Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

HK Århus

Park Allé 11

8000 Århus C

Nr. 4

19. oktober

2005

Medlemsavis for HK: Galten / Hinnerup / Hørning / Odder / Rosenholm / Skanderborg / Århus

ID 11644

Sorteret Magasinpost

7,50 kr. i timen

Useriøse callcentre snyder

unge, så vandet driver.

Side 6 - 7

Fatma

baner vejen

HK Handel satser på flere

butiksjob til nydanskere.

Side 9

Frustrerede

skattefolk

Hård kritik af omstillingsproces

fra kommunal

til statslig ansættelse.

Side 13

Klar til HK Østjylland Nu kører fusionstoget for alvor. Side 2 og 3


2

Adresser og åbningstider

HK Århus

Park Allé 11, 8000 Århus C

Tlf. 89 31 11 00 • Fax 86 12 34 58

E-mail: 25gje@hk.dk • Hjemmeside: www.hkaarhus.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 15.00

Torsdag kl. 9.00-18.00. Fredag kl. 9.00 - 13.00

Sektorernes e-mail-adresser

HK Privat – privat.aarhus@hk.dk

HK Handel – handel.aarhus@hk.dk

HK Kommunal – kommunal.aarhus@hk.dk

HK Stat – stat.aarhus@hk.dk

Direkte numre til a-kasserne

HK Stat og Kommunal – 89 31 11 01

HK Privat – 89 31 11 02

HK Handel – 89 31 11 03

HK-Ungdom

Park Allé 15, 8000 Århus C • Tlf. 89 31 12 34

Medlemsavis for HK i Galten,

Hinnerup, Hørning, Odder, Rosenholm,

Skanderborg og Århus kommuner.

Oplag: 30.000.

ÅRETS KUNSTKALENDER 2006

Kunst fra ARoS

Med værker af John Kørner, Per Kirkeby, Oluf Høst,

Inge Ellegaard, Edvard Weie, Claus Carstensen, Olaf Rude,

Robert Rauschenberg, Jens Søndergaard, Ron Mueck,

Harald Giersing, Asger Jorn og Henry Heerup.

Redaktion:

Carl Ancher Pedersen (DJ) og

et redaktionsudvalg under HK Århus.

Udgiver:

HK Århus

Park Allé 11

Postboks 87 . 8100 Århus C

Tlf. 89 31 11 00.

Ansvarshavende redaktør:

Gerda Flint.

Pris 125 kr. (vejledende udsalgspris 179 kr.).

Køb kalenderen i HK’s Information, Park Alle 11, st.

Dette nr. er afleveret til

Post Danmark onsdag 19. oktober.

Produktion:

Kullberg Kommunikation.

Tryk: Trykcentralen.

Stof til HK Østjylland:

Alt materiale til bladet afleveres i

HK, Informationen,

Park Allé 11, st.

E-mail: 25gje@hk.dk

Deadline for næste nummer:

Nr. 1/2006 - Tirsdag 18. januar 2006.

Bladet bliver afleveret til Post

Danmark tirsdag 22. februar 2006.

KOMMENTAR

Vigtige valg

Efterårstid 2005 er valgtid. Først og

fremmest er der valg til byråd og regionsråd

15. november. Det er langtfra

ligegyldigt, om - og hvor - du

sætter dit kryds. Hvem vil og kan

sætte turbo på beskæftigelse, integration

og uddannelse de næste fire-fem

år? Hvem er de bedste garanter

for fortsat velfærd? Hvem

kan skabe den største tryghed for de

mange offentligt ansatte, der føler

sig usikre i lyset af strukturreformen?

Hvem vil bedst kunne sikre os

et godt sundhedsvæsen med lige adgang

for alle? Alt dette og meget

mere handler valget om.

Det er ikke nogen hemmelighed, at

vi i HK Århus føler os mest trygge

ved flertal til venstre - og under socialdemokratisk

ledelse. Det gælder

både i byrådene og i det nye regionsråd.

Men valget er dit, og vi er

åbne for at tage debatten. Også med

dem, vi er knap så enige med. Se eksempelvis

vores otte spørgsmål til de

to borgmesterkandidater i Århus på

side 4 - 5 her i bladet.

Brevporto

Servicekupon – Jeg tilmelder mig:

HK HANDEL

❍ Arr. 1. Kvinde – kend din intuition.

(L.R./5han006).

❍ Arr. 2. Arbejdspladsvurdering.

(L.R./5han012).

❍ Arr. 3. Julekoncert. (L.R./5han013).

Ledsager deltager: ___

Antal børn: ___

❍ Arr. 4. Word 2000. (L.R./5han010).

❍ Arr. 5. Århus Bymuseum.

(L.R./5han014).

❍ Arr. 6. Lønforhandling. (L.R./5han015).

AUTOBRANCHEKLUBBEN

❍ Arr. 7. Generalforsamling.

(L.R./5aut007).

HK PRIVAT

❍ Arr. 8. Tigeren. (H.B./1603057000).

Ledsager deltager: ___

IT, MEDIE & KOMMUNIKATION

❍ Arr. 9. Salgspsykologi for phonere.

(H.B./ 1603050206).

❍ Arr. 10. Jobsøgning.

(H.B./1603050202).

❍ Arr. 11. Generalforsamling.

(H.B./1603050201).

Selv om kommunevalget fylder meget,

skal vi ikke glemme et vigtigt

valg i egne rækker. Inden længe skal

medlemmerne i Århus og Silkeborg

definitivt afgøre, om de vil indgå

i én fælles afdeling fra årsskiftet.

5. november holdes de afgørende

generalforsamlinger.

Efter over 100 år med HK Århus er

det en stor, men også en rigtig beslutning.

Med en ny, større afdeling

kan vi yde en endnu bedre service

for de samme penge og blive endnu

mere synlige i lokalområdet. Og

modsat mange andre fusioner koster

det ingen forringelser i den anden

ende. Ingen får således “længere”

til deres fagforening. Snarere tværtimod,

for ved at samle ressourcerne

får vi endnu bedre muligheder for at

komme ud og møde medlemmerne,

hvor de er. Der er heller ikke tale om

at lukke kontorer. Hovedkvarteret i

Århus bliver i Park Allé med uændrede

åbningstider. Kontoret i Silkeborg

holder fortsat åbent for medlemmerne

dér. Heller ikke dit afdelings-

ORGANISATIONER

❍ Arr. 12. Julefrokost. (H.B./1603050108).

PRODUKTION

❍ Arr. 13. MUS-samtaler.

(H.B./1603050406).

❍ Arr. 14. Nytårskoncert.

(H.B./1603050408).

Ledsager deltager: ___

TRANSPORT & TURISME

❍ Arr. 15. Stress og dit helbred.

(H.B./1603060601).

Ledsager deltager: ___

AKADEMIMERKONOMER

❍ Arr. 16. Forøg din markedsværdi.

(P.J./1601058908).

Arbejdsplads:

_________________________

GRAFISK KOMMUNIKATION

❍ Arr. 24. Emballagedesign der virker.

(P.J./1601052816).

❍ Arr. 25. Kreativ illustration.

(P.J./1601052817).

Park Alle 11

Postboks 87

8100 Århus C

Af Gerda Flint,

formand for HK Handel Århus

blad bliver du snydt for. Det kommer

bare til at hedde noget andet, og så

udkommer det oftere. Det kan du

læse mere om på næste side.

Alt i alt skulle det undre os, om ikke

den endelige beslutning om fusion

bliver taget med stort flertal. Hele

vejen i processen har medlemmerne

sagt massivt ja, når det nye HK

Østjylland har været til debat.

Alligevel er der god grund til at møde

op lørdag 5. november. Når fusionen

er på plads, skal der vælges

formænd og bestyrelser til afdelingen

og de nye sektorbestyrelser, ligesom

der naturligvis er åbent for

debat om opgaverne i den nye fælles

afdeling.

Jeg skal derfor opfordre alle medlemmer

til at deltage. Vær med til at

gøre dagen indholdsrig og festlig.

Kom og sig farvel til HK Århus og

goddag til HK Østjylland.

LAK

❍ Arr. 17. Canadisk litteratur.

(P.J./1601051705).

❍ Arr. 18. Julebyen Tønder.

(P.J./1601051706).

Ledsager deltager: ___

Antal børn over 12 år: ___

Under 12 år: ___

❍ Arr. 19. Crazy Christmas Cabaret 2006.

(P.J./1601051707).

❍ Arr. 20. Spansk litteratur.

(P.J./1601051708).

❍ Arr. 21. Indisk litteratur.

(P.J./1601051709).

❍ Arr. 22. Tavshedspligt - oplysningspligt.

(P.J./1601051710).

DL-F ÅRHUS

❍ Arr. 23. Generalforsamling.

(P.J./1601050508).


Oplys fødselsdato:

________________________________

Quiz – fem rigtige:


FUSIONSPLANER

Ny afdeling

– nyt blad

HK Østjylland står klar på affyringsrampen,

nedtællingen er i fuld gang,

startskuddet går 5. november

Carl Ancher Pedersen

– Vi kan mere sammen, vi får en

større ekspertise, kan yde medlemmerne

bedre service og bliver mere

synlige i lokalområdet. Sådan sammenfattede

Viggo Thinggård, formand

for HK Silkeborg og formandskandidat

til HK Østjylland,

overvejelserne bag den nært forestående

fusion mellem HK i Silkeborg

og Århus på et orienteringsmøde

21. september.

Fusionen har været længe undervejs,

er godt forberedt og drøftet på

flere generalforsamlinger og møder.

Måske derfor var kun meget få mødt

frem for at høre om fusionsplanerne

– og flest fra Silkeborg, selv om der

også blev holdt et orienteringsmøde

dér dagen efter.

Ikke lillebror og storebror

Som den lille afdeling, der skal leve

med, at hovedkvarteret flytter til

Århus, er det måske også medlemmerne

i Silkeborg, der umiddelbart

har mest på spil.

Viggo Thinggård understregede,

at man i forhandlingerne om fusionen

har gjort meget ud af, at det ikke

er lillebror og storebror, der flytter

sammen.

– Det er vigtigt, at det bliver en

ligeværdig fusion i tråd med det gode

samarbejde, vi allerede dyrker på

det kommunale område, sagde han.

Til beroligelse for Silkeborg-medlemmerne

tjener også, at de fortsat

vil blive serviceret fra det eksisterende

afdelingskontor i Silkeborg, og så

har man vedtaget en mindretalsbeskyttelse

ved valgene, der sikrer, at

de fleste (Århus) ikke render med det

hele.

Ud over fællesformanden og de

fire sektorformænd tæller den nye

afdelingsbestyrelse således to områderepræsentanter

med stemmeret

– én fra hver af de eksisterende af-

Juletræsfest

delinger. I de nye sektorbestyrelser

skal der være mindst to medlemmer

fra hver af de gamle afdelinger.

Fælles a-kasse

og -generalforsamling

Blandt nyskabelserne i HK Østjylland

er en ny fælles a-kasse frem for de

tre sektoriserede a-kasser i HK

Århus. Dog vil der være medarbejdere

fra a-kassen udstationeret i HK

Handel for at sikre den sammenhæng

mellem den faglige indsats og

a-kassen, som sektoren lægger stærk

vægt på.

En anden nyskabelse bliver en

fælles årlig afdelingsgeneralforsamling

med adgang for alle medlemmer.

Sådan gør man i Silkeborg,

mens Århus’ højeste ledelse er repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

HK Handel frygter at komme i

klemme på de fælles generalforsamlinger

grundet medlemmernes skæ-

ve arbejdstider. Derfor bliver der i

første omgang tale om en toårig

forsøgsordning.

- Hvis vi bliver underrepræsenteret,

må vi lave det om igen, sagde

Gerda Flint, formand for HK Handel

og afgående formand for HK Århus.

Samtlige sektorformænd understregede

på mødet de mange fordele

ved synergien i en ny fælles afde-

Søndag 4. december

◆ Formiddag - kl. 10.00 - 12.30 eller

◆ Eftermiddag - kl. 14.30 - 17.00

Radisson SAS,

Margrethepladsen 1, Kongressalen

(Scandinavian Congress Center)

Viggo Thinggård:

– Det er vigtigt,

af det bliver

en ligeværdig fusion.

Foto: Jens Anker Tvedebrink

ling og større faglige sektorer.

Kulturforskelle og geografiske afstande

kan og skal overvindes, understregede

de.

Og hvis det kneb lidt med interessen

for informationsmødet, så ser

det helt anderledes ud med generalforsamlingerne

5. november. Her er i

skrivende stund tilmeldt over 300

medlemmer, heraf cirka 250 fra HK

Århus. Du kan også nå det endnu

– se annoncen til højre.

Nyt blad

HK Østjylland kombinerer i høj grad

det bedste fra de to gamle afdelinger.

Man får således en fuldtidsansat

fællesformand som i Silkeborg og fire

lønnede sektorformænd som i

Århus.

Og så får man også et nyt afdelingsblad

- “HK Østjylland”, som afløser

HK Århus”, hvis sidste nummer

du altså sidder og læser lige nu.

HK Østjylland” udkommer første

gang 22. februar 2006 og skulle

dumpe ind ad din brevsprække senest

25. februar. Derefter udkommer

det hver anden måned sammen med

det landsdækkende blad fra din forbundssektor.

Bladet bliver på 32 sider i et nyt

handy format, trykt på bedre papir,

men ligesom “HK Århus” med masser

af nyheder og tilbud om spændende

arrangementer. Vel at mærke fra hele

det store område, som det nye HK

Østjylland dækker.

Ca@carlancher.dk

SIDSTE UDKALD

Vær med til at stifte

det nye HK Østjylland

Lørdag 5. november

kl. 15.00 - 22.30

Århus Købmandsskole,

Sønderhøj 28 - 30,

Viby J

ALLE MEDLEMMER

ER VELKOMNE

Så er det nu, medlemmerne skal

godkende fusionen mellem HK

Århus og HK Silkeborg pr. 1. januar

2006. Du kan nå at tilmelde dig

endnu – hvis du er hurtig.

Tilmelding

Pr. mail til 25gje@hk.dk

(oplys CPR-nr. og sektor)

eller på www.hkaarhus.dk.

NB! Tilmeldingsfristen

er forlænget til

mandag 24. oktober.

Se dagsorden for generalforsamlingerne

i “HK Århus” nr. 3/2005 eller

på www.hkaarhus.dk.

Også i år kan I vælge at deltage formiddag

eller eftermiddag.

Program:

HK Århus’ formand Gerda Flint

byder velkommen

– juletræet tændes.

◆ Gammeldaws julebal omkring

juletræet.

◆ Underholdning og optræden

med julenissen Jokum.

◆ Dansen omkring juletræet

fortsætter.

◆ Uddeling af gaver og godteposer

til børnene.

◆ Gløgg og brune kager til de

voksne.

Program

Kl. 15.00

Nedlæggelse af HK Silkeborg

og HK Århus – fælles

generalforsamlinger for

medlemmer af hhv.

HK Silkeborg og HK Århus.

Kl. 16.30

Stiftende generalforsamling

i HK Østjylland.

Kl. 18.00

Generalforsamlinger

i sektorerne Handel, Privat,

Kommunal og Stat.

Kl. 19.00

Spisning og

underholdning

ved Erik

Clausen:

“Fra den ene

hjernehalvdel

til den anden

– humoristiske påvirkninger”.

Kl. 22.30.

Afslutning.

FOR BØRN

OG VOKSNE

Priser

Voksne

medlemmer og

egne børn eller børnebørn 50 kr.

Andre voksne og børn 80 kr.

Billetter kan købes til og med

fredag 25. november

i HK’s Information,

Park Allé 11, st., tlf. 89 31 11 83,

e-mail 25gje@hk.dk.

NB! Intet billetsalg

ved indgangen.

Arr.: HK Århus

3


4

Louise Gade:

– Det seneste år er 2.000 flere kommet i job

i Århus, men vi skal videre.

I den nye erhvervshandlingsplan

koncentrerer vi indsatsen om det, der skaber

vækst og arbejdspladser.

Foto: Jens Hasse, Chili.

Efteruddannelse

i foråret 2006

Se kursusprogram på afdelingens

hjemmeside fra 1. december

Normalt vil årets sidste nummer

af “HK Århus” indeholde fire sider

med efteruddannelsestilbud

(HAKL-kurser) fra Århus Købmandsskole

og Skanderborg-

Odder Handelsskole.

Det gælder ikke denne gang, hvor

bladet udkommer væsentlig tidligere

end normalt. Vi kan heller ikke

annoncere kurserne i det nye

HK Østjylland”, da premieren på

dette blad først finder sted 22. februar

2006 (se side 3).

Derimod kan du fra 1. december

læse eller downloade kursusprogrammet

via HK Århus’ eller din

sektors hjemmeside.

På grund af fusionen med HK

Silkeborg vil programmet også indeholde

kurser fra Silkeborg

Handelsskole.

Valget til Århus Byråd 15. november

bliver noget af en gyser. Alt tegner

til et tæt løb mellem fløjene, og det

store spørgsmål er: Får Louise Gade

(V) stemmer nok til at fortsætte på

borgmesterposten – eller skal det

lykkes Nicolai Wammen (A) at tage

over?

Nu drejer valget sig jo først og

fremmest om holdninger. Derfor har

HK Århus” bedt de to borgmesterkandidater

om at svare på en række

spørgsmål, som det kan være nyttigt

at kende holdningerne til, når man

som HK’er skal afgøre, hvor man vil

sætte sit kryds. Læs her, og døm selv.

Kommunens økonomi

I indeværende valgperiode er et overskud

i Århus Kommune på 644 mio.

kr. blevet til et underskud på forventet

467 mio. kr. Hvad vil du gøre

for at rette op på det – og hvordan

vil du i den forbindelse undgå serviceforringelser

for borgerne?

Snyd ikke dig selv for de mange

spændende HAKL-kurser

i foråret 2006.

Klik ind på vores hjemmeside(r)

fra 1. december, og find de

kurser, der interesserer dig:

www.hkaarhus.dk

Skal Århus Kommune fortsætte

Eller skal et nyt flertal med Socialdemokratern

Louise Gade: – Byrådet og jeg arbejder

på at løse dette problem. Det

handler om at undgå besparelser, og

derfor har vi bl.a. analyseret et af de

områder, hvor udgifterne stiger mere

end forventet – kontanthjælp og

førtidspension – og bedt socialrådmand

Flemming Knudsen (A) om en

plan for, hvordan disse udgifter bedre

kan styres. Samtidig arbejder vi

hårdt på, at Århus Kommune får en

større kompensation fra staten, når

de sociale udgifter stiger. Den nuværende

ordning, som i sin tid blev

indført af SR-regeringen, virker

uretfærdig. Populært sagt er Århus

blevet “snydt” for mange hundrede

mio. kroner. Jeg er i tæt dialog med

indenrigsministeren, som er enig i,

at der er brug for en ny og bedre udligningsordning.

Men det er vigtigt

at huske, at vi har overskud på budgettet

næste år og godt styr på sagerne

for perioden 2006-09. Århus

har i både 80’erne og 90’erne haft

langt værre økonomiske problemer.

Århus har et af landets bedste serviceniveauer.

Det skal vi fortsat have.

Nicolai Wammen: – Den økonomiske

situation er meget alvorlig og kraftigt

forværret i denne byrådsperiode.

Socialdemokraterne er klar til at

tage ansvar for at få vendt den

uheldige udvikling og sikre en ansvarlig

økonomi. Det kræver først og

fremmest, at vi sikrer, at langt flere

kommer i arbejde i Århus. Ledigheden

er stadig over landsgennemsnittet.

Det er ikke godt nok - hverken

for kommunens økonomi eller

for den enkelte ledige. Danmark er

et rigt samfund, og finansministeren

har et overskud på 50 mia. kr. på

statens budget. En del af disse penge

skal bruges på at sikre velfærden

og den fælles tryghed. Også på

landsplan må man tage ansvar for

udviklingen af velfærdssamfundet

– også efter kommunalreformen.

Derfor samlede Socialdemokraterne

byrådet bag et åbent brev til regeringen.

Den skal økonomisk stå ved

sine mange valgløfter og ikke efterlade

kommunerne med regningen

for dem. Men selv hvis regeringen er

sit ansvar bevidst, kan nedskæringer

blive nødvendige. I så fald vil

Socialdemokraterne være garant for,

at de bliver så skånsomme som muligt.

Vi står som garant for en ordentlig

kvalitet i den offentlige service

– og for en ekstra beskyttelse af

de mest udsatte.

Flere i job

Trods gang i hjulene står mange

fortsat uden for arbejdsmarkedet.

Hvad vil du gøre for at få flere i arbejde

i Århus Kommune?

Louise Gade: – Det seneste år er

2.000 flere kommet i job i Århus,

men vi skal videre. I den nye erhvervshandlingsplan

koncentrerer vi

indsatsen om det, der skaber vækst

og arbejdspladser: Menneskelige

ressourcer, innovation og iværksætteri.

Desuden skal vi sikre nye samar-

bejder, forskning og investeringer i

brancher, hvor Århus har store potentialer

for yderligere arbejdspladser,

f.eks. transport, it, sundhed, turisme

og detailhandel. Med afsæt i

Erhvervshandlingsplanen har vi netop

taget et vigtigt initiativ for at

fastholde og udbygge udenlandsk

ejede virksomheder i Århusområdet.

Desuden har vi taget initiativ til en

international handlingsplan, en

tænketank, globaliseringsguides, en

generel styrkelse af byens infrastruktur

med planer om en letbane

og til at øge mulighederne for at

finde bolig i Århus. Indførelsen af

straksaktivering og etablering af én

fælles indgang for forsikrede og ikke-forsikrede

ledige i JobVest medfører,

at ledige kommer i gang hurtigst

muligt. Endelig har Venstre

sammen med SF og De Radikale

fremlagt en handlingsplan for at få

langt flere “ikke-arbejdsmarkedsparate”

i job.

Nicolai Wammen: – Vi skal sikre, at

flere kommer i arbejde. Socialdemokraterne

har fremlagt en jobplan,

der skal skaffe 2.500 job inden for

fem år og 5.000 flere job om 10 år,

primært i det private erhvervsliv. Det

skal bl.a. ske gennem en fokuseret

og øget satsning på iværksætterområdet.

Socialdemokraterne vil styrke

den nuværende Erhvervsafdeling på

netop iværksætterområdet og flytte

Erhvervsafdelingen til Studenterhuset

på Toldboden for at skabe større

synergi med byens studerende. Vi vil

tage initiativ til at skaffe flere praktikpladser,

flere indvandrere i job og

forbedre vores internationale konkurrenceevne.

Desuden skal arbejdsmarkedet

gøres mere rummeligt. Vi

vil forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe

sygefraværet gennem bedre

muligheder for efteruddannelse og

større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Integration

Ledigheden er især stor blandt mennesker

med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Hvad vil du gøre for

at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet

og i lokalsamfundet?

Louise Gade: – Århus skal hænge

sammen og ikke opdeles i et A- og

B-hold. Derfor er integration vores

vigtigste indsatsområde. Flygtninge

og indvandrere skal ikke klientgøres

og gøres passive, men være aktive

samfundsborgere, der forsørger sig

selv. Beskæftigelse er det allervigtigste

for en vellykket integration. Vi

har gang i mange succesfulde ting,

f.eks. straksaktivering, JobVest, hyttefads-

og partnerskabsmodel. Men

vi har brug for større konsekvens i

sagsbehandlingen, at påvirke holdninger

på arbejdsmarkedet samt sikre,

at flere flygtninge og indvandrere

har en realistisk opfattelse af,

hvilke job deres uddannelsesmæssige

baggrund kan give. Endelig er det

uhyre vigtigt at følge de unge meget

tæt i uddannelsessystemet, da alt


te med et borgerligt styre?

ne i spidsen stå ved roret de næste fire år?

for mange dropper ud. Ud over beskæftigelse

skal der gøres en indsats

mod ghettoer og for at sikre spredning

af elever med sproglige problemer

på flere skoler, så alle sikres en

høj faglighed i skolen.

Nicolai Wammen: – Alle, der kan arbejde,

skal i arbejde. I dag står alt for

mange flygtninge og indvandrere

uden for arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne

vil derfor ansætte flere

jobkonsulenter, da netop jobkonsulenterne

har vist sig som særdeles

gode døråbnere for vores flygtninge

og indvandrere i forhold til virksomhederne

i Århus. Alt tyder på, at udgiften

til jobkonsulentindsatsen mere

end opvejes af de ekstra job, ordningen

bidrager med til byen.

C-jobcenter eller?

Hvem skal have ansvaret for beskæftigelsesindsatsen

fremover?

– Går du ind for en fuldstændig

kommunalisering og dermed et

C-jobcenter i Århus Kommune? *)

Louise Gade: – Personligt ser jeg meget

gerne, at Århus søger om et Ccenter,

da det giver større gennemsigtighed,

målrettethed og mulighed

for at tilpasse beskæftigelsesindsatsen

til lokale forhold – til gavn for

de ledige.

Nicolai Wammen: – Det er Socialdemokraternes

opfattelse, at ansvaret

for beskæftigelsesindsatsen varetages

mest hensigtsmæssigt i et Bcenter.

*) Lovgivningen opererer med to typer

jobcentre, som skal løse de samme

opgaver. B-centre: – Én indgang

for borgerne. Kommune og stat løser

i fællesskab beskæftigelsesrettede

opgaver for hver deres målgruppe.

Der oprettes ca. 80 centre på

landsplan. C-centre: – Kommunen

løser opgaven for alle målgrupper,

så statens ansvar uddelegeres til

kommunen. Der oprettes 10 pilotcentre

på landsplan.

Strukturreformen

Mange kommunalt og statsligt ansatte

er utrygge i forbindelse med

gennemførelse af strukturreformen.

Hvad vil du gøre for at modvirke

utrygheden - herunder skaffe flere

statslige arbejdspladser til Århus og

regionen?

Louise Gade: – Ingen i Århus Kommune

bør føle sig utrygge. Vi har en

tryghedsgaranti, som også omfatter

de amtsligt ansatte, der overføres til

kommunen 1. januar 2007. Den indebærer,

at fastansatte medarbejdere

ikke afskediges som følge af besparelser,

strukturændringer og udbud,

men omplaceres til andet arbejde.

Desuden forsøger vi at styrke

trygheden via information og arrangementer,

hvor kommunale og

amtslige chefer og medarbejderrepræsentanter

mødes og drøfter de

fremtidige arbejdsforhold. Regerin-

gen har sagt, at man vil se positivt

på mulighederne for udflytning af

statslige arbejdspladser, hvor saglige

grunde taler for det. I samarbejde

med en række jyske og fynske byer

har vi udarbejdet et udflytningslandkort,

som peger på en mulig udflytning

af syv statslige institutioner.

En, som vil passe godt i Århusområdet,

er Landbohøjskolen. I tilknytnings

til strukturreformen er det

lykkedes at få mange statslige arbejdspladser

til Århus, f.eks. Evalueringsinstituttet,Sundhedskvalitetsinstituttet,Toldkompetencecenteret,

Skattecenter, Miljøcenter,

Beskæftigelsescenter og det nye

Embedslægevæsen for regionen.

Nicolai Wammen: – Jeg forstår godt

usikkerheden. Og Socialdemokraterne

har også på landsplan forsøgt

at få regeringen til at fremlægge en

klar plan for, hvad der skal ske med

de ansatte. Men regeringen tøver.

Fra kommunens side er det vigtigste,

at vi sikrer flest mulige arbejdspladser

- både eksisterende og nye i

Århus. Århus skal have en markant

og ledende rolle på det nye

Danmarkskort. Det kræver lederskab,

gode idéer og landspolitisk gennemslagskraft.

Konsekvenser af lukkeloven

Med den nye lukkelov har mange

medlemmer af HK Handel fået endnu

sværere ved at få børnene passet

på de “skæve arbejdstider”, ligesom

det ligger tungt med busser til og

fra arbejde lørdag og søndag. Hvad

vil du gøre for at løse disse problemer?

Louise Gade: – Venstre vil gerne have

mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne.

Det fik vi med i budgetforliget

for to år siden, og til en

start skulle der være to døgnåbne

institutioner. Desværre har vi måttet

opgive at gennemføre det indtil videre

på grund af rod i Børn- og

Ungeafdelingens økonomi. For at

undgå, at det skulle betyde besparelser

på børnene, meddelte vi rådmand

Flemming Knudsen (A), at

pengene til døgnåbne institutioner

kunne gå til at rette økonomien op.

Men vi har ikke opgivet mere fleksible

åbningstider. En start er indførelse

af fritvalgsordninger med

fleksible pasningstilbud uden for

kommunalt regi. Der vil altid være

flere, der har behov for, at busserne

kører i hverdagen i forhold til i

weekenden. Det må Århus Sporvejes

køreplan nødvendigvis også afspejle.

I øvrigt vil jeg gerne anbefale cyklen

som transportmiddel i Århus. Det

er ofte det hurtigste – og altid det

sundeste.

Nicolai Wammen: – Udviklingen på

arbejdsmarkedet stiller hele tiden

nye krav til den offentlige service.

For Socialdemokraterne er det afgørende

at have offentlige tilbud,

der i størst mulig grad følger behovene.

Derfor er vi også meget op-

Nicolai Wammen:

- Vi skal sikre, at flere kommer i arbejde.

Socialdemokraterne har fremlagt en jobplan,

der skal skaffe 2.500 job inden for fem år

og 5.000 flere job om 10 år, primært

i det private erhvervsliv.

mærksomme på mulighederne og de

forsøg, der er lavet, med en mere

fleksibel indretning på pasningsområdet.

Den kollektive trafik er vigtig,

både for midtbyen og for yderområderne

i vores kommune. Der skal

tænkes langsigtet – som da vi satte

letbaneprojektet i søen. Og det skal

sikres, at der er busser til at dække

de væsentlige behov for transport til

og fra arbejde.

Praktikpladser

Med afskaffelse af skolepraktikken

er der især på kontorområdet en katastrofal

mangel på praktikpladser.

Hvad vil du gøre for at afhjælpe

problemet – både i kommunen og i

det private erhvervsliv?

Louise Gade: – Vi har i samarbejde

med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

nedsat et kampagneudvalg

vedrørende lærlinges praktikmuligheder.

Udvalget har de sidste to-tre

år gjort en stor indsats for at skaffe

flere ordinære praktikpladser til

eleverne på Teknisk Skole og på

Købmandsskolen. Det har haft en

mærkbar effekt med mange nye

praktikpladser. Vi vil naturligvis forsøge

at fastholde og udvikle disse

successer. Jeg benytter enhver lejlighed

til at opfordre arbejdsgiverne til

at oprette praktikpladser. I kommunen

har vi fastsat konkrete mål for

antal elever i hver magistratsafdeling.

Desuden har vi en præmieordning,

så ekstraordinære elevpladser

belønnes økonomisk.

Nicolai Wammen: – Helt op til 600

unge mennesker i Århus mangler i

dag en praktikplads. Det er ganske

enkelt ikke godt nok. Vi skal sikre

flere praktikpladser i kommunens

egne rækker. Men derudover har

Socialdemokraterne i vores jobplan

foreslået, at der indgås en forpligtende

aftale mellem kommunen og

det private erhvervsliv.

Uddannelse - efteruddannelse

Alle er enige om, at uddannelse er

vejen til flere job og et stærkere erhvervsliv.

Alligevel har sparekniven

ramt både erhvervs- og efteruddannelser.

Hvad vil du gøre for at forbedre

uddannelsesindsatsen til

gavn for væksten i lokalsamfundet?

Foto: Jens Hasse, Chili.

Louise Gade: – Noget af det første,

jeg satte i værk som borgmester, var

en uddannelsesstrategi, som er tiltrådt

af både erhvervsliv, fagbevægelse

og uddannelsesinstitutioner.

Den har sat turbo på Århus som

uddannelsesby. F.eks. er der etableret

en uddannelsesportal, et Studenterhus,

hvor erhvervsliv og studerende

kan mødes, en boliggaranti

for uddannelsessøgende, en iværksætterindsats

for studerende, fælles

udviklingsprojekter mellem kommune,

erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

og flere studiejob m.v. For

nylig etablerede vi et Forum for

Efter- og Videreuddannelse. Idéen

er at knytte kontakter mellem uddannelsesinstitutioner,

virksomheder

og arbejdsmarkedets organisationer,

så vi sammen kan lave målrettede

efteruddannelsesaktiviteter. Jeg skubber

også på for nye kombinationsuddannelser,

så vi på den måde kan

skræddersy uddannelser til gavn for

erhvervslivet. Et andet vigtigt element

er fælles forsknings- og er-

5

hvervsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner,

erhvervsliv og kommune.

IT-byen er et eksempel, men

meget mere er på vej, bl.a. på sundheds-,

miljø- og fødevareområdet. Vi

skal fastholde og udbygge Århus

som en stærk uddannelsesby.

Nicolai Wammen: – Regeringen har

forringet erhvervsuddannelserne og

fjernet skolepraktikordningen. Den

beslutning er Socialdemokraterne

lodret uenige i. De unge har krav på

at kunne færdiggøre deres uddannelse.

Og det kræver en praktikplads

til alle – uanset baggrund og kontaktnet.

Regeringen har hævet brugerbetalingen

og forringet efteruddannelsestilbuddene.

Selv om arbejdsmarkedet

kræver stadig mere

uddannelse – og ikke mindst efteruddannelse.

Det er urimeligt, at regeringen

skærer ned på dette område.

Oven i købet hos de grupper, der

har fået mindst uddannelse i første

omgang.

C.P.


6

CALLCENTRE – TELEMARKETING

Tines timeløn:

7,50 kroner

19-årig gymnasieelev blev groft snydt,

da hun tog feriejob på et callcenter i Århus.

HK hjalp hende og er nu gået i krig

mod de useriøse firmaer,

som lokker unge med falske løfter

Af Karl Jack

Foto: Søren Holm, Chili

– Det virkede lidt skummelt... .

Tine Teichmann fik hurtigt en

mistanke om, at hun havde taget

sommerjob et helt forkert sted. Den

mistanke blev bekræftet, da hun

spurgte, hvad hun tjente i provision

– og ikke fik noget svar.

Nu bagefter er tallet kommet på

bordet: 32,81 kroner i timen blev det

til.

Men fordi arbejdspladsen gik

konkurs midt i august, og inden hun

fik sin løn – 1.050 kroner for 32 timers

arbejde over fire uger - er hendes

andel af konkursboet faldet til

240 kroner. Det svarer til 7,50 kroner

pr. time.

Tine har været på sommerferie i,

hvad faglig konsulent i HK Privat

Århus Gitte Færgemann kalder

cowboy- og indianerland. Som flere

hundrede andre unge i Århus har

hun ladet sig lokke til et fritidsjob

hos et af de useriøse callcentre i den

jyske hovedstad. Og det gik ekstra

galt for hende, fordi firmaet, Call

Center Aarhus, gik nedenom og

hjem. I øvrigt for anden gang inden

for et halvt år.

Uklarhed fra starten

Tine går i 3.G på Viby Amtsgymnasium.

En annonce gjorde hende

opmærksom på Call Center Aarhus.

Freelance

- en selvstændig arbejdsform

Mandag 14. november 2005

- fredag 10. februar 2006

◆ Kunne du tænke dig at blive en af

arbejdsmarkedets frie fugle?

◆ Har du gode kvalifikationer og spændende

idéer til at starte for dig selv?

◆ Har du 1.000 spørgsmål om kunder, konkurrenter

og markedsføring?

– Så er dette kursus noget for dig!

Her lægger du under kyndig sparring din

egen freelanceplan og får afklaret spørgsmål

om: Ydelser, kunder, konkurrenter,

samarbejdspartnere, leverandører, markedsføring,

etablering, netværk, personligt lederskab,

salg, skat og moms, a-kasseregler,

forsikring, regnskab og administration.

Her stod, at timelønnen var cirka 90

kroner. Hun aftalte en samtale med

chefen hos firmaet i Østergade. Og

umiddelbart virkede callcentret professionelt.

Tine fik at vide, at hun efter fem

vagter med provisionsaflønning ville

gå over til timeløn. Jobbet var at

sælge abonnement på gør-det-selv

magasinet “Sådan”. Men hvad hun

ville få pr. solgt abonnement i

træningsperioden, kunne hun ikke

få oplyst, hverken dengang eller senere.

Og heller ikke, at timelønnen

først blev en realitet, når hun var

nået op på et vist salg - og ikke kom

automatisk efter de fem vagter.

Nogen skriftlig aftale om ansættelsen

var der heller ikke tale om. Så

der var intet håndfast at holde sig til

vedrørende løn, arbejdsvilkår, feriepenge

eller løn under sygdom. Tine

sagde ja alligevel og begyndte midt i

juni. Hun fik udleveret et hæfte, der

i pæne vendinger beskriver firmaet.

I forordet står, at ledelsen “... gerne

(står) til rådighed og tjeneste”. Dertil

kom fire ark med dialogforslag

til, hvad hun skulle sige til de mennesker,

hun ringede op til efter en

liste på skærmen i den lille boks,

hvor hun blev placeret.

Masser af te

Hvis hun skal sige noget pænt om

stedet, er det to ting: Det var o.k.

med pauser og hyggesnak. Og der

KURSUS

Kurset er finansieret af AF/Det Regionale

Arbejdsmarkedsråd for Århus Amt og skal

derfor bevilges af Arbejdsformidlingen. Der

foretages en individuel vurdering, og hvis

kurset skønnes relevant for dig, får du det

indarbejdet i en jobplan. Deltagerne skal

fortrinsvis findes blandt ledige i 2. dagpengeperiode.

Kurset er åbent for alle faggrupper.

Flere oplysninger og tilmelding:

HK Privat Århus

Uddannelses- og Vejledningscentret

Tlf. 89 31 11 56 – Pia Augustsen

www.hkprivataarhus.dk

var masser af gratis te. Men resten

af hendes historie er ikke så hyggelig.

Hun ringede rundt som en desperat

og nåede cirka 50 opringninger

pr. time. Det resulterede i cirka 10

solgte abonnementer på en fire timers

vagt.

Samme sted arbejdede en halv

snes andre. Lidt efter lidt fandt hun

ud af, at ingen af dem var på timeløn,

selv om et par stykker af dem

havde arbejdet der flere år. To havde

efter eget ønske beholdt provisi-

onsaflønningen, fordi den gav dem

mere end den lovede timeløn. Men

typisk tjente Tines phoner-kolleger

langt mindre end 90 kroner. De havde

uden held forsøgt at komme på

timeløn. Beskeden til dem var hele

tiden, at deres salg ikke var stort

nok. Det samme fik Tine at vide flere

gange.

Hun sagde op. I den forbindelse

ville hun gerne vide, hvad hun havde

tjent efter fire ugers ansættelse -

men blev mødt med en serie syge

undskyldninger: De skulle lige frem

HK-UNGDOM ÅRHUS

Generalforsamling

Bowl‘n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby

Torsdag 10. november kl. 17.00

Velkommen til en fed aften og en chance for at

være med til at bestemme, hvad HK-Ungdom

Århus skal arbejde med fremover.

Hvis du selv vil deltage i arbejdet, er du velkommen

til at stille op til bestyrelsen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsens beretning

ved formand Helle Janner Hedegaard.

5. Økonomi

6. Indkomne forslag.

Skal være bestyrelsen i hænde

senest onsdag 2. november.

7. Valg.

a. Formand.

b. 8 bestyrelsesmedlemmer.

c. 2 suppleanter.

8. Eventuelt.

til den næste første (august). De

havde ikke hendes rigtige bankkontonummer.

Og hendes adresse var

ikke korrekt.

240 kroner for en måned

HK kom ind i billedet. Hun havde

meldt sig ind under et tidligere fritidsjob

hos Føtex. Sammen med Tine

rykkede Gitte Færgemann for lønopgørelse

og udbetaling. Efter konkursen

skete det via det advokatfirma,

der bestyrede konkursboet. Tines tilgodehavende

blev opgivet til 1.050

GRATIS BOWLING

OG SPISNING

Efter generalforsamlingen - kl. 19.00 - bowler

vi i en time. Kl. 20.00 kaster vi os over en kæmpe

buffet.

Generalforsamlingen er åben for alle HK-medlemmer

til og med 30 år. Hvis du deltager i

bowling og spisning, er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest onsdag 2. november

til Kariana Sallingboe, e-mail 25ks@hk.dk

(oplys CPR-nr.) eller tlf. 89 31 12 34.


kroner. Men da man under konkursen

kun kunne tage det salg med,

der faktisk havde ført til betaling,

endte hun med at stå til 240 kroner.

- Det er fuldstændig grotesk med

så lav en løn. Jeg er blevet meget

klogere af det her. Budskabet til alle,

der vil have et fritidsjob, er, at de

skal holde sig langt væk fra callcentre

som Call Center Aarhus. Hvis man

alligevel tager job sådan et sted, skal

man sikre sig en kontrakt, der klart

beskriver løn- og arbejdsvilkår, siger

Tine.

Desuden er det klogt at være

med i HK - ofte gratis, fordi phonerne

typisk er under uddannelse. HK

kan virkelig gøre en forskel, hvis

medlemmet søger råd, inden man

lader sig hyre med bind for øjnene,

som Tine gjorde det. Derimod er det

begrænset, hvad der kan reddes, når

skaden er sket, og fagforeningen ikke

har noget juridisk bindende mellem

phoneren og firmaet at gå ud

fra.

Ungdom i valgkamp

Tirsdag 25. oktober Kl. 17.30

Turbinehallen, Kalkværksvej 12

Nu er det de unge HK-medlemmers tur til at sætte dagsordenen

og få det kommende byråd til at fokusere på de unges uddannelse

og arbejdsforhold.

Mød din lokale byrådskandidat, mærk valgkampstemningen, og

få svar på dine spørgsmål. For eksempel, hvad politikerne vil

gøre for at:

◆ forbedre det psykiske arbejdsmiljø for unge i butik

og på kontor?

◆ skaffe flere praktikpladser til unge?

◆ få virksomhederne til at ansætte flere nyudlærte.

◆ få prisen på kollektiv trafik ned på et acceptabelt niveau?

Politikerpanelet består af Jacob Bundsgaard Johansen (Socialdemokraterne),

Stefan Seidler (Det Radikale Venstre),

Jan Ravn Christensen (SF), Casper Henriksen (Venstre) m.fl.

Undervejs serveres en let anretning. Efter debatten er der mulighed

for en personlig snak med politikerne over en øl.

Pris: Gratis for medlemmer af HK-Ungdom.

Tilmelding er ikke nødvendig - mød bare op.

Gymnasieelev Tine Teichmann

blev godt og grundigt taget ved

næsen, da hun i sommer arbejdede

for Call Center Aarhus.

Karl.Jack@mail.tele.dk

En tur i fars Ferrari

En tredjedel af callcentrene i Århus er det rene Wild West

– Sagen med Tine Teichmann er desværre

typisk. Et callcenter lover guld

og grønne skove, men slipper af sted

med groft at underbetale godtroende

unge mennesker, siger Gitte

Færgemann.

Hun lægger vægt på at få frem,

at der findes callcentre, blandt andet

hos store virksomheder, som

opererer upåklageligt over for de

ansatte. Men de seneste år er der

kommet en underskov af mindre og

useriøse call-centre i dette Wild

West landskab.

Der er 25 - 30 callcentre i Århus

med tilsammen 500 ansatte. Gitte

Færgemann anslår, at cirka en tredjedel

af dem hører til i den problematiske

ende af skalaen. Det er karakteristisk

for dem:

◆ at de kører på en meget lav provisionsaflønning

og undslår sig

for at betale den lovede timeløn.

◆ at de ikke vil tegne overenskomst

med HK.

◆ at de i hurtigt tempo lukker ned

og genopstår, ofte med de samme

folk i ledelsen. Call Center

Aarhus lukkede således i april. Et

selskab, som kalder sig Campus,

har nu overtaget nogle af aktiviteterne

og adressen.

HK i Århus har det seneste halvandet

år behandlet 70 sager om manglende

løn, feriepenge og løn under sygdom

samt usaglige opsigelser i branchen.

Men der er kommet langt flere

henvendelser, hvor HK ikke har

kunnet gøre noget.

Ferrari-tur frem for timeløn

Et af de steder, hvor det var helt galt

med at komme på timeløn, var belønningen

for at komme op på et

vist salg en tur i chefens Ferrari –

som passager.

Men det handler ikke blot om ussel

aflønning. Mange af de unge

phonere pisker sig selv for at nå så

Gå glad til eksamen

Onsdag 23. november kl. 15.30 - 20.30

HK’s mødelokaler, Park Allé 11, st.

Hvordan har du det, når du

skal til eksamen? Rysteture,

svedige hænder, søvnløshed

og rystende knæ – er det noget

du genkender? Har du

svært ved at huske, hvad du

skal sige, når du er til eksamen?

Så er det her kurset for dig.

Lær at begrænse din nervøsitet,

at sige de rigtige ting ved

eksamensbordet og at forberede

dig effektivt.

Pris: Gratis for medlemmer af

HK-Ungdom.

Tilmelding senest

onsdag 16. november

til Karina Sallingboe,

e-mail 25ks@hk.dk

(oplys CPR-nr.)

eller tlf. 89 31 12 34.

Gitte Færgemann:

– Sagen med Tine Teichmann

er desværre typisk.

Et callcenter lover guld

og grønne skove, men slipper

af sted med groft at underbetale

godtroende unge.

mange opkald som muligt og komme

op på et (ukendt) niveau af salg,

der giver dem en fast timeløn. Det

tempo kan give stress – Og gør det

Hver tredje phoner sagde i 2004 til

en undersøgelse ved Center for

Alternativ Samfundsanalyse, at hun

eller han følte sig stresset eller fysisk

og psykisk belastet på jobbet.

Når phonere bliver hængende ud

over al sund fornuft, kan det være

fordi, de ikke har råd til at tage en

tre ugers dagpengekarantæne og

derpå en beregning af dagpengene

på basis af de seneste tre måneders

løn, hvis de siger op.

En variant af callcenter-fænomenet

er, at danske centre placerer

sig i udlandet, i behagelig afstand

fra HK, funktionærloven og de danske

medier.

Lokkemidlet er et betalt ophold i

Barcelona eller Dublin. Men lønnen

her presses yderligere. Gitte Færgemann

råder dem, som lader sig friste,

til at bevare et eventuelt a-kassemedlemskab.

Ny ungdomskonsulent

Tine Teichmann:

– Jeg er blevet meget klogere

af det her.

Hvis man tager job sådan et sted,

skal man sikre sig en kontrakt,

der klart beskriver

løn- og arbejdsvilkår.

HK som allieret

HK vil gerne være mere synlig i det

vildt voksende callcenter-landskab.

En af måderne er at gøre de unge

opmærksom på fagforeningen som

en stærk allieret.

Det skete for eksempel sidst

i september på Erhvervskademiet

i Viby. Der arbejder mange af dem,

som studerer til blandt andet markedsføringsøkonom,

finansøkonom

og datamatiker, som aftenphonere.

– Mange af dem tænker ikke på,

at de kan få hjælp fra os. Det vil vi

gerne gøre dem opmærksom på, siger

Gitte Færgemann.

Fremstødet var ikke forgæves: HK

fik den fredag eftermiddag 50 nye

medlemmer.

NB! HK har oprettet en hjemmeside

med gode råd til unge, der søger job

hos callcentre. Det vigtigste råd er,

at de unge skal kræve en ansættelseskontrakt,

der præcist beskriver

løn og arbejdsvilkår.

Se www.callHK.dk.

1. august fik HK Århus ny

ungdomskonsulent. Det

er 23-årige Karina Sallingboe,

der nu fungerer

som indpisker og koordinator

for afdelingens

ungdomsarbejde, herunder

kontaktperson for

HK-Ungdom.

Karina Sallingboe

kommer fra Alminde ved

Kolding. Hun har en jobfortid

som controller hos Dandy i Vejle og har længe

været aktiv i det faglige ungdomsarbejde.

I Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)

har hun været medlem af Forretningsudvalget og fungeret

som underviser, oplægsholder og kritisk revisor. Også

i HK-Ungdom og Mindscope-regi har hun ved flere lejligheder

undervist og holdt oplæg.

Karina Sallingboe vikarierer i jobbet som ungdomskonsulent

efter Steen W. Ørts. Han har fået nyt job som

ungdomskonsulent hos 3F Region Syddanmark.

7


8

Der blev desværre ingen erstatning til bogbinder Jens Christian Jensen

og to andre afskedigede kolleger på Bording. Foto: Jens Hasse, Chili.

SUNDHED & VELVÆRE

Styr på din jobfremtid

Hvordan ser mit fremtidige job ud,

og har jeg de rigtige kvalifikationer

til det? Det kan medlemmer af sektionsklubben

Sundhed & Velvære nu

få svar på gennem deltagelse i et

såkaldt IKA-forløb (IKA = individuel

kompetenceafklaring).

Forløbet er tilrettelagt af HK

Privat Århus i samarbejde med sektionsklubben,

Skolen for Klinikassistenter

og Århus Købmandsskole. På

en indledende konference 26. oktober

leverer visionære folk med branchekendskab

input om, hvad fremtiden

vil bringe, og hvilke jobmulighe-

Oplev arkitekt Hack Kampmanns smukke

teaterbygning, der blev indviet i 1900.

Følg guiden rundt i teatrets krogede gange,

og hør nogle af de anekdoter, der knytter

sig til det spændende hus. Få et indblik

der det vil give. Oplæggene bearbejdes

i to workshops: Én for klinikassistenter

og én for praksissekretærer

og andre.

I tiden efter konferencen følger

folk fra de to skoler op med individuelle

interviews med deltagerne.

Det hele munder ud i en uddannelsesplan

for hver enkelt, som man så

skal forsøge at få sin arbejdsgiver til

at spille med på.

HK Privat Århus arrangerer gerne

lignende forløb for andre faggrupper.

C.P.

Aarhus Teater

- bag kulisserne

Lørdag 12. november kl. 10.00

Mødested: Teatergaden

DEN GRAFISKE BRANCHE

Bording-bogbindere

fik ikke flere penge

HK Privat i Århus skønnede rigtigt ved at afvise at føre sag

om godtgørelse til tre fyrede

Af Carsten Tolbøll

i dagligdagen for dem, der arbejder på og

bag ved scenen.

Rundvisningen varer cirka halvanden time

og er ikke egnet for gangbesværede.

Vi slutter i Café Hack, hvor tjener Thomas

byder på en kop kaffe og en brownie.

Pris: 40 kr.

Billetter kan købes fra mandag

24. oktober efter først til mølle-princippet

i HK’s Information, Park Alle 11, st.,

tlf. 89 31 11 83, e-mail 25gje@hk.dk.

Arr.: Kulturudvalget i HK Århus

HK Privat i Århus fik ret. Forbundssektoren

HK Privat tabte sagen.

En lidt speciel konklusion på en

faglig sag, som afslutter fyringsrunden

på Bording A/S i Odder, der blev

omtalt i forrige nummer af HK

Århus.

Tre afskedigede bogbindere var

utilfredse med, at virksomheden ikke

honorerede deres mere end 25-årige

anciennitet med en kontant erstatning.

De penge havde Bordings ledelse

valgt at spare, idet virksomheden

ikke følte sig tvunget til at betale

ekstra til de tre opsagte. I den

afdeling, hvor de tre arbejdede, havde

alle, der kunne afskediges, mere

end 25 års anciennitet, og i den situation

diskriminerer man ikke ældre

medarbejdere ved at fyre nogle af

dem og lade andre blive.

Den konklusion er en opmand i

Afskedigelsesnævnet nu nået frem

til. Fællestillidsrepræsentant for

HK’erne på Bording, John Noer, tolkede

reglerne på samme måde og

ville ikke støtte de pågældende kolleger

i at føre sag. John Noer havde

forinden forhandlet pæne erstatninger

hjem til seks øvrige afskedigede,

der kunne tilgodeses af reglen om,

at der skal stærke grunde til at fyre

ansatte med over 25 års anciennitet,

hvis der er yngre medarbejdere at

tage af.

Forbundssektor

gik uden om afdeling

Fællestillidsmanden frygtede, at erstatningerne

til de seks øvrige mangeårige

medarbejdere vil blive annulleret

og reduceret til det beløb,

som de pågældende havde krav på.

HK Privat i Århus bakkede ham op i

synspunktet. De tre bogbindere klagede

derpå til HK Privat på for-

LÆGESEKRETÆRER

Intelligente besparelser?

“Ulven kommer!”, råbes der i tide og

utide i det gamle eventyr. Var det nu

klogt af Århus Amt at melde ud sidste

år, at halvdelen af lægesekretærerne

vil blive ofre for såkaldt “intelligente

besparelser” på amtets sygehuse.

Amtspolitikerne og administration

måtte æde de barske ord i sig

igen, og afskedigelser har lægesekretærer

foreløbig stort set ikke

mærket til. Til gengæld har udmeldingen

tilsyneladende skabt frygt

blandt nuværende og potentielle offentlige

ansatte. Det er svært at få

besat ledige stillinger, når lægesekretærer

fratræder, oftest for at gå

på efterløn.

Adskillige stillinger har måttet

besættes med kontorassistenter og

andre, som ikke kan forventes at besidde

anden medicinsk viden end et

eventuelt førstehjælpskursus. Og

samtidig uddannes der for få lægesekretærer,

selv om interessen her er

stor. Århus Amt får cirka 500 ansøgninger

til 23 elevpladser.

Endnu er den elektroniske patientjournal

med talegenkendelse ikke

indført på amtets sygehuse. Sted-

HK PRIVAT

Fra job til job

Mandag 14. november

- onsdag 23. november

Et kursus for dig, som har brug for inspiration

til at søge nyt job.

Det centrale tema i kurset er udarbejdelse

af ansøgning og CV. Derudover fokuserer

vi på, hvad der er vigtigt for dig i et

job, og hvordan dit jobmål kan konkretiseres.

Daglig undervisningstid på kursusdagene:

Kl. 9.00 - 15.30.

Kurset er for ledige medlemmer af HK

Privat. Det er arrangeret i samarbejde med

AF.

bundsplan, som kørte en sag for dem

uden forinden at rådføre sig med

Århus-afdelingen.

Forbundssektoren og de tre medarbejdere

fik altså ikke medhold i

nævnet, men da afdelingen forinden

havde sagt fra, og sagen udelukkende

kørte på de tre, får udfaldet ikke

konsekvenser for de forhandlede

godtgørelser til de øvrige, der fik fyresedlen

hos Bording.

- Vi havde da gerne set, at virksomheden

frivilligt havde påskønnet

de tre bogbinderes lange arbejdsforhold

med et beløb. Omvendt kan det

ikke være vores opgave at sætte allerede

aftalte goder til medlemmer

på spil. Specielt ikke, når der som i

dette tilfælde ikke var udsigt til at

vinde en sag, siger faglig konsulent

Peter Kragsnæs, HK Privat Århus.

cto@kabelmail.dk

fortrædendefællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Århus

Sygehus, Joanna Sørensen, erkender,

at denne teknologi nok vil medføre

besparelser, men samlet set er hun

optimist:

- Vi har ekstremt mange opgaver

i forbindelse med journal- og patienthåndtering,

som ikke kan erstattes

af teknologi. Teknologien kan og

bør tværtimod give os bedre tid til at

udføre de mange opgaver, vi tager

os af, siger hun.

JOBSØGNINGS-

KURSUS

Højst 14 kursister efter først til mølle-princippet.

Tilmelding

HK Privats Uddannelses- og

Vejledningscenter,

Park Allé 11, 3.,

tlf. 89 31 12 55,

e-mail: 25agb@hk.dk

(oplys navn, CPR-nr. og kursusnr.

1604051146)

eller

www.hkprivataarhus.dk

(møder/kurser).

C.T.


Af Carsten Tolbøll

Foto: Claus Haagensen, Chili

“Stærk dialog” hedder den seneste

udløber af den integrationsindsats,

som HK Handel i Odense og Århus

har i gang. Begge afdelinger har

netop ansat en stærk nydansker til

at formidle dialogen. I Århus hedder

hun Fatma Yeliz Øktem.

– Jeg er århusianer, lyder Fatmas

standardsvar, når hun bliver spurgt,

om hun er dansk eller tyrkisk. Og

hun blev faktisk født i Århus for 32

år siden, umiddelbart efter at forældrene

og hendes to ældre søskende

var kommet hertil. Fatmas bedstefar

havde få år forinden banet vejen for

emigrationen som en af de første

gæstearbejdere, der forlod sin landsby

i det centrale Tyrkiet.

– Mit første hjem var i Gjellerup,

men tiden var en helt anden end nu.

Naboer ringede på for at spørge, om

de måtte låne babyen – altså mig –

til fremvisning. Mørkt hår og brune

øjne var dengang et særsyn derude,

fortæller Fatma.

Senere flyttede familien til Århus

Nord. Fatma gik på Skovvangskolen i

1980’erne, hvor indvandrerne stadig

var få. Der gik fem af slagsen på

hele skolen, hvoraf de tre var Fatma

og hendes søskende.

Fortsættelsen hed basisår på efg,

handel og service og senere tre år

ved kassen i en Løvbjerg-butik. Oven

på en hf-eksamen ville Fatma ud at

se verden og tog en uddannelse som

guide. Efter nogle år i blandt andet

Ungarn vendte hun hjem omkring

2000 og opdagede, at indvandring

var blevet et problem i det danske

samfund.

– Alt var negativt på det tidspunkt.

Danskerne gik virkelig i små

sko, og hvis det ikke var fordi, jeg på

samme tid mødte den mand, jeg blev

forelsket i og gift med, var jeg nok

flyttet udenlands, husker hun.

Integration som speciale

Manden var Bünyamin Simcek, som

blev formand for det første integrationsråd

i Århus Kommune - og senere

byrådsmedlem. Der blev således

talt en del integration i det unge

hjem, og Fatma besluttede sig for at

søge dybere ind i emnet med udgangspunkt

i koblingen Danmark-

Tyrkiet.

Hun blev ansat som kulturformidler

i Ikast Kommune og fik herigennem

personlige kontakter og

lærte meget om fordomme og blokeringer

på begge sider af de etniske

skel. Disse erfaringer tog Fatma med,

da hun i starten af 2005 skiftede til

et job som konsulent for paraplyorganisationen

Kvinderådet med kontor

hos Interkulturelt Center i Århus.

Her er der så tillige blevet plads til at

servicere HK Handel Århus med en

foreløbig ramme på cirka fire timer

pr. uge.

– Jeg kan overlappe i de to job, så

begge parter får mere ud af mig.

INTEGRATION PÅ JOBBET

Chefen må gerne tænke

tanker om de fremmede

Fatma Yeliz Øktem skal bane vej for, at HK Handels nydanske medlemmer får faste job i detailhandelen

Flere og vedvarende job til nydanskere i detailhandelen.

Sådan lyder målsætningen for Fatma Yeliz Øktem

og hendes konsulentarbejde i HK Handel Århus.

HK-delen drejer sig først og fremmest

om at komme ud i detailhandelen

og bearbejde holdningerne, så

vi kan få flere nydanskere ud i butikkerne.

Det er samtidig vigtigt at få

dem til at holde fast i jobbet og karrieremulighederne.

I dag er frafaldet

alt for stort, siger Fatma.

Hvad kan få en butikschef eller

-indehaver til at ansætte en nydansker?

– De skal være klar over, at det er

en investering. Hvis det går godt, får

de i mange tilfælde en medarbejder,

der arbejder for to, er pligtopfyldende

og en enormt dygtig forretningsmand

eller -kvinde. Det er også et

plus at have en dobbeltkulturel

medarbejder, hvad der efterhånden

er ved at gå op for mange. Men der

skal en vis særbehandling til, for nydanskeren

er lidt anderledes, uanset

hvor velfungerende han eller hun er.

Tilladte tanker

– Her må arbejdsgiveren forstå, at

det hverken er forkert, flovt eller racistisk

at gøre sig tanker om den nydanske

medarbejder: Forsømmer

han sit arbejde under Ramadanen?

Bliver hun fornærmet, hvis jeg beder

hende om at bære vores arbejdsuniform?

Hvis chefen tør stille de

spørgsmål til medarbejderen, kommer

parterne i øjenhøjde og får hul

på dialogen. Fra da af begynder

medarbejderens hår at blive lysere

og øjnene mere blå, siger Fatma med

et smil.

De svære spørgsmål kan arbejdsgiveren

til en begyndelse stille gennem

Fatma på et af de fyraftensmøder

med mere, som Stærk Dialogkonsulenten

vil arrangere i den

kommende tid. Hun vil også gerne

hjælpe HK Handels faglige konsulenter

til bedre at forstå nydanske

medlemmers tankegang og problemer.

– Det kan jo virke provokerende,

når den ældre generation af indvandrere

giver udtryk for, at de uden videre

mener at have krav på arbejdsløshedsunderstøttelse

de næste syv

år frem. Nogen har fortalt dem, at

arbejder man i så og så mange timer,

har man ret til så og mange dagpenge.

Her er det, vi må ind og forklare,

hvordan det danske samfund fungerer,

hvordan reglerne er, og hvad

fagforeningernes rolle er.

Fremskridt – men stadig problemer

Fatma Yeliz Ørtem taler om at skabe

den rette kultur på arbejdspladsen.

Den, der giver plads for dialogen og

de umiddelbart svære spørgsmål.

– Det går fremad. Mange holdninger

har flyttet sig, det er ikke

længere tabu at diskutere integration,

og flere virksomheder og butikskæder

beskæftiger i dag et fint

miks af lyse og mørke medarbejdere.

Men der er stadig chefer, som enten

påstår, at de ingen problemer har

med nydanskere – de har som regel

heller ingen af dem ansat – eller som

siger: Vi skal ikke have nogen af dem

Julemarked i Berlin

Torsdag 8. december kl. 7.00

- søndag 11. december (aften)

Busafgang fra Musikhuset Aarhus

Tag med på en tur til Berlin, og oplev byens tradionsrige

julemarkeder med stemning og romantik

i de smukt pyntede gader, stræder og torve.

Indsnus duften af honningkager, brændte

mandler og Bratwurst - og varm de kolde fingre

på et glas dampende Glühwein. Få inspiration

til årets julegaver i de mange stormagasiner og

specialforretninger, eller bliv fristet af glitrende

juletræspynt og meget, meget mere.

Der bliver mulighed for at handle ved grænsen

på hjemturen.

Pris: 1.395 kr. inkl. kørsel i moderne langtursbus,

9

ansat! Jeg har selv været udsat for

diskrimination. Der bliver man nødt

til at sige: Det er arbejdsgiveren, der

har et problem. Sådan er Danmark

ikke bygget op, konstaterer Fatma.

Hvem holdt du med 3. september,

da Tyrkiet og Danmark spillede VMkamp?

– Tyrkiet, men det var mest fordi,

vi havde danske venner på besøg,

som højlydt heppede på Danmark.

Resultatet var træls. Uafgjort kan

ingen af os bruge til noget.

cto@kabelmail.dk

tre overnatninger

i dobbeltværelse


flot hotel nær

Kurfürstendamm, byrundtur med dansktalende

guide og tre gange morgenbuffet.

Tillæg for enkeltværelse 700 kr.

Tilmelding og betaling senest

torsdag 3. november til Guri Jensen,

HK’s Information, Park Allé 11, st.,

tlf. 89 31 11 83, mail 25gje@hk.dk.

Arr.: Kulturudvalget i HK Århus


10

LÆSERBREVE - DEBAT

En dejlig fest

Jytte Kaa Petersen, medlem af HK

gennem 60 år, takker for årets jubilarfest

i HK Århus onsdag 14. september

Jeg har været til en dejlig jubilæumsfest,

som HK havde indbudt

til. Ud af de 850, der var inviteret,

deltog cirka 375 jubilarer. Alle havde

været medlem af HK i 60, 50, 40 eller

25 år.

Der er sket en kolossal udvikling i

den tid, men det må jeg skrive om en

anden gang.

Da jeg ankom til Radisson SAS

Scandinavia Hotel, stod HK-koret og

sang, og vi fik en velkomstdrink. Jeg

afleverede mit adgangskort ved indgangen

og fik en gave - en dejlig

HK-pose og en nøglering. Jeg vidste

ikke, at jeg også senere fik gaver.

Så blev dørene åbnet. Det var et

fantastisk flot syn: Store runde borde,

pyntet fint med blomster overalt.

Musikere stod på scenen og spillede

dejlig wienermusik.

Da jeg kom, troede jeg ikke, at

der var et menneske, jeg kendte.

Men noget senere fandt jeg jo alli-

gevel mange, jeg kendte. Jeg skulle

finde et bord for 50- og 60-årsjubilarer,

jeg fandt det. Og selve festen

kunne begynde. Gerda Flint (HK

Århus’ formand, red) holdt en dejlig

velkomsttale til os.

Forretten, der var serveret foran

os, bestod af årstidens fisk i lag med

spinat, salat og krydderurter med citrusdressing,

hertil en dejlig hvidvin.

Derefter fik vi helstegt oksefilet med

sauterede grønsager, svampe og

røsti med fume af kalvefond. Hertil

fik vi rødvin. Desserten var bagt

chokolademousse med vanilleis,

hindbærpuré og frisk frugt, dertil

dessertvin.

Wienermusikken var som i gamle

dage fra restaurant Wivex. Efter

middagen blev først 50-årsjubilarerne

kaldt op og fik en flot buket.

Derefter blev 60-årsjubilarerne kaldt

op. Vi var 11, og vi fik også en buket,

en æske chokolade og vin.

Husk at stemme

til Ældrerådet

Ejgil Brauer, formand for HK’s Seniorklub i Odder,

gør opmærksom på valget til Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet i Odder

Kommune fra fredag 14. oktober og

frem til torsdag 27. oktober Kl.

12.00.

Hvad er så Ældrerådets funktion?

Det er ubetinget at være de ældres

talerør over for Byrådet, Socialudvalget

og andre myndigheder.

Det gælder ikke kun hjemmehjælp

og pleje, men også ældreboliger

m.m.

Ældrerådet har også tre personer

i Klagerådet, hvor ældrerådsformanden

også er formand. For at det kan

fungere, er det vigtigt, at der er

samarbejde hele vejen rundt - både

Hvornår udkommer det nye blad ”HK Østjylland” første gang?

1. 10. januar. - X. 22. februar. - 2. 1. marts.

Hvor er HK Handels nye integrations-konsulent født?

1. I en landsby i Tyrkiet. - X. I Teheran. - 2. I Århus.

Hvor mange callcentre er der i Århus?

1. 10. - X. 25 - 30. - 2. 150.

Hvornår er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd?

1. 15. november. - X. 22. november. - 2. 6. december.

Hvad hedder den nye musical,

hvor HK’erne kan købe billet til forpremieren?

1. Louis Pio. - X. Stauning. - 2. Peter Sabroe.

med ældreorganisationerne, brugerrådene

og andre, der beskæftiger sig

med ældre. Det gælder også Byrådet

og Socialudvalget.

Det er vigtigt, at vi har et

Ældreråd, hvor vi er repræsenteret –

og derfor kan vi efter et opstillingsmøde

præsentere følgende tre kandidater,

der er meget ældrepolitisk

interesserede og gode bud på medlemmer

af Ældrerådet:

◆ Leif Andersen. Pensionist, formand

for det nuværende Ældreråd

og for SiD’s Veteranklub.

◆ John Fauerskov. Efterlønner,

QuizzenFem rigtige!

1 X 2

De 11 60-årsjubilarer, der deltog i årets jubilarfest i HK Århus.

Jytte Kaa Petersen er nummer et fra venstre i forreste række. Foto: Claus Haagensen, Chili.

Senere fik vi kaffe med chokolade.

HK-koret kom igen ind og sang

for os. De sidste sange var fællessange.

Ja, det var en fantastisk oplevelse,

og det vil i min erindring være en

ualmindelig fin fest og dag.

medlem af det nuværende Ældreråd.

Tidligere kørselsleder ved

Falck og tidligere formand for

HK i Odder.

◆ Ejgil Brauer. Pensionist. Formand

for HK’s Seniorklub i Odder.

Tidligere Forbundsstyrelsesmedlem

i Dansk Typograf-Forbund.

De tre kandidater anbefales af

LO Faglige Seniorer, Ældremobiliseringen,

FOA’s klub for efterlønnere

og pensionister, Metals Seniorklub,

HK’s Seniorklub og SiD’s Veteranklub.

Afgiv din stemme – den er vigtig.

Gæt fem rigtige

– eller find dem i bladet.

Send din løsning (de fem rigtige

tegn) på kuponen side 2.

Så er du med i lodtrækningen

om en HK-rygsæk og to flasker

rødvin (1. præmie), en HK-rygsæk

og en flaske rødvin (2. præmie)

og en HK-rygsæk (3. præmie).

Sidste frist er fredag 2. december.

Quiz-vindere - Nr. 3/2005

Lene Sønder Laier (1. præmie),

Villy Carlo Hillers (2. præmie) og

Inge Birgit Jacobsen (3. præmie).

Løsning

De fem rigtige var: 2 - 1 - X - 2 - X.

For mig var det en særlig glæde

at høre og se HK-koret. Jeg har selv

været med i koret fra begyndelsen

og cirka 12 år. Det var dejligt at se

og tale med gamle venner i koret.

Jeg vil gerne takke HK og den

Fra og med 1. november bliver alle

pensionister i HK automatisk slettet

som modtagere af HK-bladet.

Det betyder dog ikke, at du som

pensionist er afskåret fra at få blade

fra HK fremover. Du skal blot aktivt

tilmelde dig som fortsat abonnent.

Det gør du ved at udfylde nedenstående

kupon.

To valgmuligheder

Du kan vælge mellem to forskellige

abonnementsordninger:

1. Du får samtlige numre af HK-bladet.

Jeg er pensionist og vil gerne fremover modtage:

❑ Mit blad fra HK, hver gang det udkommer.

❑ mit blad fra HK de seks gange om året,

hvor mit lokale afdelingsblad er med.

Navn:

Adresse:

Posnummer/By:

CPR-nummer:

Jeg er medlem af HK-afdeling:

stab af medarbejdere, der har været

med til at give mig og alle jubilarerne

denne gode oplevelse og fest.

Skriv til os

Du er velkommen til at skrive til “HK Århus” (fra næste nummer

HK Østjylland”) og give din mening til kende.

Du må gerne være anonym. Bare redaktionen ved, hvem du er.

Send en mail til gje@hk.dk – eller et brev mrkt. “Afdelingsblad”

til HK Århus, Park Allé 11, Postboks 87, 8100 Århus C.

VIGTIG INFORMATION TIL PENSIONISTER

Hvis du fortsat vil

have dit HK-blad ...

2. Du får kun de seks numre om året,

hvor dit lokale afdelingsblad (“HK

Østjylland”) sendes med ud sammen

med det landsdækkende sektor-

/forbundsblad. Du vil i så fald modtage

dit første blad i februar 2006

og derefter hver anden måned.

Udfyld kuponen, og send den til:

HK-bladet/pensionisttilmelding

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C


FLEKSJOB

Fleksjobberne

har brug for HK

– Men I burde gøre mere ud af

at fortælle fleksjobberne,

hvad fagforeningen kan gøre for dem.

For eksempel her i bladet,

mener Marion Birch

Af Carl Ancher Pedersen

Opfordringen kommer fra én, der taler

af erfaring. På grund af en ulykke

for år tilbage, der gjorde hende

delvis døv, samt bækkenproblemer

efter en graviditet, har hun de seneste

11 år klamret sig til arbejdsmarkedet,

blandt andet via adskillige

fleksjob. Men det har mildt sagt ikke

været let for den 54-årige kontorassistent,

bogbinder og designer.

Problemer og konflikter har der

været masser af – både med arbejdsgivere

og de kommunale instanser.

Tre sager har hun kørt og

vundet mod “systemet”. Dels med

hjælp fra HK Århus, dels som sin

egen enmandshær.

Problemerne begyndte, da Marion

i begyndelsen af 90’ene på

grund af de fysiske skavanker måtte

opgive sit job som administrationssekretær

i Boligforeningen Ringgaarden

gennem syv år. Hun var hele

møllen igennem med dagpenge,

sygedagpenge, kontanthjælp, tilbud

om revalidering samt jobsøgningsog

afklaringskurser.

Men så kom fleksjobordningen.

En rigtig god idé, mener hun – hvis

blot den blev forvaltet rigtigt. Det

synes hun ikke, den bliver. Generelt

kritiserer hun kommunens jobkonsulenter

for at “oversælge” fleksjobberne

og for at have for lidt tid til

grundige jobsamtaler.

64.000 kroner i erstatning

Ifølge Marion var det præcist, hvad

der gik galt i det første fleksjob hos

en kørelærer.

– Jobkonsulenten fortalte arbejdsgiveren,

at jeg fint kunne klare

regnskaberne, men jeg var jo ikke revisoruddannet,

siger hun.

Derfor røg hun ud efter 14

måneder, fyret med dags varsel.

Med HK’s hjælp vandt hun en sag

om uberettiget afskedigelse. Det gav

en erstatning på 54.000 kroner for

at blive fyret plus 10.000 kr. på

grund af manglende ansættelsesbevis.

Nej til flere fleksjob

I et senere fleksjob hos AOF gik det

galt igen. Marion havde af kommunens

jobkonsulent fået at vide, at

det var hendes sidste chance for at

få et fleksjob.

Der var problemer fra starten -

blandt andet fordi jobkonsulenten

ifølge Marion havde aftalt med arbejdsgiveren,

at jobbet også omfattede

rengøring, selv om det ikke stod

i jobbeskrivelsen. Efter en mindre

kontrovers med en kursist, der havde

spildt kaffe, blev hun fyret.

På et efterfølgende møde med

jobkonsulenten og chefen for

Arbejdsmarkedsnetværk blev Marion

nægtet yderligere adgang til fleksjob.

- I stedet ville de have mig til

psykologtjek hos revalideringen for

at finde ud af, hvad der var galt med

mig (!), fortæller hun.

Efter adskillige møder med diverse

kommunale chefer erkendte kommunen,

at de fortsat var forpligtet

til at hjælpe hende med at finde et

fleksjob.

Gå på pension!

Sidste fleksjob, som Marion fik med

kommunens hjælp, var hos sommerhusudlejningsfirmaet

Novasol. Igen

opstod der problemer - ifølge

Marion, fordi jobkonsulenten under

ansættelsessamtalen bagatelliserede

hendes manglende tyskkundskaber:

- 90 procent af kunderne var tyske,

og lange mails skulle besvares

på tysk. Det kunne jeg ikke, og efter

nogle uger blev jeg fyret.

Herefter nægtede kommunen at

hjælpe yderligere.

- De forsøgte igen at udelukke

mig fra fleksjob og i stedet presse

HK KOMMUNAL - MEDLEMSMØDE

Arbejde og efterløn

Tirsdag 22. november kl. 16.00 - 19.00

Turbinehallen, Kalkværksvej 12

◆ Hvad er et efterlønsbevis – og hvor får jeg det?

◆ Hvor meget kan jeg få i efterløn?

◆ Samspil med pensionsordninger.

◆ Hvordan får jeg en skattefri præmie?

◆ Seniorordninger.

Reglerne er mange og spørgsmålene ligeså.

Marion Birch har flere gange

løbet panden imod muren

som fleksjobber.

Men indtil videre er det panden,

der har holdt

– med god hjælp fra HK.

Foto: Jens Hasse, Chili

mig til at gå på førtidspension. Det

nægtede jeg, fortæller Marion.

I stedet rendte hun systemet på

dørene, havde møder med både arbejdsmarkedschefen

og den ansvarlige

rådmand - og ankede afgørelsen.

Igen måtte kommunen trække i

land.

– Kort før jul 2004 erkendte

kommunen, at de havde pligt til

fortsat at stille deres jobbase til

rådighed og dermed, at jeg havde

ret til fleksjob, fortæller Marion.

Fagforeninger bedst

til fleksjobbere

– Tjah, jeg er nok ikke helt nem at

Inge Lise Pedersen

og Henrik Gammelholm,

HK Kommunal

Århus, holder oplæg og giver dig svarene.

have med at gøre, erkender hun med

et smil.

Men dog nem nok til, at hun nu

har været i et nyt fleksjob i over et

år. Det er hos Hans & Grete Kaffe -

The, hvor hun er rigtig glad for at

være.

– Men det job fandt jeg også

selv via en avisannonce. Jobsamtalen

var utrolig grundig. Den tog

halvanden time, hvor kommunens

jobkonsulenter kun har 20 minutter,

siger Marion.

Hun slutter med følgende bredside:

– Jobkonsulenterne kender arbejdsmarkedet,

men menneskeken-

Sådan hjælper HK fleksjobberne

– Jo, også som fleksjobber kan det

godt betale sig at være medlem af

HK, siger socialformidler Erik

Laursen, HK Århus, og lister en

række punkter op, hvor HK kan

hjælpe:

◆ Lønfastsættelsen. Fleksjobbere

har ret til overenskomstmæssig

løn, og efter loven skal HK

være med til at fastsætte lønnen.

Desværre sker det ikke altid,

og der er især problemer

med virksomheder uden overenskomst.

HK går gerne ind i

sagerne – og løser mange.

Tilmelding senest mandag 14. november

pr. e-mail 25pan@hk.dk. Oplys navn og CPR-nr.

◆ Netværk. HK har en netværksgruppe

for medlemmer i eller

på vej til fleksjob. De mødes

hver måned, arrangerer informationsmøder

osv. Blandt andet

har gruppen haft succes

med et afspændingskursus.

◆ Politisk opbakning. HK arbejder

for at gøre arbejdsmarkedet

mere rummeligt - og for flere

fleksjob til de alt for mange,

der føler sig “langtidsparkeret”

på ledighedsydelse. HK slår

også til lyd for, at fleksjobbere

skal tilbage til a-kasserne

A-KASSEN INFORMERER

11

dere er de ikke. Sagsbehandlerne, de

arbejder sammen med, kender til

gengæld ikke arbejdsmarkedet. Derfor

kan jeg godt forstå, at det ikke

lykkes at få flere i fleksjob. Det bekymrer

mig, hvis det fremover bliver

kommunerne, der skal styre hele

formidlingsindsatsen. Det var bedre,

at det var fagforeningerne, der tog

sig af fleksjobberne. De kender både

arbejdsmarkedet og har den menneskelige

forståelse, der skal til.

Dagpenge, efterløn m.m.

Ca@carlancher.dk

med de rettigheder om jobtilbud,

handlingsplaner osv., som

det indebærer.

Erik Laursen understreger, at samarbejdet

med det kommunale system

– trods Marion Birchs oplevelser

– generelt fungerer godt.

Han beklager dog, at kommunen

langtfra er i stand til at stille det

nødvendige antal fleksjob til

rådighed. HK har p.t. cirka 300

medlemmer på fleksjob, men behovet

er langt større.

UDBETALINGS-

DATOER

Dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovs- og

overgangsydelse samt efterløn forventes udbetalt på følgende datoer:

Uge dato Periode Antal uger Udbetalingsdato

38 - 42 19.09. - 23.10. 5 28. oktober

43 - 46 24.10. - 20.11. 4 25. november

47 - 50 21.11. - 18.12. 4 23. december

51 - 03 19.12. - 22.01. 5 27. januar

04 - 07 23.01. - 19.02. 4 24. februar

08 - 11 20.02. - 19.03. 4 24. marts


12

HK STAT

MEDLEMSMØDE

Motivation

på jobbet

Mandag 21. november

kl. 16.00 - 20.00

Radisson SAS,

Margrethepladsen 1

Kom og hør, hvordan motivation og udvikling kan

blive en del af dit arbejdsliv.

◆ Sådan fanger du energien – FISH Philosophy.

◆ Sådan skaber du en arbejdskultur båret af

kreativitet og arbejdsglæde?

◆ Sådan får du den kropslige intelligens i spil.

Hør, hvordan relationerne mellem mennesker

kan styrkes og fornys gennem leg.

UDDANNELSESFUSION

Nyt firkløver med

selvstændige blade

Fire østjyske uddannelsesinstitutioner har dannet CVU-Alpha.

HK’erne ser overvejende positive perspektiver i det nye samarbejde

Af Carsten Tolbøll

Foto: Henrik Bjerregrav

Samtidig med HK-fusionen Silkeborg

- Århus sker der en lignende

sammenslutning på uddannelsesområdet,

som involverer et halvt hundrede

medlemmer af HK Stat. CVU-

Alpha er et nyt Center for Videregående

Uddannelse med fire partnere:

Silkeborg Seminarium og de tre

Århus-institutioner Peter Sabroe

Seminariet, Jydsk Pædagog-Seminarium

og Den Sociale Højskole i

Århus.

De fire institutioner underviser

tilsammen 4.200 lærer-, pædagogog

socialrådgiverstuderende og har

360 medarbejdere.

For et år siden vakte de to århusianske

pædagogseminarier opsigt

ved at forlade et andet CVU, nemlig

Jydsk Center for Videregående

Uddannelse (JCVU). Ved den lejlighed

udtalte HK-tillidsrepræsentant

på Jydsk Pædagog-Seminarium,

Lena Leth Jensen:

– Jeg tror, vi får flere penge til

rådighed ved at være os selv. Vi har

planer om samarbejde med Peter

Sabroe Seminariet om de tiltag, som

vi er for små til at gennemføre alene,

men som CVU’et efter vores opfattelse

vil være for stort til at tage

sig af. Vi undgår nok ikke fyringer i

Jydsk Pædagog-Seminarium

med hovedafdeling i Vejlby og

afdelinger i Randers og Grenaa

er den største uddannelsesinstitution

i det nye CVU-Alpha.

Lena Leth Jensen er tillidsrepræsentant

for 21 medlemmer af HK Stat.

Oplægsholder: Steen Lund Hansen, Projekt

Sekretariatet.

Højst 75 deltagere efter først til mølle-princippet.

Tilmelding senest mandag 31. oktober

pr. e-mail stat.aarhus@hk.dk

eller tlf. 89 31 12 03.

fremtiden, men jeg tror, det bliver

færre i forhold til, hvis vi var blevet

i CVU’et.

To former for CVU

Sagde altså Lena Leth Jensen i august

2004. Samarbejdet med Peter

Sabroe Seminariet blev hurtigt en

realitet i form af et fælles pædagogisk

konferencecenter til efter- og

videreuddannelse af pædagoger.

Sideløbende opstod der et Netværk

Østjylland, og det er det, som netop

er blevet godkendt af Undervisningsministeriet

som CVU-Alpha. Til

HK Stat-medlemmernes fulde tilfredshed.

Men hvad er forskellen på de to

CVU’er, som Jydsk Pædagog-Seminarium

har været involveret i?

– Strategien, strukturen og organisationen

er anderledes. I CVU-

Alpha bevares partnerinstitutionerne

som selvstændige enheder i modsætning

til JCVU, som i højere grad

centraliserer ledelse, administration

og økonomi. CVU-Alpha vil ikke få

den store magt, men snarere blive et

redskab til at skaffe institutionerne

indflydelse, magt og penge. Tanken

er, at CVU-Alpha skal have et fast

personale på kun to-tre personer, og

vi HK’ere bevarer vores ansættelser i

partnerorganisationerne, i hvert fald

de næste fem år. Hvad der derefter

sker, afhænger af, om samarbejdet

udvikler sig i retning af et ubetinget

CVU med øgede beføjelser, forklarer

Lena Leth Jensen.

Undervisningsministeriet anbefaler,

at sundhedsfaglige og pædagogiske

uddannelser går sammen og

danner CVU’er med en faglig spredning,

som de enkelte institutioner

kan drage nytte af i undervisning og

forskning. Til gengæld kvitterer ministeriet

med øgede bevillinger til

CVU’erne. Det er en af de væsentlige

fordele, som HK’erne ser i det nye

samarbejde.

– Vi frygter ikke rationaliseringer

her og nu, men på et tidspunkt vil

man eventuelt begynde at sammenlægge

regnskabsafdelinger inden for

CVU’et og derved spare personaletimer.

Det er vi forberedt på. Foreløbig

opretholder vi fire selvstændige HKklubber

på institutionerne, og vi vil

få repræsentation i et kommende

hovedsamarbejdsudvalg for CVU’et.

Nu afventer vi, at direktørstillingen

for CVU-Alpha bliver besat - forhåbentlig

med en intern person, som

kender forholdene, siger tillidsrepræsentanten.

Ny landsforening for undervisning

Lena Leth Jensen deltog tidligere på

efteråret i en temadag for tillidsfolk

ved selvejende statslige institutioner,

arrangeret af HK Stat Århus.

Mange ting blev drøftet ved den lejlighed:

Ny løn, fusioner, strukturreform

og personalepolitik med mere.

Der blev også lagt op til en HKfusion

på landsplan: De to lands-

klubber, HK Erhvervsskolerne og

Landsklubben Videregående Uddannelsesinstitutioner

nedlægges 17.

november og erstattes samme dag

af HK Stat Landsforeningen Undervisningsinstitutioner.

– Fusionen betyder lokalt, at vi

tillidsfolk fra de videregående uddannelser

vil få en tættere kontakt

til blandt andre Aarhus tekniske

Skole, som hidtil ikke har været der,

fordi vi tilhørte hver sin landsklub.

Det vil forhåbentligt resultere i et

mere medlemsorienteret samarbejde,

som vil øge den faglige aktivitet

blandt kollegerne, spår Lena Leth

Jensen.

Fra og med 2007 vil Landsforeningen

Undervisningsinstitutioner

få tilført gymnasieskolerne, når disse

overgår fra amterne til staten i

forbindelse med kommunalreformen.

– Det er en stor klump af medlemmer

og tillidsfolk, som vi herved

får som samarbejdspartnere. Overgangen

bliver nok sværest for gymnasiernes

ansatte, fordi de har været

vant til at have amterne som arbejdsgivere

og nu skal til at forholde

sig til Undervisningsministeriet og

nogle helt andre vilkår. Men jeg er

sikker på, at vi kan støtte hinanden,

siger Lena Leth Jensen.

Hun stiller gerne op til bestyrelsesvalget,

når den nye landsforening

stiftes på Christiansminde i Svendborg

17. november.

cto@kabelmail.dk

To CVU’er i

Østjylland

Centre for Videregående

Uddannelser (CVU’er) samler

professionsuddannelser på

det sundhedsfaglige og

pædagogiske felt. I Østjylland

er der oprettet og godkendt

to CVU’er:

◆ Jydsk Center for

Videregående Uddannelse

(JCVU) er et ubetinget CVU,

dannet af de tidligere institutionerBioanalytikerudannelsen,

Århus, Ergoterapeut- og

Fysioterapeutskolen i Århus

samt Århus Dag- og

Aftenseminarium. Forbereder

fusion med Sygeplejeskolerne

i Århus, Randers og Silkeborg

samt Amtscentret for

Undervisning i Århus Amt.

◆ CVU-Alpha er et betinget

CVU bestående af de selvejende

institutioner Jydsk

Pædagog-Seminarium, Peter

Sabroe Seminariet, Silkeborg

Seminarium og Den Sociale

Højskole i Århus.


Af Carsten Tolbøll

Foto: Søren Holm, Chili

– Skat, goddag! – Ja goddag! Hvor

skal vi sidde?

Sådan kunne man forestille sig et

replikskifte mellem gamle og nye

medarbejdere tirsdag 1. november

på Margrethepladsen 4 i Århus eller

Grøndalsvej 2 i Viby.

Den dag skifter ToldSkat navn til

Skat, ToldSkat Østjylland i Århus bliver

til Skattecenter Århus, og 250-

350 kommunale skattefolk fra

Århus, Odder, Samsø og den kommende

Faurskov Kommune overgår

til statsansættelse og skifter arbejdssted.

Hvis det lyder uoverskueligt, er

det præcist sådan, medarbejderne

og deres tillidsrepræsentanter oplever

det. Jørn Laursen, hidtidig fællestillidsrepræsentant

for 320 HK

Kommunal-medlemmer og medarbejdere

ved skatteforvaltningen i

Århus Kommune, leverer en sønderlemmende

kritik af processen:

– Den har tordnet derudad og

har været topstyret uden reel indflydelse

til de medarbejdere, der skal

udfylde funktionerne. Hvorfor kunne

man ikke følge slagplanen for

den øvrige del af kommunalreformen

og lade skæringsdatoen være

1. januar 2007? Nu skal der i stedet

laves midlertidige ordninger, fordi

det har været umuligt at få organisationen

på plads til 1. november.

Fællestillidsrepræsentanten kritiserer

også, at Personalestyrelsen, de

statsansattes arbejdsgivermodpart,

ikke har villet gå seriøst ind i forhandlinger

om afklaring af løn- og

pensionsforhold for de kommunalt

ansatte ved overgangen til staten.

Skjulte sparekrav

Jørn Laursen har et bud på, hvorfor

fusionen til en enstrenget skatteforvaltning

skulle gennemføres forlods:

Der skal spares penge her og nu.

– Regeringen har ikke sagt det

direkte, men sideløbende har man

fremlagt en rapport, der taler om et

besparelsespotentiale på 30 procent

frem til 2008. Det er såmænd heller

ikke urealistisk at nå ved naturlig afgang,

da mange kolleger vælger at

benytte fusionen til at sige stop, siger

Jørn Laursen.

Han anslår, at 10 procent af hans

medlemmer har valgt at gå på efterløn

eller søge andet arbejde, siden

planen om fusion med staten blev

vedtaget. Hos de statsansatte HK’ere

i ToldSkat Østjylland er tillidsrepræsentant

Anni B. Nielsen også bekymret

for den nærmeste fremtid:

– Vi lever i forvejen med, at staten

hvert år skærer fire procent af

medarbejderressourcerne. Nu får vi

tilført en ny stor opgave, som fra

dag et skal løses af de medarbejdere,

vi modtager fra kommunerne. Min

bekymring går på, om der er ressourcer

til det, siger hun. Og tilføjer,

Det nye flotte skattehus med facade ud mod Skanderborgvej i Viby står klar til rykind 1. november.

Foreløbig må Anni B. Nielsens medlemmer dog blive på Margrethepladsen.

Jørn Laursens hidtidige medlemmer må indtil videre dele huset med andre skattefolk og kommunalt ansatte.

at de to grupper af medarbejdere,

der kommer fra henholdsvis stat og

kommune, i starten skal udføre de

opgaver, de har været vant til at tage

sig af. Senere vil der komme en

ønskerunde, hvor alle medarbejdere

kan byde ind på samtlige opgaver.

Kommunen lukkede kassen

Jørn Laursens frustration i forbindelse

med overgangen til staten

skyldes også, at afskeden med Århus

Kommune blev særdeles kølig. De

såkaldte DUT-forhandlinger, der gør

boet op efter de forestående kom-

Jørn Laursen: – Det ville have været

bedre for alle parter, hvis fusionen

havde ventet, til den øvrige del af

kommunalreformen træder i kraft.

KOMMUNALREFORM - OG HVAD SÅ?

Forceret fusion giver frustration

1. november er skiftedag for kommunale skattefolk.

De får langtfra den bedste start på fremtiden som statsansatte

mune- og opgaverokader, endte

med, at landets næststørste kommune

har udsigt til at miste 40 mio. kr.

om året. Det fik kommunen til at

lukke kassen for enhver lønforhandling

med de afgående skattefolk. Et

hensat beløb på 6,5 mio. kr., der

skulle have været brugt til inventar

og it i det nye skattehus, blev også

inddraget.

– Det er en urimelig reaktion, da

Århus’ skatteforvaltning har arbejdet

særdeles effektivt. Vi har været

klart underbemandet og lavere lønnet

end gennemsnittet af kommunale

skattefolk, konstaterer den afgående

fællestillidsrepræsentant.

To adresser indtil videre

De interimistiske ordninger, som tillidsfolkene

taler om, skyldes også, at

de fysiske rammer ikke er på plads.

Århus Kommune besluttede umiddelbart

før, regeringen fremlagde sine

planer om kommunalreformen,

at opføre en bygning i Viby til sin

samlede skatteadministration samt

Familie- og Arbejdsmarkedscenter

Syd. Dette byggeri vil formentlig blive

solgt til staten, men kommunen

har sikret sig et lejemål på lokalerne

til de nævnte sociale afdelinger for

mindst tre og højst fem år. Også

medarbejdere ved den nye Skattecenter

Horsens vil i en periode lægge

beslag på nogle af de 15.600 kvadratmeter.

Samtidig bliver de hidtidige

ToldSkat-ansatte på Margrethepladsen

frem til 2008, da man er

bundet af lejemålet i Scandinavian

Center indtil da.

De nye statsansatte fra Århus

og de øvrige tre østjyske kommuner

skal primært arbejde i Viby bortset

fra et opkrævningshold på cirka

30, som starter på Margrethepladsen.

– Yderst uheldigt, at en så gennemgribende

fusion mellem stat og

kommune ikke kan starte med, at vi

sammen tager et nyt hus i brug og

Anni B. Nielsen: – Er der ressourcer

til at løfte den samlede opgave,

når staten i forvejen beskærer os

med fire procent hvert år?

13

kan lære hinanden at kende, mener

Jørn Laursen.

Slagsmål mellem organisationer

De ansatte – eller deres tillidsrepræsentanter

– må samtidig gribe i

egen barm og tilstå et vist rod i egne

rækker, når det gælder den faglige

organisering.

De hidtidige HK Kommunal-medlemmer

splittes i den nye struktur

nogenlunde fifty-fifty mellem HK

Stat og CO2-organisationen Dansk

Told- og Skatteforbund (DTS).

Sidstnævnte er grundlæggende en

organisation for de uddøende statstjenestemænd

på skatteområdet,

men har tillige gaflet sig gruppen af

fuldmægtige. DTS vil i henhold til en

aftale også skulle organisere skatterevisorerne,

der hidtil har stået i HK

Kommunal.

Tillidsfolkene græmmer sig over

hundeslagsmålet mellem organisationerne,

men Anni B. Nielsen understreger,

at lokalt er stridsøksen begravet.

Fra Århus Kommune sker der

relativt mange overførsler til DTS, så

facit bliver formentlig, at HK Statklubben

bliver omtrent fordoblet

med tilførsel af cirka 60 nye medlemmer.

– Vi har blandt andet måttet afgive

medarbejdere til det kommende

skattecenter Grenaa. De bliver dog

foreløbig siddende i Århus, indtil der

er fundet lokaler i Grenaa, siger Anni

B. Nielsen. Skattecentrene Århus og

Grenaa danner sammen med fire tilsvarende

enheder Samarbejde Midtjylland,

der trods et vist sammenfald

ikke følger grænserne for den kommende

Region Midtjylland.

Karrieremæssige udfordringer

Rokader, forvirring og frustration er

der nok af omkring skiftedagen

1. november. Er der også positive

elementer?

– Bestemt. Der vil åbne sig nye

arbejds- og karrieremuligheder, og

det er som bekendt ikke sundt at

sidde for længe på samme fagområde.

Samtidig glæder jeg mig til, at

folk fra den mere frie kommunale

struktur kan være med til at løse op

for de lidt stivere statslige strukturer,

siger Anni B. Nielsen.

– Jeg er enig med hensyn til karriereperspektivet.

Samtidig forsøger

vi at ruste os til en situation,

hvor arbejdsgiveren ikke sidder i

rummet ved siden af, men i et ministerium.

Vi gennemfører i oktober

uddannelsesdage i samarbejde med

Perspektivgruppen, siger Jørn Laursen.

Hvem skal være tillidsrepræsentant?

Anni: – Det har vi ikke drøftet

endnu. Vi indkalder til generalforsamling

i november.

Jørn: – Vi bør have mere end én

tillidsrepræsentant til så mange

medlemmer!


14

Besøg

på Gallo Museet

Tirsdag 25. oktober kl. 10.00 præcist

Skovagervej 2, Risskov

Linje 6 og 16 kører til Psykiatrisk Hospital, hvor

vi mødes ved tårnbygningen. Rundvisningen

varer cirka to timer. Kaffe og brød kan købes

på stedet. Pris 20 kr. Højst 40 deltagere.

Simon Aaen og

Marianne Uhrenholt

Til tirsdag 15. november

Simon Aaen viser abstrakte landskaber, hvor

lyset og vejen anvendes symbolsk. Han arbejder

med dæmpede jordfarver, som han ælter

og masserer, så de fremtræder tredimensionelt.

Det er billeder med dybde og mystik.

Marianne Uhrenholt arbejder med glas bearbejdet

i kold tilstand, hvorefter det brændes i

en lukket ovn. Sandblæsning og andre teknikker

indgår og kombineres med metaller, beton

og ler m.m. i kontrast til glassets fine gennemsigtighed.

Susanne T P Dal

Tirsdag 15. november - torsdag 5. januar 2006

Fernisering tirsdag 15. nov. kl. 17.00 - 18.30

Susanne T P Dals billeder er fyldt med fantasi,

poesi og sjove overraskende detaljer. Hun arbejder

med håndkolorerede ætsninger, som alle

er unika, med akryl og olie på lærred og med

skulpturer, installationer og kunstvideoer.

ARRANGEMENTER

Sektorer og brancheklubber

Alle HK’ere, der er ledige eller på overgangsydelse, er velkomne til vores aktiviteter.

Tilmelding kun i forbindelse med vores arrangementer. Kontaktperson: Birgit Bladt, tlf. 87 37 05 15.

Besøg os på www.hkaarhus.dk (udvalg).

Besøg

fra Folketinget

Mandag 31. oktober kl. 10.00

HK’s mødelokaler, Park Allé 11, st.

Vi får besøg af folketingsmedlem Anne Marie

Meldgaard (S). Kom og vær med til en livlig

debat.

Generalforsamling

Tirsdag 8. november kl. 10.00 - 12.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Vær med til at vælge ny styregruppe. Idéer til

kommende aktiviteter er velkomne. Vi giver

brød til kaffen.

Kontakt Kunstforeningen – henvend dig til Guri Jensen, HK Århus, Informationen,

Park Allé 11, 8000 Århus C, tlf. 89 31 11 83, e-mail: 25gje@hk.dk.

Besøg os på www.hkaarhus.dk (udvalg).

Keld Thystrup og

Gerd Baarstrøm

Torsdag 5. januar – mandag 20. feb. 2006

Fernisering torsdag 5. jan. kl. 17.00 – 18.30

Keld Thystrup er en ægte kolorist med stor

farveglæde. Hans billeder gløder af varme og

vitalitet. Keld Thystrup er inspireret af naturen,

især den skandinaviske. Har deltaget i censurerede

udstillinger og separatudstillinger i

ind- og udland.

Gerd Baarstrøms

keramik udtrykker

optimisme, livsglæde

og humor.

Hendes livssyn –

“Ikke noget med

at hænge med

næbbet” – præger

de rakubrændte

skulpturer og

relieffer, hvor

næbbet er løftet

i trodsig kækhed

og sprælske

fugleformer.

Hyggedag

Tirsdag 15. november kl. 10.00 - 12.00

HK’s mødelokaler, Park Allé 11, st.

Tag eventuelt håndarbejde med. Vi vil også

synge lidt. Klubben giver brød til kaffen.

Besøg

i Den Gamle By

Tirsdag 22. november kl. 10.00

Hovedindgangen, Viborgvej 2

Se Den Gamle Bys mange seværdigheder.

Efterlønnere, der bor i Århus Kommune, har

gratis adgang (husk sygesikringsbevis). Andre

deltagere vil blive opkrævet entré til gruppepris.

Generalforsamling

Mandag 31. oktober kl. 19.00

Sankt Annagade Skoles aula

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg.

a. To bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Ada Kalledsø og Else Oltmann.

b. En suppleant. På valg: Kjeld Pedersen.

c. En revisor. På valg: Torben Thomassen.

d. En revisorsuppleant.

På valg: Finn Jacobsen.

7. Eventuelt.

8. Udlodning af kunstværker.

Kunstværkerne til udlodning blandt medlemmerne

udstilles fra kl. 18.00 i mødelokalet.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest

mandag 24. oktober.

Gratis adgang

til ARoS

Aarhus Kunstmuseum

Brug Kunstforeningens medlemskort, når du

besøger ARoS Aarhus Kunst-museum. Det giver

gratis adgang og 25 procent rabat ved køb

af museets egne kataloger, kunstbøger, postkort

og plakater.

Medlemmer af Kunstforeningen kan låne

kortet for én dag ad gangen hos Guri Jensen i

HK’s Information, Park Allé 11, st.

For at sikre korrekt tilmelding

har arrangementer med

kupontilmelding et nummer,

som går igen på servicekuponen

side 2

Julefrokost

Tirsdag 29. november kl. 12.00 præcist

Restaurant “Friheden” (Linje 4 til døren)

Et par hyggelige timer med god mad, kaffe og

sang m.m. Medbring en pakke til cirka 25 kr.

Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding og betaling

kun tirsdag 15. november kl. 10.00 - 11.00

i forbindelse med hyggedagen.

Julehygge

Tirsdag 6. december kl. 10.00 - 11.30

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Vi afslutter året med hygge, æbleskiver og gløgg.

Vi synger lidt og ønsker hinanden en god jul.

På gensyn 10. januar 2006 kl. 10.00.

Arrangementerne er for alle medlemmer

af HK Århus i – eller på vej til – fleksjob.

Kontaktperson i HK: Socialformidler Erik

Laursen, tlf. 89 31 11 97, mail: 25ela@hk.dk.

Besøg os på www.hkaarhus.dk (udvalg).

Åbent hus

Første tirsdag i hver måned

kl. 19.00 - 21.00

HK’s mødelokaler, Park Allé 11, st.

Mød andre – i eller på vej til fleksjob – til

en lille snak over en kop kaffe eller en

vand.

Ved Åbent hus i november får vi besøg

af socialformidler Erik Laursen, HK

Århus. Har du spørgsmål, noget du ikke

forstår, eller har du hørt om noget i

forbindelse med at være fleksjobber, som

du vil dele med andre, så kom.

Ved Åbent hus i december ønsker vi

hinanden glædelig jul og godt nytår over

et glas gløgg og æbleskiver.

Øveaftener

Hver onsdag kl. 18.45 - 21.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Koret mangler herrestemmer (tenorer og

basser). Hvis du er interesseret, så kom

og syng med.


Banko og frokost på Låsby Kro

Tirsdag 8. november kl. 11.45 - cirka 17.30

Busafgang: Musikhuset Aarhus og Viby Torv

Som noget nyt tager vi på udflugt til

Låsby Kro, hvor vi sammen med

Typografernes Seniorklub holder

bankospil med rigtige ænder og

kamstege som præmier.

Program

Kl. 11.45 Busafgang fra Musikhuset.

Kl. 12.00. Opsamling Viby Torv

- ved kirken.

Kl. 12.30. Ankomst til Låsby Kro.

Kl. 13.00. Frokost.

Jazz- og bluesklassikere

Tirsdag 22. november kl. 14.00 -16.00. Østergade 30

Kathrine Borre og Morten Elbæk har

sammensat et sangrepertoire af

jazz- og bluesklassikere. Se frem til

berigende eftermiddag med hygge

og god musik.

Kvinde - kend din intuition

og nå dine mål

Tirsdag 25. oktober kl. 18.00 - 21.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Bliv bedre til at lytte til dig selv og realisere

dine drømme. Få redskaber til intuitivt at afklare

dine mål ud fra egne livsværdier samt metoder

til at fastholde dine mål og realisere dem.

Foredragsholder: Susanne Møberg,

pædagog og terapeut.

Gratis adgang. Vi begynder med fælles spisning.

Højst 30 deltagere efter først til mølle-princippet.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45,

e-mail 25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 1 (L.R./5han006).

Arbejdspladsvurdering

Tirsdag 22. november kl. 18.00 - 21.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Arbejdspladsvurdering (APV) giver overblik

over virksomhedens arbejdsmiljø. Et APV-samarbejde

mellem ledere og medarbejdere giver

ofte større arbejdsglæde, bedre løsninger på

eventuelle arbejdsmiljøproblemer, mindre sygefravær

og bedre økonomi. På kurset får du

redskaber, som gør dig bedre i stand til at agere,

hvis noget “knirker” i arbejdsmiljøet.

Underviser: Niels Kristian Nielsen, faglig

konsulent i HK Handel.

Gratis adgang. Vi begynder med fælles spisning.

Højst 30 deltagere efter først til mølleprincippet.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45, e-mail

25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 2 (L.R./5han012).

Kl. 15.00. Banko.

Kl. 16.30 Afgang fra Låsby Kro.

Der udleveres én gratis tavle pr. person.

Ekstratavler kan købes for 10 kr.

pr. stk. eller 25 kr. for tre stk.

Pris: 200 kr. (opkræves ved ankomst).

Tilmelding senest tirsdag

1. november på tlf. 89 31 11 83

til Guri Jensen, HK’s Information.

Oplys, hvor du stiger på.

Ledsager er velkommen, men skal

betale 20 kr. for kaffe og brød.

Tilmelding senest onsdag 16. nov.

på telefonsvarer 89 31 11 80.

Julekoncert

Onsdag 14. december kl. 19.00 - ca. 20.00

Musikhuset Aarhus

Traditionen tro tager

vi til julekoncert

i Musikhuset –

en familiekoncert

med Symfoniorkesteret,

skolekor fra

Århus-området og

fælles julesange.

Pris: Gratis for

medlemmer, 25 kr.

for ledsager (kun

én), 15 kr. for børn (højst to). Højst 30 deltagere

efter først til mølle-princippet.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45, e-mail

25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 3 (L.R./5han013).

Alle HK’s førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere

er automatisk medlemmer af Seniorklubben og kan deltage i arrangementerne.

Besøg os på www.hkaarhus.dk (udvalg).

Røg i køkkenet

Lørdag 26. november kl. 14.00

Møllevangs Allé 22 (Linje 4)

Sammen med Typografernes Seniorklubben

i HK Århus skal vi i Åbyhøj

Amatørteater og se Alan Ayckbourn's

farce. Læs mere side 13.

Begrænset antal pladser.

Billetter a 70 kr. kan købes

i forbindelse med Seniorklubbens

arrangementer.

Word 2000

Juletur

til Lübeck

Mandag 23. januar - mandag 3. april 2006

10 mandage kl. 18.00 - 21.30

HK Handels edb-lokale, Park Allé 15, 2.

Kursets formål er at give deltagerne alsidige

grundlæggende færdigheder i tekstbehandling

og dokumenthåndtering ved hjælp af programmet

Microsoft Word 2000.

Gratis adgang. Alle kursusaftener begynder

med fælles spisning. Højst 11 deltagere.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45,

e-mail 25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 4 (L.R./5han010).

Århus Bymuseum

Tirsdag 24. januar 2006 kl. 18.00 - 21.00

Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28

Bymuseet har åbnet en ny udstillingsbygning,

Her har du chancen for en rundvisning på det

interessante og smukke museum.

Gratis adgang. Vi begynder med at spise

sammen i museets café. Højst 25 deltagere.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45,

e-mail 25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 5 (L.R./5han014).

Lønforhandling

Mandag 5. december kl. 8.00 -

tirsdag 6. december kl. ca. 18.00

Busafgang fra Musikhuset Aarhus

Vi besøger det berømte julemarked i

Lübeck. Her er der mulighed for at

opleve alt fra eventyr og historie til

et væld af handlemuligheder og kulinariske

glæder. Efter middag på hotellet

hygger vi os med musik og

dans.

Vi bor på Hotel Carstens i

Bordesholm - et hyggeligt familiehotel

med restaurant og keglebaner.

Alle værelser er med bad/toilet og tv.

Pris 895 kr. inkl. eftermiddagskaffe,

aftensmad og musikaften mandag,

morgenmad tirsdag samt udflugter.

Højst 50 deltagere.

Tilmelding senest tirsdag

26. oktober på tlf. 89 31 11 83

til Guri Jensen, HK’s Information,

Park Allé 11, st.

Tirsdag 7. februar kl. 18.00 - 21.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Lær at sælge din arbejdskraft så dyrt som muligt.

Gratis adgang. Vi begynder med fælles spisning.

Højst 20 deltagere.

Tilmelding på tlf. 89 31 11 45,

e-mail 25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 6 (L.R./5han015).

Julefest

Tirsdag 13. december

kl. 13.00 - bemærk tidspunkt

Østergade 30

AUTOBRANCHEKLUBBEN

Generalforsamling

Mandag 7. november kl. 17.30

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi begynder med spisning.

Tilmelding senest mandag 31. oktober

kl. 12.00 på tlf. 89 31 11 45,

e-mail 25lra@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 7 (L.R./5aut007).

BAGERBRANCHEN

Julehygge

Kommende arrangementer

Vi har arrangementer 10. januar,

24. januar, 14. februar

og 28. februar 2006.

Programmet for 2006 ligger

klar medio december. Forhør

dig i HK’s Information, Park

Allé 11, 6.

Mandag 12. december kl. 19.00 - 22.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Alle 11, st.

Julehygge, god mad og ”julepakkeræs”.

Medbring en gave til 25 kr.

Tilmelding senest tirsdag 6. december

på tlf. 89 31 11 45

eller e-mail 25lra@hk.dk (L.R./5han019).

HK MERKUR ÅRHUS

Generalforsamling

Onsdag 18. januar 2006 kl. 18.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Alle 11, st.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal

sendes til HK Handel senest otte dage før.

Tilmelding senest tirsdag 11. januar

på tlf. 89 31 11 45

eller e-mail 25lra@hk.dk (L.R./5han017).

15

Vi få besøg af Jørgen Skammeritz,

som kommer med et nyt juleforedrag.

Pris 100 kr. Kun for medlemmer.

Højst 120 deltagere.

Bindende tilmelding

senest tirsdag 6. december

på telefonsvarer 89 31 11 80.


16

Tigeren

Torsdag 10. november kl. 19.00

Marselisborgcentret, Auditoriet, bygning 12, P. P. Ørums Gade 11

Sektionsklubberne i HK Privat inviterer til en

fantastisk Dario Fo-forestilling opført af

skuespiller og teaterlærer Brian Hansen.

“Tigeren” er en allegori på livet, som med

humor, sarkasme og løftede pegefingre belyser

samfundet, familielivet og parforholdets

svære opgaver. Frem for alt er forestillingen

en hyldest til kampen for livet og det

at turde leve det.

Brian Hansen vandt prisen “Best Acting” på

den internationale teaterfestival Krantai i

Riba 1999 for sin opførelse af “Tigeren”.

Salgspsykologi

for

phonere

Onsdag

16. november

kl. 17.00 - 20.00

FO, Vester Allé 8

Deltag i dette spændende mini-seminar, og lær

at blive en bedre sælger. Hør blandt andet om:

◆ Værdier og selvopfattelse.

◆ Måder at aflæse kunder på.

◆ Måder at sætte mål på – dag for dag

og time for time.

Ekstra tilbud: Bliv 25 minutter længere, og

oplev, hvordan du via let hypnose kan blive

tanket op med energi, motivation og lyst til

at blive supersælger, og hvordan du selv kan

udføre daglig mental træning som de bedste

sportsidoler.

Underviser: Hans Jørgen Skov Larsen,

www.nlp-salg.dk.

Pris: Gratis for medlemmer af HK. 99 kr. for

ikke-medlemmer. Indbetal på giro 16579416.

Tilmelding senest mandag 7. november på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 9 (H.B./ 1603050206).

Lav din

egen

juledekoration

Mandag 21. november

eller tirsdag

22. november kl. 18.00

Bolettes Blomster,

Brabrand Hovedgade 39

Vi betaler kurset, du betaler materialerne. Der

serveres øl eller vand under kurset.

Tilmelding fra mandag 24. oktober

kl. 16.00 og senest mandag 14. november

til Ingelise Bjerre Schwartz, tlf. 86 22 84 55.

Pris: Gratis for medlemmer af HK Privat,

50 kr. for ledsager. Betaling på reg.nr. 1594,

giro kt.nr. 16579416.

Der kan købes øl, vand eller et glas vin i

forbindelse med forestillingen.

Tilmelding senest torsdag 27. oktober

på www.hkprivataarhus.dk

eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 8 (H.B./1603057000).

Sektionsklub for alle medlemmer af HK Privat, der arbejder på det mediegrafiske område

eller IT-området. Ca. 2.900 medlemmer. Sekretariat i HK Privat: Helle Bugge, sagsbehandler.

Lisbeth Bertramsen og Peter Kragsnæs, faglige konsulenter.

Jobsøgning

Torsdagene 24. november

samt 1. og 8. december kl. 17.00 - 21.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Få inspiration til at søge nyt job. Det centrale

tema er udarbejdelse af ansøgning og CV.

Desuden fokuserer vi på det, der er vigtigt for

dig i et job, og hvordan dine jobmål kan konkretiseres.

Underviser: Uddannelseskonsulent Pia

Augustsen, HK Privat Århus.

Vi serverer sandwich, vand, kaffe og te under

kurset.

For medlemmer i arbejde. Højst 12 deltagere

efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding senest torsdag 17. november på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 10 (H.B./1603050202).

Lær at lave

chokolade

Søndag 27. november kl. 13.30 - 17.00

Holmgaard, Agri på Mols

Vi mødes uden for restauranten

Vi betaler kurset. Du betaler den chokolade, du

laver (130 kr. pr. kg). Der serveres kaffe i løbet

af eftermiddagen.

Begrænset antal pladser efter først til mølle-princippet.

Der kan eventuelt arrangeres

fælles kørsel.

Bindende tilmelding fra mandag 24. oktober

kl. 9.00 til Gitte Solbjerg, tlf. 29 41 76 37.

Nytårskoncert

Musikhuset Aarhus

Mandag 9. januar 2006 kl. 19.30

Bemærk! Du kan kun tilmelde dig arrangementer i den

sektionsklub, du er medlem af – medmindre andet fremgår.

Godt ind i 2006 er lig med en god koncertoplevelse.

Begrænset antal pladser. Udlevering af

billetter aftales senere.

Pris: 75 kr.

Bindende tilmelding

til Inger Lise Staulund, tlf. 86 17 84 34

eller Ivan Pedersen, tlf. 86 29 19 31.

Generalforsamling

Tirsdag 14. februar 2006 kl. 18.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning ved formanden.

4. Faglig orientering ved Peter Kragsnæs.

5. Regnskab ved kassereren.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

a. Formand (Frederik Vester).

b. Bestyrelsesmedlem (Ingelise B. Schwartz).

c. Bestyrelsesmedlem (Bertil Pettersson).

d. Revisor (Brian Berg).

e. To bestyrelsessuppleanter

(Freddy Mogensen og Henrik Lyngsdal).

f. Revisorsuppleant (Gert S. Jensen).

8. Eventuelt.

Vi begynder med spisning. Derfor er tilmelding

nødvendig.

Tilmelding senest tirsdag 7. februar på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 11 (H.B./1603060201).

Sektionsklub for medlemmer af HK Privat, der

arbejder inden for sundhed og helse m.m. Ca. 600

medlemmer. Sekretariat i HK Privat: Helle Bugge,

sagsbehandler. Jytte G. Rasmussen, faglig konsulent.

Efteruddannelse for

praksispersonale

Syv lørdage fra 26. november 2005

til 17. juni 2005

- alle dage kl. 9.00 - 13.00

HK´s kantine, Park Alle 11, 6.

Formålet med den modulopbyggede kursusrække

er at give ansatte i almen praksis en ekstra

faglig ballast i forhold til svære patientog

klientsituationer samt en række pædagogiske

og kommunikative redskaber i arbejdet

som frontpersonale.

Pris: 320 kr. pr. modul, som betales ved tilmelding

på girokonto nr. 16579416 (anfør kursusnr.)

Alle moduler koster 2.240 kr.

Modulerne afvikles uafhængigt af hinanden

med mindst 25 deltagere. Ved eventuel aflysning

får du pengene retur, dog ikke ved egen

sygdom, eller hvis du af andre grunde selv

melder afbud.

Modul 1: Krise og Udbrændthed

Lørdag 26. november 2005.

Tilmelding senest 26. oktober 2005.

(Kursusnr.160350510).

Modul 2: Psykologisk behandling

- kognitiv terapi

Lørdag 28. januar 2006 .

Tilmelding senest 22. december 2005.

(Kursusnr.1603060501).

Modul 3: Psykiatri - depression

Lørdag 25. februar 2006.

Tilmelding senest 25. januar 2006.

(Kursusnr.1603060502).

Modul 4: Den psykologiske undersøgelse

Lørdag 25. marts 2006.

Tilmelding senest 24. februar 2006 .

(Kursusnr.1603060503).

Modul 5: Verbal og nonverbal

kommunikation

Lørdag 29. april 2006.

Tilmelding senest 29. marts 2006.

(Kursusnr.1603060504).

Modul 6: Angstformer

Lørdag 20. maj 2006.

Tilmelding senest 20. april 2006.

(Kursusnr.1603060505).

Modul 7: Hjernen og hjernelidelser

Lørdag 17. juni 2006.

Tilmelding senest 17 maj 2006 .

(Kursusnr.1603060506).

Der serveres morgenkaffe eller -te og rundstykker

på kurserne.

Tilmelding på www.hkprivataarhus.dk.


TYPOGRAFERNES SENIORKLUB

Typografernes Seniorklub har ca. 280 medlemmer blandt tidligere medlemmer af Grafisk Forbund.

Klubben har eksisteret i over 30 år og fortsætter i HK-regi.

Banko og frokost

på Låsby Kro

Tirsdag 8. november kl. 11.45 - cirka 17.30

Busafgang: Musikhuset Aarhus og Viby Torv

Som noget nyt tager vi på udflugt til Låsby

Kro, hvor vi sammen med Seniorklubben i HK

Århus holder bankospil. Læs mere side 10.

Tilmelding senest tirsdag 1. november

på tlf. 89 31 11 83 til Guri Jensen,

HK’s Information.

Ved

havnen

Tirsdag 15. november kl. 14.00

Menighedsrådets mødesal, Skt. Markus

Kirke, Skt. Markus Kirkeplads 1

Stig Nørregaard tager os med på en musikalsk

rundrejse i Osvald Helmuths enorme univers.

Hør om den store visekunstners turbulente liv,

og deltag i fællessangen til toner fra klaveret.

Tilmelding senest fredag 11. november.

Ring til Vagn Nielsen, tlf. 86 93 61 94,

eller Ejner Jensen, tlf. 86 28 13 12.

Røg i køkkenet

Lørdag 26. november kl. 14.00

Møllevangs Allé 22 (Linje 4)

Sammen med Seniorklubben i HK Århus skal

vi se Åbyhøj Amatørteater opføre Alan Ayckbourn's

farce “Røg i køkkenet”, hvor alt, hvad

der kan gå galt, går galt. Der serveres kaffe

med kringle og lagkage i pausen.

Billetter a 70 kr. kan købes hos

Vagn Nielsen, tlf. 86 93 61 94.

Julebanko

Tirsdag 6. december kl. 14.00

Menighedsrådets mødesal, Skt. Markus

Kirke, Skt. Markus Kirkeplads 1

En af sæsonens store tilløbsstykker - med masser

af flotte gevinster.

Pris: 10 kr. pr. plade, tre plader 25 kr.

Tilmelding senest fredag 2. december.

Ring til Vagn Nielsen, tlf. 86 93 61 94,

eller Ejner Jensen, tlf. 86 28 13 12.

BOGBINDERKLUBBEN

Forbundshus og julemarked

Vi ankommer til HK’s forbundshus kl. cirka

11.00, hvor Mette Kibernich viser rundt. Efter

frokost i forbundshuset tager vi til julemarked

i Tivoli. Bussen kører fra København kl. 19.00.

For medlemmer af Bogbinderklubben og Århus

Trykkerklub.

Pris: 50 kr. Medbring en pakke til højst 25 kr.

Kun for medlemmer af Bogbinderklubben.

Fra Madam Blå

til cappuccino

Tirsdag 17. januar 2006 kl. 14.00

Menighedsrådets mødesal, Skt. Markus

Kirke, Skt. Markus Kirkeplads 1

Knud Olsen tager os

med på en rejse gennem

den fascinerende, næsten

uforståelige, men

herlige tekniske udvikling.

Fra komfuret til

solfangere - fra telefoncentralens

personlige

betjening til den trådløse

samtale med billeder - fra “sætternissens”

arbejdsplads til internettets uanede muligheder.

Tilmelding senest fredag 13. januar.

Ring til Vagn Nielsen, tlf. 86 93 61 94,

eller Ejner Jensen, tlf. 86 28 13 12.

Generalforsamling

Tirsdag 21. februar 2006 kl. 14.00

Menighedsrådets mødesal, Skt. Markus

Kirke, Skt. Markus Kirkeplads 1

Giv din mening til kende, kom med nye idéer,

og hør, hvad der er sket i den forgangne periode.

Vi giver kaffe med Othello-lagkage.

Tilmelding senest fredag 17. februar.

Ring til Vagn Nielsen, tlf. 86 93 61 94,

eller Ejner Jensen, tlf. 86 28 13 12.

Pensionisttræf

Fredagene 4. november, 9. december (julefrokost)

samt 6. januar og 3. februar 2006

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Hver måned mødes pensionisterne til en hyggelig

sammenkomst.

Der er kaffe på kanden og en lille én til halsen.

Efterlønstræf

Fredag 28. oktober, onsdag 30. november,

onsdag 14. december (julefrokost)

samt mandag 30. januar og

onsdag 22. februar 2006

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Også efterlønnerne mødes hver måned til hyggeligt

samvær.

NB! Onsdag 14. december holder vi julefrokost.

Derfor er tilmelding nødvendig. Ring til

Ib Frühstück, tlf. 86 26 19 46.

Lørdag 3. december kl. 7.00 - ca. 23.00. Busafgang fra Musikhuset Aarhus

Julefrokost

Tirsdag 6. december kl. 18.00 i HK’s mødelokale 1, Park Allé 11, st.

Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for

ledsager. Begrænset antal pladser.

Tilmelding senest mandag 14. november

på tlf. på tlf. 24 91 09 45

eller e-mail lista@oncable.dk.

Tilmelding senest torsdag 24. november

til Inger Lise Staulund, tlf. 86 17 84 37,

mobil 20 73 42 84.

Julefrokost

Torsdag 24. november kl. 18.00 - 23.00

Dansk Metals mødelokaler, Mejlgade 95

Vi begynder med spisning, derefter musik og

dans (tag din yndlings-CD med). Vanen tro har

vi pakkeleg, så husk en gave til 10 - 15 kr.

Medbring godt humør og alle dine gode HKkolleger,

så vi kan få en hyggelig aften og ønske

hinanden glædelig jul.

Pris: 60 kr.

Tilmelding senest mandag 21. november på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 12 (H.B./1603050108).

MUS-samtaler

Mandag 14. november kl. 19.00 - ca. 21.30

HK’s kantine, Park Alle 11, 6.

Få nogle værktøjer og gode tips, som du kan

bruge til din næste medarbejderudviklingssamtale.

Underviser: Faglig konsulent Søren Sørensen,

HK Privat Århus.

Gratis adgang. Sektionsklubben serverer

kaffe, te og kage.

Tilmelding senest mandag 31. oktober på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 13 (H.B./1603050406).

Stress og dit helbred

Hør et sprudlende foredrag af Peter Langdal

- en af Nordeuropas førende teaterinstruktører.

◆ Hvordan skaber I et kreativt miljø?

◆ Hvordan stimulerer I samspillet?

◆ Hvorfra kommer lysten?

◆ Hvordan genvindes selvtilliden og troen

på det hele?

◆ Hvordan skabes begejstring og entusiasme?

Kun for medlemmer af HK Kommunal.

17

Sektionsklub for medlemmer af HK Privat, der arbejder i

fagforeninger og interesseorganisationer m.m.

Ca. 550 medlemmer. Sekretariat i HK Privat: Helle Bugge,

sagsbehandler. Peter Kragsnæs, faglig konsulent.

Førstehjælp

Forventet startdato torsdag 12. januar 2006

Hjælpen er nær, eller

er den? - Du kan gøre

en forskel, hvis du kan

den grundlæggende

førstehjælp. Nu har du

chancen for at lære

det på et 12 timers

kursus over fire torsdag

aftener i januar -

februar.

Se de præcise datoer og tilmeldingsfrist på

www.hkprivataarhus.dk.

Sektionsklub for medlemmer af HK Privat, der arbejder i produktionsvirksomheder.

Ca. 2.600 medlemmer. Sekretariat i HK Privat:

Helle Bugge, sagsbehandler. Søren Sørensen, faglig konsulent.

Nytårskoncert

Mandag 9. januar 2006 kl. 17.00

Mødested: HK´s kantine, Park Allé 11, 6.

Vi får lidt at spise, hvorefter vi går til

Musikhuset og hører Aarhus Symfoniorkesters

nytårskoncert. Chefdirigent Giancarlo Andretta

sender konfetti-toner ud over publikum, og

musikken bindes sammen af violinist og konferencier

Erik Søndergaard Jensen. Sangsolist

er den italienske tenor Francesco Grollo.

Pris: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ledsager.

Højst 40 deltagere. Ved flere tilmeldinger

trækker vi lod om pladserne.

Tilmelding senest fredag 18. november på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 14 (H.B./1603050408).

Sektionsklub for medlemmer af HK Privat, der arbejder

i transport- eller turismerelaterede virksomheder.

Ca. 650 medlemmer. Sekretariat i HK Privat: Helle Bugge,

sagsbehandler. Peter Kragsnæs, faglig konsulent.

Mandag 16. januar 2006 kl. 19.00 - 21.00. Farveriet, Aarhus tekniske Skole, Dollerupvej 2

Bobby Zachariae, professor i psykologi på

Aarhus Universitet, fortæller om sammenhængen

mellem stress, stresshåndtering og psykisk

og fysisk helbred. Bobby Zachariae har skrevet

flere bøger, blandt andet “Opskriften på et

langt liv”, og har udgivet en række cd’er med

visualiseringsøvelser.

Pris: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ledsa-

Hvordan bliver det

sjovt at gå på arbejde?

Torsdag 10. november kl. 18.30 - ca. 21.00

Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25

ger og medlemmer af andre sektionsklubber.

Betaling ved indgangen. Begrænset antal

pladser efter først til mølle-princippet.

Tilmelding senest torsdag 1. december på

www.hkprivataarhus.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 15 (H.B./1603060601).

KOMMUNAL ÅRHUS

Pris: 50 kr. inkl. en øl eller vand. Tilmeld dig senest

fredag 4. november ved at indbetale beløbet

HK’s girokonto 1-657-9424 med oplysninger

om CPR-nr. og arrangement.

Billetter kan også købes i HK’s information,

Park Allé 11, st.


18

Brancheklub for

merkonomer og

merkonomstuderende.

Ca. 600 medlemmer.

Sekretariat: Pia Jensen,

sekretær, Serviceafdelingen

i HK Århus.

Berit Møller, faglig konsulent i HK Handel Århus.

Mød os på www.akademimerkonom.dk

eller www.hkaarhus.dk (brancheklubber).

Forøg din

markedsværdi

Onsdagene 9. og 16. november,

begge dage kl. 18.30 - 21.30

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Hvorfor er kvinder så dårlige til

at forhandle løn? Det ser vi på

- og gør noget ved - på to aftenkurser.

Indhold

◆ Hvordan forøger jeg min markedsværdi?

◆ Lønforhandlingens grundregler.

◆ Ligelønsloven.

◆ Overenskomster.

◆ Forberedelse.

◆ Forhandling.

Underviser: Faglig konsulent Berit Møller, HK

Handel Århus. Højst 20 deltagere.

Du tilmelder dig begge aftener. Husk at oplyse,

hvor du arbejder.

Tilmelding senest onsdag 26. oktober

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 16 (P.J./1601058908).

Din fremtid - dit liv

Mandag 7. november kl. 18.00 - 21.00

HK’s mødelokale 3, Park Allé 11, st.

I en tid med stadig større krav til os kan det

være svært at forene arbejdsliv og familieliv.

Dette foredrag giver dig en mulighed for at få

sat retning på dit liv og få et overblik over dine

faglige og personlige relationer (familie,

venner, børn, kæreste, studium og job).

Vi byder på sandwich, øl, vand, kaffe og te

undervejs.

Pris: Gratis for medlemmer af Dansk

Markeds- og Akademiforening (DMA) og

Danske AkademiMerkonomer. 750 kr. for ikkemedlemmer.

Tilmelding senest onsdag 2. november

pr. e-mail: foredrag@hk.dk. Oplys CPR-nr.,

navn og dato for arrangementet.

Julebyen Tønder

Lørdag 3. december kl. 9.00 - 20.00

Busafgang fra Musikhuset Aarhus

Ved ankomst til Tønder spiser vi frokost på et

af julebyens spisesteder, hvorefter der er tid til

at besøge det traditionsrige julemarked og andre

af byens seværdigheder.

Pris: 100 kr. for LAK-medlemmer og 150 kr.

for ledsager inkl. bus, morgenkaffe og frokost.

Børn under 12 år gratis.

Højst 50 deltagere.

Tilmelding senest mandag 31. oktober

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 18 (P.J./1601051706).

Crazy Christmas

Cabaret 2006

LAK – ERHVERVSSPROG OG KOMMUNIKATION

Brancheklub for erhvervssprogligt uddannede og studerende. Ca. 1.160 medlemmer. Sekretariat: Pia Jensen, sekretær, Serviceafdelingen

i HK Århus. Berit Dehli, kontorchef i HK Privat. Besøg os på www.lak.hk.dk og www.hk.aarhus.dk (brancheklubber).

Canadisk litteratur

Mandag 28. november kl. 19.00 - 22.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

After a historical introduction to Canada and

the Atlantic Canadian region, we will analyse

Alistair MacLeod’s famous short story “The

Boat”. We will also listen to and discuss modern

folk music lyrics. From our analyses we

will then try to deduct important elements of

the Atlantic Canadian experience. Aftenen foregår

på engelsk.

Underviser: Robert C. Thomsen, Director of

Centre for Canadian Studies, University of

Aarhus.

Højst 25 deltagere.

Tilmelding senest mandag 7. november

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 17 (P.J./1601051705).

Tirsdag 10. januar 2006 kl. 18.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Oplev London Toast Theatre og deres Crazy

Christmas Cabaret “Look No Hans”. En garanteret

H.C. Andersen-fri forestilling langt væk fra

digterens kolde fædreland. Vi skal til Caribien,

hvor vi blandt andet møder Sangria - en gal

og forfængelig diktator fra republikken

Banana Banana. Forestillingen spilles på engelsk.

Vi mødes i HK til en let anretning, inden vi

går til Musikhuset og ser cabareten.

Pris: 150 kr. for LAK-medlemmer, 230 kr. for

ikke-medlemmer.

Tilmelding senest mandag 7. november

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 19 (P.J./1601051707).

Tolkecafé

Tirsdag 24. januar 2006 kl. 17.30 - 20.00 i HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Fastansatte og freelancetolke lærer hinanden at kende over en kop kaffe. Forskellige tolkeproblematikker

og -situationer kan tages op, der kan laves supervision og udveksles erfaringer.

Højst 25 deltagere. Tilmelding er ikke nødvendig.

Spansk litteratur

Onsdag 8. februar 2006 kl. 19.00 - 21.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Vi læser tre noveller inden for genren fantastik.

Aftenen begynder med et oplæg om, hvad

fantastik er, og derefter vil der være mulighed

for at diskutere fortællingerne. Arrangementet

foregår på spansk.

Underviser: Iben Sønderup.

Højst 12 deltagere. Pris: 50 kr.

Tilmelding senest torsdag 15. december

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 20 (P.J./1601051708).

SENIORKLUBBEN ODDER

Julefrokost

Fredag 18. november kl. 12.00

Selskabslokalerne, Venneslaparken

Vi mødes til tag selv-julebord. Snaps, øl og

vand kan købes til fornuftige priser.

Pris: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for ledsager.

Bybussen har vendeplads lige over for selskabslokalerne.

Afgang fra Banegårdspladsen

kl. 11.14. Sidste afgang fra Venneslaparken

kl. 17.21. (Ingen busser kl. 13.00 - 14.00).

Tilmelding senest tirsdag 8. november

kl. 18.00 - 19.00 til Henning, tlf. 86 54 44 02

eller Ingrid, tlf. 86 54 28 92

Indisk litteratur

Tirsdag 7. marts 2006 kl. 19.00 - 22.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Doors of History, Windows of Language. The

discussion and talk will revolve around Attia

Hosain’s short story, “Phoenix Fled”, and examine

both the recent history of India and the

role of English in contemporary Indian writing.

Aftenen foregår på engelsk.

Underviser: Tabish Khair, Ph.D, lektor på

Aarhus Universitet og forfatter til adskillige

bøger.

Højst 25 deltagere.

Tilmelding senest tirsdag 7. februar

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06,

e-mail 25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 21 (P.J./1601051709).

Tavshedspligt

– oplysningspligt

Tirsdag 21. marts 2006 kl. 17.30 – 20.00

HK’s mødelokaler 3 - 4, Park Allé 11, st.

Som tolk har man tavsheds- og oplysningspligt

og må ikke fortælle, hvad man tolker, eller

hvem man tolker for.

◆ Hvad er tavshedspligt og oplysningspligt?

◆ Hvem har tavshedspligt og oplysningspligt?

◆ Hvilke begrænsninger gælder for tavshedspligten?

Underviser: Advokat Bjarne Overmark.

Højst 25 deltagere.

Tilmelding senest tirsdag 28. februar

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06, e-mail

25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 22 (P.J./1601051710).

Banko og gløgg

Tirsdag 6. december kl. 14.00

Odder Idræts Center

Vi julehygger med gløgg og æbleskiver. Hver

deltager skal medbringe en pakke til 25 kr.

Pris: Gratis for medlemmer, 40 kr. for ledsager.

Tilmelding senest tirsdag 29. november

kl. 18.00 - 19.00 til Henning, tlf. 86 54 44 02

eller Ingrid, tlf. 86 54 28 92.


DL-F ÅRHUS

Brancheklub for HK’ere under uddannelse eller i job som laboranter eller

laboratorieteknikere. Ca. 800 medlemmer. Sekretariat: Pia Jensen, sekretær,

Serviceafdelingen HK Århus. Henrik G. Hansen, faglig konsulent i HK Stat Århus .

Besøg os på www.dl-f.dk og www.hkaarhus.dk (brancheklubber).

Generalforsamling

Torsdag 3. november kl. 17.00 i HK’s Kantine, Park Allé 11, 6.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning fra bestyrelsen.

4. Regnskab.

5. Vedtægtsændringer.

6. Indkomne forslag.

7. Fremtidigt arbejde.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af delegerede til DL-F’s

delegeretmøde 1. - 2. april 2006.

10. Eventuelt.

Ølsmagning

Tirsdag 29. november kl. 19.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Ølentusiast Henning Peter Jensen fortæller om

øl og ølbrygning – og

sørger for, at vi få

smagt på en masse

spændende øl fra

Danmark, Tyskland,

Belgien, Tjekkiet og

forhåbentligt også

nogle specialiteter

fra “Over There”.

Vi byder på pølsebord

til øllet.

Pris: Gratis for

medlemmer af SAM-

DATA Århus.

Tilmelding senest mandag 21. november

på www.samdata.dk/aarhus

eller tlf. 89 31 11 06, Pia Jensen.

Karrierecoach

Tirsdag 22. november

Erhvervsakademiet, Sønderhøj, Viby

Mød SAM-DATA’s karrierecoach, og få råd og

vejledning til dit CV, din ansøgning og din karriere.

Du kan også få forslag til, hvordan du

lægger en ansøgningsstrategi, samt hjælp til

at fastlægge meget præcise karrieremål.

Hvis du vil i kontakt med SAM-DATA´s karrierecoach,

kan du kan du sende en mail til

karrierecoach@samdata.dk med dit navn, mobilnr.

og CPR-nr. Så bliver du kontaktet inden

24 timer.

Flere oplysninger og tilmelding

på www.samdata.dk.

Forslag til vedtægtsændringer og generelle

forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen

senest én uge før . Forslag kan ses på

www.hkaarhus.dk (DL-F’s arkiv).

DL-F Århus byder på lidt mad efter generalforsamlingen.

Hvis du deltager i spisning,

skal du tilmelde dig.

Tilmelding senest mandag 24. oktober

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06, e-mail

25pia@hk.dk eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 23 (P.J./1601050508).

Euforiserende stoffer

– et retskemisk overblik

Efter generalforsamlingen fortæller Mogens

Johannsen, Retskemisk Institut, om sit

arbejde.

Det illegale marked for narkotika er broget.

I flere tilfælde beslaglægges de euforiserende

stoffer af politiet, der sender dem

til retskemisk analyse. Resultaterne bruges

som bevismateriale, men giver også et

overblik over, hvad der er tilgængeligt på

det danske marked.

Avanceret

billedbehandling

Tirsdag 22. november

Erhvervsakademiet, Sønderhøj, Viby

Udbredelsen af det digitale kamera har medført

et større behov og en stigende interesse

for, hvordan man kan få det optimale ud af

sine digitale billeder. Hør om de forskellige

muligheder for billedbehandling og -manipulation,

som den digitale teknologi sætter os i

stand til at udføre.

Flere oplysninger og tilmelding

på www.samdata.dk.

19

Brancheklubben er for grafikere, desktoppere, web- og multimediedesignere,

mediekoordinatorer og alle andre HK’ere – uanset sektor –

der beskæftiger sig med grafisk formgivning. Ca. 1.200 medlemmer.

Sekretariat: Pia Jensen, sekretær, Serviceafdelingen i HK Århus og

Peter Kragsnæs, faglig konsulent i HK Privat.

Besøg os på www.hk-gk.dk og www.hkaarhus.dk (brancheklubber).

Kreativ

illustration

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Lørdag 12. november kl. 10.00 - 17.00

Brancheklubben er for HK’ere med job på IT-området. Ca. 1.800 medlemmer. Sekretariat: Pia Jensen, sekretær, Serviceafdelingen i HK Århus.

John Lønskov, faglig konsulent i HK Kommunal. Besøg os på www.samdata.dk og www.hkaarhus.dk (brancheklubber).

Design

af IT-systemer

Tirsdag 25. oktober

Aarhus Universitet

En stor del af udfordringen i forbindelse med

udvikling af et IT-system er designet af dets

brugergrænseflade. En god brugergrænseflade

er i dag ofte en af de vigtigste faktorer for et

IT-systems succes.

Flere oplysninger og tilmelding

på www.samdata.dk .

Microsoft .NET

Tirsdag 8. november

CSC Scandihealth

Den nye version 2.0 af Microsofts .NET-platform

ventes frigivet i slutningen af 2005. I

dette foredrag kigger vi på de nye muligheder

inden for .NET-udvikling.

Flere oplysninger og tilmelding

på www.samdata.dk

Emballagedesign

der virker

Tirsdag 1. november kl. 19.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6.

Godt emballagedesign er et spørgsmål om

gennem valg af form, farver og illustrationer

at kunne kommunikere produktets egenskaber

til forbrugeren på få sekunder.

Gitte Buje fra det århusianske designbureau

Brandwise sætter fokus på emballagedesign –

fra idé til færdig emballage.

Tilmelding senest tirsdag 25. oktober

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06, e-mail

25pia@hk.dk, www.hk-gk.dk (Aktiviteter)

eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 24 (P.J./1601052816).

XML-Festival

Torsdag 10. november. Aarhus Universitet

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i

Udgangspunktet er en række hurtige øvelser

med enkle virkemidler (blyant, papir, saks).

Gennem gentagelser, leg og humor brygges lag

på lag af “output” fra hver enkelt deltager. Når

dagen er omme, kan vi se, hvordan det samlede

output er blevet en skattekiste af råstof,

som hver enkelt deltager kan benytte til at

fremstille et lille hæfte med “Greatest hits” fra

workshoppen. Flemming Dupont, “Gul Stue”,

leder slagets gang.

Højst 20 deltagere. Der serveres kaffe,

sandwich og sodavand.

Tilmelding senest tirsdag 25. oktober

til Pia Jensen, tlf. 89 31 11 06, e-mail

25pia@hk.dk, www.hk-gk.dk (Aktiviteter)

eller kuponen side 2.

Sæt kryds ved Arr. 25 (P.J/1601052817).

SAM-DATA har valgt tre interessante emner og undervisere, som har forskellige bud på XML.

Flere oplysninger og tilmelding på www.samdata.dk.

Generalforsamling

Tirsdag 28. februar kl. 18.00. HK’s Kantine, Park Allé 11, 6.

hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

SAM-DATA byder på et glas vin og aftensmad.

Hvis du ønsker at spise med, er

tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest tirsdag 21. februar

på www.sam-data.dk/aarhus

eller tlf. 89 31 11 06, Pia Jensen.


PRAKTIKPLADSER

Kontorelever


tilbud

HK Privats

Ditte Finsen og

Århus Købmandsskoles

Jesper Krogh Schlosser

er på turné til

lokale virksomheder

for at afsætte

praktikanter

og en ny uddannelse

Af Carsten Tolbøll

Foto: Søren Holm, Chili

Var det noget med en elev?

Faglig konsulent Ditte Finsen, HK

Privat i Århus og uddannelseskonsulent

Jesper Krogh Schlosser, Århus

Købmandsskole, har gode tilbud

med i tasken, når de i denne tid tager

ud og stemmer dørklokker hos

en række virksomheder. Mere

præcist et større antal unge, som

brænder efter at fortsætte deres

igangværende kontoruddannelse i

en praktikvirksomhed.

Som omtalt i sidste nummer af

Ditte Finsen og Jesper Krogh Schlosser på vej ind til en virksomhed, som har sagt ja til at høre, hvad en uddannelsesaftale kan berige arbejdspladsen med.

bladet kniber det i år alvorligt med

at skaffe praktikpladser til handelsskolernes

kontorelever. Cirka 160 af

dem står på nuværende tidspunkt

uden en praktikplads.

Et af flere tiltag, som er i gang i

Århus-området, består i, at HK

Privat og Århus Købmandsskole i

fællesskab opsøger potentielle virksomheder

i et forsøg på at få dem til

at indgå toårige praktikaftaler.

– Jeg har udvalgt virksomheder i

vores område med mindst otte ansatte,

og hvor der i øjeblikket ikke er

elever. Desuden har jeg rettet fokus

mod bestemte brancher, for eksem-

Peter Sabroe

Onsdag 15. februar 2006 kl. 19.30

Musikhuset Aarhus

Se musicalen om børnevennen og

folkehelten Peter Sabroe – om en

ildsjæls trængsler og et stort

menneskes kamp.

Medvirkende: Martin Loft,

Nicoline Møller, Flemming Bang

og Jørgen Brorsen.

Instruktør: Daniel Bohr.

Tekst og musik: Kim Sørensen og

Thomas Høg.

Vi giver dig chancen for at være

blandt de første, der hører og ser

den nye musical, inden den skal

pel boligforeninger, der har formuleret

en hensigtserklæring om at tage

elever. I samarbejde med mine

kolleger her i afdelingen har jeg

fundet frem til en liste med cirka 30

virksomheder, som vi nu træffer aftaler

om at besøge, fortæller Ditte

Finsen, som tilføjer, at hun fik idéen

til den opsøgende virksomhed i sit

tidligere job hos HK i Herning.

Ny uddannelse

Århus Købmandsskole har en særlig

vare, som man gerne vil have afsat

til arbejdsgiverne i forbindelse med

besøgene. Det er den nye toårige

på turné til 28 andre byer rundt i

landet.

Vi har 200 gode billetter, så inviter

din partner med til en god

musik- og teateroplevelse. Alle er

velkomne.

Pris kun 125 kr.

MUSICAL

FORPREMIERE

Billetter kan købes i HK’s

Information, Park Allé 11, st.,

tlf. 89 31 11 83,

e-mail 25gje@hk.dk

Arr.: Kulturudvalget i HK Århus

kundekontaktcenter-uddannelse,

beregnet på medarbejdere i callcentre

eller store virksomheders interne

kundecentre.

– Vi vil gerne løbe denne nye uddannelse

i gang, så der kan starte et

hold på skolen til januar. Mange af

disse ofte nye arbejdspladser anvender

vikarer eller bistandsklienter som

arbejdskraft. Hvis sidstnævnte har

taget HG1-forløbet, vil de kunne

fuldføre kundekontaktcenter-uddannelsen

på ét år, siger Jesper

Krogh Schlosser.

Måske falder arbejdsgiverne for

kundekontaktcenter-uddannelsen,

måske ligger behovet et andet sted.

Formålet med besøgene er i første

række at skabe tillid, opnå viden og

støbe fundamentet for et senere

samarbejde.

Sparring med virksomhederne

- Vi vil vise, at vi er en god sparringpartner,

der kan hjælpe virksomhederne,

og som har en interesse i at

sikre, at branchen har et fagligt niveau,

som sikrer den overlevelse 10

år frem i tiden. Jesper kan fortælle

om skolens tilbud om grund- og videreuddannelse,

og jeg kan svare på

spørgsmål om løn- og arbejdsforhold

for elever. Som fagforening har

vi selvfølgelig en interesse i at få

eleverne ud i velfungerende praktikforløb,

for i modsat fald vil vi stå

med problemerne bagefter, siger

Ditte Finsen.

Ditte Finsen har midlertidigt

overtaget faglig konsulent Gitte

Færgemanns stilling, mens hun er

udlånt til HK Privats kampagne for

“Flere overenskomster - Flere medlemmer”.

Er det sådan, at de arbejdspladser,

der tager elever, også er dem,

der har overenskomst med HK?

– Eleverne skal ansættes efter de

gældende aftaler, også selv om der

ikke er overenskomst i virksomheden.

Det kan i givet fald være en god

anledning til at foreslå arbejdsgiveren

at få oprettet overenskomst, fordi

det gør tingene lettere for begge

parter. Vi har lavet en lille pjece, som

vi deler ud af under besøgene, fortæller

Ditte Finsen.

Set fra to vinkler

Som udgangspunkt forsøger de to

konsulenter ikke at afsætte konkrete

personer til virksomhederne. Men

hvis det efterspørges, kan de sagtens

udvælge egnede emner og sende arbejdsgiveren

cv’er på relevante elever.

HK har selvfølgelig en interesse

i at få afsat de elever, der er medlemmer,

hvor vi som skole ikke

lægger vægt på tilhørsforholdet. Vi

regner med at kunne supplere hinanden,

og at arbejdsgiverne vil se

det som et troværdigt og seriøst initiativ,

at vi er gået sammen om at

skabe flere praktikpladser, fastslår

Jesper Krogh Schlosser.

– Vi bliver synlige, og vi får et

værdifuldt kendskab til virksomhederne

behov. Næste sommer vil vi

kunne følge op og forhåbentlig konstatere,

at rigtig mange kontorelever

er kommet ud og har fået en praktikplads,

supplerer Ditte Finsen.

cto@kabelmail.dk

More magazines by this user
Similar magazines