Generalforsamling - HK

hk.dk

Generalforsamling - HK

8

Der blev desværre ingen erstatning til bogbinder Jens Christian Jensen

og to andre afskedigede kolleger på Bording. Foto: Jens Hasse, Chili.

SUNDHED & VELVÆRE

Styr på din jobfremtid

Hvordan ser mit fremtidige job ud,

og har jeg de rigtige kvalifikationer

til det? Det kan medlemmer af sektionsklubben

Sundhed & Velvære nu

få svar på gennem deltagelse i et

såkaldt IKA-forløb (IKA = individuel

kompetenceafklaring).

Forløbet er tilrettelagt af HK

Privat Århus i samarbejde med sektionsklubben,

Skolen for Klinikassistenter

og Århus Købmandsskole. På

en indledende konference 26. oktober

leverer visionære folk med branchekendskab

input om, hvad fremtiden

vil bringe, og hvilke jobmulighe-

Oplev arkitekt Hack Kampmanns smukke

teaterbygning, der blev indviet i 1900.

Følg guiden rundt i teatrets krogede gange,

og hør nogle af de anekdoter, der knytter

sig til det spændende hus. Få et indblik

der det vil give. Oplæggene bearbejdes

i to workshops: Én for klinikassistenter

og én for praksissekretærer

og andre.

I tiden efter konferencen følger

folk fra de to skoler op med individuelle

interviews med deltagerne.

Det hele munder ud i en uddannelsesplan

for hver enkelt, som man så

skal forsøge at få sin arbejdsgiver til

at spille med på.

HK Privat Århus arrangerer gerne

lignende forløb for andre faggrupper.

C.P.

Aarhus Teater

- bag kulisserne

Lørdag 12. november kl. 10.00

Mødested: Teatergaden

DEN GRAFISKE BRANCHE

Bording-bogbindere

fik ikke flere penge

HK Privat i Århus skønnede rigtigt ved at afvise at føre sag

om godtgørelse til tre fyrede

Af Carsten Tolbøll

i dagligdagen for dem, der arbejder på og

bag ved scenen.

Rundvisningen varer cirka halvanden time

og er ikke egnet for gangbesværede.

Vi slutter i Café Hack, hvor tjener Thomas

byder på en kop kaffe og en brownie.

Pris: 40 kr.

Billetter kan købes fra mandag

24. oktober efter først til mølle-princippet

i HK’s Information, Park Alle 11, st.,

tlf. 89 31 11 83, e-mail 25gje@hk.dk.

Arr.: Kulturudvalget i HK Århus

HK Privat i Århus fik ret. Forbundssektoren

HK Privat tabte sagen.

En lidt speciel konklusion på en

faglig sag, som afslutter fyringsrunden

på Bording A/S i Odder, der blev

omtalt i forrige nummer af HK

Århus.

Tre afskedigede bogbindere var

utilfredse med, at virksomheden ikke

honorerede deres mere end 25-årige

anciennitet med en kontant erstatning.

De penge havde Bordings ledelse

valgt at spare, idet virksomheden

ikke følte sig tvunget til at betale

ekstra til de tre opsagte. I den

afdeling, hvor de tre arbejdede, havde

alle, der kunne afskediges, mere

end 25 års anciennitet, og i den situation

diskriminerer man ikke ældre

medarbejdere ved at fyre nogle af

dem og lade andre blive.

Den konklusion er en opmand i

Afskedigelsesnævnet nu nået frem

til. Fællestillidsrepræsentant for

HK’erne på Bording, John Noer, tolkede

reglerne på samme måde og

ville ikke støtte de pågældende kolleger

i at føre sag. John Noer havde

forinden forhandlet pæne erstatninger

hjem til seks øvrige afskedigede,

der kunne tilgodeses af reglen om,

at der skal stærke grunde til at fyre

ansatte med over 25 års anciennitet,

hvis der er yngre medarbejdere at

tage af.

Forbundssektor

gik uden om afdeling

Fællestillidsmanden frygtede, at erstatningerne

til de seks øvrige mangeårige

medarbejdere vil blive annulleret

og reduceret til det beløb,

som de pågældende havde krav på.

HK Privat i Århus bakkede ham op i

synspunktet. De tre bogbindere klagede

derpå til HK Privat på for-

LÆGESEKRETÆRER

Intelligente besparelser?

“Ulven kommer!”, råbes der i tide og

utide i det gamle eventyr. Var det nu

klogt af Århus Amt at melde ud sidste

år, at halvdelen af lægesekretærerne

vil blive ofre for såkaldt “intelligente

besparelser” på amtets sygehuse.

Amtspolitikerne og administration

måtte æde de barske ord i sig

igen, og afskedigelser har lægesekretærer

foreløbig stort set ikke

mærket til. Til gengæld har udmeldingen

tilsyneladende skabt frygt

blandt nuværende og potentielle offentlige

ansatte. Det er svært at få

besat ledige stillinger, når lægesekretærer

fratræder, oftest for at gå

på efterløn.

Adskillige stillinger har måttet

besættes med kontorassistenter og

andre, som ikke kan forventes at besidde

anden medicinsk viden end et

eventuelt førstehjælpskursus. Og

samtidig uddannes der for få lægesekretærer,

selv om interessen her er

stor. Århus Amt får cirka 500 ansøgninger

til 23 elevpladser.

Endnu er den elektroniske patientjournal

med talegenkendelse ikke

indført på amtets sygehuse. Sted-

HK PRIVAT

Fra job til job

Mandag 14. november

- onsdag 23. november

Et kursus for dig, som har brug for inspiration

til at søge nyt job.

Det centrale tema i kurset er udarbejdelse

af ansøgning og CV. Derudover fokuserer

vi på, hvad der er vigtigt for dig i et

job, og hvordan dit jobmål kan konkretiseres.

Daglig undervisningstid på kursusdagene:

Kl. 9.00 - 15.30.

Kurset er for ledige medlemmer af HK

Privat. Det er arrangeret i samarbejde med

AF.

bundsplan, som kørte en sag for dem

uden forinden at rådføre sig med

Århus-afdelingen.

Forbundssektoren og de tre medarbejdere

fik altså ikke medhold i

nævnet, men da afdelingen forinden

havde sagt fra, og sagen udelukkende

kørte på de tre, får udfaldet ikke

konsekvenser for de forhandlede

godtgørelser til de øvrige, der fik fyresedlen

hos Bording.

- Vi havde da gerne set, at virksomheden

frivilligt havde påskønnet

de tre bogbinderes lange arbejdsforhold

med et beløb. Omvendt kan det

ikke være vores opgave at sætte allerede

aftalte goder til medlemmer

på spil. Specielt ikke, når der som i

dette tilfælde ikke var udsigt til at

vinde en sag, siger faglig konsulent

Peter Kragsnæs, HK Privat Århus.

cto@kabelmail.dk

fortrædendefællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Århus

Sygehus, Joanna Sørensen, erkender,

at denne teknologi nok vil medføre

besparelser, men samlet set er hun

optimist:

- Vi har ekstremt mange opgaver

i forbindelse med journal- og patienthåndtering,

som ikke kan erstattes

af teknologi. Teknologien kan og

bør tværtimod give os bedre tid til at

udføre de mange opgaver, vi tager

os af, siger hun.

JOBSØGNINGS-

KURSUS

Højst 14 kursister efter først til mølle-princippet.

Tilmelding

HK Privats Uddannelses- og

Vejledningscenter,

Park Allé 11, 3.,

tlf. 89 31 12 55,

e-mail: 25agb@hk.dk

(oplys navn, CPR-nr. og kursusnr.

1604051146)

eller

www.hkprivataarhus.dk

(møder/kurser).

C.T.

More magazines by this user
Similar magazines