download cv

bygningskultur.dk

download cv

s eniorråd g iver ark itek tu r & kultu rar v

C hris tian O l es en A RKI TE KT MAA - NO RDM AK

mob il. 2083 83 76 - Bi rk eh øj 1 8 – DK 29 00 Helle ru p – c ho@ gent ofte.d k

Kildeskovshallen 1972, Karen og Ebbe Clemmensen

Tilbygning 2002, Entasis arkitekter

Bygherre Gentofte Kommune


1984-1989 Basis

Matematisk studentereksamen

Byggetekniker fra BTH

1989-1994 Kunstakademiets Arkitektskole

Bygningskunst og konstruktion (Vejleder professor. ark. maa. Boje Lundgaard)

Arkitektur og dagslys (Vejleder Professor ark. maa Sophus Frandsen)

Indstillings opgave, ny boligbebyg. (Indkøbt af Værløse kommune, vejl. ark. maa. Jan Gudmann Høyer)

Afgangsprojekt: Museum til Industriel Design (Vejleder ark. maa. John Andersen og Peter Studsgaarth)

1992 Fogh og Følner

Bornholms Kunstmuseum, projektering (v. ark. maa. Johan Fogh)

1993 Varmings Tegnestue

Odd Fellow Palæet, projektopfølgning (v. ark. maa. Jens Christian Varming)

Synagogen, restaureringsprojekt (v. ark. maa Lene Gerd Larsen)

1994 Raaschou- Nielsen's Tegnestue.

16.000m 2 Center & Bolig område i Nærum, projektudvikling

1995 1997 B+/Vemmelunds Tegnestue.

Restaurering af Philip de Langes Planbygningen på Nyholm

Sagsarkitekt Villa Andersen, enfamilieshus Fejø

Projektopfølgning Fæstningens Materialgaard, Frederiksholms Kanal

Konkurrence og sagsarkitekt Den Slovakiske Ambassade, Kbh. Ø

Fagtilsyn Pistolskydebanen Nyholm

Hovedprojekt ombygning, Kommandantgaard, Kastellet

Sagsarkitekt ombygninger på Jægersborg Kaserne

Sagsarkitekt Hovedprojekt ombygning Hvorup Kaserne, Ålborg.

1998 ff. Gentofte Kommune, udvalgte projekter

Udvikling af byggestyringsafdeling for Gentofte Kommune

(1998- Afdelingsleder arkitekt mma. Jens Rostrup)

Byggestyrer for tagrenovering Rygårdscentret 12 mio.-

(1999-2000 Bevaringsværdig ejendom, Rådgiver Thora Arkitekter)

Byggestyrer for udvikling af Maglegårdsområdet (børn-unge-idræt) samlet 42 mio.- (2000-2001)

Byggestyrer for tilbygning til Kildeskovshallen 60 mio.-

(1999-2002 Fredet ejendom, Rådgiver Entasis Arkitekter v. arkitekt maa. Christian Cold)

Byggestyrer for restaurering af Kystvejens Tankstation

(2001-2003 Fredet ejendom, Rådgiver Dissing & Weitling)

Formulering og implementering af Gentofte Kommunes arkitekturpolitik

(1999-2008)

Projektudvikler Grafisk designlinie

(2002 ff.)

Projektudvikler for Gentofte Kommunes Bydelscentre

(2000 ff. Rådgiver bl.a. SLA-landskab)

Projektudvikler for Gentofte Kommunes stadionområde

(2005-2007 Rådgiver HLT-arkitekter)

Projektleder for udvikling af projekt til Munkegårdsskolen 115 mio.-

(2006-07 Rådgiver DMA-arkitekter)

Europa Nostra diplom, for restaurering af Kystvejens Tankstation

(2008- Samarbejde med D+W v. arkitekt maa. Teit Weylandt)

Bornholms Kunstmuseum

Fogh og Følner 92

Planbygningen – Holmen

Philip de Lange

Restaureret 1995

Den Slovakiske Ambassade

Vesterled

B-arkitekter 1996

Tilbygning Kildeskovshallen

Entasis arkitekter 2002

Texaco Tankstation Skovshoved

Arne Jacobsen 1937

Restaureret 2003

Munkegårdsskolen

Arne Jacobsen 1956

Munkegårdsskolen

Parterretilbygning 2006

Dorte Mandrup

d. 04-09-2011, side 1


Arkitekturrådgiver for Gentofte Ejendomme

(2008- byggestyring, vedligehold, bestiller og tekn.-personale)

”Abstract” bevaring, ny restaurant til Charlottenlund fort

(2008-Projektering Rytter arkitekter)

Arkitekturrådgiver for IP08 og kunstnerisk udsmykning i Kildeskovshallen

(2008- Kunstner Henning Damgaard Sørensen)

Rådgiver for restaurering og for tilgængeligfremmende transformering Øregård

Museum

(2009 ff. Rådgiver Wohlert Arkitekter – Bertelsen & Scheving)

Helhedsplan for Bellevue Strandpark

(2009-06 ff. Rådgiver Hasløv- & Kjærsgaard)

Munkegårdsskolen opfølgning

2010 ff.

Privat tegnestue

1995-2007 Arkitektgruppen Gentofte: Etageejendomme istandsættelsesopgaver –

Amager/Meyer’s bolig nyindretninger – Kastanjevej/Meyer’s madhus totalindretning –

Nørrebrogade (Projektopfølgn; M-Art)/Tilbygning Holte Boligudvidelse/Rækkehuse i

Søborg (Samarb. Thora arkitekter)/Nyindretning Villa – Runebergs Allé –

Gladsaxe/Nyindretning Villa – Skovbrynet – Bagsværd/Villa til Cannes –

Sydfrankrig/Chokoladekompagniet Estate Coff.ee – Gl. Kongevej (Projektopfølgn; M-

Art)/Meyer’s æblegård på Lilleø/Meyer’s Deli – Gl. Kongevej (Projektopfølgn; Hoff. og

Jørgensen)/Tilbygning – Villa ved Arresø (Projektopfølgn; M-Art)/Meyer’s køkken 2007

Studier

Nordmak: Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv, 2007-2009

Masterafhandling: ”Genius Loci for Bygherrer og rådgivere” (Vejleder Arne Høi, leder af

Center for Bygningsbevaring i Raadvad)

Artikler og lignende

Bygningskultur DK Interview ”Kulturarv som katalysator” 5/6/2008

Finsk Arkitekturtidsskrift RY 2/2008, ”Fredning vs. Funktion”

Arkitekten ”Minkfarm eller mageløst mesterværk” 1/2004 (et al.)

Rådgiver for følgegrupper og konkurrencer

Kildeskovshallen udbygning Konkurrencesekretær 2003

Kommuneatlas for Gentofte Kommune 2005 konsulent for følgegruppe

Gentofte Sportspark 2006 fagdommerrådgiver

DAC arbejdsgruppe vedr. arkitekturpolitik 2008

Kvalitet i Byggeri 2009 arrangør af kursusforløb i samarbejde med center for

bygningsbevaring

Holmegårdsparken- nye plejeboliger 2010 fagdommer

Jægersborg kaserne 2010 værdivurdering efter nyudviklet paradigme ”Genius loci –

projekt og sted”

2011 Udpeget som fagdommer af arkitektforeningen

2011 Skovshoved Havn værdivurdering ”Genius loci – projekt og sted”

Design-/grafisk arbejde

Skilte til Gentofte Rådhus 2004/Designlinie til Allerød Kommune2005/NESA Fibernetkabine 2006 (rådgiv.

Mangor & Nagel)/Pictogram til off.entligt miljø 2007/Brønddæksler 2007/logo Gentofte Ejendomme

2008/Kildeskovshallen logo-skilte 2008/Gentofte Byrumsinventar 2011

Udstillinger

Arne Jacobsen 2002 Gentofte og Baltikum /Europa Nostra 2007 Gentofte Rådhus

Mvh Christian Olesen arkitekt maa. nordmak

Villa til Cannes 2003

Projektforslag co

Projektering fransk tegnestue

Meyer’s æblegård på lilleø 2005

Projektforslag og projektering co

Meyer’s køkken

Øregård Museum Ramée 1820

Transformation af anneks

2009 ff

Oprindelig pavillon

Arne Jacobsen 1932

Nybyg. Rest. fortet

Bellevue -A. Jacobsen 1932

Helhedsplan 2009 ff

d. 04-09-2011, side 2

More magazines by this user
Similar magazines