G o n g o n g e n - Odense Y's Men's Club

odenseysmen.dk

G o n g o n g e n - Odense Y's Men's Club

UDVALGTE CITATER FRA ”LEG

MED KIRKE OG LEG MED TRO”

UDVALGTE CITATER FRA ”ET

ETISK DILEMMA”

Debatserien ”Et etisk dilemma” er produceret i samarbejde

med Grundtvigsk Forum. Læs mere om denne

debat på www.debatderbatter.dk

“VI ER ALDRIG LÆNGERE END EN

GENERATION FRA, AT

KRISTENDOMMEN GÅR

FORTABT…”

Anders Laugesen,

journalist og radiovært

“GUD STAVES IKKE I

DATID”

Annette Bennedsgaard

konsulent hos Kirkefondet

“HVIS DIT RASKE BARN BLIVER

HANDICAPPET, HVAD VIL DU SÅ GØRE,

HVIS DU EN GANG HAR BESLUTTET, AT

DER IKKE ER PLADS TIL ET BARN MED

HANDICAP I FAMILIEN?”

Grete Fålt-Hansen,

Mor til Karl Emil, der har Downs syndrom

“NÅR SAMFUNDET KIGGER PÅ MENNESKER

SOM EN ØKONOMISK BELASTNING, VIL MAN

FØLE SIG SOM ET ANDENRANGSMENNESKE”

Stig Langvad,

Formand for danske handicaporganisationer

”Permanent Loppemarked”

etableres af Esbjerg Y’s Men’s Club

16

"TROEN LEVER I DANMARK. HVIS DU SID-

DER 4 MENNESKER OMKRING ET BORD, ER

DER EN

STATISTISK SANDSYNLIGHED FOR, AT 3 AF

DEM BETRAGTER SIG SELV SOM ET TROEN-

DE

MENNESKE. RIGTIG MANGE, 2 UD AF 3, ER

OVEN I KØBET VILLIGE TIL AT SIGE, AT DE

TROR

PÅ GUD. HVAD DET ER FOR EN GUD, DE

TROR PÅ ER IMIDLERTID SVÆRT AT SIGE,

FOR

DENNE SPILLER NÆSTEN IGEN ROLLE I LI-

VET. OG DET KAN IKKE VÆRE I KIRKEN, AT

DERES

TRO BEKRÆFTES, FOR MANGE AF DEM

KOMMER DER ALDRIG. ALLIGEVEL MELDER

FOLK SIG

IKKE UD AF FOLKEKIRKEN BLOT FORDI DE

ALDRIG BRUGER DEN.”

Morten Skrubbeltrang, generalsekretær hos Kirkefondet,

ud fra bogen ”Jeg er troende, men ikke religiøs”

“DET BØRN, UNGE OG VOKSNE

SLÅR SIG PÅ I FOLKEKIRKEN ER

STRUKTURER”

Jens Maibom Pedersen,

forstander på Diakonhøjskolen

For at skaffe midler til opbakning af ungdomsarbejdet har Esbjerg Y’s Men’s Club etableret et permanent loppemarked

på et nedlagt landbrug i Guldager tæt ved idrætscenter og ved lokal befærdet vej.

Ejeren af gården stillede beredvilligt stald og lade til rådighed.

Vi har loppemarked 1 x månedligt marts-november, så det blev til 8 gange i 2012.

Det blev til en omsætning på ca. kr. 70.000 og et nettooverskud på ca. kr. 30.000 efter betaling af etableringsomkostninger

og køb af trailer – et resultat som vi er meget tilfredse med.

Det giver et godt klubfællesskab at arbejde sammen om et projekt.

Til sommer holder vi åbent en ekstra dag i forbindelse med DGI’s stævne i Esbjerg. Mange af deltagerne bor på plænen

mellem loppemarked og idrætscentret.

På Esbjerg KFUM & KFUK’s årlige julemarked har Y’s Men’s Clubben også en stand, som i år var suppleret med

pæne ting fra vort loppemarked i en lille salgsbod.

Esbjerg Y’s Mens’ Club kunne på julemarkedet notere den største omsætning nogensinde, så det er et godt supplement

til det lokale ungdomsarbejde.

Jan Madsen, Esbjerg YMC

More magazines by this user
Similar magazines