G o n g o n g e n - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

G o n g o n g e n - Odense Y's Men's Club

G o n g o n g e n

KFUM-unge i Constanta i Rumænien

”holder hånden under” vores fælles ”verden”

Årgang 59: februar 2013


Distriktskonferencen – er årets højdepunkt

På distriktsplan er årets distriktskonference et af klubårets absolutte højdepunkter, hvor

vi kan møde vore Y’s Men’s kammerater fra naboklubberne.

Distriktskonferencen er ikke bare en generalforsamling med lange beretninger og tørre

tal. Det skal selvfølgeligt også med. En distriktskonference skal ikke mindst være en festdag

med optankning til ny inspiration for den enkelte Y’s Man og Y’s dom generelt gennem

foredrag og debat. Alt sammen fulgt op af en distriktskonferencefest, som afslutning

på en inspirerende og festlig dag.

Men husk også, at distriktskonferencerne ikke er klubårets afslutning, men faktisk startskuddet

til klubårets finale, hvor vi inden regionskonferencen i Grenå og skiftedagen den

1. juli, skal nå i mål med de indsamlinger, projekter og aktiviteter vi satte os ved klubårets

begyndelse.

Som bekendt er årets arbejdstema ”Forankring og udsyn i Y’s dom i en aktiv og meningsfyldt

fællesskab”

Ja, vi skal være forankret i vores klubber, men vi skal også have udsyn til verden omkring

os. Vi må ikke lade os nøje med at leve i vores lille ”klubklokke” selv om det er

aldrig så givende og meningsfyldt.

Som Y’s Men må vi have udsyn til verden omkring os, og det fællesskab vi er en del af.

Vi skal ud og inspirere hinanden. Med større udsyn til verden, får vi også forståelse for,

at Y’s dom er en verdensomspændende tjenestebevægelse på basis af Jesu Kristi lære,

der kan udfolde sig på mange måder i et aktivt og meningsfyldt fællesskab.

I regionsledelsen glæder vi os meget til med en repræsentant at deltage i alle distriktskonferencer

her i foråret. Det bidrager også for os til det positive fællesskab i Y’s dom.

Lad os flittigt møde op til årets distriktskonferencer. Det er min opfordring og håb som

RD.

Vis: ansvar, respekt og omsorg

2

RD Arne Nielsen


Kristi Himmelfartsdag den 9. maj 2013 kl. 15.30,

åbnes Danske Kirkedage 2013 med et brag af en

åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg.

Kom og oplev den sammen med 5000 andre!

Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken prædiker

og liturger fra de forskellige kirkesamfund

medvirker. Gennem dette vil gudstjenesten udfolde

temaet: ”Gør som Gud, bliv menneske!”,

som baggrund for kirkedagenes hovedtema:

”Menneske, hvor er du?”

Det var kun starten. Der vil torsdag, fredag og

lørdag være et kæmpeudbud af forskellige foredrag,

workshops, seminarer m.v., mere end 200

forskellige arrangementer.

Kirkedagene slutter med afslutningsgudstjeneste

i AKKC søndag kl. 10.00-12.00.

Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå

i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten

og rundt i byens kirker.

Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre.

Læs mere på:

www.kirkedage.dk eller www.ysmen.dk

hvor der er et mere fyldigt program.

Mulighedernes Marked!

I en del af Aalborg Kongres- og Kulturcenter

bliver der fyldt med boder, udstillinger og arbejdende

stande, som byder på et væld af muligheder,

derfor navnet: Mulighedernes Marked!

Y’s Men Region Danmark bliver i fællesskab

med hele K-familien, en del af Mulighedernes

Marked.

Det er tanken at markere standen på en måde,

så den udefra fremstår som en Fællesstand for

K-Familien, men inde på standen er det de enkelte

enheder der kan sætter præg på deres

område, og hvor de kan være med deres ma-

Danske Kirkedage 2013

9. – 12. Maj

teriale, og fortælle om deres arbejde.

Der vil være et område hvor der indrettes en

lille café, her kan der bydes på en kop kaffe o.l.

og der kan evt. være en lille konkurrence, som

standens gæster kan deltage i.

Der må ikke være salg af nogen art på denne

stand!

Alle stande skal være bemandet i åbningstiderne:

Torsdag kl. 17.00-19.30 – Fredag & Lørdag

kl. 12.00-19.30.

Derfor vil der blive brug for hjælp af Y’s Men,

til at dække disse perioder.

Så hvis der er Y’s men, der påtænker at besøge

Danske Kirkedage 2013, vil det være dejligt,

hvis I vil afse en lille del af tiden til at hjælpe

på standen, med bl.a. at fortælle om vort arbejde

og uddele materiale til de besøgende.

Henvendelse om at være medhjælper på kirkedagene,

kan ske til:

DG Dist. Nordjylland Edith Vaihøj, telf.

98961325/41225211, e-mail: vaihoej@email.dk

eller

DG Dist. Himmerland Niels Medom Andersen,

telf. 98623690/21430146, e-mail: nmanurse@tdcadsl.dk

som vil koordinere denne opgave!

3

RLM Arne Nyborg Thomsen


Indledningsvis skal der lyde en stor tak til alle,

som var med til at gøre vores chartring til en

uforglemmelig dag og oplevelse for alle os i

Limfjord Y’s Men’s Club. Vi håber, at alle deltagere

til festgudstjenesten og aftenfesten gik

derfra med den samme oplevelse.

Vi var nogen, som havde en drøm. Drømmen

var at starte og få chartret en ny, blandet Y’s

Men’s club – primært bestående af yngre og

erhvervsaktive medlemmer fra Mors, Nordvestsalling

og Fur. Baggrunden for det var bl.a., at vi

gerne vil bevare og udvikle Y’s Men’s bevægelsen

yderligere her på Mors.

Vi fik nedsat en arbejdsgruppe på 5 par, og vi

begyndte arbejdet i april 2011. Arbejdsgruppen

bestod af 2 par ”udefra” og 3 par, hvor den ene

var med i Nykøbing Mors Y’s Men’s Club.

Vi var ude med personlige invitationer til 2 introduktionsmøder,

som blev afholdt i oktober

og november 2011. Vi inviterede i alt 48 personer

– både par og enlige. Der kom 43 til møderne.

Vores første ”clubmøde” havde vi i januar 2012

– med 35 deltagere. Siden har nogle enkelte

meldt fra – eller taget orlov, men vi har også

fået andre med. Med gæster er vi i dag 38 i

clubben – enkelte er endnu ikke optaget – og vi

har yderligere 8 i forslag.

Drømmen forblev ikke en drøm – eller blev

til et mareridt. Den blev til virkelighed. En

virkelighed som vi næsten ikke forstod, og

heller ikke helt forstår i dag.

Selvom drømmen blev virkelighed, så er vi

ikke holdt op med at drømme.

Chartring af

Limfjord Y’s Men’s Club.

Vi har en drøm om, at clubben må blive ved

med at udvikle sig og vokse sig stærk, så vi får

et solidt og stærkt fællesskab, hvor vi har den

kristne livsholdning til fælles.

Vi har en drøm om, at vi skal have det sjovt og

godt sammen, og er med i en sammenhæng,

hvor vi kan mærke fællesskabsfølelsen og få

nogle rigtig gode oplevelser med hinanden. At

vi kan tilbyde nogle alsidige og spændende

clubmøder. Vi drømmer om en club, hvor vi kan

få ”fyldt på”, uden at man skal være ”på” hver

gang.

Vi vil ”skynde os langsomt”. Det er meget vigtigt

for os, at vi får clubbens ”sociale liv” til at fungere

godt. Det er vores første mål. Målet er ikke

at få flest mulig med, men kvalitet i vores samvær

med hinanden. Så skal det nok lykkes også

at få tjenestedelen endnu mere med.

Vi har en drøm om, at clubben også bliver til

glæde og gavn for primært det kristne børne-

og ungdomsarbejde.

Clubben består primært af erhvervsaktive med

en travl hverdag. Vi har blandt andet derfor ingen

udvalg. Vi prioriterer meget højt, at vi i

clubregi ikke skal mødes til udvalgsmøder. Vi

tilstræber, at evt. projektgrupper mødes på de

ordinære clubmøder, og vi tager hensyn til at

ægtefæller/samlevende kan komme i samme

projektgrupper. Den ekstra indsats for clubben

er derfor til at overkomme i en travl hverdag.

Vi mødes på KFUM i Nykøbing hver 2. uge –

henholdsvis mandage og torsdage – kl.

18.30, hvor vi begynder med spisning, som

leveres af KFUM. Vi gør alt for, at møderne

kan slutte kl. 20.30.

4


Chartringen.

Alle i clubben var med til planlægning og

”udførelsen” af chartringsgudstjenesten og

festaftenen. Vi fik derfor alle følelsen og oplevelsen

af, at det her var ”vores dag”.

Chartringen blev overværet af ca. 350 deltagere

til den offentlige gudstjeneste i Nykøbing

Mors Kirke, hvor biskop Henning Toft Bro forestod

gudstjeneste. Alle bønner og læsninger

blev læst af nogle af medlemmerne i Limfjord

Y’s Men’s Club. I sanghæftet var primært nyere

og moderne sange og salmer. Og sikke en sang!

Festaftenen blev afholdt i Det ottekantede Forsamlingshus

i Øster Jølby på Mors. Skønnere og

flottere lokale til en festaften findes ikke. 200

Y’s Men med ledsagere fyldte lokalet. Vi kunne

ikke finde plads til flere.

Oluf Therkildsen holdt en festlig tale. Et flot og

dejligt musikalsk indslag fra Nykøbing Mors

Kirkekor, og ”Top 3” spillede efter spisningen

op til dans. Kl. 00.30 sluttede vi

Forhåndsmeddelelse:

Vigtige datoer !

en helt speciel og god dag med en afslutning af

distriktsguvernør Henning Sørensen.

Endnu engang en stor tak til alle talere – og

specielt til Nykøbing Y’s Men’s Club for en god

sang digtet til lejligheden - og alle de pæne ord

vi fik med på vejen. Det viser os, at vi er kommet

med i en stor familie, hvor det er rigtig

godt at være.

Vi er både ydmyge og taknemmelige over, at så

mange syntes, at det var en rigtig god drøm og

ide vi fik.

Hvis der er nogen, som gerne vil høre mere om

clubben eller høre om vores erfaringer kan undertegnede

kontaktes på telefon nr. 23479340

eller e-mail: kkonradsen@tdcadsl.dk.

Karsten Konradsen, præsident

Limfjord Y’s Men’s Club

Det meddeles herved at Regionskonferencen 2013 afholdes i Grenå i dagene 15. og 16. juni.

Eventuelle forslag til behandling skal være regionslederen i hænde senest mandag den 24. april.

Forslag til kommende RDEE for 2013-2014

er ligeledes seneste den 24. april og husk, det er klubbernes ansvar at der opstilles en kandidat/

kandidater. Forslag skal være ledsaget af kandidaternes accept.

Der afholdes valg til RLME for 2013-2015

i følgende sektioner: Nord 1, Midt og Øst.

Forslag til RLME sendes til regionsleder Arne Nielsen og skal være denne i hænde senest den 22. marts 2013.

5

Regionsleder Arne Nielsen.


Oplevelser som medlem af

Det Internationale Council

Redaktøren af Gongongen har bedt mig berette om

nogle af mine oplevelser som medlem af Det Internationale

Council.

Jeg blev valgt dertil i februar 2010, og kort tid herefter

ved area council mødet i marts valgt til kommende

areapræsident.

Det første møde med det internationale council var i juli

samme år, hvor der var indkaldt til møde i council i forbindelse

med verdenskonventet i Yokohama.

Selvom den første dag blev brugt som en indførelse i

councils regler for mødeafvikling, så blev det en oplevelse

præget af ukendte møderegler, der bragte mig i situationer,

hvor forvirringen var større end afklaringen om

spillereglerne, og den måde man håndterede dagsorden

og behandling af forslag.

Et eksempel på, hvordan reglerne fungerer, er den situation,

hvor et medlem ønsker at fremsætte et forslag, at

man da skal have en sekundant, der anbefaler forslaget,

og at sekundanten ikke må være fra samme area

som forslagsstilleren.

Det kan der nok være fornuft i, men det skulle lige læres,

når man kommer fra en tradition, hvor der ikke er

begrænsninger, hverken i klub, distrikt, region eller area

Installering af nye IC medlemmer Yokohama 2010

Ved mødets begyndelse var vi 7 nye medlemmer, og vi

blev installeret, sådan som det sker ved andre indsættelser

i Y’s Men’s bevægelsen, og sådan sker det ved

hvert councilmøde, idet en medlemsperiode er 3 år, og

der på den måde er en løbende udskiftning.

Ved mødet i netop Yokohama var den største begivenhed,

at Y’s Men i Korea efter 5 års arbejde fik godkendt

deres ønske om at blive et selvstændigt area udskilt fra

area Asien.

Det skabte stor glæde blandt de koreanske councilmedlemmer,

og der var efterfølgende en munter aften,

hvor koreanerne bød på øl!

Arbejdet i council imellem det årlige møde sker via

mails, hvor IP eller ISG udsender informationer om

udviklingen i det internationale arbejde, og hvor der

også opstår situationer, der kræver afstemninger,

hvilket så sker via elektronisk afstemning.

Nedsatte arbejdsgrupper kommunikerer også via

mails, men i forbindelse med nogle opgaver, hvor det

er nødvendigt at ”se hinanden i øjnene” benytter

man sig af skype-forbindelser.

Endelig kan en arbejdsgruppe indkaldes til møde i

nogle dage, hvilket f.eks. skete omkring arbejdet

med at forberede forslag til ændring af councils størrelse

og medlemsrepræsentation. Et forslag, der så

blev anbefalet til afstemning i klubberne på councilmødet

i Stavanger 2012, og efterfølgende vedtaget i

det forgangne efterår.

Netop dette forslag skabte stor aktivitet ved councilmødet

i Stavanger, idet de indiske delegerede ikke

mente, at dette forslag skulle fremmes, da det havde

store konsekvenser for deres interesser og repræsentation

i council.

Vedtaget blev det dog, idet alle andre stod sammen i

denne sag.

Af faste punkter på council dagsorden er behandling

af anmodninger fra nogle areas om reduceret kontingent

betaling til det internationale, noget man dog

forsøger at minimere, fremlæggelse af regnskab og

budget, vedtagelse af nye TOF-Global projekter og

lukning af afsluttede projekter.

Dertil behandling af en række rapporter fra Internationale

tjenesteledere, sådan som vi kender det fra

rapporter fra de regionale tjenesteledere i forbindelse

med Region Danmarks generalforsamling.

Councilmødet har en varighed på 4 dage, og indimellem

arbejdet bliver der også lejlighed til sociale –

kulturelle oplevelser sammen med de øvrige delegerede.

Mad er også kultur!

6


I februar måned holdes et ”Midt-Års-Møde”,her inviteres

APE’ere og de AP’ere, der har to års funktionstid

til møde sammen med IP gruppen, IT og ISG.

Det sker oftest i Geneve på det internationale kontor,

men kan også holdes andre steder, hvor der f.eks.

netop på dette tidspunkt afholdes et area-konvent.

Her er mødeformen en ganske anden, hvor samtalerne

foregår i en mere afslappet atmosfære, og efter

min mening giver lige så gode resultater for bevægelsens

virke.

Som IC medlem deltager man også i de 2 årlige møde,

som afholdes i Area Europa. Møderne tilrettelægges

af den fungerende areapræsident og ledes

af den fungerende past areapræsident.

Her samles de regionale ledere ved et møde i efteråret

og ved mødet i foråret deltager de kommende

regionsledere også.

I den udstrækning økonomien rækker til det, inviteres

også et antal area-tjenestelederne med til disse

møder.

Besøg fra Bulgarien og Kyrgzstan

Ved Gerda Bach, Rougsø-Sønderhald Y’s Men’s Club

Endnu engang har Rougsø-Sønderhald Y’Men’s Club

haft besøg af unge fra Den internationale linie på Diakonhøjskolen

i Aarhus. Klubben har gennem ca. 10 år

støttet et projekt, som giver unge fra mange forskellige

lande muligheder for at deltage i et 3 måneders kursus

på skolen.

Tilbage i 2004 fik vi derudover en forespørgsel om

klubben kunne tænke sig at få besøg af 2 af de unge

studerende og i 4 dage tage dem med til forskellige

sociale institutioner og skoler, så de også

i praksis fik indblik i, hvordan man arbejdede på stederne

i vort område.

I år havde vi besøg af Tynar fra Kyrgzstan og Georgi

fra Bulgarien. Tynar arbejder i sit hjemland som programmanager

og Georgi læser teologi. Begge arbejder

de i fritiden med undervisning af børn og unge. De

havde udtrykt ønske om at møde vore unge fra kirkelige

klubber. Tynar ville også gerne besøge et værk,

som arbejder med vand. Endelig ville de gerne hilse på

nogle damer i Andreaskirken i Randers, som strikker

tæpper til et projekt i Bulgarien.

Vi havde nogle dejlige dage med de to unge mænd.

Én hel dag var vi i Randers, først på KFUMs integrerede

institution, hvor man har børnene fra vuggestue til

fritidshjem. Vi spiste frokost på Den blå Paraply –

KFUMs varmestue-, senere besøgte vi ”Verno”, hvor

man fortalte os om vandforsyning. Eftermiddagskaffe

fik vi hos strikkeklubben ”De varme hjerter” i Andreaskirken

og sluttede denne dag med et besøg hos

Møderne afholdes almindeligvis i den by, hvor den

fungerende areapræsident bor, hvilket giver mulighed

for at klubmedlemmer i areapræsidentens

hjemklub kan medvirke i forskellige praktiske opgaver

i forbindelse med mødernes afvikling, og på

den måde snuse lidt til den internationale sammenhæng

i vores bevægelse.

Også ved disse samlinger er der sociale og kulturelle

oplevelser knyttet på, så der også her bliver

lejlighed til at dyrke fællesskabet i mere afslappede

former.

Med udgangen af dette klubår slutter min periode

som medlem af det internationale council og ledelsen

af Area Europa, og det har været en stor oplevelse

at arbejde med i denne sammenhæng og

lære en række meget spændende og arbejdsomme

mennesker at kende, og jeg kan kun anbefale

andre, at tage opgaven op, hvis men skulle blive

opfordret og valgt dertil.

7

Paul Erik Didriksen, IPAP/IC

Randers Y’s Men’s Club. Her fik Georgi og Tynar

over en middag lejlighed til at fortælle om deres tilværelse

i Bulgarien og Kyrgzstan.

Den 2. dag besøgte vi Ørsted børneby, Auning skole

og Rougsø centret. Dagen sluttede med en middag

i vores lokaler i Genbrugsen i Ørsted sammen

med flere af klubmedlemmerne. Ved denne lejlighed

fortalte vi om vores engagement iY’Men’s bevægelsen,

ligesom vi fik mulighed for at høre nærmere

om deres liv hjemme.

Sidste dag sluttede med et besøg på Hospice i Rønde.

De to unge mænd gav udtryk for, at de blev meget

inspirerede ved besøgene rundt i skoler og institutioner,

og at de ville forsøge at skaffe økonomi til at

lave noget lignende i deres hjemlande.

Som altid var det en fornøjelse at have besøg af

eleverne fra Diakonhøjskolen. Det er en rigtig god

måde at lære om mellemfolkelig forståelse.


EN KLOVN KOM FORBI …

(En beretning fundet i klubbladet ”Alderslyst Y’s Men’s Nyt”)

”Ej blot til lyst, men helt til Alders-lyst”, tænkte jeg, da

jeg kørte mange kilometer fra Sønderjylland til udkanten

af Silkeborg, hvortil jeg var inviteret af Y’s

Men’s Club. Jeg var (på anbefaling) blevet opfordret

til at fortælle om mit arbejde som”Hospitalsklovnen

Gummitud”. Det var d. 17. sept. 2012, vejret var

sensommerligt og landskabet bedårende at køre

igennem. Det blev en rigtig god aften med mange

lyttende og spørgende mennesker. Mødet blev minderigt,

fordi det blev et personligt møde mellem mennesker.

Da det er hele pointen med en hospitalsklovns

arbejde, kan man jo ikke ønske sig noget

bedre.

Nok derfor er det også, at jeg efterfølgende er blevet

bedt om at skrive om dette møde. Jeg har lovet at

forsøge, men erstatte det personlige møde kan det

aldrig. Computeren leverer hverken smil eller øjenkontakt

!

For at demonstrere signalværdien af en hospitalsklovn,

ønsker jeg at møde som Gummitud i ’fuld

krigsmaling’ og rød næse. Det at se og møde klovnen

kan ikke fortælles med ord. Øjenkontakt kan

aldrig erstattes af et referat. Gummitud sætter en

ære i at hilse på hver enkelt og kende deres fornavn

som begyndelsen på det personlige møde. Nogle får

en kommentar med på vejen, andre en ballon, andre

risikerer en frisering med tandbørsten i fruestørrelse

… eller hvad Gummitud nu lige finder på. Gummituds

antenner er følsomme og som regel i stand til at

gribe ansigtsudtryk, stemninger, små bemærkninger

og gøre brug af dem. Alt sammen handlinger, som

skyder genvej til et andet menneske. I klovnens antihelt-skikkelse

ligger en stor åbning til brug af følelser.

Klovnen får skabt et rum af nærvær.

Da Gummitud har hilst på alle, kommer hun ud af

rollen. Hentehår og næse ryger på gulvet og civilpersonen

Susanne kommer på banen for at fortælle

om arbejdet som klovn. Jeg fortæller om

min baggrund, fordi den livserfaring gør det meningsbærende

for mig at vælge arbejdet som hospitalsklovn.

Både som uddannet lægesekretær og

organist, som teologistuderende, præstekone,

maler og frivillig socialarbejder (Mariatjenesten)

har jeg indhøstet rige erfaringer i medmenneskelig

kontakt. I 2004 fulgte så købet af den 1-årige

uddannelse som hospitalsklovn, og siden har jeg

arbejdet som sådan på Aabenraa Sygehus og

Kolding Sygehus. Samtidig passer jeg på 25. år

mit arbejde som organist (de sidste 18 år i Stepping

& Frørup).

Jeg fortalte om klovne-funktionen i børneambulatoriet

på Kolding Sygehus, hvor jeg er tilknyttet et

behandlerteam (læge, sygeplejerske, fysioterapeut),

som behandler spastisk lammede børn

med botox. Botox er et hormon, der indsprøjtes

direkte i de angrebne muskler. Hormonet sender

signal til hjernen om at mindske musklernes sammentrækning

(dette er den uvidenskabelige forklaring!),

så man minimerer forekomsten af knoglemisdannelser

og i øvrigt forbedrer musklernes

funktion. Indsprøjtningerne er smertefulde og lejrer

i sagens natur en skræmmende oplevelse i

hukommelsen. Og for nogle børn skal behandlingen

gentages ca. hver 3. måned igennem mange

år.

Klovnens medvirken ved disse behandlinger har

vist sig at give situationen overskud: fokus er

naturligvis af lette smerten for barnet, men da

humor er smittefarlig, påvirker det alle i hele forløbet

– altså også pårørende og personalet. Man

kan sige, at ”smerten er ikke blevet mindre, men

rummet udenom er blevet større”. Barnet får en

medsammensvoren i klovnen, en ”ven i nøden”

og barnets følelse af angst, utryghed og smerte

kan spejles i klovnen og sættes i et andet perspektiv.

Klovnen er med til at flytte fokus fra lidelse

og give barnet større rummelighed i smerten.

Klovnen kan tage del i barnets (og de pårørendes)

smerte ved sit

nærvær, humor og empati og gøre barnet bedre

rustet til at mestre behandlingen.

Efter mit indlæg fik de stakkels tilhørere endelig

en kop kaffe og dernæst kom der en masse gode

Efter mit indlæg fik de stakkels tilhørere endelig

en kop kaffe og dernæst kom der en masse gode

spørgsmål. Jeg skal ikke her forsøge at referere

8


dette forløb, men blot takke for den store spørgelyst

og interesse. Blandt andet fik jeg lejlighed til at

nævne (og forklare), at jeg ikke længere er medlem

af Foreningen Danske Hospitalsklovne og derfor

selv skal samle sponsormidler til mit arbejde på

Aabenraa Sygehus. Honorar for foredrag indgår i

disse midler.

Jeg kan kun takke for, at jeg måtte komme på

Til Inspiration fra Sektion

Øst

Steen Christiansen

RLM Sektion Øst

Jeg vil omtale nogle af de mange aktiviteter, der

har foregået i Sektion Øst. Forhåbentlig kan medlemmerne

i de enkelte klubber blive inspireret heraf.

Frederikssund Y’s Men’s Club inviterede klubberne

i sektionen til et ”bytte-bytte-møde” eller

”inspiration for os, der holder markeder.”

Deltagerne i mødet skulle inspirerede hinanden

med opskrifter, erfaringer, ideer til kommende

markeder, som f.eks. julemarkeder. Det kunne

handle om håndarbejde, delikatesser m.m. Adgangsbilletten

var 2 ideer.

”Bytte-bytte-mødet” startede med en let frokost,

og derefter blev der talt om bl.a. hindbæreddike,

dekorerede lys, julepynt, ugler som grydelapper

og mobiltasker samt ”angri birds”. Noget for enhver

smag, så alle kom hjem med nye modeller.

Der blev også talt om, hvordan varerne kunne

præsenteres. Der blev vist en rigtig god model til

en reol, der lynhurtigt kan samles.

besøg og møde så mange gode og tålmodige

mennesker. Jeg er også nødt til at fortælle, at jeg

på falderebet blev tildelt en madpakke til hjemturen

af en omsorgsfuld kvinde (med køkkentjans).

Der ligger stadig ostemads-krummer i bunden af

bilen som et kærligt minde …!

”Gummitud” / Susanne Huuse

Holbæk Fjord Y’s Men’s Club fejrede sin 5

års fødselsdag i juni sidste år ved at invitere

klubberne i distriktet til fødselsdag. De fik i

den anledning nogle pengegaver, som de ville

give til et godt formål. MAF blev valgt.

MAF og de klubber, som havde givet gaver i

form af penge blev inviteret til et festligt klubmøde,

hvor repræsentanter fra MAF fik overrakt

5.700 kr. MAF kvitterede ved at give et udførligt

foredrag om MAF virke i ind-og udland.

Skovbo Y’s Men’s Club er hvert år med i julemarkedet

på Svenstrup Gods ved Borup på

Sjælland. De har lige været med for 5. gang, og

det er i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Medlemmerne af Skovbo Y’s Men’s Club og

Kræftens Bekæmpelse forestår billettering og

parkering i 4 weekender op til jul. Derfor er der

også gratis adgang for alle medlemmer af Y’s

Men Region Danmark og medlemmer af Kræftens

Bevægelse. Skovbo Y’s Men’s Club har også

en tombola på julemarkedet, hvor overskuddet

bl.a. går til støtte til idræt og spejdere i lokalområdet.

9


Om at være RDEE

Jeg har glædet mig rigtigt meget til at komme i gang med jobbet, som RDEE, også selv om

jeg kom lidt hovedkulds ind i opgaven. Jeg måtte jo springe fra jobbet som RLM et år før tid

Men indtil nu har det været rigtigt spændende at deltage i ledelsesmøder, træning, møder

med vore samarbejdspartnere, møder vedrørende lukningstruede klubber, chartring af nye

klubber osv.

Der er i 2012 chartret 3 nye klubber i Danmark, og det er hver gang en livsbekræftende oplevelse

for vores bevægelse at se de mange nye medlemmer stråle som en sol over at blive

chartret. Flere nye klubber er på vej rundt om i landet og der er gæster i mange eksisterende

klubber. Så lad os håbe, at vi nu er ved at få knækket kurven, så vi fremover kan se aldersgennemsnittet

falde i stedet for at stige. Vi har alle et ansvar for at denne udvikling fortsætter,

og jeg vil opfordre til, at vi fortsat i alle klubber har stor fokus på denne opgave.

Lukningstruede klubber er også et område, vi ikke blot kan lukke øjnene for. Vi er nødt til at

tage dette problem alvorligt og nøje følge disse klubber. Jeg har som nævnt deltaget i møder

med repræsentanter for truede klubber. Det har været spændende at se nogle ildsjæle forsøge

at få lukningstruede klubber til at overleve; eller hvis dette ikke er muligt, så at få klubben til

at skifte karakter, til fremover at være en såkaldt senior klub, hvor kravene er lidt lempeligere.

Herved bevarer den aldrende klubs medlemmer det netværk, som de har været en del af

igennem mange år.

Vi er en bevægelse i bevægelse, og det skal vi fortsat være. Der er derfor også hele tiden

opgaver med at få tilrettet kommissorier, vedtægter, hjemmeside osv., så vi ikke bare gør det

vi plejer, men forsøger at være med til at udvikle organisationen. Deltagelse i møder med de

forskellige udvalg er også en vigtig opgave, for at sikre at udvalgene fungerer godt og bidrager

til det mål, der er sat for udvalget.

Det er en stor mundfuld at være med i, men det er også utroligt spændende at være en del af.

RDEE Knud Hougaard Klausen.

10


International Præsident

mine forventninger til jobbet

I de seneste måneder har der været travlhed med forberedelser , træninger for kommende regionsledere

i Europa, USA, Asien & Korea og Indien følger efter ultimo februar.

Jeg møder så meget begejstret Y´s Men engagement, og vilje til nye resultater.

Så er der også lige de daglige 10 – 30 e-mails, som skal besvares.

Her i januar arbejder jeg med at få sammensat holdet af næsten 25 International Service Directors,

og nøglepersoner for team 2013- 14, som jeg kalder:

VILJEN TIL AT VINDE ; velkommen til vinderteam 2013- 2014.

Oplægget skal være færdig til Midtårsmødet på Hawaii primo februar 2013.

Mine drømme og visioner

som kommende verdenspræsident er følgende overskrifter:

1) Korte, klare, synlige budskaber.

2) Spotte og engagere nye talenter på lederposter.

3) EXTENSION – EXTENSION – EXTENSION.

4) YMCA-samarbejde.

5) Sætte focus på lokale klub succeshistorier, og lave en global PR uge i januar 2014

6) Y´s yngre, - vor platform for fremtiden.

7) At alle medlemmer i hele verden betaler 100 % medlemskontingent: Der er ikke plads til

“frihjul” i vort sparsomme internationale budget.

8) Mit motto bliver: “ GÅ UD I ALVERDEN “, som er vor platform og missionsbefalingen –

for Y´s Men med tjeneste.

Jeg vil bede alle mennetter og Y´s Men i Region Danmark om jeres bidrag til udvikling og fremskridt

i 2013-14.

Det er vore klubber og medlemmer med ildhu, som kan skabe ny lokal fremdrift. TAK

Poul V. Thomsen

Kommende International præsident

Carl Hertz –Jensen, Hammer YMC (nu Vejle Trekanten YMC) og

Karsten Mumm, Århus Nordstjernen YMC

blev valgt som

International Council medlemmer for Area Europa

for perioden 1. juli 2013—30. juni 2015

samtidig valgtes:

Isaac Palathinkal, Indien som International President Elect (IPE)

11


Mine DG erfaringer,

samt visioner for medlemsfremgang i Region Danmark.

Jeg har nu været medlem af Slagelse Y`s Men`s klub i 20 år, været præsident 2 gange, været formand for de

forskellige udvalg, deltaget i distriktsmøder og konferencer, samt regionskonferencer o.s.v. Er nu DG i

distrikt Trelleborg/Storstrøm og er derfor kommet tæt på regionsledelsens arbejde og organisationsstruktur.

I de 3 år som DG har jeg oplevet regionsledelsen som en fremadrettet visionær proces i organisationen, der

fornyer sig i takt med udviklingen, - ikke mindst Plan 2015 der i den grad har sat skub i de enkelte klubbers

aktivitete -r ikke alene for at få flere medlemmer, men så sandelig også aktiviteter til fordel for Y`s Men`s

klubbernes formål såvel nationalt som internationalt.

Som DG har det været en styrke, at kunne deltage i de forskellige træningskurser og efterfølgende Power

Point, som jeg har kunnet tilpasse til mine klubbesøg hvor jeg har udmeldt 6 emner, hvoraf klubberne har

kunnet vælge et af emnerne, med oplæg og dialog ved mine besøg.

De 6 emner er:- ”Y`s Men`s klubben i udvikling” –” Fokus på medlemmernes velbefindende i klubben” -

”Gennemgang af mulighederne i regionens hjemmeside” –” Partnerskab mellem klubber og de lokale foreninger”

– ” Åbenhed og dialog mellem medlemmerne og ledelsen i alle niveauer, distrikt, sektion og region”

– ”Extension og medlemspleje”

Alle emner har været, eller kommer i spil inden april, og hvor extension har fyldt en del. Ca.90% af de 12

klubber i distriktet er efterlønnere og pensionister og 3 af disse er under 15 medlemmer.

I de sidste par år har regionsledelsens extensionsarbejde fyldt meget og med rette. Ved træning er og artikler

m.v. har jeg ofte oplevet, at vi skal have yngre medlemskræfter ind i klubberne, for at de på sigt kan

overleve, men jeg mener det er naivt, at tro uanset hvor meget PR vi laver, at vi får ret mange +40-50 år ind

i de bestående klubber, da erfaringer viser, at familier i dag har en hel anden livsrytme og hverdag end

for år tilbage, men derimod oprettelse af nye familieklubber, som nogen har sat i støbeskeen og hvor klubber

hjælper med at oprette partnerskab, der tilpasses en yngre aldersgruppe vil bestemt være givende.

Langt de fleste medlemmer i Y`s men`s klubberne , samt regionsledelsen, tjenesteledere m.v. i region

Danmark er +60 med andre ord efterlønnere eller folkepensionister som gør et kæmpe stykke arbejde indenfor

Y`s Men bevægelsen og giver hver enkelt en samhørighed og klubvenskab som næppe findes andre

steder.

Vil vi fremadrettet bevare de nuværende klubber, kræver det et godt extension arbejde, hvor vi satser på de

+60 de står i kø og venter, da vil klubberne bestå mange år frem i tiden. Mine erfaringer som DG er netop,

at tendensen for nye medlemmer er +60, og de ønsker at kunne bruge deres ressourcer til gavn for Y`s

Men formål og deres eget behov for fællesskabet og indholdet i klubbernes love og aktiviteter

Lad os være ærlige og stolte over at region Danmarks klubber er en organisation, hvor flertallet af medlemmer

er efterlønnere og folkepensionister og derfor har aktiviteter som passer til denne aldersgruppe uden at

ændre på Regionens love og regler såvel nationalt som internationalt, - tværtimod og hvor uddeling af penge

til det lokale og internationale sociale arbejde aldrig har været større.

DG Bent Rytz

Distrikt Trelleborg og Storstrøm

12


KFUM i Europa

Regionsprojekt 2012/13

Efter 22 succesrige år med etablering af KFUM i mere end 25 lande i Central- og Østeuropa, arbejder Europæisk

KFUM nu målrettet med stabilisering.

Målet er 500.000 kr. fra regionsprojektet.

For dette beløb oprettes 5 såkaldte initiativcentre.

1 center i Litauen og

4 centre på Balkan i Serbien, Makedonien, Kosovo og Rumænien.

Beløbet sikrer centrenes drift de næste 3 år.

Ideen bag initiativcentrene er at benytte fælles arbejdsplatforme, som bygger på de bedste indhentede erfaringer

fra KFUM-arbejde i området. De højest prioriterede fokusområder er:

Fred og forsoning

Kristen levevis

Sunde levevaner

De 2 første emner er valgt, fordi der alle 5 steder er spændinger mellem etniske eller religiøst forskellige

befolkningsgrupper. Et af målene er, at arbejde blandt disse grupper og opnå gensidig respekt og forståelse

til gavn for alle i lokalsamfundet.

Det 3. emne er valgt på grund af, at befolkningerne har en generel mangel på viden om sundhed, og at sunde

levevaner vil forbedre livskvaliteten for mange mennesker.

Centrenes opgave er at udbygge eksisterende KFUM-arbejde, med såvel nye virkemidler som aktiviteter

og programmer, der allerede har vist sig bæredygtige de pågældende steder.

Som centerledere er ansat dygtige, veluddannede KFUM-ledere, som ud over at sikre langtidsbæredygtigt

KFUM-arbejde, også har til opgave at sikre økonomisk stabilitet, herunder at samarbejde med eller etablere

Y’s Men’s klubber, til støtte for det lokale arbejde.

KFUM-børn fra Becky Petrovac i Serbien

i gang med at lave radioudsendelse

13


Børnehjørner giver nyt håb

Et børnehjørne er helt afgørende for de børn,

som bliver født med handicap i Tadsjikistans

fattige landområder. Uden børnehjørnerne får

de nemlig ikke den nødvendige hjælp.

I Tadsjikistan gemmer mange forældre skamfuldt

børnene i hjemmene.

Derfor går

Mission Østs mobilteam

fra dør til dør, finder børnene og genoptræner

dem. Men afstandene er store, og børnene har

brug for lokale steder at få behandlingen.

Børnehjørner er indrettede i offentlige bygninger

med stimulerende redskaber, og her kan

børnene lære, lege og få terapi af Mission Østs

medarbejdere. Desuden kan forældrene mødes,

tale sammen og støtte hinanden.

Men børnehjørnerne er i dårlig stand, og mange

steder mangler der lys, varme og terapeutisk

udstyr. Der er stort behov for hjælp, så børnene

kan få den behandling, som ingen andre giver

dem.

Sammen kan vi hjælpe disse børn

og give dem håb om et bedre liv

Giv børn med handicap

et bedre liv

Mission Øst

-hjælp der når frem

Sådan støtter du

Børnehjørnerne har brug for:

nye gulve

maling

vinduer/døre

elektricitet og belysning

varmesystemer

legetøj/bøger

terapeutisk udstyr

møbler

computere og tilbehør

Ønsker du at give Tadsjikistans børn med handicap

et bedre liv, kan du overføre beløbet til

Y’s Men International Region Danmarks skatmester


reg. nr. 2380 kontonr. 8478810971

med angivelse af afsender og cpr.nummer.

Beløbet giver skattefradragsret efter gældende

regler.

Målet for indsamlingen er 150.000 kr. Det

rækker dog kun til renoveringen af børnehjørner

i 5 landsbyer, selvom 8 landsbyer faktisk

har brug for hjælp.

For yderligere information:

Tjenesteleder Jens Nielsen,

Hestehave 7, 7100 Vejle

Tlf. 2246 5707 — e-mail: Jens7ni@gmail.com

14


PRESSEMEDDELELSE:

UDFORDRER ELEVER, SPEJDERE OG MENIGHEDSRØDDER

PÅ DERES HOLDNINGER

En god debat gør en forskel. Den gør os klogere – både på os selv og hinanden. Derfor har Danmarks

Kirkelige Mediecenter skabt debatderbatter.dk med et væld af gratis videoklip, der kan sætte debatten i

gang på en række kirkelige og eksistentielle emner. Ved lanceringen 17. januar er to temaer i centrum:

”Leg med kirke og leg med tro” og ”Et etisk dilemma” med i alt 100 forskellige videoklip. Alle til gratis

brug for skoler, menighedsråd, foreninger og de mange andre steder, hvor vi i fællesskab prøver at

blive klogere på hinanden og den verden vi lever i. I samarbejde med forskellige partnere og organisationer

vil nye debattemaer løbende blive tilføjet.

KVALIFICERER DEBATTEN NÅR MAN IKKE HAR EN FOREDRAGSHOLDER

Ideen med Debat der batter er at give et godt og lettilgængeligt udgangspunkt for en væsentlig debat,

selv om man ikke har dyrt betalte foredragsholdere til rådighed. Det er blot at gå ind på hjemmesiden

www.debatderbatter.dk og finde en god debat – uanset hvor i landet man befinder sig.

Til forskel fra den offentlige debat, der ofte er præget af de skarpe linjer, har Debat der batter det

ærinde at skabe forståelse for forskellige standpunkter. Måske kan vi finde nye løsninger, hvis vi udfordrer

os selv til at tænke med ud fra andres holdninger. Derfor bliver alle sider af en sag belyst af

personer med vidt forskellige meninger.

KIRKEN UDFORDRES TIL AT RYKKE SIG, SÅ DEN BLIVER RELEVANT FOR MO-

DERNE MENNESKER

Debatten ”Leg med kirke og leg med tro” udfordrer folkekirken til at rykke sig, fordi vores måde at

leve, tænke og være sammen på har rykket sig. I samarbejde med Kirkefondet har DKM lavet interviews

med:

Anders Laugesen, journalist og radiovært på DR Tro

Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen

Elise Engrob, som kommer fra en kristen familie, men fravalgte troen i gymnasiet,

Halfdan Muurholm, som opdagede at buddhismen gav mere mening for ham end kristendommen

Disse fire giver input til en debat om både liv og tro for mennesker anno 2013 og kirkens rolle og

fremtid. Hvad der har betydning for den enkeltes tro og hvor man kan finde inspiration til den - for

mange er det tydeligvis ikke i kirken. Hvordan holder kirken op med at spænde ben for sig selv? Hvor

skal man kaste alle kræfter ind? Og hvor kan kirken bevæge sig hen, hvis den virkelig er visionær?

Målet er, at foreninger, menighedsråd og andre i kirken sætter tro på dagsordenen. Ikke rammerne for

andres tro, men deres egen. Hvis man som menighedsråd skal være med til at skabe en kirke i øjenhøjde

med nutiden, må man også have en holdning til både sin egen tro og folkekirkens rolle i et moderne

liv.

Morten Skrubbeltrang, generelsekretær for Kirkefondet, understreger vigtigheden af opgaven:

“Det er vigtigt, at man i menighedsrådene bruger tid på at snakke om kirke og tro, ikke kun administration

og bygninger. Med disse debatindlæg får man en let måde at sætte indhold på dagsordenen, så

vi kan få en debat om, hvad det vil sige at være kirke. Og i den diskussion er der ingen færdige løsninger.”

FOR SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER KONTAKT:

Danmarks Kirkelige Mediecenter: Journalist og projektleder Rikke Bøgh | Tlf.: 23 48 36 17 | E-mail:

rb@dkm.dk

Kirkefondet: Generalsekretær Morten Skrubbeltrang | Tlf.: 40 87 40 52 | E-mail: ms@kirkefondet.dk

15


UDVALGTE CITATER FRA ”LEG

MED KIRKE OG LEG MED TRO”

UDVALGTE CITATER FRA ”ET

ETISK DILEMMA”

Debatserien ”Et etisk dilemma” er produceret i samarbejde

med Grundtvigsk Forum. Læs mere om denne

debat på www.debatderbatter.dk

“VI ER ALDRIG LÆNGERE END EN

GENERATION FRA, AT

KRISTENDOMMEN GÅR

FORTABT…”

Anders Laugesen,

journalist og radiovært

“GUD STAVES IKKE I

DATID”

Annette Bennedsgaard

konsulent hos Kirkefondet

“HVIS DIT RASKE BARN BLIVER

HANDICAPPET, HVAD VIL DU SÅ GØRE,

HVIS DU EN GANG HAR BESLUTTET, AT

DER IKKE ER PLADS TIL ET BARN MED

HANDICAP I FAMILIEN?”

Grete Fålt-Hansen,

Mor til Karl Emil, der har Downs syndrom

“NÅR SAMFUNDET KIGGER PÅ MENNESKER

SOM EN ØKONOMISK BELASTNING, VIL MAN

FØLE SIG SOM ET ANDENRANGSMENNESKE”

Stig Langvad,

Formand for danske handicaporganisationer

”Permanent Loppemarked”

etableres af Esbjerg Y’s Men’s Club

16

"TROEN LEVER I DANMARK. HVIS DU SID-

DER 4 MENNESKER OMKRING ET BORD, ER

DER EN

STATISTISK SANDSYNLIGHED FOR, AT 3 AF

DEM BETRAGTER SIG SELV SOM ET TROEN-

DE

MENNESKE. RIGTIG MANGE, 2 UD AF 3, ER

OVEN I KØBET VILLIGE TIL AT SIGE, AT DE

TROR

PÅ GUD. HVAD DET ER FOR EN GUD, DE

TROR PÅ ER IMIDLERTID SVÆRT AT SIGE,

FOR

DENNE SPILLER NÆSTEN IGEN ROLLE I LI-

VET. OG DET KAN IKKE VÆRE I KIRKEN, AT

DERES

TRO BEKRÆFTES, FOR MANGE AF DEM

KOMMER DER ALDRIG. ALLIGEVEL MELDER

FOLK SIG

IKKE UD AF FOLKEKIRKEN BLOT FORDI DE

ALDRIG BRUGER DEN.”

Morten Skrubbeltrang, generalsekretær hos Kirkefondet,

ud fra bogen ”Jeg er troende, men ikke religiøs”

“DET BØRN, UNGE OG VOKSNE

SLÅR SIG PÅ I FOLKEKIRKEN ER

STRUKTURER”

Jens Maibom Pedersen,

forstander på Diakonhøjskolen

For at skaffe midler til opbakning af ungdomsarbejdet har Esbjerg Y’s Men’s Club etableret et permanent loppemarked

på et nedlagt landbrug i Guldager tæt ved idrætscenter og ved lokal befærdet vej.

Ejeren af gården stillede beredvilligt stald og lade til rådighed.

Vi har loppemarked 1 x månedligt marts-november, så det blev til 8 gange i 2012.

Det blev til en omsætning på ca. kr. 70.000 og et nettooverskud på ca. kr. 30.000 efter betaling af etableringsomkostninger

og køb af trailer – et resultat som vi er meget tilfredse med.

Det giver et godt klubfællesskab at arbejde sammen om et projekt.

Til sommer holder vi åbent en ekstra dag i forbindelse med DGI’s stævne i Esbjerg. Mange af deltagerne bor på plænen

mellem loppemarked og idrætscentret.

På Esbjerg KFUM & KFUK’s årlige julemarked har Y’s Men’s Clubben også en stand, som i år var suppleret med

pæne ting fra vort loppemarked i en lille salgsbod.

Esbjerg Y’s Mens’ Club kunne på julemarkedet notere den største omsætning nogensinde, så det er et godt supplement

til det lokale ungdomsarbejde.

Jan Madsen, Esbjerg YMC


Gongongen

17

Udgiver

Y’s Men Region Danmark

Regionsleder

Arne Nielsen

e-mail: ysmen@ysmen.dk

Ansvarshavende redaktør

Henning Jespersen

Bævervej 10, 7100 Vejle

tlf 31 95 83 79

e-mail: gongongen@ysmen.dk

Deadline for næste nummer er

lørdag d. 23. marts.

Send materiale til redaktøren

Henning Jespersen

e-mail: gongongen@ysmen.dk

Adresseændring:

Axel Hansen

Langelinie 14, 6520 Toftlund

tlf. 74 83 01 41

e-mail: info@ysmen.dk

More magazines by this user
Similar magazines