Download Bogen om Huskunstner - MÅSKE i skolen - Asterions Hus

asterionshus.dk

Download Bogen om Huskunstner - MÅSKE i skolen - Asterions Hus

HUSKUNSTNERFORLØB:

Der skal produceres en forestilling, hvor digitale interaktive medier indgår som kunstneriske og pædagogiske

elementer på lige fod med teatrets udtryk. Ordet ”måske” s mange betydninger og stemninger udforskes gennem

skuespiltræning og billeddokumentation. Eleverne skaber sammen med professionelle skuespillere en én-akter.

Mobiltelefoner bruges til at ‘frame’ de øjeblikke, man som eleverne synes er særligt vigtige! Disse foto bliver så

brugt som scenografi i form af i projektioner og samspillet med givne improvisationer kan udforskes.

Den endelige enakter spilles for udvalgte venner og familie om fredagen. 14 dage efter kommer Asterions Hus og

spiller deres MÅSKE-forestilling, hvor elevernes en-aktere indgår med eleverne som skuespillere.

Klassetrin 7. 8. 9.klasse, max. 25 elever.

Varighed: 5 skoledage; mandag 10-14, tirsdag-torsdag kl. 9-14 og fredag 8-13. En af dagene består evt. af en

ekskursion til teatret Asterions Hus på Holmen i København.

Periode: efterår 2009 / forår 2010

Formål: Eleverne arbejder medskabende med drama og leg i et forløb, der udfordrer deres begrebsverden

gennem undersøgelsen af ordet måske. Forløbet introducerer også nye medier og afprøver mobiltelefonens

muligheder i undervisningen.

Eleverne arbejder både skriftligt og mundtligt med replikker.

Eleverne arbejder meget praktisk ’på gulvet’ og skal bruge mange forskellige kompetencer, og det kan give

mulighed for nye relationer i elevgruppen og måske nye aha-oplevelser hos den enkelte elev i forhold til egne

evner.

Relevans for skolefag: Dansk og drama, hvor eleverne får arbejdet med …

”at udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse situationer og dramatisk form, at vise indsigt i sprogets

spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer, samt at fortolke, vurdere og perspektivere tekster

og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse og analytisk forståelse”

(fra Undervisningsministeriets slutmål for 9. klasse for faget dansk under emnet ’ Sprog, litteratur og kommunikation’ )

Side 1 af 3


Forberedelse: Det er optimalt med et indledende møde mellem læreren og skuespilleren, der skal være

underviser i ugen. Her afklares roller og forventninger under processen samt aftaler omkring evaluering efter

ugen.

Det vil være en god ide, hvis eleverne har et vist genrekendskab inden forløbet, f.eks. læst et skuespil. Til

klassens forberedende introduktion af dramatekst og manuskript kan bruges manuskripter på Asterions Hus

forestillinger ”Iliaden” og ”1864”. De findes på asterionshus.dk i ’arbejdsrum’.

Arbejdet med MÅSKE i en temauge kan suppleres med brug af de andre muligheder på MÅSKE-sitet tre dele:

(1) Et computerspil, der sammenkobler den fysiske teaterforestilling MÅSKE med et digitalt teaterrum.

(2) En række interaktive opgaver, der giver eleverne mulighed for at sætte præg på og være medskabende i

dels computerspillet, dels den fysiske teaterforestilling.

(3) Information til lærere om baggrunden for det digitale undervisningsmateriale og supplerende ideér til

forskellige temaer, man kan vælge at fokusere på i en undervisningssituation. Ud over arbejdet med drama

som udtryk kan man fx vælge i højere grad at arbejde sprogligt med udvidelse af elevernes begrebsverden og

værditolkning i undersøgelsen af ordet ’måske’.

HUSK OGSÅ….

• At invitere publikum til fredagens mini-premiere på elevernes MÅSKE-akter.

• At lave aftale med Asterions Hus om en MÅSKE-forestilling for skolens elever. Der er plads til flere end de

25 elever, der har deltaget i temaugen.

Underviser: Basse Dam, født i 1948. Autodidakt skuespiller. Har medvirket i et utal af børneteaterforestillinger.

Fungerede som skuespiller og var med i den kunstneriske ledelse på Skifteholdet, Det Kjøbenhavnske

Theaterselskab og senest Teater Artibus. Har derudover haft roller på Det Lille Turnéteater, Teater 83, Teatret

Zeppelin i den Reumert-nominerede 'Himmelkarusellen', og Teatret La Balance i den Reumert-nominerede 'Det

store stilehæfte'.Basse laver også voksenteater, film og tv. Underviser og afholder kurser for både børn og

voksne.

Basse Dam inddrager andre profesionelle kunstnere fra Asterions Hus i forløbet, bl.a. Tilde Knudsen og Martin

Ammundsen til dans og stunt, og Peter Kirk til dramatekst-arbejdet. www.asterionshus.dk

BESKRIVELSE AF FORLØBET:

DAG 1

Introduktion til ordet måske, samt teater-redskaber.

Dramaøvelser og improvisationer på gulvet.

Løbende dokumentation – brug af samtale, samt videoklips fra mobiltelefoner og kamera.

Formen aftales med eleverne.

DAG 2

Besøg på teatret på Refshaleøen.

Korte ord-sketch-spil for hinanden, evt. brug af specifikke steder på Refshaleøen.

Brug af fotoarbejde i materialegeneringen. Med mobiltelefoner fotograferes sekvenser, som bruges i

sceneografien og til dokumentation.

DAG 3

Tekst-arbejde – lær at skrive stykket ned som et manuskript.

Gennemspilning af en-aktere over ordet måske som optages på video og bruges som en del af evalueringen.

Side 2 af 3


DAG 4

Flere dramaøvelser og improvisationer på gulvet.

Gennemspilning af en-aktere over ordet ‘måske’.

DAG 5

Mini-premiere på MÅSKE-en-akterne i det lokale kulturhus eller i skolens sal

Det skal vises for et publikum lokalt.

Evalueringen ligger de to uger efter, hvor man sammen ser videooptagelser fra forløbet samt billeder fra

processen, men også spiller 1-2 af en-akterne, når Asterions Hus’ kommer og spiller MÅSKE for hele skolen.

Billede fra anmeldelse af MÅSKE på boerneteateravisen.dk,sept. 2008

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines