Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 3.12: Arbejdsløsheden blandt 16-64-årige fordelt på oprindelse, herkomst og køn, pr.1. januar

2010, pct. og antal

Arbejdsløshedsprocent Antal arbejdsløse

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Ikke-vestlig oprindelse

Indvandrere 8,9 % 7,4 % 8,2 % 5.765 4.054 9.819

Efterkommere 6,8 % 5,2 % 6,0 % 709 523 1.232

I alt 8,7 % 7,0 % 7,9 % 6.474 4.577 11.051

Vestlig oprindelse

Indvandrere 4,2 % 3,4 % 3,9 % 1.849 1.327 3.176

Efterkommere 4,0 % 4,3 % 4,1 % 116 112 228

I alt 4,2 % 3,5 % 3,9 % 1.965 1.439 3.404

Dansk oprindelse 4,1 % 2,5 % 3,4 % 51.715 29.556 81.271

I alt 4,4 % 2,8 % 3,6 % 60.154 35.572 95.726

Anm.: Data vedrørende arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse findes

i bilag D.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

Figur 3.9 viser udviklingen i arbejdsløsheden blandt 16-64-årige indvandrere og efterkommere

med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse i perioden

2000-2010. Det fremgår af figuren, at arbejdsløsheden i alle grupper var jævnt faldende

fra 2004 til 2009. Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande faldt arbejdsløsheden i denne

periode med over 10 procentpoint. Arbejdsløsheden er igen steget fra 2009 til 2010.

Stigningen i procentpoint var størst blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande (godt 3

procentpoint) og mindst blandt personer med dansk oprindelse (2 procentpoint).

At arbejdsløsheden blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er højere end

blandt personer med dansk oprindelse hænger formentlig bl.a. sammen med, at gruppen

som helhed i mindre grad end personer med dansk oprindelse gennemfører en erhvervskompetencegivende

uddannelse (jf. kapitel 2), hvilket har en stor betydning for beskæftigelsen

(jf. tabel 3.7). Herudover skal det bemærkes, at efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse er en relativt ung gruppe sammenlignet med personer med dansk oprindelse.

Det betyder, at den nuværende høje ungdomsarbejdsløshed påvirker gruppen af efterkommere

med ikke-vestlig oprindelse mere, end den samlet set påvirker gruppen af personer

med dansk oprindelse.

91

More magazines by this user
Similar magazines