Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

6

CALLCENTRE – TELEMARKETING

Tines timeløn:

7,50 kroner

19-årig gymnasieelev blev groft snydt,

da hun tog feriejob på et callcenter i Århus.

HK hjalp hende og er nu gået i krig

mod de useriøse firmaer,

som lokker unge med falske løfter

Af Karl Jack

Foto: Søren Holm, Chili

– Det virkede lidt skummelt... .

Tine Teichmann fik hurtigt en

mistanke om, at hun havde taget

sommerjob et helt forkert sted. Den

mistanke blev bekræftet, da hun

spurgte, hvad hun tjente i provision

– og ikke fik noget svar.

Nu bagefter er tallet kommet på

bordet: 32,81 kroner i timen blev det

til.

Men fordi arbejdspladsen gik

konkurs midt i august, og inden hun

fik sin løn – 1.050 kroner for 32 timers

arbejde over fire uger - er hendes

andel af konkursboet faldet til

240 kroner. Det svarer til 7,50 kroner

pr. time.

Tine har været på sommerferie i,

hvad faglig konsulent i HK Privat

Århus Gitte Færgemann kalder

cowboy- og indianerland. Som flere

hundrede andre unge i Århus har

hun ladet sig lokke til et fritidsjob

hos et af de useriøse callcentre i den

jyske hovedstad. Og det gik ekstra

galt for hende, fordi firmaet, Call

Center Aarhus, gik nedenom og

hjem. I øvrigt for anden gang inden

for et halvt år.

Uklarhed fra starten

Tine går i 3.G på Viby Amtsgymnasium.

En annonce gjorde hende

opmærksom på Call Center Aarhus.

Freelance

- en selvstændig arbejdsform

Mandag 14. november 2005

- fredag 10. februar 2006

◆ Kunne du tænke dig at blive en af

arbejdsmarkedets frie fugle?

◆ Har du gode kvalifikationer og spændende

idéer til at starte for dig selv?

◆ Har du 1.000 spørgsmål om kunder, konkurrenter

og markedsføring?

– Så er dette kursus noget for dig!

Her lægger du under kyndig sparring din

egen freelanceplan og får afklaret spørgsmål

om: Ydelser, kunder, konkurrenter,

samarbejdspartnere, leverandører, markedsføring,

etablering, netværk, personligt lederskab,

salg, skat og moms, a-kasseregler,

forsikring, regnskab og administration.

Her stod, at timelønnen var cirka 90

kroner. Hun aftalte en samtale med

chefen hos firmaet i Østergade. Og

umiddelbart virkede callcentret professionelt.

Tine fik at vide, at hun efter fem

vagter med provisionsaflønning ville

gå over til timeløn. Jobbet var at

sælge abonnement på gør-det-selv

magasinet “Sådan”. Men hvad hun

ville få pr. solgt abonnement i

træningsperioden, kunne hun ikke

få oplyst, hverken dengang eller senere.

Og heller ikke, at timelønnen

først blev en realitet, når hun var

nået op på et vist salg - og ikke kom

automatisk efter de fem vagter.

Nogen skriftlig aftale om ansættelsen

var der heller ikke tale om. Så

der var intet håndfast at holde sig til

vedrørende løn, arbejdsvilkår, feriepenge

eller løn under sygdom. Tine

sagde ja alligevel og begyndte midt i

juni. Hun fik udleveret et hæfte, der

i pæne vendinger beskriver firmaet.

I forordet står, at ledelsen “... gerne

(står) til rådighed og tjeneste”. Dertil

kom fire ark med dialogforslag

til, hvad hun skulle sige til de mennesker,

hun ringede op til efter en

liste på skærmen i den lille boks,

hvor hun blev placeret.

Masser af te

Hvis hun skal sige noget pænt om

stedet, er det to ting: Det var o.k.

med pauser og hyggesnak. Og der

KURSUS

Kurset er finansieret af AF/Det Regionale

Arbejdsmarkedsråd for Århus Amt og skal

derfor bevilges af Arbejdsformidlingen. Der

foretages en individuel vurdering, og hvis

kurset skønnes relevant for dig, får du det

indarbejdet i en jobplan. Deltagerne skal

fortrinsvis findes blandt ledige i 2. dagpengeperiode.

Kurset er åbent for alle faggrupper.

Flere oplysninger og tilmelding:

HK Privat Århus

Uddannelses- og Vejledningscentret

Tlf. 89 31 11 56 – Pia Augustsen

www.hkprivataarhus.dk

var masser af gratis te. Men resten

af hendes historie er ikke så hyggelig.

Hun ringede rundt som en desperat

og nåede cirka 50 opringninger

pr. time. Det resulterede i cirka 10

solgte abonnementer på en fire timers

vagt.

Samme sted arbejdede en halv

snes andre. Lidt efter lidt fandt hun

ud af, at ingen af dem var på timeløn,

selv om et par stykker af dem

havde arbejdet der flere år. To havde

efter eget ønske beholdt provisi-

onsaflønningen, fordi den gav dem

mere end den lovede timeløn. Men

typisk tjente Tines phoner-kolleger

langt mindre end 90 kroner. De havde

uden held forsøgt at komme på

timeløn. Beskeden til dem var hele

tiden, at deres salg ikke var stort

nok. Det samme fik Tine at vide flere

gange.

Hun sagde op. I den forbindelse

ville hun gerne vide, hvad hun havde

tjent efter fire ugers ansættelse -

men blev mødt med en serie syge

undskyldninger: De skulle lige frem

HK-UNGDOM ÅRHUS

Generalforsamling

Bowl‘n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby

Torsdag 10. november kl. 17.00

Velkommen til en fed aften og en chance for at

være med til at bestemme, hvad HK-Ungdom

Århus skal arbejde med fremover.

Hvis du selv vil deltage i arbejdet, er du velkommen

til at stille op til bestyrelsen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsens beretning

ved formand Helle Janner Hedegaard.

5. Økonomi

6. Indkomne forslag.

Skal være bestyrelsen i hænde

senest onsdag 2. november.

7. Valg.

a. Formand.

b. 8 bestyrelsesmedlemmer.

c. 2 suppleanter.

8. Eventuelt.

til den næste første (august). De

havde ikke hendes rigtige bankkontonummer.

Og hendes adresse var

ikke korrekt.

240 kroner for en måned

HK kom ind i billedet. Hun havde

meldt sig ind under et tidligere fritidsjob

hos Føtex. Sammen med Tine

rykkede Gitte Færgemann for lønopgørelse

og udbetaling. Efter konkursen

skete det via det advokatfirma,

der bestyrede konkursboet. Tines tilgodehavende

blev opgivet til 1.050

GRATIS BOWLING

OG SPISNING

Efter generalforsamlingen - kl. 19.00 - bowler

vi i en time. Kl. 20.00 kaster vi os over en kæmpe

buffet.

Generalforsamlingen er åben for alle HK-medlemmer

til og med 30 år. Hvis du deltager i

bowling og spisning, er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest onsdag 2. november

til Kariana Sallingboe, e-mail 25ks@hk.dk

(oplys CPR-nr.) eller tlf. 89 31 12 34.

More magazines by this user
Similar magazines