Konfirmationer i Rise Kirke

risekirke.dk

Konfirmationer i Rise Kirke

Risekirke.dk

Kirkeblad for marts, april og maj 2013

Scan QR koden og læs

mere om Rise Kirke

1


2

Ny underviser

Foråret sagte kommer, og det

ser vi frem til med forventning.

Der er især konfirmationerne,

som rigtig mange ser frem til.

Vi har også haft mange minikonfirmander

i denne sæson.

MEN vores underviser kan

desværre ikke længere finde

tid til jobbet.

Derfor vil jeg her sige Lena

Remmer Lund, tak fordi du har

villet være med i den tid, vi

har arbejdet med de unge fra

3. klasse.

Skulle der være en af læserne,

som har lyst til at påtage sig

den spændende opgave, så

kontakt en af vore præster.

Rise Kirkekontor

Kordegn Gitte Kjær Riisgaard

Rise Bygade 23

6230 Rødekro

Tlf. 74 69 40 07

Fax 74 69 40 90

Mail: gkr@km.dk

Mandag-fredag kl. 10-12

Sognepræst

Helle Domino Asmussen

Ringvej 5

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 22 39

Mail: heda@km.dk

Mandag er fridag

Sognepræst

Michael Juul

Egeparken 64

6230 Rødekro

Tlf.74 66 17 62

Mail: miju@km.dk

Fredag er fridag

Kirkebil

Der er kirkebil til gudstjenester

og menighedsrådets arrangementer.

Bestilles senest fredag

middag på tlf. 74 69 40 07

Kirkebladet omdeles

uge 10 2013

uge 24 2013

uge 36 2013

uge 49 2013

Formand Sten Jørgensen

I »Sognegaarden« forventer vi

at gå i gang med ombygningen

i dette forår. Derfor vil

der i byggeperioden ikke være

muligt at leje mødelokalet. Og

besøgende til kirkekontoret

må nok forvente, at alt ikke er,

som det plejer.

Rådets næste møder er 20.

marts, 24. april og 22. maj.

Alle møder starter kl. 19.00

Kirketjener og graver

Jes Jessen Iversen

Rise Bygade 19 A

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 22 17

Mail: jesji@mail.dk

Organist

Solvejg Borgaa

Stegholt 50

6200 Aabenraa

Tlf. 74 63 10 41

Mobil: 26 19 50 41

Mail: solvejgborgaa@mail.dk

Menighedsrådsformand

Ove Sten Jørgensen

Funkevej 8

6230 Rødekro

Tlf. 30 62 55 94

Mail: 9014@sogn.dk

Kirkeværge

Johannes P. Christensen

Mjølsvej 40

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 26 78

Mail: jpcrq@christensen.mail.dk

Indhold

Er der forældelsesfrist på gamle

kævlerier? .................................3

Nøj, det er for børn .....................4

Livet i og omkring Rise Kirke ........5

Et glad kormedlem .....................6

Beretning fra en konfirmandfar .....7

Konfirmationer i Rise Kirke ........8-9

Konfirmandernes egne tanker og

bønner ....................................10

Dåb, vielser og dødsfald ............11

Alle jager efter vind ..................12

Hvordan fungerer vores folkekirke .

..............................................13

Pilgrim for en dag .....................13

Møder i menighedshuset ............14

Glem ikke ............................... 15

Gudstjenester ..........................16

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Ove Sten Jørgensen, Niels-Jørgen Højland, Klaus Eisenhardt,

Jes Jessen Iversen, Solvejg Borgaa, Helle Domino Asmussen, Michael Juul og Gitte Kjær Riisgaard.

Omdeles af Post Danmark. Trykkes af Videbæk Bogtrykkeri.

Stof til bladet for juni, juli og august indleveres senest den 15. april 2013 til kirkekontoret

Dåb, vielse og begravelse

anmeldes på kirkekontoret. Derefter

træffes aftale med den præst, som

skal foretage handlingen.


Er der forældelsesfrist

på gamle kævlerier?

Jeg var i storbyen, og sad på en cafe og

ventede på en veninde, der var forsinket. Ved

bordet ved siden af sad et par noble rimeligt

modne damer. (Man må jo ikke sige ældre

mere!

De to damer snakkede - ret højt, så det var

umuligt ikke at komme til at følge med i,

hvad de sagde. De var ved at snakke om en

fælles bekendt, de havde. Og de måtte have

kendt hende meget længe. For de var stadig

temmelig irriterede over det, hun havde sagt

om den ene for længe siden. Engang da de

endnu havde små børn. Og det var ikke småting,

de syntes om hende! Og det var ikke

særligt positivt!

Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen

gå ned over jeres vrede, v27 og giv ikke plads

for Djævelen. Paulus brev til Efeserne 4,26

Jeg kastede et blik hen på dem. Begge sad

de med et rimeligt selvtilfreds udtryk i ansigtet.

Bitre furer kom frem om munden. Og

med nakken lidt knejsende. Og jeg tænkte:

Hvorfor i alverden er de irriterede endnu over

noget, der skete for omkring 40 år siden. Og

også – at det ikke klædte dem!

De havde mødt hende igen for nylig - og der

var hun også irriterende.

JA selvfølgelig var hun det! Tænkte jeg. Hvis

hun havde mødt de ansigter, jeg så på der

ved bordet, har hun ikke haft lyst til at genopfriske

gode gamle minder med dem!

Bagefter gik jeg og tænkte på, hvor længe

skal man egentlig gå og huske gammelt nag?

Gamle fortrædeligheder? Bør der ikke være

en forældelsesfrist på, hvor længe man kan

gå og være små- eller stor-irriteret på nogen

over noget, de har sagt eller gjort engang for

længe siden? Skal man virkelig huske det i

flere år? Eller endda årtier? Når nogen engang

sagde eller gjorde noget, der var dumt

- og måske sårede, eller bare irriterede?

Sognepræst Helle D. Asmussen

Hvad bliver man for et menneske, hvis man

går og samler på den slags i sit sind?

Klæder det os at være sådan? Gør vi noget

godt med det? Stiver det os selv af, at føle os

bedre end andre? Bliver vi større og bedre af

at træde på andre?

Og er det virkeligt rigtigt, at vi ved en masse

om, hvem og hvordan folk er, bare fordi de

engang har sagt noget sårende, eller noget

dumt? Jeg mener, gør vi ikke alle det ind

imellem? Hvorfor skal man så tilgive os - og

ikke de andre?

V 29 Intet råddent ord må udgå af jeres mund,

kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det

kan blive til velsignelse for dem, der hører det.

v30 Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I

blev beseglet med indtil forløsningens dag. V31

Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og

spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; v32

men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige

og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i

Kristus. Paulus brev til Efeserne 4,29-32.

3


4

Nøj det er for børN!

Børne- og Ungdomsgudstjeneste

»Kom og gå en gudstjeneste«.

Husk torsdag d. 21. marts kl.

18.30. Kom og vær med til gudstjeneste

i børnehøjde, som arrangeres i

samarbejde med KFUM og de grønne

pigespejdere i Rødekro.

Påskepilgrimsvandring

2. påskedag,

1. april kl. 14.00

Kom og vær med, når vi går »påsken«.

Oplev påskedagene på nært hold.

Her kan alle være med, også børnene.

Vi afslutter med boller og varm kakao

i Sognegaarden.

Gud og Spaghetti

Sidste tirsdag i måneden

kl. 17.00:

30. april: Peters fiskedræt

28. maj: Kvinden med blødninger

Kære Gud,

jeg takker dig

for hvad du har

givet mig:

hoved, hænder,

ben og tæer,

god musik og

dejlig vejr.

Babysalmesang i Rise Kirke

Næste hold starter torsdag d. 19. september

2013 kl. 10.15

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på

tlf. 74 69 40 07 eller mail gkr@km.dk


Gudstjeneste for dagplejen

Eftermiddagshygge

Minikonfirmanderne

Voksenkoret

Babysalmesang

5


6

Et glad kormedlem

Vi har med stor glæde modtaget nedenstående indlæg fra Anette Glargaard

Hybschmann. Det betyder rigtig meget for os, at hun uden

tilskyndelser fra vores side har ønsket at skrive om koret og hendes

oplevelser i og omkring Rise Kirke.

Kære læsere

Jeg har ofte tænkt over hvad der mon menes

med »at komme hjem«, »at finde vejen hjem«

og »endelig at lande der, hvor man hører

hjemme«.

Jeg har levet et temmeligt rodløst liv og slået

mig ned, der hvor livet nu engang har ført mig

hen. Så geografisk har jeg været vidt omkring.

Det var lige ind til jeg

mødte min dejlige mand og

hans store familie og slog

mig ned i Rødekro. Vi blev

selvfølgelig gift i Rise kirke,

som jeg holder meget af.

Efter at være blevet ramt

at »livet« og de udfordringer

alle nu engang møder,

mistede jeg fodfæstet for en

stund og havde lidt svært

ved at finde mig selv igen

efter en af de større udfordringer.

En dag så jeg en

artikel i kirkebladet om et

nyt kirkekor, som Solvejg,

kirkens organist, stod for.

Jeg har altid elsket at synge,

så det sprang jeg glad

ud i. Jeg blev dog lidt nervøs,

da den meget seriøse

opvarmning startede, for

kunne jeg nu det? Da jeg

ikke anede noget om sopran- og alt-stemmer

osv., havde jeg sat mig i alt-afdelingen, hvor

jeg kæmpede. Der fik jeg øje på et andet nyt

medlem, som havde sat sig i sopran-afdelingen

og så lidt bekymret ud. Jeg foreslog, at vi byttede

og så gik det meget bedre. Selv om det er

seriøst, er der også masser af plads til at grine

højt, når vi synger pivfalskt eller 14 stemmet i

stedet for 2 stemmet.

En dag skulle kirkekoret synge til gudstjenesten.

Det var en skøn gudstjeneste med

»gang i den«, for tre børn skulle døbes. Der

var mange salmer, koret skulle synge og pastoren

skulle prædike over noget så lidt julet som

dommedag, (hvilket han gjorde så udmærket),

»At finde hjem af

Anette Hybschmann

og der var power-point show på kirkevæggen

med fine billeder, der passede til det hele.

Kort sagt: en meget moderne gudstjeneste,

som jeg nød i fulde drag. Og synet af to tvillingpiger

og en anden lille pige, der blev døbt, var

så rørende.

Da koret skulle synge: »Lad trompeter lyde«

skulle vi stå i hvælvingen oppe foran alteret.

Jeg havde nu lidt kriller i maven. Jeg kunne

lige skimte min mand, mine

svigerforældre og mine dejlige

naboer, blandt alle de mange i

kirken denne søndag.

Efter en lidt forsigtig start var

det pludselig, som om alt bare

faldt på plads i mig og jeg

sang af hjertets lyst og glemte

alt om tid og sted.

Lige der under hvælvingen, i

Guds hus og midt i koret, følte

jeg pludselig den der følelse af

at »være kommet hjem« og

»at være lige der, hvor det er

meningen at jeg skal være«.

Så måske fandt jeg mig selv i

Rise kirke i Sønderjylland den

2. søndag i advent i 2012?

Hvem ved, men den følelse af

ro, tryghed og kærlighed er

bare det bedste i verden.

Og den allerbedste følelse, var den at høre til

i dette kor, i denne kirke, i denne menighed,

i denne skønne egn og at tilhøre Vorherre. At

høre til og tilhøre giver den mest vidunderlige

ro i verden. Og hvem trænger ikke til en smule

ro i en hektisk hverdag?

Så kan du lide at synge, er du stresset eller udbrændt,

har livet været for broget for dig? Eller

har du ganske enkelt lyst til at være sammen

med en masse herlige mennesker i koret og en

meget energisk og dygtig korleder? Så kom og

vær med onsdag fra kl 19-21 i sognegaarden

ved Rise kirke.

Vi får selvfølgelig også kaffe og kage i pausen,

samt en rigtig god snak.

Anette Glargaard Hybschmann


Beretning fra en

konfirmandfar

TIMElINE:

SEPTEMBER

INDSKRIvNINGSMøDE I SOGNEGåRDEN

At blive konfirmeret har godt nok ændret sig,

siden jeg blev konfirmeret. Nu var det ikke længere

en trættende belæring om kristendommen,

Jesus og kirken. Nej nu skulle konfirmanderne

ud på en vandring – og straks blev jeg glad,

for Amalie har da både vandrestøvler og rimeligt

styr på kortlæsning. Men iflg. Helle drejede det

sig nu nærmere om en mental vandring, en vandring,

som vi som teenageforældre i forvejen er

på vej ad.

OKTOBER

KøB Af KONfIRMANDKjOlE

Efter mange modne overvejelser blev det besluttet

at Amalie, hendes søster og min kone skulle

købe en konfirmandkjole til vores smukke datter.

Personligt var jeg kommet med et forslag

om, at svigermor skulle strikke en kjole med et

lidt frækt snit, men på bedste demokratiske vis

faldt mit forslag til jorden. Jeg vil indrømme, at

det var med en vis skepsis, at jeg sendte dem

på indkøb. Men til min store overraskelse kom

de hjem efter et par timer, med en drøm af en

kjole.

NOvEMBER

HvOR SKAl fESTEN HOlDES?

Næste overvejelse var så, hvor skulle vi holde

Klaus Eisenhardt

Hvordan holder vi konfirmation, hvor skal den holdes

og en milliard andre spørgsmål melder sig naturligt,

når der skal arrangeres konfirmation.

Det er altid noget særligt, når ens børn skal konfirmeres. Især når det er den første i en stor

søskendeflok, som den vores datter er en del af.

Men lad mig starte et helt andet sted. Vi har naturligvis vidst i mange år, at Amalie skulle konfirmeres.

Vi er, ligesom æblet på træet, blevet mere modne med tiden.

De første konfirmationer i vores familie startede for 4 år siden, hvor i alt tre fætre og kusiner

blev konfirmeret i løbet af tre år. Tre fester, der var skåret over den samme læst, dog med hvert

sit særpræg.

Men i år er det så vores tur, og hvad så?… Det har aldrig været til diskussion, om vores børn

skulle konfirmeres, for selvfølgelig skulle de det. Eftersom de både er døbt, er aktive spejdere

og kommer i kirken med jævne mellemrum.

Så den snak behøvede vi så ligesom ikke at tage, men hvordan holder vi en konfirmation, hvor

skal den holdes, hvem skal inviteres og en milliard andre spørgsmål melder sig naturligt på

banen, når der skal arrangeres en så dejlig fest.

festen? Hvor var der plads og hvem skulle med?

Vi afsøgte området, og fandt et passende sted.

Næste problem var så, hvem der skulle med.

Eftersom det er Amalies fest, skal hun i en vis

grad være medbestemmende, men også kun i

en vis grad. Således blev vi hurtigt enige om, at

fjerne tanter og mostre ikke skulle inviteres. Til

gengæld blev mennesker, der betyder noget for

Amalie, tilføjet gæstelisten.

DEcEMBER

INvITATIONER

Selvom julen stod for døren, fik jeg ikke fred for

konfirmandforberedelserne. Der skulle tænkes

på invitationer, gæsterne skulle have tid til at

booke overnatning osv. Så endnu engang måtte

jeg ligge ansigtet i de rette folder, og give mit

besyv med omkring invitationer. Der blev hurtig

enighed om, at invitationerne skulle have et

personligt præg. Derfor blev der ved hjælp af

min utrolig kreative kone og papirmuseet skabt

nogle yderst dekorative invitationer. Men ikke

nok med det, de skulle også sendes, end da med

post. Så jeg tilbød at frankere brevene med SMS

frimærker, men endnu engang måtte jeg se mig

overtrumfet, idet der skulle købes traditionelle

frimærker. På trods af dette blev invitationerne

sendt, og så vidt jeg ved, er de da nået frem.

I skrivende stund er der så styr på det meste –

tror jeg…og vi glæder os alle til festen.

7


8

Konfirmationer i Rise Kirke

Diana Fogsgaard

Lauritzen

Bygmarken 30

Christoffer Abraham

Solbakken 31

Camilla Lund Bager

Fællesgade 3

Michelle Berg

Nørremark 72

Cecilie Ane Rodenberg

Brik

Klosterbakken 39

Laura Nicoline

Callesen

Rise Bygade 36

Christine Andresen

Fyrreparken 31

Emma Vonsild Bork

Søvænget 47

Matis Holger Løve

Christensen

Strandelhjørnvej 4,

Ø. Løgum

Jesper Clausen

Klosterbakken 41

Jesper Gerber

Bøgeparken 9

Christoffer Gaarde

Klosterbakken 74

Søndag d. 17. marts 2013 kl. 10.00

Malene Lauritzen

Hærvejen 5

Svend Aage Mathiesen

Søvænget 85

Søndag d. 7. april 2013 kl. 9.00

Mikkel Hansen

Savværksvej 22

Camilla Alsted

Hedegaard

Lærkeparken 8

Rasmus Hamann Holm

Lindeparken 59

Sofie Jacobsen

Savværksvej 19

Kasper Jensen

Egeparken 48

Cecilie Holst Kiholm

Brundevej 1

Søndag d. 7. april 2013 kl. 11.00

Camilla Hansen

Klosterbakken 29

Jacob Hansen

Egeparken 69

Jonas Holm

Agertoften 23,

Hjordkær

Malene Feddersen

Lagoni

Østerbro 2

Annie Elise Lorentzen

Løkkegårdsvej 54

Cecilie Schmidt

Marcimak

Bøgeparken 13

Freja Beck Nygaard

Egeparken 26

Nathasia Hjort

Pedersen

Nr. Hostrupvej 34

Thomas Icedor Petersen

Søparken 121

Camilla Remuss

Løkkegårdsvej 69

Lars Peter Rheder

Grønningen 24

Josefine Schrøder

Egeparken 44

Laura Kjeldal

Matthiesen

Trondhjemsvej 20

Sara Leitner Nyborg

Nørager 40

Christoffer Bahnsen

Petersen

Byskoven 31

Lasse Schack Poulsen

Løkkegårdsvej 36

Laura Jessen Ravn

Lindeparken 9

Mia Kjestine Schjerning

Fyrreparken 16

Karina Sparvath

Sørensen

Vestergade 35

Nicolai Have Thomsen

Lunderup Markvej 14

Nikolaj Tygesen

Lindeparken 2

Nicolai Reichert Work

Le petit Boeuf

18360 Epineuil

Le Fleuriel

Frankrig

Steffanie Andersen

Schwendson

Skånevej 4

Rasmus Herzog Wienke

Lærkeparken 22


Mike Æbeløe Andresen

Bakkevej 3

Clara Kryger Appel

Klosterbakken 23

Nadja Obbarius

Asmussen

Hærvejen 50

Thomas Asmussen

Hærvejen 91

Mads Lasota Beck

Hydevadvej 6, Hønkys

Jonas Børgesen

Søst Bygade 15

Rasmus Voss Dittmann

Grønningen 58

Amalie Lundqvist

Eisenhardt

Nørager 11

Louise Eskildsen

Østergade 30

Rasmus Flindt

Hærvejen 82

Konfirmationer i Rise Kirke

Søndag d. 14. april 2013 kl. 9.00

Lea Kafton Christensen

Hærvejen 20

Celina Leander Ferskov

Løkkegårdsvej 104

Belinda Sinkbæk Jensen

Søvænget 30

Lasse Snitgaard Jensen

Kastanievej 8

Kristina Jørgensen

Hærvejen 109

Rasmus Høxbro

Jørgensen

Brunde Kirkevej 23

Trine Marie Haagensen

Knudsen

Bygmarken 92

Malene Schacht

Rugmarken 10

Emilie Lykkegaard

Schmidt

Kløvermarken 21

Søndag d. 14. april 2013 kl. 11.00

Mette Krogsgaard

Geertsen

Nørrevang 10

Sanne Hermann

Tavlsbjergvej 9,

Hovslund

Sarah Hunderup

Hærvejen 87 D

Camilla Ammitzbøl

Hylleborg

Foldingbrovej 18

Camilla Sinkbæk Jensen

Søvænget 30

Marika Stokholm

Johannsen

Agertoften 47,

Hjordkær

Mikkel Jørgensen

Kolstrup 32,

6200 Aabenraa

Anna Rossen Linnet

Søparken 7

Lucas Jepsen Schmidt

Hvedemarken 53

Signe Cloos Skov

Byskoven 46

Jacob Søllingvraa

Rosenvænget 10

Julie Søllingvraa

Rosenvænget 10

Thor Christian Lorenzen

Grønningen 49

Steffen Madsen

Spanger

Kløvermarken 8

Lise Brink Termansen

Lærkeparken 7

Kira Theede

Grønnevej 6

9


10

Konfirmandernes egne tanker og bønner

Vi har bedt dette års konfirmander om at skrive bønner om det, som de gør sig

tanker om. Her kommer et udpluk af dem.

Kære Gud, jeg vil gerne sige tak

for at vi har mad og vand, og at

der ikke er så mange, som sulter.

Kære Gud, tak for

at min kat er ved

at blive rask igen.

Jeg var meget

bange for, at den

skulle aflives.

Tak for at jeg

lever, at jeg har

det godt og at

jeg kan hjælpe

andre.

Kære Gud, jeg

vil gerne takke

for, at du har

givet mig sådan

nogle fantastiske

forældre,

der støtter mig i

alt, hvad jeg gør

og laver. Tak.

Amen.

Kære Gud, tak for at det går

så godt i min familie og jeg

håber, at det bliver ved med

at gøre det. Amen.

Kære Gud, jeg vil gerne takke

for at jeg er sund og rask og i

det hele taget et liv, hvor jeg

kan få lov til at gøre det, jeg

allerhelst vil. At dyrke sport,

som jeg ikke kunne gøre, hvis

jeg var syg. TAK!

2. Tak, Gud, for mine gode venner,

tak, Gud, at nogen elsker mig.

Tak, Gud, at også mine fjender

elsket er af dig.

3. Tak, Gud, for evner og for kræfter,

tak, Gud, for hver idé jeg fik.

Tak, Gud, for ord at lytte efter

og for skøn musik.

4. Tak, Gud, for glæden ved at slide,

tak, Gud, for leg og dovneri.

Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide,

at jeg har værdi.

Vers fra sangen »Tak Gud«

af Ingrid Schrøder-Hansen 1983

Kære Gud, jeg vil

gerne takke for, at

ingen i min familie

er alvorligt syge.

Tak for at min hest er blevet så dygtig

og at jeg har fået mere tillid til andre.

Gud, tak fordi jeg er

blevet født og min

familie har det godt.

Tak for at jeg

altid har husly,

mad og drikke.

Jeg takker dig,

fordi du altid

hjælper mig, hvis

jeg har det svært.

Tak for at jeg

altid kan komme

i skole.

Tak for at jeg

har så gode

venner, jeg må

bo hos, når

mor og far ikke

er hjemme.

Kære Gud, tak for alle de gode

minder, du har givet mig.

Kære Gud, tak fordi der

ikke er noget i min familie,

der er døde for nylig.


Dåb

21.10 Maja Lykke Witte Andersen

Vestergade 36

10.11 Signe Klemensø Matthiasen

Hærvejen 96

11.11 Julian Asmussen Kaas

Nørager 7

18.11 Mariah Louise Jespersen

Hørgård 36, st.tv, 6200 Aabenraa

25.11 Theresa Noelle Kyed

Grenvej 2, Klovtoft

25.11 Frederik Christian Ælmholdt

Frueløkke 521, 6200 Aabenraa

09.12 Anna Cathrine Schultz

Søparken 31

09.12 Mia Saldern Petersen

Vestergade 30, st. tv.

09.12 Freja Saldern Petersen

Vestergade 30, st. tv.

27.01 Sisse Lildal Sørensen

Klosterbakken 44

27.01 Caroline Paasch Otte

Plantevænget 23

27.01 Julie Høier Johannsen

Søndre Ringgade 49, st.tv,

8000 Aarhus C

viede/

velsignede

03.11 Rikke Jensen og Tommy Jensen,

Pileparken 16

10.11 Sanne Klemensø Matthiasen og

Thomas Bo Matthiasen, Hærvejen 96

Dødsfald

Begravede/bisat

09.11 Annelise Petersen, 94 år

Nybrovej 4

10.11 Anne Kjestine Midtgaard, 88 år

Ryttervænget 65

12.11 Elsa Mari Møller-Tallingbjerg, 56 år

Kirsebærparken 22

16.11 Grethe Erbs Schmidt, 86 år

Søvænget 89

21.11 Villy Raahauge, 72 år

Hærvejen 19, 1.

24.11 Helene Kirstine Greisen, 82 år

Rosenvænget 47

29.11 Anna Marie Hybschmann, 95 år

Rise Bygade 50, - 21

01.12 Jette Agathe Johanne Schmidt, 66 år

Bygmarken 33

04.12 Eva Grethe Mølbach, 63 år

Rugmarken 18

11.12 Asger Østergaard Thomsen, 85 år

Rise Bygade 2 a

19.12 Caroline Petersen, 89 år

Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa

28.12 Kristian Pallesen Kjær, 66 år

Rosenvænget 41

03.01 Leif Helge Hansen, 78 år

Savværksvej 4 P

05.01 Jes Peter Jørgensen, 86 år

Engløkke 30, 6372 Bylderup Bov

10.01 Harry Vagn Nielsen, 87 år

Rise Bygade 54 b

12.01 Jakob Knudsen Petersen, 83 år

Rødekro Midt 8, 2.

02.02 Catharina Dorthea Larsen, 95 år

Jernbanegade 1 A, 6200 Aabenraa

11


12

Alle jager efter vind…

»- så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind«

(Salme nr. 331 i Den Danske Salmebog).

I fortsættelse af min lille artikel om diakoni i sidste

udgave af Rise kirkeblad, vil jeg denne gang

komme lidt ind på den kristne baggrund for, at

mennesket overhovedet kan være indstillet på

at udføre gode gerninger. Helt centralt i dette

står Helligånden og dens indvirken på mennesket.

I første Mosebog beskrivelse af skabelsen står

der: »Guds ånd svævede over vandene«.

Guds ånd er altså den skrabende

kraft, som var med fra begyndelsen af,

og som senere forudsagt i Det Gamle

Testamente, manifesterede sig gennem

Jesu liv, hans lignelser, undere,

og øvrige gerninger, hvoraf det største

var opstandelsen fra de døde.

Guds Hellige Ånd besejrede døden Påskemorgen.

Lige siden har den haft

den betydning, at enhver, som bliver

døbt, bliver det med vand og Helligånd.

På den måde bliver man imprægneret med

Guds kærlighed på en måde, så at døden heller

ikke for os vil få det sidste ord.

Helligånden begrænser sig ikke bare til en slags

»Hellig balsam«, som konserverer os imod døden.

Den har en langt større indvirkning, på vores

liv.

»Gode gerninger gør ikke nødvendigvis et godt

menneske, men det gode menneske gør automatisk

gode gerninger«. Denne formel, siger en

hel det om Helligåndens store indvirkning på vores

liv. Det er først når vi lytter efter, hvad Helligånden

vil fortælle os via evangeliet om Jesus

at vi lever livet, sådan som Gud havde tiltænkt

det. Og når vi gør det, så kan vi slet ikke lade

være med at handle godt imod andre.

»Elsk din næste, som dig selv«, hører vi Jesus

sige, både direkte, og indirekte i Hans gerninger.

Stor tak til alle, som har bidraget på den

ene eller anden måde, i forbindelse med

julebasaren.

Vi kunne i 2012 hjælpe 10 familier, fra

hvem vi skal bringe en stor og dybfølt tak.

Sognepræst Michael Juul

Hælder vi Helligånden ud med badevandet, begrænser

vi Jesu lære til at være moralisering.

Og den kan vi så dunke en som alle oven i hovedet

med, sågar også os selv.

I middelalderen brugte man denne moraliseren

til, at holde hele samfundet i skak

med. De rige forsøgte, at købe sig fri

fra Helvedes pinsler ved at købe aflad,

eller forhandle med Gud på bedste

kræmmervis om en lettere adgang til

Paradis. De fattige blev holdt i skak,

med dundertale om at rigdom, førte

direkte til helvedes port.

I dag er det ikke så meget rædslen for

den evige ild, som gør sig gældende,

i vores omsorg for andre. Vores velfærdstat,

skal nok tage vare på de

svageste. Og rigtigt - det gør den også i mange

henseender. Men den kan aldrig, og skal aldrig,

fratage os ansvaret for, at lytte efter Helligåndens

stemme.

I vore dage tales der nu meget om, »at mennesket

ikke mere har brug for Gud«. Spørgsmålet

er så om et samfund, uden den kristne kultur,

i lige så høj grad som hidtil, vil være indstillet

på »at elske næsten som sig selv«. For hvor

Guds Helligånd er blevet erstattet med moral,

vil næstekærligheden altid være af begrænset

karakter.

Hittekat

Sort hunkat er kommet tilløbende,

tilsyneladende hjemløs.

Er der nogen,

som savner hende:

Så er adressen

Egeparken 64,

6230 Rødekro

Tlf. 74661762


Hvordan fungerer vores folkekirke?

Dette er ikke ment som en analyse af, hvordan kirken fungerer i det daglige. Men derimod et

forsøg på at nævne de forskellige, som er med til at bestemme over den danske folkekirke.

Ude i det enkelte sogn er der valg til menighedsrådet hvert 4. år. Der har alle medlemmer af

folkekirken ret til at lade sig opstille som kandidat, hvis man kan finde frem til minimum 5

stillere.

Og en af de opgaver, som menighedsrådet har, er at vælge ny præst, når der er brug for det.

Sognene i Aabenraa kommune er samlet i Aabenraa provsti, som til daglig ledes af en provst.

Provstens opgave er bl.a. at fordele kirkeskatten til de enkelte sogne på en sådan måde, at

alle bliver tilgodeset bedst muligt. Provsten er også sognepræsternes nærmeste foresatte.

Denne skal sørge for at alt går rigtigt til ude i de enkelte sogne, og er der klager fra kirkegængerne

over sognets præst, så er det en sag, som provst og præst løser i samarbejde.

I år skal vores provsti have en ny provst. Det er en stilling, som alle præster i folkekirken

kan søge. Og her er det ikke menighedsrådsmedlemmerne, der er med til at bestemme.

Kirkeministeren har udarbejdet en ny måde at vælge provst på. Og det ser ud til, at det bliver

biskoppen i Haderslev Stift som, i samarbejde med provstiets præster, skal finde frem til

den nye provst.

Folkekirken i Danmark er delt op i 9 stifter, som hvert ledes af en biskop. Her til marts skal

der vælges en ny biskop over Haderslev stift.

I modsætning til valg af provst, så er det de enkelte medlemmer af stiftets menighedsråd og

præsterne, som vælger den nye biskop. Der er nu 5 kandidater til posten. Får ingen af dem

over 50 % af de afgivne stemmer ved 1. valgrunde, skal der endnu en valgrunde til blandt de

2, som fik flest stemmer. Afgørelsen falder også her i marts i år.

Sten Jørgensen

Pilgrim for en dag

Mange danskere har en hektisk hverdag. Vi har travlt med at tjene penge, så vi har råd til

at nyde »det gode liv« med fladskærm, ferierejser og fine biler. Stress er blevet en folkesygdom,

og psykologer advarer om, at vi er nødt til at sætte tempoet ned, hvis vi skal overleve

som mennesker. Noget kunne tyde på, at der er et stort behov for at lære at nyde »det gode

liv« på en anden måde.

For mig hører pilgrimsvandring til en sådan kategori. Her kan man via enkelhed, stilhed,

langsomhed, frihed, fællesskab og åndelighed erfare mening, sammenhæng og helhed i tilværelsen.

Det sker bl.a. i form af gudstjenester og andagter undervejs.

For 7. år i træk vandrer jeg sammen med en gruppe på 20 mennesker på Hærvejen: fra

Padborg til Viborg. Jeg vil gerne igen invitere sognets beboere med på en dags vandring:

søndag den 26. maj. Man behøver ikke melde sig til på forhånd, men møder blot op på herberget

Lindely, Hærvejen 91, 6200 Aabenraa kl. 8.45, medbringende madpakke og drikkelse

til frokost. Vi går ca. 26 km. og er fremme ved herberget Bruhnsgård, Langbjergvej 4, Øster

Løgum, 6230 Rødekro sidst på eftermiddagen.

Alle er velkomne.

Elisabeth Lidell, pilgrimspræst

13


14

Møder i Menighedshuset

Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

MARTS

Tirsdag den 5.

Møde ved Jens Langkildehus,

Løgumkloster.

Mandag den 11. kl. 14.30

Bedemøde.

Onsdag den 20.

I Nicolajhuset, Aabenraa.

Bibelkursus ved Jørgen

Hedager Nielsen, Børkop.

APRIl

Tirsdag den 9.

Møde ved theol. Elon Jepsen,

Aabenraa.

fredag den 19. kl. 18.00

I Rise Sognegaard, Rødekro.

Fællesspisning og kaffebord:

50,00 kr.

Litteraturaften ved Peter

Hansen, Haderslev.

Emne: »Paul Gerhard«.

Mandag den 22.. kl. 14.30

Bedemøde.

MAj

Tirsdag den 14.

Års- og Fødselsdagsfest ved

pastor Stig Christensen,

Sønderborg.

Bethania koret medvirker.

Gaveindsamling til

Menighedshuset.

Fælles kaffebord.

fredag den 31.

Møde ved Egon Jensen,

Haderslev.

jUNI

fra tirsdag, den 11. til

søndag, den 16.

Teltmøder i Hjordkær.

Program følger.

Hvor intet andet er nævnt

starter møderne kl. 19.30

med kaffe og 1 brød til 15 kr.

Fælles kaffebord til kr. 25.00.

Kontakt: Nis Christensen tlf.:

74 66 96 44

Se også hjemmesiden:

www.im-syd rødekro.dk

Bibelkreds 1 kl. 14.30

Aftaler efterhånden.

Kontakt: Kirsten og Ejner

Vibe, tlf. 74 66 27 70

Bibelkreds 2 kl. 19.30

Tirsdag den 12. marts

Ninna og Kresten Lyder Jensen,

Kirsebærparken 32.

Tirsdag den 16. april

Dora og Carl Iver Andresen,

Nr. Ønlevvej 10.

Tirsdag den 7. maj

Metha og Nis Christensen,

Hvedemarken 44.

Bibelkreds 3 kl. 19.30

Torsdag den 14. maj

Kirsten og Ejner Vibe,

Søparken 61.

Torsdag, den 18. april

Lis og Martin Jørgensen,

Løkkegårdsvej 85.

Torsdag, den 16. maj

Ingrid og Peter Jensen,

Kirsebærparken 52.

Danmission

Kontakt: Else jessen

tlf. 74 69 35 45

Se også hjemmesiden:

www.danmission.dk

Klf Kirke & Medier

Kontakt: Emil Taulborg

tlf. 74 66 61 27

Se også hjemmesiden:

www.klf.dk

DSUK - Danske Sømands-

og Udlandskirker

Kontakt: Niels jørgen Højland

tlf. 74 66 15 95

Se også hjemmesiden:

www.dsuk.dk


Glem ikke!

DAG TID TID ARRANGENEMT ARRANGENEMT

MARTS

Søndag den 10. Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

Mandag den 11. kl. 19.30 Højskoleforeningen -

generalforsamling i Sognegaarden

Torsdag den 14. kl. 19.30 Koncert Søs Fenger m/duo i Rise Kirke

Onsdag den 20. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden

Søndag den 31. kl. 14.00 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

APRIl

Mandag den 1. kl. 14.00 Påskepilgrimsvandring

Fredag den 12. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden

Onsdag den 24. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden

MAj

Søndag den 5. kl. 10.30 Tysk konfirmation i Rise Kirke

Onsdag den 22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden

Fredag den 24. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden

jUNI

Søndag den 2. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

EfTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN

fredag den 22. marts kl. 14.30 - 16.30

fredag den 12. april kl. 14.30 - 16.30

fredag den 24. maj kl. 14.30 - 16.30

Kaffen er gratis.

Kom og vær med til et godt og hyggeligt fællesskab.

Nora og Niels Jørgen Højland

Rise Menighedsråd

15


Gudstjenester

Marts

lørdag d 9. Dåbsgudstjeneste 10.00 Michael Juul

Søndag d. 10. Midfaste · Joh 6,1-15 10.30 Michael Juul

Søndag d. 17. Mariæ Bebudelsesdag

Konfirmation, se side 8-9

10.00 Helle D. Asmussen

Torsdag d. 21. Børne- og ungdomsgudstjeneste

18.30 Helle D. Asmussen

I samarbejde med spejderne

Michael Juul

Søndag d. 24. Palmesøndag · Matt 21,1-9 10.30 Michael Juul

Torsdag d. 28. Skærtorsdag · Matt 26, 17-30 10.30 Helle D. Asmussen

fredag d. 29. Langfredag · Matt 27, 31-56 10.30 Michael Juul

Søndag d. 31.

April

Påskedag · Mark 16, 1-8 10.30 Helle D. Asmussen

Mandag d. 1. 2. Påskedag

14.00 Helle D. Asmussen

Påskepilgrimsvandring

Michael Juul

Søndag d. 7. 1. s. e. påske

Konfirmation, se side 8-9

9.00 Michael Juul

Konfirmation, se side 8-9

11.00 Michael Juul

Søndag d. 14. 2. s. e. påske

Konfirmation, se side 8-9

9.00 Helle D. Asmussen

Konfirmation, se side 8-9

11.00 Helle D. Asmussen

Søndag d. 21. 3. s. e. påske · Joh 16, 16-22 10.30 Helle D. Asmussen

fredag d. 26. Store Bededag · Matt 3, 1-10 10.30 Michael Juul

Søndag d. 28. 4. s. e. påske · Joh 16, 5-15 10.30 Michael Juul

Tirsdag d. 30.

Maj

Gud og Spaghetti 17.00 Helle D. Asmussen

Søndag d. 5. Gudstjeneste til livslys og livsmod 19.30 Helle D. Asmussen

Torsdag d. 9. Kr. Himmelfartsdag · Mark 16, 14-20 10.30 Michael Juul

Søndag d. 12. 6. s. e. påske · Joh 15, 26-16,4 10.30 Helle D. Asmussen

Søndag d. 19 . Pinsedag · Joh 14, 22-31 10.30 Michael Juul

Mandag d. 20. 2. Pinsedag · Joh 3, 16-21 10.30 Helle D. Asmussen

Søndag d. 26. Trinitatis · Joh 3, 1-15 10.30 Michael Juul

Tirsdag d. 28.

juni

ud og Spaghetti 17.00 Michael Juul

Søndag d. 2. Gudstjeneste til livslys og livsmod 19.30 Helle D. Asmussen

Søndag d. 9. 2. s. e. Trinitatis · Luk 14, 16-24 10.30 Michael Juul

Søndag d. 16. 3. s. e. Trinitatis · Luk 15, 1-10 10.30 Helle D. Asmussen

More magazines by this user
Similar magazines