Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

UdVisninG aF UdlÆndinGe

– FÅ STyR PÅ REGLERNE

Målet er at styrke anklagemyndighedens behandling

af sager mod udlændinge, hvor der opstår

spørgsmål om udvisning. Vi sætter fokus på

de mange og komplicerede regler, der gælder for

behandlingen af sager med varetægtsfængsling,

frihedsberøvelse og udvisning af udlændinge fra

EU og andre lande.

dU FÅr

• Øvelse i at behandle sager med spørgsmål om

udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse

efter udlændingeloven.

• En gennemgang af reglerne for betinget udvisning.

• Indblik i reglerne om afvisning og administrativ

udvisning af udlændinge.

• Forståelse for aktørernes roller i udlændingesager.

dU er

• Anklager. Dommere og advokater kan også

deltage.

dU BliVer

• Bedre til at behandle sager om udvisning.

indHold

• Varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter

udlændingeloven.

• Udvisning efter EU-reglerne og øvrige regler.

• Betinget udvisning.

din indsats

• Kurset varer to dage.

• Du skal medbringe udlændingeloven, straffeloven

og retsplejeloven.

• Der kan være forberedelse til kurset.

PÅ tVÆrs

Vi er

• Senioranklager Henrik Aagaard.

• Anklager Marianne Nybroe

Gram.

• Undervisere fra Udlændingestyrelsen

og Rigspolitiets udlændingeafdeling.

• Advokat Gunnar Homann.

dato oG sted

• 18.-19. november 2013,

hos Rigsadvokaten, København.

• Har du brug for overnatning?

Se side 94.

ansøGninGsFrist

• 23. august 2013.

29

More magazines by this user
Similar magazines