Yvonne stensdal, leder af Hjemmeplejen Øst i Svendborg Kommune

akf.dk

Yvonne stensdal, leder af Hjemmeplejen Øst i Svendborg Kommune

Eksempel på sammenhængende patientforløb

under 24 timer på borger kendt i hjemmeplejen

Borger køres på

sygehus

Sygehus modtager

indlæggelsessvar/rapport

Sygehus sender

udskrivelsesrapport

og evt. GOP til

hjemmeplejen

Borger registreres

indlagt på sygehus

Indlæggelsessamtale

Patient hjemsendes,

senest

hjemkomst kl.

22.00.

Hjemmeplejen

modtager

indlæggelses-advis

Dialog,

mundtlig/skriftlig

ml. sygehus og

hjemmepleje

Hjemmeplejen

modtager

udskrivelsesadvis

Sygehus orienterer pr.

tlf. hjemmeplejen om

udskrivning.

Borger

fraværsføres/fjernes fra

kørelisten

Borger

tilgangsføres i

hjemmeplejen

og modtager

igen hjælp

Sygehus gennemfører

udskrivningssamtale. Indhold

dokumenteres i journal

Sygehus sender

epikrise + evt.

GOP til egen

læge

More magazines by this user
Similar magazines