Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 3.8: Beskæftigelsestype blandt 25-64-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer

med dansk oprindelse, 1. januar 2010, pct. og antal

Efterkommere Dansk oprindelse

Ledelse på øverste plan 1,4 % 4,1 %

Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau 14,4 % 16,7 %

Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau 19,3 % 22,1 %

Arbejde der forudsætter viden på grundniveau 40,1 % 35,3 %

Arbejde på niveau uden nærmere angivelse 1 24,8 % 21,8 %

I alt 100,0 % 100,0 %

Antal beskæftigede 7.527 2.028.530

Anm.: Beskæftigelsestype er opgjort på baggrund af såkaldte disco-oplysninger. Disco-oplysninger er kun tilgængelige for

mellem 2/3 og 3/4 af lønmodtagerne i hvert år, fordi mindre arbejdspladser (færre end 10 ansatte) ikke har indberetningspligt.

Note 1: Gruppen omfatter også selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, INMUDD06.

Billedet ser dog anderledes ud, når man ser på gruppen af 25-64-årige, der har gennemført

en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. tabel 3.9. Andelen, der har et

arbejder, som forudsætter viden på mellem og højeste niveau, er markant højere i denne

gruppe.

Tabel 3.9: Beskæftigelsestype blandt 25-64-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer

med dansk oprindelse, der har gennemført en dansk erhvervskompetencegivende 1 uddannelse, 1.

januar 2010, pct. og antal

Efterkommere Dansk oprindelse

Ledelse på øverste plan 1,6 % 4,6 %

Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau 22,3 % 20,2 %

Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau 27,7 % 24,9 %

Arbejde der forudsætter viden på grundniveau 35,7 % 32,8 %

Arbejde på niveau uden nærmere angivelse 2 12,7 % 17,5 %

I alt 100,0 % 100,0 %

Antal beskæftigede med en erhvervskompetencegivende

uddannelse 4.160 1.559.480

Anm.: Beskæftigelsestype er opgjort på baggrund af disco-oplysninger. Disco-oplysninger er kun tilgængelige for mellem 2/3 og

3/4 af lønmodtagerne i hvert år, fordi mindre arbejdspladser (færre end 10 ansatte) ikke har indberetningspligt.

Note 1: Erhvervskompetencegivende uddannelse dækker over erhvervsfaglige uddannelser samt alle videregående uddannelser.

Note 2: Gruppen omfatter også selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, INMUDD59.

Effekten er tydeligst blandt beskæftigede efterkommere med ikke-vestlig oprindelse

med en fuldført dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, hvoraf 22,3 pct. har et

job, der forudsætter viden på højeste niveau. Det samme gælder for 20,2 pct. af be-

87

More magazines by this user
Similar magazines