Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog. - Rigsadvokaten

PersonFarliG

kriminalitet

Vi er

• Senioranklager Anne Risager,

Rigsadvokaten.

• Senioranklager Anette

Abildgaard Odder, Statsadvokaten

for Nord- og Østjylland.

• Kriminalassistent Gitte

Christensen.

• Psykolog Sophie Iuel-Brockdorff,

Skt. Stefans Rådgivningscenter,

Københavns Kommune.

dato oG sted

• 9.-10. september 2013, hos

Rigsadvokaten, København.

• Har du brug for overnatning?

Se side 94.

ansøGninGsFrist

• 24. maj 2013.

36

nyt

oVerGreB mod Børn

– RETSPLEJELOVEN i PRAkSiS

Målet er at styrke anklagemyndighedens indsats

for at håndtere sager om overgreb mod børn

hurtigt og effektivt. Kurset gennemgår retsplejelovens

regler i overgrebssager fra anmeldelse

til dom. Et hovedelement er at forstå barnets situation

og tarv, og de særlige regler, der gælder

omkring afhøring af børn.

dU FÅr

• Indsigt i, hvordan børn afhøres.

• Øget forståelse af efterforskningsmæssige muligheder

og begrænsninger.

• Større viden om barnets tarv og reaktionsmønstre.

dU er

• Anklager i advokaturen for personfarlig kriminalitet

eller anklager hos en regional statsadvokat

eller Rigsadvokaten.

dU BliVer

• I stand til at forstå og håndtere sager om overgreb

mod børn fra anmeldelse til dom.

indHold

• Retsplejelovens regler.

• Brug af videoafhøring.

• Børn som vidner.

• Etniske og kulturelle forskelle.

• Samarbejde med andre myndigheder.

din indsats

• Kurset varer to dage med overnatning.

• Der kan være forberedelse til kurset.

More magazines by this user
Similar magazines