Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

Opmærksomhedspunkter

Husassistenternes fremtid Med beslutningen om at ændre kommunens plejecentre til

leve/bo-miljøer er husassistenternes fremtid meget uvis.

…et valg

Efteruddannelse og

fleksibel arbejdsdeling

Efteruddannelseskurser

Der er imidlertid på plejecentre i andre kommuner, fx

Engholm i Allerød, aftalt andre arbejdsdelinger. På Engholm

varetager husassistenter rengørings- og køkkenopgaver

samt lettere plejeopgaver i de enkelte enheder. Den

enkelte er primært knyttet til en leve/bo-enhed, men afløser

i andre enheder ved sygdom og lignende. Derved sikres

fleksibilitet på tværs af enheder. Om husassistenter er

en relevant faggruppe i leve/bo-miljøer, afhænger dermed

af hvilket perspektiv beslutningstagerne anlægger og er

derfor et valg de træffer. Det er en vigtig opgave i de

kommende år for husassistenter og for FOA at forsøge at

præge disse beslutninger, ligesom der er brug for at samle

op på erfaringerne fra det nybyggede plejecenter, så andre

kan lære af dem.

Som vi har illustreret tidligere, er de medvirkende husassistenter

en meget heterogen gruppe som derfor har meget

forskellige uddannelsesbehov og - forudsætninger. En efteruddannelsesindsats

med henblik på at sikre dem en

fremtid i ældresektoren vil derfor skulle favne bredt og

både skulle give formelle faglige kvalifikationer og almene

færdigheder.

Der er behov for at etablere en ordning hvor husassistenter

får økonomisk støtte til kompetenceudvikling inden for

det plejefaglige område (fx social- og sundhedshjælperuddannelsen).

Serviceassistentuddannelsen giver kompetencer

inden for køkkenområdet, hygiejne, psykologi mv som

kan være vigtige i et leve/bo-miljø. Men der er behov for

at etablere efteruddannelsestilbud som giver uddannede

serviceassistenter plejefaglige kompetencer, så serviceassistentuddannelsen

også kan ruste husassistenterne til en

fremtid i leve/bo-miljøer.

Nogle af husassistenterne har ikke umiddelbart mulighed

for at starte på en erhvervsuddannelse. Derfor vil det være

gavnligt hvis der etableres kortere kurser i plejefaglige

emner rettet mod husassistenter.

Kampen for at finde fodfæste i leve/bo-miljøerne kunne på

den ene side tale for straks at igangsætte formel efteruddannelse

af gruppen. På den anden side kunne det tale for

ikke at etablere for rigide faggrænser mellem husassistenter

og plejepersonale da fleksibiliteten derved kan opretholdes

både i den enkelte enhed og på tværs af enheder.

Dette vil give husassistenter gode muligheder for at tilegne

sig viden om beboerne og om plejeopgaver.

Sprogundervisning På baggrund af projektets erfaringer har Hillerød Kommune

taget initiativ til at undersøge mulighederne for at fi-

25

More magazines by this user
Similar magazines