Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

• Være med til personalemøder med det øvrige personale på afdelingen for at vide

hvad, der er ”den røde tråd”. For at vide hvilke ændringer der er i forhold til borgerne.

For at give vores syn på tingene.

Husassistenter kan stille forundringsspørgsmål til den daglige praksis, fordi vi ikke

er plejepersonale.

Husassistenter i forhold til rengøring/vask

• Rengøringen/vask bliver ikke nedprioriteret, når der er ansat husassistenter.

• For husassistenterne er rengøring og vask ikke noget, ”der bare skal overstås”.

• Det ikke nedværdigende for husassistenterne at gøre rent og vaske. (Det er måske

noget, der er svært at forstå for nogle ikke-husassistenter? Holdningsændring???).

Husassistenterne kan hente morgenmad/middagsmad i køkkenet.

Husassistenterne kan dække bord.

Husassistenterne kan servere morgenmad på sengen til evt. sengeliggende beboere

Husassistenterne kan servere middagsmad i spisestuen eller på stuerne.

Husassistenterne kan hjælpe/guide beboere til at tage tøj på.

Husassistenterne kan være andenmand til beboerne.

Husassistenterne kan være der for beboerne, snakke, lytte, drikke en kop kaffe, gå

en tur. Ting, der giver ro.

Husassistenterne gør rent (!!!!).

Husassistenterne kan købe ind for borgerne. (tøj, madvarer, mv)

Husassistenterne kan være kontaktperson for en ikke så krævende beboer med

backup fra plejepersonalet.

Husassistenterne kan arbejde i nogle weekender for bl.a. at give morgenmad/middagsmad

til beboerne.

Husassistenterne kan skrive observationer i omsorgsjournalen.

• Hjælpe borgeren, hvis vedkommende ønsker at være med til at gøre rent/vaske tøj.

• Lave bytteydelser, hvis en borger fx hellere vil gå en tur end have gjort rent kan

man bytte engang imellem.

37

More magazines by this user
Similar magazines