Padlen nr. 474 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 474 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Generalforsamling 2009 • Budget

474 - februar 2009

Elite = Lyngby Kanoklub • Klubaften d. 11/2

Betingelser for udlån af værksted • Oooopråååååb!

... og meget mere


Bestyrelse

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Tur- og Motionsformand

Klaus Loose Jensen

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

loose@post5.tele.dk

Sekretær

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

4588 2058

hinge@sol.dk

Kasserer

Morten Kjær Jensen

Løvgårdsvej 9, 1.

2830 Virum

4583 4598

mkjaerj@hotmail.com>

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

4588 4064

sgb@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Solvænget 25

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Bondehavevej 10D, st. mf

2880 Bagsværd

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Thomas Leander Thomsen

Høsterkøbvej 63a 1th

2970 Hørsholm

27117510

tholetho@gmail.com

Indlæg bedes sendt til:

tholetho@gmail.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub


Indhold

Side

Aktivitetskalender 4

Generalforsamling 2009 5

Budget 6

Elite = Lyngby Kanoklub 8

Betingelser for udlån af værksted 11

Klubaften d. 11/2 12

Reminder og revselse 14

Oooopråååååb! Kammerater! 15

Hey, hvad sker der for jer der? 18

Det kan man godt! 19

Har I Hørt 20

Specialforretning

for kajakker og

kanoer

Strandvejen 132, 2900 Hellerup, tlf. 40 60 17 01 stig@kajakfritid.dk,

www.pagaj.eu


Aktivitetskalender

Hver tirsdag kl. 18 – 20 Motionshold for øvede

Hver torsdag kl. 18 –20 og

hver søndag kl. 10 –13 Åbent motionshold

Hver tirsdag kl. 16.30 – 18.30 og

Hver torsdag kl. 15.30 – 17.30 Træning af børn og unge

Onsdag d. 25/3 kl. 19.00 Generalforsamling 2009

Søndag d. 19/4 kl 15.00 Standerhejsning med grill og bådedåb

Lørdag – Søndag d. 25-26/4 Copenhagen Spring Regatta Bagsværd sø

Fredag d 8/5 kl. 10.00 St. Bededagstur med klargøring af Grunden.


Generalforsamling 2009

Der indkaldes herved til årets generalforsamling.

Forsamlingen foregår i klubhuset onsdag den 25. marts kl.19.00.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretninger

4. Gennemgang af budget for den kommende sæson

5. Regnskab / budget

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Poster på valg i år:

1. Næstformand John Bahr - modtager genvalg

2. Kasserer Morten Kjær - modtager genvalg

3. Best.medlem (IU) Niels Andersen - modtager genvalg

4. Revisor Henrik Aakjær - modtager genvalg

5. Suppleant 1 Henrik Madsen – modtager genvalg

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag: § 5: Ændringer i kontingentet – se næste nr. af

Padlen. Samme dag kl. 18.45 indkaldes til generalforsamling i VMfonden,

dagsorden ifølge lovene.

I håb om stort fremmøde

Bestyrelsen


Budget

INDTÆGTER

2009 2008 2007 2006

Kontingenter 612.000 582.000 600.000 567.000

Tilskud fra LTK 19.000 19.000 20.000 25.000

Tilskud i flg. driftsaftale, LTK 75.000 75.000 80.000 82.000

Tilskud, Bådebro, LTK 50.000

Aktivitetsudvalg 25.000 12.000 20.000 20.000

Stævner MBB - Netto 35.000 25.000 22.000 22.000

Stævner div. - netto 5.000 0 0 20.000

Udlån af Oasen 10.000 10.000 9.000 8.000

Øvrige indtægter 23.000 18.000

Salg af kanoer/kajakker 15.000 20.000 5.000 0

Udlån af materiel 10.000 10.000 5.000 5.000

Sponsorbidrag 10.000 50.000 70.000 0

Indtægter i alt 839.000 821.000 881.000 749.000


UDGIFTER

2009 2008 2007 2006

Drift af Oasen 25.000 20.000 22.000 22.000

Tilskud til Eliteroere 0 30.000 65.000

Idrætsudvalget 97.000 88.000 109.000 135.000

Løftevogn til bådhal 30.000

Tur- og motionsudvalg 47.000 47.000 35.000 35.000

Transportmateriel 50.000 40.000 47.000 45.000

Padlen, trykning og porto 50.000 30.000 34.000 33.000

Renovering af bådebro 35.000

Rep. af udstyr vægtloft 20.000 10.000 25.000

Lokaleomkostninger 80.000 70.000 100.000 85.000

Lønnet daglig medhjælp 295.000 290.000 253.000 261.000

Småanskaffelser 10.000 10.000 15.000 15.000

Kontingenter 60.000 60.000 38.000 23.000

Møder 28.000 28.000 27.000 25.000

Repræsentation 10.000 10.000 9.000 8.000

Øvrige admin.omkostninger 79.000 70.000 78.000 75.000

Renteindtægter og udbytte -12.000 -12.000 -11.000 -12.500

839.000 821.000 881.000 749.500

RESULTAT 0 0 0 -500


Elite =

Lyngby

Kanoklub

Som det er de fleste bekendt blev

Lyngby Kanoklub stiftet og grundlagt

i 1937. Grundlæggerne var

en flok entusiastiske kanoroer,

hvor entusiasmen bestod i at ro

stærkt i turkanoerne, men samtidig

benytte dem til de gode dage,

hvor solen skinnede og lillemor og

børn kunne komme med på en tur

til Furesøen for at bade.

Som årene skred frem, og den

globale trafik startede, fik man

pludselig øje på de lette kaproningskanoer,

og med en mindre

import fra Tjekkoslovakiet af disse

hurtige kanoer var grunden lagt

til et kanoeventyr af den hurtige

slags.

Lyngby Kanoklub havde også

dengang magnetiske evner, og

pludselig var der mange ener-

og toerkanoer, der hver aften

stævnede ud fra Lyngby Kanoklub.

Allerede i 1944 var det første

Danmarksmesterskab i hus.

De efterfølgende år var klubben

suveræn på hjemme og ude,

vores nulevende medlem John

Rasmussen opnåede i 1950 en

fjerdeplads ved Verdensmesterskaberne,

der blev afviklet på

Bagsværd Sø.

I 1959 – 1960 begyndte Lyngby

Kanoklub at optage medlemmer,

der roede kajak, og efter

ganske få år var de også med

helt fremme. Denne succesbølge

fortsatte, og den nedadgående

kurve for eliten i Lyngby Kanoklub

startede først langsomt omkring


årtusindeskiftet. Tovholderen til

fortsættelsen af elitesporten blev

foretaget af Mette Barfod, som

dog i 2008 slap tovet.

Men vi har før været i modgang,

så ledelsen har ikke tabt modet.

Vi har erkendt, at det er en ny

type unge der vokser op i dag,

kravene fra skoler og samfund har

ændret sig betydeligt, så til trods

for lange ferier og kortere arbejdstid

er det de færreste, der har tid

til at bruge 20 – 30 timer på deres

idræt i dag. Og det, er hva der

minimum skal til for at blive dansk

mester.

Det er forståeligt. Det, der kan

være lidt uforståeligt, er at der

ikke bare dukker et talent op. Dem

vi har i dag af unge, og det er

mange, skal virkelig bruge mange

timer på bare at nå frem til en

dansk finale, d.v.s. være blandt de

9 bedste i Danmark.

Men som skrevet før, så lader

ledelsen sig ikke slå ud, de skal

nok komme og føre Lyngby

Kanoklub tilbage til fordums tiders


storhed. Idrætsudvalget har overladt

denne store opgave til Kenneth,

og efter redaktionens besøg

en almindelig tirsdag aften er man

ikke nervøs for, at det ikke skal

lykkes at føre en stor del af denne

talentmasse frem til i hvert fald en

dansk finale inden for to sæsoner.

Redaktionens fotograf fik i et splitsekund

foreviget Niclas stående til

venstre med ”Bossen” i midten og

10

Frederik meget lyttende og medfølende

over for Mark, som prøver

at få stemt de 130 kilo op til Bossen.

Vi ville gerne have lavet et

gruppebillede af samtlige 15, men

sveden fra de hårdt arbejdende

atleter gjorde, at linsen blev ved

med at dugge.

Elitemennesket


Betingelser for udlån

af værksted

Lyngby Kanoklub stiller følgende til rådighed:

• Du skal være aktiv medlem af Lyngby Kanoklub, kontingent skal værebetalt.

• Du kan kun benytte værkstedet max. 1 uge.

• Skiftedag fredag klokken 12.00. Nøgle kan afhentes i ugen op til

lånedagen, og afleveres på skiftedagen enten til Jane eller den ansatte.

• Værkstedet bestilles hos medlemskasserer Jane, telefon aften 4588

2058 mail: hinge@sol.dk .

• Depositum kroner 200.- som betales ved bestillingen. Udlånet kan kun

ske til den tildelte, som skal være til stede under benyttelsen.

• Du modtager og afleverer et rengjort værksted. Du afleverer det senest

på skiftedagen klokken 12.00 i samme stand (støvet ned og afvasket

gulv).

• Du må benytte det værktøj, der er synligt.

• Der må ej benyttes giftige lakker osv.

• Der må ikke ske arbejde med åbenstående dør til opholdsstuen, og ej

slæbes støv ud denne vej. Du skal under arbejdet benytte det udsugningsanlæg,

der forefindes.

• Tobaksrygning er total forbudt.

Lyngby Kanoklub er ikke ansvarlig for arbejdets udførelse samt skader

og tyveri, der kan opstå. Du er selv ansvarlig for aflåsning, og ønsker

du alarmen tilsluttet, skal du have en kode udleveret af Jane.

• Den ophængte kalender er kun til at se ledige uger, du må ikke skrive

dig på.

Du medbringer selv:

• Materialer til brug

• Afdækning til gulvet, hvis du skal male/lakere eller tilsvarende, der

sviner gulvet.

• Elektriske maskiner.

Bestyrelsen

11


Klubaften d. 11/2

I brygger-

kunstens og

humlens

hellige navn

Onsdag d.11/2 havde vores

allesammens madengel Aksel

arrangeret Øl-aften i klubben. Til

lejligheden havde han lavet os

en gudeskøn portergryde, som

passede perfekt til de spændene

øl, vi i de næste timer kom til at

stifte bekendtskab med. Jeg behøver

næppe fortælle, at der var

uendelige mængder af mad. Han

havde inviteret en af tjenerne fra

den glimrende beværtning ”Proppen”

i Birkerød, som samtidig

er medlem af ”Danske Ølentusiaster”.

Bjarke hedder han og er

et meget behageligt menneske

ligesom hans søde kone Henny.

De er begge to meget vidende

og berejste i øllets verden, og

mange af deres ferier går til områder

i verden, hvor der er særligt

spændende bryggerier at besøge.

Der var ikke tale om stordrikkeri.

Hver deltager blev udstyret med

et autoriseret smageglas fra

Entusiasternes noble broderskab,

og der blev udskænket ti centiliter

af seks meget forskellige øl til

hver af os. Altså kvalitet frem for

kvantitet. Hvad informationerne

angår var der derimod rigelige

mængder og af en meget høj og


udtømmende kvalitet.

Endskønt Padlen jo ikke er et

reklamekatalog, vil jeg anbefale

et besøg på ”Proppen” i Hovedgaden

i Birkerød. De har mere

end 50 specialøl på lager, OG

ikke så helt sjældent er det vores

fortræffelige Aksel, der står ved

komfuret.

Sidst skal lyde et stort bravo og

tak til Bjarke og hustru og mange

komplimenter. Det var en stor

oplevelse både kulinarisk og kulturelt.

At det tilmed kunne lade sig

gøre til en pris af

80 kroner pr næse (og gane),

må betegnes som noget nær et

mirakel.

Personligt oplevede jeg det som

en af de bedste klubaftener nogensinde.

Velbehagelige hilsener.

Redaktøren


1

Reminder og revselse

Til snylterne!!!

Vores dejlige medlemskasserer Jane bruger rigtig meget tid og

mange kræfter på at varetage medlemmernes interesser, og vi

er hende alle stor tak skyldig for, at der er orden i alt det, hun

tager vare på i klubbens tjeneste.

TAK JANE – Du er alletiders kernetøs!!!

Derfor er det bare SÅ respektløst, tarveligt og ukammeratligt og

i øvrigt forbundet med arbejde og udgifter, at der er mellem 60

og 70 medlemmer, der i skrivende stund endnu ikke har betalt

deres kontingent.

ISÆR fordi klubben er så large og forstående, at folk der er i

bekneb med penge kan få en afdragsordning eller aftale om at

udsætte betalingen, til medlemmets økonomi er bedret.

Så I kan simpelthen ikke være jeres asociale og parasitære

adfærd bekendt. Det er bare i DEN grad IKKE i orden!!!

Klubben mister i øvrigt penge på restancen, fordi vi ikke får

renter af det manglende indestående.

Konsekvensen kan, som så ofte før beskrevet, blive, at man

ryger i RKI–registret som dårlig betaler. Det kan for den indberettede

betyde, at denne ikke kan få et mobilabonnement på

normale vilkår, og derfor kan blive nødt til at få sig et taletidsabonnement.

Ligeledes vil køb på afdrag komme til at blive

fortid. Så glem alt om det gode tilbud på nyt TV eller køleskab

på afdrag. Ærgreligt, når nu det faktisk af og til er uden kreditomkostninger

og således en ren gevinst for forbrugeren, der i

løbetiden kunne have fået renter på sin bankkonto.

Så se i en aller……fart at få betalt.

Bestyrelsen


Oooopråååååb!

Kammerater!

Ja, tag det roligt, det er

ikke noget socialistisk

manifest det her, men derimod

et forsøg på indbyrdes

opmuntring.

Noget som er i alle medlemmers

og miljøets interesse, og som ikke

behøver være en sur pligt, men

derimod en sport og en slags leg,

vi alle vil kunne drage fordel af,

og som kan tjene til yderligere at

forbedre LK’s ry og rygte. Der ER

vel morsommere ting at bruge

vores kontingentpenge på end el-

og vand- og afledningsregninger

samt moms og afgifter af disse.

Der kører hver mandag aften fra

19.30 til 20.00 et tv-program på

DR, som hedder ”Guld og grønne

skove”. Det er interessant og

lærerigt, og seerne kan spare

penge ved at lade sig inspirere

af de fakta, programmet præsenterer.

MANGE penge.

1


Nu har redaktøren, som mange

efterhånden er klar over, gener fra

et traditionelt spareivrigt folkefærd,

og nej, det er ikke det skotske.

Han vil derfor ikke forstyrres

i dette tidsrum. det være sig

telefonisk eller fysisk og hverken

af frue, bonusbørn, venner,

bekendte, familie eller nogen form

for godtfolk overhovedet. Dette er

en de-facto standard af komplet

og ufravigelig uomgængelighed.

Mærk jer mine ord!!! Redaktionen

er derfor også ukontaktbar i dette

hellige tidsrum.

I al sin enkelhed er programmets

budskab det, at vil ALLE, hver og

1

en, kan nedsætte vores energiforbrug

betragteligt og dermed spare

på både penge og Co2 udledning.

Blandt de mange eksempler

kan nævnes, at et toilet med

lavt vandforbrug i en almindelig

husholdning er tjent ind på lidt

over et år. Prøv engang at regne

på, hvad dette vil betyde i klubben

med cirka 600 aktive medlemmer.

Et andet eksempel er vores

badekultur, som også er en af

sværvægterne. Hvis vi hver især

vænner os til at sæbe os ind med

bruseren slukket, sparer vi ikke

kun på energien, men også på

forbruget af sæbe og shampoo.

Disse produkter og i særklasse

balsam er skadelige for grundvandet.

Klubben bruger ca. 122.000

på opvarmning af bl.a. vand om

året, og simpel købmandsregning

viser, at vi kan spare mindst

15.000 på den konto!!!

Ja ikke for noget, men klubben

kunne i kraft af bare DISSE to

tiltag blive den suverænt største

sponsor af egne kajakker. Og

der er uendeligt mange andre

måder at opnå større udbytte

af vores allesammens kontingentpenge.

Billige og enkle som

almindelig omtanke, natligt brug af

vaske- og opvaskemaskine samt

batteriopladning(her er strømmen

billigere, og simple timere


koster ikke meget), tænd og sluk

af lys på vægtloftet ved hjælp

af rumfølere, strømspareskinner

mm. I den tungere ende rent

etableringsmæssigt udskiftning af

ruder, installation af solpaneler og

lignende.

Af mere humoristiske tiltag kunne

man måske tænke sig at koble

generatorer på kondicykler til

batteriopladning, blandt klubbens

medlemmer er der jo flere udmærkede

elektrikere.

Så, alle mine kære (klub-)kammerater!

Skal vi ikke lægge os noget

mere i selen og gøre os selv

og miljøet en tjeneste. Man kunne

overveje et gavekort til kantinen

for månedens sparetip, som vi jo

også har for månedens billede.

Det vil blive taget op på førstkommende

bestyrelsesmøde.

Kunne det i øvrigt ikke være

fantastisk, hvis LK kom i TV i den

bedste sendetid i dette fantastiske

program? Det er givetvis for sent i

indeværende programrække, men

redaktøren vil i den allernærmeste

fremtid kontakte DR i dette

ærinde.

God PR i mindre målestok kan

vi nemt opnå i lokalaviserne, og

man kan forsøge at opnå tilskud

til forbedringerne hos kommunen,

Elsparefonden samt Tuborgs

grønne fond, som støtter forskellige

former for sundt frilufts- og

foreningsliv.

Til sidst vil jeg spørge, om der er

en forening, der er mere selvskreven

til at være gode mod vores

alle sammens klode end vores,

gode gamle Lyngby Kanoklub.

Tænk på, hvor stor glæde og

skønhed vi nyder godt af i naturen.

De kærligste op mest positive

sparehilsener fra

redaktøren.

1


Hey, hvad sker

der for jer der?

Der er sikkert mange af medlem-

merne, der går og spekulerer på,

hvad der mon sker i de forskellige

udvalg.

Ganske forståeligt. Det kunne være

spændende og udbytterigt med no-

gle artikler om de steder, vi kommer

hen på klubturene, INDEN vi tager

afsted. Der går jo en masse arbejde

og informationsindsamlig forud for

hver eneste tur, og hvorfor ikke dele

denne viden med os alle. Det kunne

også være rart med nogle ANDRE

turbeskrivelser end de forvrøvlede

og ubehjælpsomme af slagsen,

som redaktøren evig og altid disker

op med. Desuden deltager redak-

tøren jo ikke i alle ture, og hvad

med turene til hytten i Sverige. Og

selvom skribenterne måske ikke

staver perfekt og er dårlige til teg-

nsætning, læses der omhyggeligt

1

korrektur på alle artikler inden vi går

i trykken, så det skal nok blive fint

under alle omstændigheder. Vi er

ikke lige gode til alting, og Gudske-

tak og lov for det, tilsammen kan vi

jo så meget desto mere.

IU- udvalget er også påfaldende

umeddelsomt, når det gælder

fremtidige begivenheder såvel som

opnåede resultater. Det kunne

sagtens tænkes, at flere ville møde

op til stævner og lignende og bakke

op om vores idrætsudøvere, og

måske findes der endda en venlig

sjæl, der kan hjælpe Madsen med

at finde vej på orienteringsløbene,

hvis de læser om hans ikke eksis-

terende stedsans.

I det hele taget kunne et højere

informationsniveau skabe større

engagement og fællesskab i vores

klubliv.

Så til jer i udvalgende: Tag og fat

pennen eller giv tastaturet en gang

massage, vi er lutter ører. Eller

rettere øjne. I er jo trods alt valgt af

medlemmerne/Padlens læsere.


Det kan man godt!

Det er i orden at reklamere, sælge,

arrangere, bytte, udveksle ord og

begivenheder på opslagstavlen

i mellemgangen ved Kantinen.

Mange har gennem årene benyttet

sig af denne praksis, der er solgt

mange både via tavlen.

Men forventer man at opnå økono-

misk tilskud fra LK kassen, ja så

skal en sådan henvendelse følge

den forretningsgang, der nu engang

er i LK.

Vi har to gode udvalg, Tur- og mo-

tions udvalget samt Idrætsudvalget.

Disse udvalg sætter sig sammen

sidst på året, hvor de i fællesskab

bliver enige om, hvor man skal hen

den følgende sæson.

Derefter indkalder de til stormøder,

hvor samtlige aktive LKer kan møde

op og give deres besyv med. På

sådan et stormøde kan der sagtens

ske ændringer, og derefter bliver

der i de to respektive udvalg arbej-

det videre med arrangementerne.

Der bliver lagt budgetter, disse

afleveres til det faste budgetudvalg,

som så måske skærer ind til benet,

måske er rundhåndet. Inden de ture

som er besluttet, bliver ophængt på

lister, skal de annonceres i Padlen,

hvor alle får kendskab til turene

og mulighed for at skrive sig på

listerne, der bliver ophængt cirka 14

dage efter annonceringen.

Udvalgene har det helt fint med,

at der arrangeres alternative ture,

dog mener jeg ikke man bør gøre

det i samme tidsrum, som nu et af

udvalgene har besluttet sig for til en

længe planlagt tur.

Følger man ikke forretningsgan-

gen, er det naivt at tro at der gives

samme tilskud som til de ture, der

er arrangeret af udvalgene. Der

ligger et stort ansvar i at påtage

sig opgaver, og da bestyrelsen til

syvende og sidst er ansvarlig for

klubbens drift, skal den forretnings-

gang, som nu er aftalt med udval-

gene, følges.

Arrangerer man derfor ture som

ikke har været ”inde over” i et af

udvalgene, må de betragtes som

privat arrangement, hvor besty-

relsen ikke kan drages til ansvar,

hvis uheldet er ude. Der kan derfor

ikke ydes teknisk eller økonomisk

støtte.

Det skal jo fortsat være sådan, at

forældre til unge mennesker skal

være fortrolige med det, der sker i

LK, og hvis de unge skal deltage, ja

så skal ansvarligheden også være

til at få øje på.

Formanden.

1


Har I Hørt

At vi kan ikke lade være med at nævne ham igen: Madsen. Vores

allesammens Madsen har normalt ingen problemer med at være

eftergivende, men den begmand han fik af sin løbemakker Morten,

har været svær at fordøje. Morten afmeldte sig til O- løbet i februar

på grund af skiferie, så Madsen stod uden makker til det meget

afgørende løb, idet de skulle forsvare deres samlede 1ste plads.

At redaktionen straks ilede til med en hjælpende hånd. Her var tale

om en 1ste plads, der skulle forsvares, så det mest nærliggendevar

at se på mulighederne. Vores gamle verdensmester, stadig i god

form, Stig, var lige vendt hjem fra Mont Blanc, som han med lethed

var kravlet over. I bestyrelsen mente vi, at han var den oplagte suppleant

for Morten. Stig var straks med på ideen, og vupti, Madsen

fører stadig O- løbet. hvor svært kan det være?

At med dette prøver vi for en stund at slippe taget i Madsen. Han har

stadig svært ved at forstå, at Morten ikke kan vente med at tage

på skiferie til O- løbs sæsonen er afsluttet her midt i maj. Som,

næsten, sædvanlig drager Madsen ”over there”, når sæsonen er

slut. Så næste gang I nysgerrige læsere hører nyt om Madsen

bliver nok, når han vender hjem derover fra, solbrun, med ny garderobe.

Og meget meget fattigere trods gratis mad hos familien!!!!

At Frank og Iris mente, at det, hvis de fortsat skal bevare deres ungdommelige

kroppe, ville være nødvendigt, at der blev investeret i

en forskønnelsesmaskine. Som sagt så gjort, og med stor hjælp fra

ham vi har lovet ikke at skrive mere om i dette blad, (og fra vores

elskelige redaktør og hans fornemme køretøj, Musse 3) blev den

købt hjem. Og dog, de tekniske og elektriske dele mangler, før

kan der overhovedet ikke blive tale om forskønnelse (dette gælder

selvfølgelig ikke Iris, hun kan ikke blive skønnere!) men Frank og

hans hjælper.

At bare fordi man sidder stille og roligt i opholdsstuen og snorker, er

det ikke ensbetydende med, at man sover. Vores gamle ven, de

agtværdige Turtossers formand. Aksel er godt træt (bogstavelig talt)

0


af, at han altid får skyld for at sidde og sove.

Her på Redaktionen bakker vi kraftigt op omkring Aksel. Med den

skønne Eva (som faktisk hedder Vibeke), han har fundet, vil vi ikke

råde ham til at lukke øjnene, ikke engang blinke, for straks vil hanhundene

være på pletten.

At Bjarne har solgt sit gamle træskib. Efter forgæves forsøg via den

Blå Avis lykkedes det med en lille simpel notits på opslagstavlen i

LK. Men også her mærkes krisen, skibsraterne er faldet, så det er

begrænset, hvad der kan sejles hjem.

At Aksel stod for projektet ølsmagning; onsdags-arrangementet i

februar. Men inden man fik lov at smage på de våde varer, skulle

ølpølsegryden fortæres, og det var virkelig noget for maven.

Der var en berusende tilkendegivelse over smagen. Jane, hende

der bl.a. kræver kontingent op, sagde at hun ikke havde smagt

bedre, siden hendes hund levede??. Ja redaktionen sætter

spørgsmålstegn ved denne bemærkning. Vi mener ikke, den skal

misforstås, men efter denne udtalelse ser vi for os Jane liggende

på alle 4 med munden i hundens madskål.

At redaktionen var til stede hele aftenen. Ingen blev euforiske ud

over af smagen af prøverne, som var perfekte. Mange spurgte

efter formanden, men vi fra redaktionen kunne oplyse, at han ikke

kan tåle spiritus, idet han bliver helt rundtosset. Det ville dog ikke

havde været tilfældet denne aften, idet alkoholen var kogt væk eller

tyvstjålet op af gryden.

At cirka 70 af jer, der har læst dette dejlige nummer af Padlen, må

sidde med røde ører, for I har ikke betalt jeres kontingent endnu eller

lavet aftale med Jane.

Skam jer, få så betalt, det kan i slet ikke være bekendt. Er i klar

over, at hele bestyrelsen laver et stykke frivilligt og ulønnet arbejde

for jer, og så er du ikke engang i stand til at lave den lille øvelse,

det er, at betale eller få en aftale med kassemesteren.

At muligheden for at arrangere et førstehjælpskursus her i foråret er

til stede. deltagerne prioriteres forskelligt, idet bestyrelse – udvalg

1


– trænere- og instruktører kommer i første række, og først derefter

er der åbent for medlemmerne. Er du interesseret i sådan et kursus,

så følg med på opslagstavlen.

At du kan se reglerne omkring benyttelse af værkstedet i dette nummer.

Har du booket dig for en uge men er færdig på to dage, så

meld det ledigt. Vi har cirka 270 kanoer og kajakker i LK, og da

alle vil tjekke deres både, vil der være op til 5. års ventetid på at få

tildelt værkstedet.

At du sidder med LKs budget for 2009, det har været nødvendigt at

sætte det i igen, idet det ikke var med i samtlige numre af Padlen

fra januar. Redaktionen beklager dybt, lover at det aldrig skal ske

igen, det samme gør trykkeren – redaktøren – budgetudvalget

– bestyrelsen og lille Jens.

At hvis du ønsker det, bliver budgettet gennemgået på generalforsamlingen,

det skal ikke vedtages, det kan ikke ændres, det er kun til

almindelig orientering.

At regnskabet vil blive bragt i næste nummer af Padlen. Dette kan

du til gengæld hagle igennem, men husk: Det har været til revisor,

så de eneste, du kan skælde ud, er bestyrelse og udvalg, hvis du

mener de har brugt for mange penge. Så mød op til den annoncerede

generalforsamling og ris eller ros udvalg og bestyrelse.

At Redaktionen har været på en smugkigger hos kassemester Morten,

og vi kan berolige alle LKer, at I ikke får en ekstra opkrævning for

2008 idet regnskabet går i 00000000000000000 ja vi har mange

tal- jonglører i den bestyrelse.

At bestyrelsen har afsat et beløb til et kurophold for redaktøren og

formanden (Th. & Th.) De lider af skrivekrampe, udbrændthed,

litterært tørløb og musearm. Det er nemlig stort set disse to fortræffelige

standspersoner, der producerer artiklerne til nærværende

storslåede publikation. De vil derfor ikke være at træffe de næste

par måneder. Så må vi se, hvad I andre er i stand til at forfatte!!!


At redaktøren kan konstatere, at formanden også er hårdt ramt af

finanskrisen og har søgt hjælp hos distriktspsykiatrien, da en privat

terapeut koster flere hundrede kroner i timen. Ved enhver opringning,

der drejer sig om udgifter, kan høres de ynkeligste forsøg på

unddragelse. ”Hallo, jeg kan ikke høre dig. Du falder ud. Hallooo…”

Nu er formanden jo ikke just ”den hurtigste knallert på molen”, så

redaktøren får ham i tale ved at påstå, at hans præmieobligation er

blevet udtrukket.

At vittige sjæle har døbt sidst nummer af Padlen ”Familiejournalen”

og medgivet: Der var gået fødselsdagshysteri i den. Redaktionen

mener, at begivenheden fik så meget spalteplads, at hans mærkedage

ikke vil blive omtalt på tryk i dette blad de næste femogtyve

år. Ret skal være ret.

At en hjemløs kravlenisse har søgt ophold i forskellige af turkanoerne

gennem længere tid, og han har åbenbart ikke fået sin drikkedunk

fyldt op inden besøgene. Til ham har vi en indstændig opfordring:

”Tag og skrid med dig, din asociale undermåler, hvis vi fanger dig,

klipper vi skægget af dig, konfiskerer din hue og sender dig i eksil i

Indien, hvor selv øllet er væmmelig varmt.


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

Det kan ikke siges ofte nok, at Padlen er medlemmernes blad. Derfor bliver vi på

redaktionen glade for ethvert bidrag til mangfoldigheden.

Sidste frist for indlevering af stof til næste nr. er 10. marts 2009.

Redaktionen.

Mail dit indlæg til : tholetho@gmail.com

Redaktionen ønsker god skrivelyst og glæder sig til at høre, hvad der rører sig i jer,

og hvad I oplever ude og hjemme.

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines