Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 3.7: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande med op til

tre års opholdstid fordelt på køn, 2000-2010, pct.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

30,2% 29,1% 27,8%

31,9%

17,9% 19,2% 19,1% 19,8%

38,8%

21,6%

Anm.: Data vedrørende arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse findes

i bilag D.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD17.

Beskæftigelse og højest fuldførte danske uddannelse

Tallene i tabel 3.7 viser sammenhængen mellem højest fuldførte danske udannelse og

beskæftigelsen blandt de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse. Det fremgår af tabellen, at 25-64-årige indvandrere og efterkommere med

ikke-vestlig oprindelse, der har en dansk mellemlang videregående uddannelse, har den

højeste beskæftigelsesfrekvens. I gruppen af personer med dansk oprindelse findes den

højeste beskæftigelsesfrekvens blandt dem, der har gennemført en lang videregående

uddannelse.

Derudover er det værd at bemærke, at beskæftigelsesfrekvensen blandt personer, der

har en dansk erhvervsfaglig uddannelse, er forholdsvis høj i alle de tre befolkningsgrupper.

84

47,8%

24,8%

52,2%

27,7%

58,6%

31,6%

61,8%

33,2%

57,6%

31,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mænd Kvinder

53,7%

26,6%

More magazines by this user
Similar magazines