Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

FLEKSJOB

Fleksjobberne

har brug for HK

– Men I burde gøre mere ud af

at fortælle fleksjobberne,

hvad fagforeningen kan gøre for dem.

For eksempel her i bladet,

mener Marion Birch

Af Carl Ancher Pedersen

Opfordringen kommer fra én, der taler

af erfaring. På grund af en ulykke

for år tilbage, der gjorde hende

delvis døv, samt bækkenproblemer

efter en graviditet, har hun de seneste

11 år klamret sig til arbejdsmarkedet,

blandt andet via adskillige

fleksjob. Men det har mildt sagt ikke

været let for den 54-årige kontorassistent,

bogbinder og designer.

Problemer og konflikter har der

været masser af – både med arbejdsgivere

og de kommunale instanser.

Tre sager har hun kørt og

vundet mod “systemet”. Dels med

hjælp fra HK Århus, dels som sin

egen enmandshær.

Problemerne begyndte, da Marion

i begyndelsen af 90’ene på

grund af de fysiske skavanker måtte

opgive sit job som administrationssekretær

i Boligforeningen Ringgaarden

gennem syv år. Hun var hele

møllen igennem med dagpenge,

sygedagpenge, kontanthjælp, tilbud

om revalidering samt jobsøgningsog

afklaringskurser.

Men så kom fleksjobordningen.

En rigtig god idé, mener hun – hvis

blot den blev forvaltet rigtigt. Det

synes hun ikke, den bliver. Generelt

kritiserer hun kommunens jobkonsulenter

for at “oversælge” fleksjobberne

og for at have for lidt tid til

grundige jobsamtaler.

64.000 kroner i erstatning

Ifølge Marion var det præcist, hvad

der gik galt i det første fleksjob hos

en kørelærer.

– Jobkonsulenten fortalte arbejdsgiveren,

at jeg fint kunne klare

regnskaberne, men jeg var jo ikke revisoruddannet,

siger hun.

Derfor røg hun ud efter 14

måneder, fyret med dags varsel.

Med HK’s hjælp vandt hun en sag

om uberettiget afskedigelse. Det gav

en erstatning på 54.000 kroner for

at blive fyret plus 10.000 kr. på

grund af manglende ansættelsesbevis.

Nej til flere fleksjob

I et senere fleksjob hos AOF gik det

galt igen. Marion havde af kommunens

jobkonsulent fået at vide, at

det var hendes sidste chance for at

få et fleksjob.

Der var problemer fra starten -

blandt andet fordi jobkonsulenten

ifølge Marion havde aftalt med arbejdsgiveren,

at jobbet også omfattede

rengøring, selv om det ikke stod

i jobbeskrivelsen. Efter en mindre

kontrovers med en kursist, der havde

spildt kaffe, blev hun fyret.

På et efterfølgende møde med

jobkonsulenten og chefen for

Arbejdsmarkedsnetværk blev Marion

nægtet yderligere adgang til fleksjob.

- I stedet ville de have mig til

psykologtjek hos revalideringen for

at finde ud af, hvad der var galt med

mig (!), fortæller hun.

Efter adskillige møder med diverse

kommunale chefer erkendte kommunen,

at de fortsat var forpligtet

til at hjælpe hende med at finde et

fleksjob.

Gå på pension!

Sidste fleksjob, som Marion fik med

kommunens hjælp, var hos sommerhusudlejningsfirmaet

Novasol. Igen

opstod der problemer - ifølge

Marion, fordi jobkonsulenten under

ansættelsessamtalen bagatelliserede

hendes manglende tyskkundskaber:

- 90 procent af kunderne var tyske,

og lange mails skulle besvares

på tysk. Det kunne jeg ikke, og efter

nogle uger blev jeg fyret.

Herefter nægtede kommunen at

hjælpe yderligere.

- De forsøgte igen at udelukke

mig fra fleksjob og i stedet presse

HK KOMMUNAL - MEDLEMSMØDE

Arbejde og efterløn

Tirsdag 22. november kl. 16.00 - 19.00

Turbinehallen, Kalkværksvej 12

◆ Hvad er et efterlønsbevis – og hvor får jeg det?

◆ Hvor meget kan jeg få i efterløn?

◆ Samspil med pensionsordninger.

◆ Hvordan får jeg en skattefri præmie?

◆ Seniorordninger.

Reglerne er mange og spørgsmålene ligeså.

Marion Birch har flere gange

løbet panden imod muren

som fleksjobber.

Men indtil videre er det panden,

der har holdt

– med god hjælp fra HK.

Foto: Jens Hasse, Chili

mig til at gå på førtidspension. Det

nægtede jeg, fortæller Marion.

I stedet rendte hun systemet på

dørene, havde møder med både arbejdsmarkedschefen

og den ansvarlige

rådmand - og ankede afgørelsen.

Igen måtte kommunen trække i

land.

– Kort før jul 2004 erkendte

kommunen, at de havde pligt til

fortsat at stille deres jobbase til

rådighed og dermed, at jeg havde

ret til fleksjob, fortæller Marion.

Fagforeninger bedst

til fleksjobbere

– Tjah, jeg er nok ikke helt nem at

Inge Lise Pedersen

og Henrik Gammelholm,

HK Kommunal

Århus, holder oplæg og giver dig svarene.

have med at gøre, erkender hun med

et smil.

Men dog nem nok til, at hun nu

har været i et nyt fleksjob i over et

år. Det er hos Hans & Grete Kaffe -

The, hvor hun er rigtig glad for at

være.

– Men det job fandt jeg også

selv via en avisannonce. Jobsamtalen

var utrolig grundig. Den tog

halvanden time, hvor kommunens

jobkonsulenter kun har 20 minutter,

siger Marion.

Hun slutter med følgende bredside:

– Jobkonsulenterne kender arbejdsmarkedet,

men menneskeken-

Sådan hjælper HK fleksjobberne

– Jo, også som fleksjobber kan det

godt betale sig at være medlem af

HK, siger socialformidler Erik

Laursen, HK Århus, og lister en

række punkter op, hvor HK kan

hjælpe:

◆ Lønfastsættelsen. Fleksjobbere

har ret til overenskomstmæssig

løn, og efter loven skal HK

være med til at fastsætte lønnen.

Desværre sker det ikke altid,

og der er især problemer

med virksomheder uden overenskomst.

HK går gerne ind i

sagerne – og løser mange.

Tilmelding senest mandag 14. november

pr. e-mail 25pan@hk.dk. Oplys navn og CPR-nr.

◆ Netværk. HK har en netværksgruppe

for medlemmer i eller

på vej til fleksjob. De mødes

hver måned, arrangerer informationsmøder

osv. Blandt andet

har gruppen haft succes

med et afspændingskursus.

◆ Politisk opbakning. HK arbejder

for at gøre arbejdsmarkedet

mere rummeligt - og for flere

fleksjob til de alt for mange,

der føler sig “langtidsparkeret”

på ledighedsydelse. HK slår

også til lyd for, at fleksjobbere

skal tilbage til a-kasserne

A-KASSEN INFORMERER

11

dere er de ikke. Sagsbehandlerne, de

arbejder sammen med, kender til

gengæld ikke arbejdsmarkedet. Derfor

kan jeg godt forstå, at det ikke

lykkes at få flere i fleksjob. Det bekymrer

mig, hvis det fremover bliver

kommunerne, der skal styre hele

formidlingsindsatsen. Det var bedre,

at det var fagforeningerne, der tog

sig af fleksjobberne. De kender både

arbejdsmarkedet og har den menneskelige

forståelse, der skal til.

Dagpenge, efterløn m.m.

Ca@carlancher.dk

med de rettigheder om jobtilbud,

handlingsplaner osv., som

det indebærer.

Erik Laursen understreger, at samarbejdet

med det kommunale system

– trods Marion Birchs oplevelser

– generelt fungerer godt.

Han beklager dog, at kommunen

langtfra er i stand til at stille det

nødvendige antal fleksjob til

rådighed. HK har p.t. cirka 300

medlemmer på fleksjob, men behovet

er langt større.

UDBETALINGS-

DATOER

Dagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovs- og

overgangsydelse samt efterløn forventes udbetalt på følgende datoer:

Uge dato Periode Antal uger Udbetalingsdato

38 - 42 19.09. - 23.10. 5 28. oktober

43 - 46 24.10. - 20.11. 4 25. november

47 - 50 21.11. - 18.12. 4 23. december

51 - 03 19.12. - 22.01. 5 27. januar

04 - 07 23.01. - 19.02. 4 24. februar

08 - 11 20.02. - 19.03. 4 24. marts

More magazines by this user
Similar magazines