Yvonne stensdal, leder af Hjemmeplejen Øst i Svendborg Kommune

akf.dk

Yvonne stensdal, leder af Hjemmeplejen Øst i Svendborg Kommune

Eksempel på kommunikation og samarbejde

vedr. ambulante patientforløb.

Egen læge henviser

elektronisk til

sygehuset

Sygehus orienterer egen

læge og hjemmepleje

elektronisk, hvis det/de

ambulante besøg medfører

ændringer i det planlagte

forløb, herunder eventuelle

hjælpemidler.

Sygehus modtager

henvisning og sender brev

til borger samt elektronisk

bookingsvar til egen læge.

Afsluttende samtale.

Indhold dokumenteres

i journal.

Egen læge orienteres via

ambulantnotat. Evt. GOP

sendes elektronisk.

Ved 1. ambulante

konsultation

gennemføres samtale.

Dokumenteres i journal.

Patient medgives ved

behov GOP og

udskrivningsrapport.

Sendes tillige elektronisk

til kommunen

Sygehuset diagnosticerer og

behandler. Ved behov for

kommunale ydelser efter

udskrivning orienteres

kommunen via

korrespondancemeddelelse.

Patient hjemsendes. Sygehus

arrangerer hjemtransport og

registrerer patienten som

afsluttet.

More magazines by this user
Similar magazines