Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

Vejledning om uddannelsesmuligheder Uddannelsesplanlægning og -motivation Uddannelsesbaggrund og –ønsker var et tema i forundersøgelsens individuelle interview med husassistenterne. Det blev fulgt op af et fælles seminar, hvor lokale uddannelsesinstitutioner deltog i en uddannelsescafé. Her kunne husassistenterne søge vejledning om hvilke uddannelsestilbud der kunne opfylde deres behov. Det kræver et detailkendskab at gennemskue institutionernes forskellige tilbud. Hvilket kursus er bedst hvis jeg vil lære at sende email? Hvilket niveau skal jeg have danskundervisning på? Eller hvor lærer jeg bedst noget om samarbejde og kommunikation? Seminaret gav desuden information om den praktiske afholdelse af kurserne. Uddannelsescaféen indgik som den enkeltes forberedelse til diskussioner med ledelsen om hvilke uddannelsesønsker der kunne realiseres og hvornår. Et eksempel på hvilke spørgsmål der kan bruges til at afklare uddannelsesbehov fremgår af bilag 1, og et skema til planlægning af uddannelsesmuligheder bringes i bilag 2. For at ruste arbejdspladserne til at kunne planlægge og arrangere uddannelse blev de selv ansvarlige for den konkrete kursustilmelding med hjælp i de tilfælde hvor det voldte vanskeligheder. Temagrupper På det første fællesseminar gav diskussioner om kendetegn ved det nuværende arbejde og udviklingstendenser anledning til at deltagerne udpegede en række temaer som de gerne ville arbejde med på tværs af plejecentrene. De nedsatte temagrupper har dannet rammer om struktureret erfaringsudveksling, besøg og øvelser. Aktiviteterne har givet anledning til forandringer i arbejdet, initiativer til at søge indflydelse og information samt at afdække uddannelsesbehov og -muligheder. Grupperne har mødtes ca. hver anden måned gennem ½ -1 år. Temagrupperne har arbejdet med: • Demens • Psykisk arbejdsmiljø, stress og mobning • Arbejdsteknik/ergonomi • Vaskeriarbejde • Ledelse • Leve/bo-miljøers betydning for arbejdet med rengøring • Leve/bo-miljøers betydning for arbejdet i vaskeri. 15

More magazines by this user
Similar magazines