Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

straFFesaGen

skridt For skridt

– RETSPLEJELOVEN i PRAkSiS

Målet er et større kendskab til de straffeprocessuelle

spilleregler. For retsplejeloven sætter i høj

grad rammerne for den daglige sagsbehandling.

Du bliver ført gennem hele straffesagens gang –

fra den begynder med en anmeldelse, bliver efterforsket,

opgivet eller sendt i retten, dens gang

ved domstolene indtil endelig dom og til sidst

forløbet hos Kriminalforsorgen.

dU FÅr

• Indblik i de regler i retsplejeloven, der berører

dit daglige arbejde.

• Forståelse for samspillet mellem reglerne og

praksis.

• Indblik i Kriminalforsorgens arbejde.

dU er

• Administrativ medarbejder i anklagemyndigheden.

• Du kan være ny i rollen, eller du ønsker en genopfriskning

med de nyeste regelændringer.

dU BliVer

• I stand til at se en sammenhæng mellem dit,

anklagernes, politiets og Kriminalforsorgens

arbejde.

• Dygtig til de regler i retsplejeloven, der er vigtige

for dig.

indHold

• Sagens opstart – anmeldelse, sigtelse og efterforskning.

• Forskellen på kendelser og domme.

• Tvangsindgreb – edition, beslaglæggelse, ransagning,

indgreb i meddelelseshemmeligheden

mv.

• Varetægtsfængsling og fristforlængelse – indberetningsreglerne.

• Sager, som anklagemyndigheden slutter – påtaleopgivelser

og tiltalefrafald.

• Anklageskriftets opbygning og indhold.

• Byret eller landsret? Om tilståelsessager, domsmandssager

og nævningesager.

• Reglerne om forkyndelse, tiltaltes udeblivelse

og vidneforkyndelse.

• Ankereglerne – forkyndelse af ankemeddelelse

og 3. instansbevilling.

• Afsoningsformer, prøveløsladelse og udgang.

din indsats

• Kurset varer to dage med overnatning.

• Du skal have fulgt en straffesag i retten inden

kurset.

PÅ tVÆrs

Vi er

• Anklager Margrethe Sanning.

• Anklager Helle Hartvigsen.

• Vicefængselsinspektør Henrik

Marker.

• Efterforsker Tom Christensen.

dato oG sted

• Kursus 1: 28. – 29. januar 2013,

Glostrup Park Hotel.

• Kursus 2: 13. - 14. november 2013,

Hotel Park, Middelfart.

ansøGninGsFrist

• Kursus 1: 1. november 2012.

• Kursus 2: 23. august 2013.

31

More magazines by this user
Similar magazines