Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

4

Louise Gade:

– Det seneste år er 2.000 flere kommet i job

i Århus, men vi skal videre.

I den nye erhvervshandlingsplan

koncentrerer vi indsatsen om det, der skaber

vækst og arbejdspladser.

Foto: Jens Hasse, Chili.

Efteruddannelse

i foråret 2006

Se kursusprogram på afdelingens

hjemmeside fra 1. december

Normalt vil årets sidste nummer

af “HK Århus” indeholde fire sider

med efteruddannelsestilbud

(HAKL-kurser) fra Århus Købmandsskole

og Skanderborg-

Odder Handelsskole.

Det gælder ikke denne gang, hvor

bladet udkommer væsentlig tidligere

end normalt. Vi kan heller ikke

annoncere kurserne i det nye

HK Østjylland”, da premieren på

dette blad først finder sted 22. februar

2006 (se side 3).

Derimod kan du fra 1. december

læse eller downloade kursusprogrammet

via HK Århus’ eller din

sektors hjemmeside.

På grund af fusionen med HK

Silkeborg vil programmet også indeholde

kurser fra Silkeborg

Handelsskole.

Valget til Århus Byråd 15. november

bliver noget af en gyser. Alt tegner

til et tæt løb mellem fløjene, og det

store spørgsmål er: Får Louise Gade

(V) stemmer nok til at fortsætte på

borgmesterposten – eller skal det

lykkes Nicolai Wammen (A) at tage

over?

Nu drejer valget sig jo først og

fremmest om holdninger. Derfor har

HK Århus” bedt de to borgmesterkandidater

om at svare på en række

spørgsmål, som det kan være nyttigt

at kende holdningerne til, når man

som HK’er skal afgøre, hvor man vil

sætte sit kryds. Læs her, og døm selv.

Kommunens økonomi

I indeværende valgperiode er et overskud

i Århus Kommune på 644 mio.

kr. blevet til et underskud på forventet

467 mio. kr. Hvad vil du gøre

for at rette op på det – og hvordan

vil du i den forbindelse undgå serviceforringelser

for borgerne?

Snyd ikke dig selv for de mange

spændende HAKL-kurser

i foråret 2006.

Klik ind på vores hjemmeside(r)

fra 1. december, og find de

kurser, der interesserer dig:

www.hkaarhus.dk

Skal Århus Kommune fortsætte

Eller skal et nyt flertal med Socialdemokratern

Louise Gade: – Byrådet og jeg arbejder

på at løse dette problem. Det

handler om at undgå besparelser, og

derfor har vi bl.a. analyseret et af de

områder, hvor udgifterne stiger mere

end forventet – kontanthjælp og

førtidspension – og bedt socialrådmand

Flemming Knudsen (A) om en

plan for, hvordan disse udgifter bedre

kan styres. Samtidig arbejder vi

hårdt på, at Århus Kommune får en

større kompensation fra staten, når

de sociale udgifter stiger. Den nuværende

ordning, som i sin tid blev

indført af SR-regeringen, virker

uretfærdig. Populært sagt er Århus

blevet “snydt” for mange hundrede

mio. kroner. Jeg er i tæt dialog med

indenrigsministeren, som er enig i,

at der er brug for en ny og bedre udligningsordning.

Men det er vigtigt

at huske, at vi har overskud på budgettet

næste år og godt styr på sagerne

for perioden 2006-09. Århus

har i både 80’erne og 90’erne haft

langt værre økonomiske problemer.

Århus har et af landets bedste serviceniveauer.

Det skal vi fortsat have.

Nicolai Wammen: – Den økonomiske

situation er meget alvorlig og kraftigt

forværret i denne byrådsperiode.

Socialdemokraterne er klar til at

tage ansvar for at få vendt den

uheldige udvikling og sikre en ansvarlig

økonomi. Det kræver først og

fremmest, at vi sikrer, at langt flere

kommer i arbejde i Århus. Ledigheden

er stadig over landsgennemsnittet.

Det er ikke godt nok - hverken

for kommunens økonomi eller

for den enkelte ledige. Danmark er

et rigt samfund, og finansministeren

har et overskud på 50 mia. kr. på

statens budget. En del af disse penge

skal bruges på at sikre velfærden

og den fælles tryghed. Også på

landsplan må man tage ansvar for

udviklingen af velfærdssamfundet

– også efter kommunalreformen.

Derfor samlede Socialdemokraterne

byrådet bag et åbent brev til regeringen.

Den skal økonomisk stå ved

sine mange valgløfter og ikke efterlade

kommunerne med regningen

for dem. Men selv hvis regeringen er

sit ansvar bevidst, kan nedskæringer

blive nødvendige. I så fald vil

Socialdemokraterne være garant for,

at de bliver så skånsomme som muligt.

Vi står som garant for en ordentlig

kvalitet i den offentlige service

– og for en ekstra beskyttelse af

de mest udsatte.

Flere i job

Trods gang i hjulene står mange

fortsat uden for arbejdsmarkedet.

Hvad vil du gøre for at få flere i arbejde

i Århus Kommune?

Louise Gade: – Det seneste år er

2.000 flere kommet i job i Århus,

men vi skal videre. I den nye erhvervshandlingsplan

koncentrerer vi

indsatsen om det, der skaber vækst

og arbejdspladser: Menneskelige

ressourcer, innovation og iværksætteri.

Desuden skal vi sikre nye samar-

bejder, forskning og investeringer i

brancher, hvor Århus har store potentialer

for yderligere arbejdspladser,

f.eks. transport, it, sundhed, turisme

og detailhandel. Med afsæt i

Erhvervshandlingsplanen har vi netop

taget et vigtigt initiativ for at

fastholde og udbygge udenlandsk

ejede virksomheder i Århusområdet.

Desuden har vi taget initiativ til en

international handlingsplan, en

tænketank, globaliseringsguides, en

generel styrkelse af byens infrastruktur

med planer om en letbane

og til at øge mulighederne for at

finde bolig i Århus. Indførelsen af

straksaktivering og etablering af én

fælles indgang for forsikrede og ikke-forsikrede

ledige i JobVest medfører,

at ledige kommer i gang hurtigst

muligt. Endelig har Venstre

sammen med SF og De Radikale

fremlagt en handlingsplan for at få

langt flere “ikke-arbejdsmarkedsparate”

i job.

Nicolai Wammen: – Vi skal sikre, at

flere kommer i arbejde. Socialdemokraterne

har fremlagt en jobplan,

der skal skaffe 2.500 job inden for

fem år og 5.000 flere job om 10 år,

primært i det private erhvervsliv. Det

skal bl.a. ske gennem en fokuseret

og øget satsning på iværksætterområdet.

Socialdemokraterne vil styrke

den nuværende Erhvervsafdeling på

netop iværksætterområdet og flytte

Erhvervsafdelingen til Studenterhuset

på Toldboden for at skabe større

synergi med byens studerende. Vi vil

tage initiativ til at skaffe flere praktikpladser,

flere indvandrere i job og

forbedre vores internationale konkurrenceevne.

Desuden skal arbejdsmarkedet

gøres mere rummeligt. Vi

vil forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe

sygefraværet gennem bedre

muligheder for efteruddannelse og

større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Integration

Ledigheden er især stor blandt mennesker

med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Hvad vil du gøre for

at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet

og i lokalsamfundet?

Louise Gade: – Århus skal hænge

sammen og ikke opdeles i et A- og

B-hold. Derfor er integration vores

vigtigste indsatsområde. Flygtninge

og indvandrere skal ikke klientgøres

og gøres passive, men være aktive

samfundsborgere, der forsørger sig

selv. Beskæftigelse er det allervigtigste

for en vellykket integration. Vi

har gang i mange succesfulde ting,

f.eks. straksaktivering, JobVest, hyttefads-

og partnerskabsmodel. Men

vi har brug for større konsekvens i

sagsbehandlingen, at påvirke holdninger

på arbejdsmarkedet samt sikre,

at flere flygtninge og indvandrere

har en realistisk opfattelse af,

hvilke job deres uddannelsesmæssige

baggrund kan give. Endelig er det

uhyre vigtigt at følge de unge meget

tæt i uddannelsessystemet, da alt

More magazines by this user
Similar magazines