 % 66,7 % 75,1 %

25-64-årige 55,1 % 68,3 % 67,9 % 74,1 % 78,6 %

Note: Hvis der er færre end 200 personer i den pågældende befolkningsgruppe, er tallene ikke angivet.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

Beskæftigelse og oprindelseslande

Figur 3.5 viser beskæftigelsesfrekvenserne blandt indvandrere fra de fem vestlige og ikke-vestlige

oprindelseslande med flest 25-64-årige indvandrere i Danmark pr. 1. januar

2010. Beskæftigelsesfrekvensen er højest blandt indvandrere fra Storbritannien og Polen

(henholdsvis 68,6 pct. og 68,4 pct.) mens den er lavest blandt indvandrere fra Irak og

Libanon (henholdsvis 34,4 pct. og 33,2 pct.).

80

More magazines by this user
Similar magazines