Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

tioner og usikkerhed mindskes.

Fællesseminaret om fremtidens faglighed gav både medarbejdere

og ledere mulighed for at høre om erfaringerne

fra et plejecenter i en nabokommune som har valgt at

fastholde husassistenterne ved overgang til leve/bo-miljø.

Det har tydeliggjort hvordan hverdagen i et leve/bo-miljø

kan forløbe, og at det er muligt at vælge en organisering

som skaber jobudvikling i stedet for afvikling for husassistenterne.

Husassistenterne har formuleret et forslag til

hvilke opgaver de kan varetage i et leve/bo-miljø (se bilag

4). Det er et vigtigt skridt for at få tydeliggjort deres faglighed

og ressourcer for beslutningstagerne.

Netværk Den langvarige kontakt (1½ år) og opbygning af et gensidigt

kendskab til hinandens arbejdspladser muliggør desuden

at husassistenterne har etableret et netværk som kan

fortsætte når projektet afsluttes. Kontakt og kendskab er

helt centralt i en tid hvor husassistenternes arbejde gennemløber

store forandringer og hvor det derfor er væsentligt

at de fælles kan koordinere indsatsen og bringe gruppens

synspunkter på dagsordenen i de politiske og ledelsesmæssige

beslutninger. Det er helt centralt for at sikre

at husassistentgruppen får en fremtid i leve/bo-miljøerne.

I to af temagrupperne (vask og ledelse) har husassistenterne

søgt at inddrage kolleger fra et nærliggende plejecenter.

Det har vist sig at være meget vanskeligt at organisere.

Det ser vi som udtryk for at projektrammen har

været nødvendig for at få et netværk til at fungere.

Kontakt til fagbevægelsen Projektet har givet husassistenterne et øget kendskab til

deres faglige organisation. Ved de to fællesseminarer som

FOA har arrangeret, har husassistenterne opdaget, at forbundet

beskæftiger velkvalificerede konsulenter med viden

om blandt andet arbejdsmiljø og uddannelse. Det kan give

mulighed for på et senere tidspunkt at trække på deres

ekspertise.

Samarbejde mellem afdelinger

En væsentlig kilde til information og indflydelse er at vælge

tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. I projektperioden

er der skabt øget interesse for at blive tillidsvalgt, og der

er valgt tillids- og sikkerhedsrepræsentant på én af de deltagende

arbejdspladser.

Fleksibilitet

På alle plejecentre har husassistenterne fået flere og bredere

opgaver i projektperioden, bl.a. i forbindelse med

omstruktureringer, flytning og overgang til leve/bo-miljø.

Lederne har oplevet at husassistenterne er blevet mere

fleksible i projektperioden og at det er nemmere at delegere

opgaver. Der er nu langt større kontakt og gensidig

hjælp mellem rengørings- og vaskerigrupperne. Når husassistenterne

kan afløse på tværs, opnås en større fleksibilitet

i hverdagen.

20

More magazines by this user
Similar magazines