Husassistent - FOA

applikationer.foa.dk

Husassistent - FOA

Projektets baggrund

FOAs socialfondsprojekt Fastholdelse og arbejdspladsudvikling

er rettet mod at skabe kompetenceudvikling og

jobudvikling for de husassistenter der arbejder med rengøring

og vask på tre plejecentre i Hillerød. I det følgende

beskriver vi erfaringerne fra projektet.

Et belastende arbejde Husassistenter på plejecentre har traditionelt rutinearbejde

med ensformige bevægelser og belastende arbejdsstillinger.

Husassistenterne har ofte lille indflydelse på eget arbejde

og få muligheder for kompetenceudvikling.

Flere undersøgelser har dokumenteret at personalet på

rengøringsområdet belastes såvel fysisk som psykisk med

mange arbejdsskader til følge (Vinzents 2000, Burr 1998,

Bonde 2004). Ligeledes har husassistenter højere sygefravær

end ansatte inden for FOAs øvrige sektorer (FOA

2004). Husassistenter har større risiko for førtidspensionering

og dermed for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet

end befolkningen som helhed (FOA 2002).

Dilemmaer i hverdagen Den aktuelle udvikling inden for ældreområdet kan føre til

at husassistenterne oplever en række dilemmaer i deres

daglige arbejde:

• Service til beboerne skal være fleksibel, samtidig med

at serviceydelsernes indhold og varighed standardiseres.

• Beboere og pårørende stiller høje krav til ydelsernes

kvalitet, samtidig med at ressourcerne til rengøring og

vask nedskæres.

• Mange erfarne husassistenter oplever at de skal udføre

mindre service eller en ringere kvalitet end tidligere, fx

når rulning og strygning af beboernes tøj ligger uden

for kvalitetsstandarden. Det er belastende at skulle affinde

sig med at udføre et arbejde, man ikke er tilfreds

med.

• Mange kommuner arbejder med værdigrundlag, anerkendelse

af medarbejdere, personaleudvikling mv.

Samtidig møder mange husassistenter lav respekt og

manglende anerkendelse fra de øvrige faggrupper.

• Der er øgede krav til dokumentation og brug af skriftlig

information, samtidig med at en del husassistenter har

ringe danskkundskaber, læse/stavebesvær og er

fremmede for brug af IT.

Nye kompetencekrav Udviklingen stiller stigende krav til husassistenternes faglige

og almene kompetencer for at de kan arbejde effektivt

og fleksibelt, og for at undgå at dilemmaerne fører til unødige

arbejdsmiljøbelastninger. De aktuelle udviklingstendenser

er modsætningsfyldte og svære at gennemskue.

Derfor har mange husassistenter behov for at få viden om

udviklingstendenser i deres arbejde og for redskaber til at

søge indflydelse på forandringerne.

6

More magazines by this user
Similar magazines