f - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

f - Bruun Rasmussen

efTeRSyn

onsdag 22. februar kl. 15 - 18

torsdag 23. februar kl. 10 - 17

fredag 24. februar kl. 10 - 17

lørdag 25. februar kl. 11 - 16

søndag 26. februar kl. 11 - 16

mandag 27. februar kl. 10 - 17

Birte Stokholm

3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer

3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet

3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer

3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk


udsøgte

malerier

TiRSDAG Den 7. mARTS KL. 17

katalognr. 1000 - 1104


1000

1001

1000

I. L. Jensen, skole/school of

19. årh.

Opstilling med hvide liljer

og lyserøde roser. Utydelig

sign. E./C.? K...? 58 x 46.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1001

Dansk blomstermaler, 19. årh.

Opstilling med blomster og

sommerfugl. Sign. L. Koch

1ste Aug. 1833. 23 x 28.

Afbildet 10.000-12.000

€ 1.350-1.600

1002

Johannes Ludvig Camradt

f. København 1779, d. Hillerød 1849

Brogede roser og forglemmigej

i en vase af glas. Sign.

L. Camradt 1822. 47 x 39.

Empireramme.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

4 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1002

5


1003

1003

Peter Cramer, f. København 1726, d. sst. 1782

Køkkeninteriør med en lille dreng ved ildstedet. Sign. på bagsiden Peter

Cramer pinxit 1779. 29 x 22. Malt på træ.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

1004

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

A. P. Bernstorff (1735-1797) i rød dragt bærende elefantordenens blå

bånd og stjerne. Oval. 70 x 55. Louis XVI-ramme.

Nærværende portræt er nært beslægtet med nr. 227 i Ellen Poulsens fortegnelse

over Jens Juels malerier.

Proveniens: Svensk privateje.

Denne velkendte og velestimerede statsmand blev malt flere gange af Jens Juel. V.

Thorlacius-Ussing nævner portrætter på Pederstrup på Lolland, Altenhof i Tyskland,

Bregentved, Frederiksborg samt i privateje.

Afbildet 250.000-300.000

€ 34.000-40.000

6 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1004

7


1005

Wilhelm Bendz

1005

f. Odense 1804, d. Vicenza 1832

Marmorkirkens ruin. Studie. 22 x 19.

Et næsten identisk maleri blev udstillet på Den

Hirschsprungske Samling, (Udstillingen "Et ungt

kunstnerliv", 1996 nr. 18, afb. s. 79). Dette maleri,

der tilhører Frederiksborgmuseet, forekommer mere færdigt

og har flere personer ved ruinen. Det er dateret til

1824.

Allerede tidligt malede Bendz små københavnske prospekter

omkring Charlottenborg og Nyhavn.

Marmorkirken stod uopført i mere end 100 år. Den

maleriske ruin mindede kunstnerne om Rom med byens

mange spektakulære ruiner. Allerede i 1816, kort

efter hjemkomsten fra Rom, malede Eckersberg ruinen,

og Bendz var den første af hans elever, der malede ved

ruinen. Senere kom bl.a. Frederik Sødring, Thorald

Læssøe og Fritz Petzholdt til.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1006

Ferdinand Richardt

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

Hauser Plads. Sign. F. Richardt 1849.

58 x 84.

Englændernes bombardement af København i 1807

medførte store ødelæggelser bl.a. på det nuværende

Hauser Plads.

Det sønderbombede område blev opkøbt af den schweiziskfødte

storkøbmand Conrad Hauser. Han var blevet

dansk gift og bosatte sig i København. Hauser blev direktør

for Det vestindiske Handelsselskab. I 1816 blev

han tillige medlem af direktionen for Det asiatiske

Kompagni.

Hauser byggede 1813 et elegant byhus på pladsens ene

langside, og gaden og pladsen blev opkaldt efter ham.

"København før og nu - og aldrig", red. Bo Bramsen,

bd. IV, s. 320 viser en tegning til nærværende maleri,

ligeledes dateret 1849. Den ejes af Københavns Bymuseum.

Afbildet 200.000-250.000

€ 27.000-34.000

8 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

9

1006


1007

1007

Jens Juel, skole/school of, ca. 1800

Historiker, kammerherre, konferensråd Peter

Frederik Suhm (1728-1798) en face, siddende

ved et bord i rød slåbrok og åbentstående hvidt

kravetøj. 62 x 49.

Proveniens: Bugges samling, dennes auktion, 1837

nr. 104, solgt som "Brystbillede af Kammerherre

Suhm, Copie". F. S. Bangs auktion 1884 nr. 33, solgt

som "Suhm, Brystbillede, naturlig Størrelse. Gentagelse

af Maleriet paa det store kongelige Bibliotek, købt

paa Bugges Auktion 1837. Købt af fru Wain."

Jens Juel malede flere portrætter af Suhm.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1008

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

"Generalauditør, politimester og teaterdirektør

Vilhelm von Bornemann (1731-1801) i gul vest,

rød uniformsjakke og carminfarvet kappe med

lilla foer over sin venstre skulder. Trekvart figur

siddende, en face mod højre".

Ca. 1800. 75 x 63.

I Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels portrætter

under nr. 772 nævnes flere gentagelser af det markante

portræt af den i samtiden så betydningsfulde mand.

Rewentlowmuseet på Pederstrup og Politigården ejer

hver et.

Udstillet: Kunstforeningen, "Jens Juel i privat eje",

1982 nr. 59.

10 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


Proveniens: Altid i den portrætteredes efterkommeres eje.

Bornemann var født i Bergen og tog juridisk embedseksamen

i København i 1748. 1753 auditør, herefter generalauditør.

Bornemann var meget kunst- og litteraturinteresseret,

bl.a. oversatte han skuespil, og endte som direktør ved

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1008

skuespilhuset. Struensee udnævnte ham til politimester,

og han viste sine evner under teaterfejden i 1771.

Fra 1772 fik han sæde i Højesteret. Han blev medlem

af den store landbokommission af 1786.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

11


1010

1009

1009

Dronning Louise, f. Kassel 1817, d. Bernstorff Slot 1898

Lyserøde roser og snerler. Betegnet på en

gammel etiket på blændrammen: "No. 711

Peinture de ... Reine Louise de Danemark".

38 x 50.

Dronning Louise modtog undervisning af flere

af guldalderens anerkendte malere, herunder

I. L. Jensen, hvis indflydelse man sporer i Dronningens

blomsterbilleder - og således også her.

Afbildet 60.000

€ 8.000

1010

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Lyserøde roser. Sign. I. L. Jensen. 26 x 20.

Malt på træ. Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1011

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Broget buket af liljer, roser, georginer og

snerler i en græsk vase. Sign. I. L. Jensen

1832. 67 x 53. Damborgramme med etiket.

Afbildet 200.000-300.000

€ 27.000-40.000

12 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1011

13


1013

1012

1012

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Bakket efterårslandskab. Sign. VKyhn (sammenskrevet)

f.(=fecit). 75 x 102. Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1013

Karl Jensen

f. Holstebro 1851, d. Hillerød 1933

"Interiør fra Sct. Knuds Kirke.

Odense". Sign. K. J. 17. 51 x 43.

Hanna Nielsens fortegnelse over Karl

Jensens malerier nr. 264.

Omtalt og afbildet: Hanna Nielsen,

"I skyggen af de andre", 1895 s. 96,

afb. s. 153.

Proveniens: Bestillingsarbejde. Gave til

vinhandler, landstingsmand, konsul

Frederik Hey, Odense.

Maleriet blev bestilt i anledning af den

kendte Odense-borgers 60 års fødselsdag.

Frederik Hey var kirkeværge ved kirken,

og boede lige overfor. Sønnen Max Hey

fulgte tilblivelsen af interiøret fra kirken,

og bestilte et maleri af krypten til sig selv.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

1014

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

"Foraarsdag i Bøgeskoven".

Sign. Janus la Cour 1876. 66 x 100.

14 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


Udstillet: Charlottenborg 1876 nr. 61. Århus Kunstforening

af 1847, "Janus la Cour-udstillingen", 1969

nr. 49.

Proveniens: Enkefru H. Fabricius.

Afbildet 50.000

€ 6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1014

1015

1015

I. E. C. Rasmussen, f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

Kystparti med sejlskib ud for Nykøbing Falster.

Sign. J. E. C. R. 1889. 54 x 93.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

15


1016

1016

Joseph Pierre Olivier Coomans, f. Bruxelles 1816, d. Boulogne-sur-Seine 1889

Ung kvinde ved sit aftentoilette, øreringene lægges i smykkeskrinet.

81 x 66.

Et næsten identisk maleri signeret Joseph Coomans og dateret 1868 blev solgt på

ABR auktion 407, 1980 nr. 47.

Coomans var kendt for at male letpåklædte unge piger.

Afbildet 50.000

€ 6.700

16 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1017

1017

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Anker Vilhelm Frederik Bornemann (1763-1854) i sin røde embedsmandsjakke

over hvilken rød kappe med blå borter. Sign. W. Marstrand

pinx. 1842 A. ætat LXXX muner LX. 76 x 63.

Anker Vilhelm Frederik Bornemann blev cand. jur. i 1782, senere assessor, 1795

generalauditør i Norge. 1801 generalauditør for Danmark og hertugdømmerne.

1822-1843 justitiarius i Højesteret. Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

17


1020

1019

18 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1018

1018

Hanne Hellesen, f. København 1801, d. sst. 1844

Opstilling med frugter, blomster og egern. Sign. Hanne Hellesen 1829.

79 x 95. Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

1019

Johannes Ludvig Camradt, f. København 1779, d. Hillerød 1849

Opstilling med blomster og frugter på en stenkarm. Sign. I. L. Camradt

1827. 46 x 58. Empireramme.

Proveniens: Generalkonsul Johan Hansens samling nr. 168, dennes auktion, del

VI, Winkel & Magnussen 131, 1933 nr. 15. Afbildet 150.000

€ 20.000

1020

I. L. Jensen, f. København 1800, d. sst. 1856

Kurv med druer, ananas og markblomster på en sten. Sign. I. L. Jensen

1827. 39 x 46. Afbildet 75.000

€ 10.000

19


1021

Ferdinand Richardt

1021

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

Parti fra herregården Christianssæde på Lolland.

Sign. F. Richard 1876. 36 x 42. Hjørnebobinetramme.

Proveniens: Dr. med. Knud Schröder.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1022

Karel van Mander (III), f. Delft 1609, d. København 1670

Peder Schumacher, greve af Griffenfeld 1635-

1699. Portrættet er et af de sidste malerier Karel

van Mander udførte, og det kan dateres til 1669.

130 x 70.

Omtalt og afbildet: "Danske slotte og herregårde", bd.

II, 1943, s. 319.

Proveniens: En dansk herregård.

Peder Schumacher voksede op i en vinhandlerslægt og

var noget af et vidunderbarn. Som 12-årig blev han

student. Han studerede klassiske sprog og en tid også

teologi. Studerede to år i Leiden, senere tre år i Oxford,

hvor han stiftede bekendtskab med Statsretten. 1660

var Schumacher i Paris, hvor han lærte fransk. Efter

hjemkomsten til Danmark 1662 kom han i kontakt

med Frederik III og blev en slags rejsesekretær. Griffenfeld

var med ved udarbejdelsen af Kongeloven og blev i

1668 udnævnt til kancelliråd, siden oversekretær og

assessor i Statskollegiet og Højesteret. Efter Frederik IIIs

død lykkedes det ham at fortsætte hos Christian V. I

1670erne var han meget aktiv ved udarbejdelsen af love

og forordninger. Han lagde sig ud med adelen og

Kongen og blev anklaget for at have medvirket til statsfjendtlig

virksomhed. Sine sidste år tilbragte han på

fæstningen Munkholm i Trondhjemfjorden.

Abraham Wuchters har ligeledes portrætteret Peder

Schumacher, greve af Griffenfeld. Dette ovale portræt

tilhører Frederiksborgmuseet og er bl.a. gengivet i "Ny

dansk kunsthistorie", bd. II, 1993 s.172.

Afbildet 150.000-200.000

€ 20.000-27.000

20 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1022

21


1024

22 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1023

1023

Christian Couwenberg, f. Delft 1604, d. Köln 1667

Ung adelsmand siddende ved et veldækket bord med kirsebær, æbler og

kringler på fade. 66 x 84.

Couwenberg var elev af Jan van Nes og rejste i Italien, hvor han bl.a. studerede

den berømte italienske maler Caravaggios malerier.

Afbildet 200.000

€ 27.000

1024

Johan Jacob Bruun, tilskrevet/ascribed to

f. Slagelse 1715, d. Hillerød 1789

En samling miniatureportrætter af Den oldenborgske kongerække fra

Christian I til Frederik V. Hver ca. 6,5 x 5,5. Samtidige forgyldte rokokorammer

af bronce prydet med kongekrone. (12).

Ifølge oplysning givet af dr. phil. Torben Holck Colding er miniaturerne antagelig

malt af J. J. Bruun omkring 1750 efter kendte portrætter. Fra Frederik IIs tid indtil

1828 forvekslede man billederne af Christian I og kong Hans, hvorfor indgraveringerne

af kongenavnene på bagsiden af miniaturerne i Christian Is og kong

Hans' tilfælde er ombyttet.

Afbildet 50.000

€ 6.700

23


1025

Pier Francesco Mola, f. 1612, d. 1666

Landskab med Erminia, der indridser Tancreds

navn i træet. 35 x 46.

Udstillet: Statens Museum for Kunst, "Ældre Udenlandske

Malerier fra Privateje", 1946 nr. 65.

Omtalt og afbildet: Harald Olsen, "Italian Paintings

and Sculpture in Denmark", 1961. s. 79 og afb. pl.

LXVIII b.

Proveniens: E. Kerrs samling. Købt af Gustav Rasmussen

i London ved Roman & Foster-salget d. 30

april 1942 nr. 100. Erhvervet af daværende ejer ved

Gustav Rasmussen-salget d. 14. februar 1951 nr. 18

(afb. i kataloget).

Motivet forestiller uden tvivl Erminia, der indridser

Tancreds navn i træet (Tasso, "Gerusalemme liberato",

VII, 19), og tilskrivningen til Mola synes underbygget,

når man sammenligner med hans maleri "Rest

on the Flight" på National Gallery i London.

Fortællingen om Erminia og Tancred stammer fra det

romantiske digt "Gerusalemme liberato", der omhandler

det første korstog, skrevet af den italienske renæs-

1025

sance-digter Torquato Tasso (1544-1595). Digtet beskriver,

Ermina, datter af den saracenske konge, og

hendes forelskelse i den kristne ridder Tancred. Da hun

frygter, at hendes elskede er blevet såret, beslutter hun

sig for at tage ud for at lede efter ham. Nærværende

maleri viser en af scenerne fra hendes lange rejse for at

finde sin Tancred. Afbildet 75.000-125.000

€ 10.000-17.000

1026

C. C. Andersen, f. København 1849, d. Hellerup 1906

"Sigbrit gjennemgaaer Toldregnskaberne med

Christian den 2den." Sign. C. Chr. Andersen

1873. 146 x 116.

Udstillet: Charlottenborg 1873 nr. 12.

Både C. C. Andersen og Kristian Zahrtmann udførte

ovenstående motiv i 1873 som konkurrencearbejder til

Neuhausens præmie, sidstnævnte vandt konkurrencen.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

24 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1026

25


1027

1027

Ubekendt maler, ca. 1600

Margrethe von der Meden i sort dragt med pibekrave, om halsen talrige guldkæder,

i hånden holder hun en portugisisk mønt. Til venstre indskrift:

M.V.D.M.N. ANN 17. MENS. 5. Til højre våbenskjold. 1597. Cosmus von Bornemann

(1587-1612) i sort dragt med pibekrave. Til venstre våbenskjold. Til højre

indskrift: C.B.D.N. AN 31. MENS. Z eller 7. 1598. Bagpå: Putti, der blæser sæbebobler

(Memento Mori). Hver 57 x 38. Malt på træ. Samtidige rammer. (2).

26 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1027

På bagsiden etiket med følgende tekst: "Margrethe von der Meden Datter af Adolf von

Meden, Datterdatter af Frederik v. Markardt(?) og ... datter af Martin von Meden ......

Stiftet Bremen. Hun ægtede Cosmus Bornemann 21. Juni 1597".

C. Bornemann var livlæge hos hertugerne af Pommern.

Afbildet 100.000-125.000

€ 13.000-17.000

27


1028

P. P. Rubens, hans kreds/circle of, 17. årh.

Den hellige Catharina af Alexandrias martyrium.

79 x 123. Malt på kobber.

Musée de Beaux-Arts i Lille ejer et maleri af Rubens

med lignende motiv.

Proveniens: Indkøbt i Frankrig af Alexis Auguste Rouvenat

(1819-1890), derefter i arv til nuværende ejer.

Afbildet 150.000-175.000

€ 20.000-23.000

1029 CD

Léonce Joseph V. de Joncières, f. Dompierre 1871, d. 1947

"Le Moineau de Lesbie". Antikt sceneri med

Catullus, der trøster Lesbia, som er bedrøvet, da

hendes fugl er død. Sign. L. de Joncières 1899.

52 x 94.

Udstillet: "Salon de 1899" nr. 1053.

Lesbias elskede var poeten Catullus, der skrev et digt til

ære for Lesbias afdøde spurv. I Otto Gelsteds oversættelse

lyder verset således:

1028

Græd nu, gratier, græd nu små eroter,

græd hvert menneskebarn, der kender til elskov,

gået bort er spurven, min søde piges spurv,

som min pige altid var så glad for,

som hun elsked mere end sit øjeæble,

for den var jo så sød og kendte hende,

lige så godt som en pige kender sin mamma.

Aldrig fløj den sin vej fra hendes bryster,

hid og did den hopped rundt og pipped udelukkende

op til sin elskerinde.

Ak nu vandrer den ad skumle stier

til det land hvorfra ingen vender tilbage.

Vær forbandede, Orcus' onde skygger,

I som altid skal opsluge alt det skønne.

O hvor smuk var den spurv, som I tog fra mig!

Sørgeligt men sandt! O du spurvestakkel!

Du er skyld i at min piges øjne

er lidt svulne og røde af at græde.

Afbildet 90.000

€ 12.000

28 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

29

1029


1031

1032

30 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1030

1030

Albert Küchler, f. København 1803, d. Rom 1886

"En ældre Pige lærer tvende yngre at bede på Rosenkrandsen".

Sign. A. Kÿckler Rom 1836. 69 x 80.

Udstillet: Charlottenborg 1838 nr. 61.

Afbildet: "Kunst i Privat Eje", bd. II, 1945 s. 83.

Proveniens: Købt af Christian VIII i 1838, Caroline Amalies dødsboauktion,

Amalienborg 1882 nr. 99 solgt til grosserer C. A. Næser. Varemægler A. W. Simmelhags

samling, dennes auktion, ABR 76, 1956 nr. 38.

Afbildet 150.000-175.000

€ 21.000-23.000

1031

Lorenz Frølich, f. København 1820, d. Hellerup 1908

Scene af det italienske folkeliv. Sign. L. Frølich 1839. 40 x 53. Damborgramme

med etiket. Afbildet 40.000

€ 5.400

1032

P. C. Skovgaard, f. Ringsted 1817, d. København 1875

Italiensk landskab med udtørret flodleje, i baggrunden bjerge. 37 x 56.

Afbildet 35.000

€ 4.700

31


1033 - detalje

1033

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

"En Fængsels-Scene i Rom". Sign. W. M. Rome

1837. 62 x 50.

Udstillet: Charlottenborg 1838 nr. 172.

Afbildet: Karl Madsen,"Wilhelm Marstrand", 1905 s. 53.

Gitte Valentiner, "Wilhelm Marstrand", 1992 s. 33.

Proveniens: Vundet i Kunstforeningen af løjtnant

Seidelin i Söe-Etaten. "Han blev så overrasket af sin

Lykke, at man tydelig kunde see Overraskelsen og Glæden

i hans Ansigt. (Karl Madsen, "Wilhelm Marstrand

", s. 51).

Nærværende maleri er et af de første Marstrand udførte,

da han som 25-årig nåede Rom.

Rejsen til Rom varede 3 1/2 måned, og Marstrand

nåede frem til jul, hvor den danske koloni fejrede højtiden

med risengrød og gæs hos Bertel Thorvaldsen.

Marstrand brugte de første måneder til at lære den overvældende

by at kende. I et brev til moderen skrev han i

januar 1837: "Denne herlige Stad, dette Skatkammer

for Kunstnere". (Karl Madsen, "Wilhelm Marstrand",

s. 46). Fængselsscenen var et af trækplastrene på Charlottenborg

i 1838. "En Samling Gavtyvefysiognomier er

strømmede sammen ved det store Gitter ud til Gaden,

optagne af det Slag Kort, et Par af Fangerne faar med

to Personer udenfor, en gammel Frugtsælger, som har

taget Plads paa en Søjlestump, og en ung landlig Uerfarenhed,

der overvejer sit Udspil, og interesseret iagttages

af en lille, laset, barbenet Pige, som bærer sin Broder

paa Armen og fører sin Gris ved en Snor". (Karl Madsen,

"Wilhelm Marstrand", s. 51) .

Afbildet 300.000-500.000

€ 40.000-67.000

32 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1033

33


1034

1034 CD

Hugo Larsen, f. København 1875, d. sst. 1950

Fort Christian på St. Thomas.

Betegnet St. Thomas. 43 x 62.

Hugo Larsen opholdt sig i Dansk Vestindien i årene

1904-08. Hans lærer og ven Frants Henningsen udvirkede,

at Larsen kunne rejse dertil med det formål

gennem sine billeder at øge kendskabet og interessen for

1035

øerne. Foruden en direkte inspiration fra naturen og

arkitekturen på St. Thomas er maleriet her også præget

af 1800-tallets franske friluftsmaleri og impressionistiske

maleteknik.

Hugo Larsens malerier kan for tiden opleves på Øregaard

Museums udstilling "Hugo Larsen i Dansk

Vestindien". Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

1035

Theodor Philipsen

f. København 1840, d. sst. 1920

Porta Furba. Port gennem

vandledning. Ca. 1878. Rester

af signatur og datering

samt betegnet på bagsiden:

"Malet af Theodor Philipsen

og foræret mig af ham 1902.

Johan Rohde". 31 x 39.

Vibeke Skovs fortegnelse over Theodor

Philipsens malerier nr. 163.

Udstillet: Kunstforeningen, "Arbejder

af Theodor Philipsen

(1840-1920)", 1946 nr. 16.

Proveniens: Maleren Johan Rohde.

Fru Asa Rohde (1946). ABR

auktion 450, 1983 nr. 220a.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

34 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1036

Jørgen Sonne, f. Birkerød 1801, d. København 1890

Italienske huse med vinranker, i forgrunden en

lille pige. I baggrunden bugt med sejlskib.

Sign. J. Sonne. 28 x 42.

Jørgen Sonne tilbragte 9 år i Italien i 1830erne med

base i Rom. Han foretog flere udflugter langs kysten

mod syd af den gamle landevej Via Appia mellem Rom

og Capua og videre til Napoli.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1036

1037

Omkring Terracina kunne nærværende maleri være

udført. Afbildet 175.000-200.000

€ 23.000-27.000

1037

Alessandro La Volpe

f. ved Lucera omk. 1820, d. Rom 1887 eller 1893

De antikke templer i Pæstum i Italien. Sign. A.

La Volpe 48. 74 x 137. Afbildet 175.000

€ 23.000

35


1038

1038

Jens Juel, f. Balslev på Fyn 1745, d. København 1802

Vinhandler og kongelig agent i Næstved, Johan

Klingberg (1733-1817), i "blå fløjlsjakke kantet

med brunt skind, rødligt hår, naturligt lokket,

stor skindhue med meget smukt malet skind;

ansigtsfarven er varm i skæret fra et skjult lys;

mørk baggrund, lysest, lidt rødlig bag figuren".

Ca. 1766-67. 35 x 30. Empireramme.

Ellen Poulsens fortegnelse over Jens Juels malerier nr.

31, afb. bd. II s. 34.

Udstillet: Kunstforeningen, "En Samling af Jens Juels

Malerier, Tegninger og Kobbere", 1828 nr. 9, tilhørende

professor Klingberg.

Kunstforeningen, "Jens Juel-udstillingen", 1909,

uden for katalog.

Proveniens: Ifølge Klingbergs testamente tilfaldt maleriet

datteren Elisabeth, hun må have givet det til stabskirurgen,

professor Klingberg. (Det er ham, der udstiller

det 1828). Fru Jessen f. Krebs. Fru Damkier f. Jessen.

1909 Molt Wengel, dennes auktion, Winkel &

Magnussen 256, 1940 nr. 190, afb. s. 19, købt af

apoteker Wengel, ABR auktion 453, 1983 nr. 98, købt

af nuværende ejer.

På Jens Juels selvportræt fra 1766, hvor han ses i et interiør

hos familien Klingberg i den klingbergske gård i

Store Kongensgade, ses portrættet af den kongelige

agent på væggen bag maleren.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

1039

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Mandlig Modelfigur". 1811-12. 78 x 52.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs

malerier nr. 98.

Udstillet: Kunstforeningen, "Udstillingen af C. W.

Eckersbergs malerier", 1895 nr. 62.

Afbildet og omtalt: Emil Hannover, "Maleren C. W.

Eckersberg", 1898 s. 52.

Proveniens: Eckersbergs dødsboauktion 1854 nr. 7.

Maleren Axel Helsted. Siden 1944 har maleriet hængt

på Rye Nørskov Gods.

Maleriet af den mandlige model blev til i Paris i 1811-

12 sammen med en række andre modelstudier. Eckersberg

blev i Paris introduceret til det at male efter natu-

36 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1039

ren, og om denne nye arbejdsmetode skriver han i et brev til maleren Gebauer: "Vi holder i

Selskab med flere Tydske Malere et slags Akademi, hvor vi tegner vexelvis efter de bedste Modeller

af begge kjøn, som man har her, hvorved ieg studerer Figurerne til de Ting, ieg maler,

nøye; de gode Malere her giver det bedste Exempel paa, hvor nødvendig det er at male alting

efter Naturen", (Emil Hannover, s. 52). Atter hjemme i København bliver et af Eckersbergs

største bidrag til uddannelse af de kommende malergenerationer netop det at male efter naturen

- at udføre studier efter model såvel som at male skitser i det fri.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

37


1041

1040

1040

N. Palissi, italiensk maler, 19. årh.

Udsigt over Napoli, i forgrunden dansende

italienerinder på en terrasse. Utydelig sign.

N. Palissi. 43 x 62. Afbildet 50.000

€ 6.700

1041

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Middelalderligt Vagttaarn ved Stranden

Syd for Terracina". Sign. L. A. Ring Sept.

94. 52 x 39.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A.

Rings malerier nr. 306.

Proveniens: Frøken H. Engelsen.

Afbildet 20.000

€ 2.700

38 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1042

Christian Eckardt, f. København 1832, d. sst. 1914

"Fra Bugten ved Cattaro i Dalmatien". Sign.

C. Eckardt 1890. 50 x 76.

Udstillet: Charlottenborg 1890 nr. 108.

Afbildet 30.000

€ 4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1042

1043

1043

I. T. Hansen, f. Randers 1848, d. sst. 1912

Parti fra Paris med Seinen og Notre Damekirken.

Sign. I. T. Hansen Venezia 1883 og

betegnet Quai Henri IV Paris. 32 x 46.

Afbildet 60.000

€ 8.000

39


1044

C. W. Eckersberg, f. Sønderjylland 1783, d. København 1853

"Jesus som fristes af Farisæerne. Joh. 8,2-11".

Sign. E. 1843. 130 x 114. Empireramme.

Emil Hannovers fortegnelse over C. W. Eckersbergs

malerier nr. 570.

Udstillet: Charlottenborg 1844 nr. 1.

Statens Museum for Kunst, "C. W. Eckersberg og hans

elever", 1983 nr. 80.

Omtalt og afbildet: Kasper Monrad og Peter Michael

Hornung, "C. W. Eckersberg - dansk malerkunsts

fader", 2005 s. 319, afb. s. 318.

Proveniens: Tilsyneladende ikke et bestillingsarbejde,

men ejet af Christian VIII, Frederik VII, dennes dødsboauktion

1864 nr. 57.

I sin dagbog skriver Eckersberg løbende om maleriets

tilblivelse. 3. januar 1843 begynder han at komponere

billedet. Den 10. januar låner han et værk om det antikke

Ægypten. Den 13. er han i gang med at lave udkast

til Salomons tempel og til draperier.

Der bliver købt lærred og revet farver i begyndelsen af

februar. Fra den 3. til den 14. februar bliver maleriet

anlagt. Han skriver den 14. februar 1843: "Arbeidet

paa og blevet færdig med Anlægget af det nye Billede efter

St. Johannes Ev., Cap. 8, v. 2-11".

Eckersberg maler jævnligt på maleriet i løbet af året, og

i dagbogen den 15. december skriver han: "Arbeidet

paa og blevet færdig med et historisk Maleri: "Jesus

som fristes af Farisæerne". Citater Emil Hannover,

"Maleren C. W. Eckersberg", 1898 s. 402.

Teksten, Eckersberg tager sit udgangspunkt i, er Johannes-evangeliet

kap. 8, vers 2-11, som beskriver, hvorledes

farisæerne og de skriftkloge stiller en fælde op for

Jesus. En kvinde, grebet på fersk gerning i hor, fremstilles

for Jesus. Farisæerne og de skriftkloge vil nu vide,

om kvinden skal stenes, som Moses befaler i loven.

Jesus bøjer sig ned og skriver på jorden med sin finger.

Til sidst svarer han: "Den af jer, der er syndfri, lad

ham være den første, der kaster sten på hende!".

Det er et monumentalt maleri, som domineres af tempelbygningens

strenge ægyptisk inspirerede arkitektur

og den klare blå himmel. I forgrunden folder historien

sig ud. Jesus gestikulerer over for en større folkemængde

bestående af disciple, farisæerne, den syndige kvinde

og de to mænd, der tog hende i utugt.

Afbildet 2.000.000

€ 270.000

"Jesus being tempted by the Pharisees. St. John’s

Gospel 8,2-11". Signed E. 1843.

130 x 114. Empire frame.

Emil Hannover's index of paintings by

C.W. Eckersberg no. 570.

Exhibitions: "Charlottenborg"1844 no 1.

"Statens Museum for Kunst" (The Danish National

Gallery), "C. W. Eckersberg and his students",

1983 no. 80.

Literature: Kasper Monrad and Peter Michael

Hornung, "C. W. Eckersberg", 2005 p. 319 depicted

p. 318.

Provenance: Apparently not a commissioned work, but

owned by Christian VIII, Frederik VII, the sale of his

estate in 1864 no. 57.

In his diary Eckersberg writes regularly about the

creation of the painting.

On the 3rd of January 1843 he starts working on the

composition of the painting.

On the 10th of January he is borrowing a work about

Ancient Egypt.

On the 13th of January he starts working on a sketch

of Solomon's temple as well as the draperies.

In early February he is purchasing canvas and

grinding the colours.

From the 3rd to the 14th of February he starts working

on the painting.

On the 14th of February 1843 he writes: "Have worked

on the new painting after St. John's Gospel", chapter

8, verse 2-11.

Eckersberg works frequently on the painting during the

year of 1843 and on the 15th of December he writes in

his diary: "Have worked on and finished a historical

painting: "Jesus being tempted by the Pharisees".

Quotations from Emil Hannover, "The painter C.W.

Eckersberg", 1898 p. 402.

40 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1044

41


1045

1046

1045

Emil Bærentzen

tilskrevet/ascribed to

f. København 1799, d. sst. 1868

Portræt af en kvindelig blomstermaler,

antagelig forestillende

Hanne Hellesen. 79 x 58.

Blomsteropstillingen på staffeliet har

stor lighed med Hanne Hellesens

malerier. Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1046

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

Stilleben med blå vindrueklaser

og bastflaske på et bord. 44 x 46.

På bagsiden udstillingsetiket med

Tuxens signatur samt oplysninger

om, at maleriet har været udstillet i

London. Det er så vidt vides det eneste

stilleben Tuxen har udført. Malemåden

vidner om inspiration fra opholdet

i Paris i 1870erne.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1047

Jean-Baptiste Jules Trayer

f. Paris 1824, d. 1908 eller 1909

Fra et kunstneratelier. Den gamle

mester bedømmer elevernes

arbejder. Sign. J. Trayer 1851.

97 x 131.

Ifølge oplysning har billedet været

udstillet i Parisersalonen i 1852 som

nr. 1208 med titlen "Leonardo da

Vinci au milieu de ses eleves".

Afbildet 20.000-30.000

€ 2.700-4.000

1048

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med stearinlys. Sign. C.

Holsøe. 47 x 40.

Afbildet 40.000

€ 4.000

42 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1047

1048

43


1049

1050

44 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1049

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

"Tangsamlere". Sign. L. Tuxen

1876. 51 x 59.

Lise Svanholms fortegnelse over

Laurits Tuxens malerier nr. 93.

Afbildet 40.000

€ 5.400

1050 CD

J. C. Schlichtkrull

f. Frederiksberg 1866

d. Hammer Bakker 1945

Bretagnekoner, der vasker

tøj i åens udløb i havet. Sign.

ISchlichtkrull (sammenskrevet)

1899. 63 x 115.

Afbildet 25.000

€ 3.400

1051

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Strikkende fiskerkone i klitterne.

Sign. M. A. 39 x 31.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1052

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

"Solnedgang, Skagen". Sign.

L. T. 10. 27 x 35. Malt på træ.

Lise Svanholms fortegnelse over

Laurits Tuxens malerier nr. 838.

Afbildet 30.000

€ 4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1051

1052

45


1053

Anders Lunde, f. København 1809, d. sst. 1886

En sommerdag ved Bøllemosen. Sign. monogram. 30 x 44.

Afbildet 20.000

€ 2.700

1054

Carl Bartsch, f. København 1829, d. sst. 1908

Solskinsdag ved Møens Klint. Sign. C. Bartsch. 32 x 39.

På bagsiden rester af udstillingsetiket. Afbildet 10.000

€ 1.350

1054

1053

1055 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Åløb gennem skoven med nyudsprungne

bøgetræer, i skovbunden

hvide anemoner. Sign.

P. Mønsted 1898. 92 x 129.

Afbildet 250.000

€ 34.000

1056

Johan Frederik Krouthén

f. Linköping 1858, d. sst. 1932

Sommerdag ved en sø, Sverige.

Sign. Johan Krouthén 1924.

50 x 76.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

46 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1055

1056

47


1057 - detalje

Bruun Rasmussens auktion 690 i marts 2001

solgtes Michael Anchers maleri af Søstrene Holst på

Skagen Strand. Maleriet har alt, hvad man kan ønske

sig af et typisk Skagensmaleri, og hammerslagsprisen

rundede da også de 6 millioner kr.

With this painting Michael Ancher contends for precedence

with his painter colleague P. S. Krøyer, known as

"the painter of (northern) light". It is a painting of

extraordinary quality, as regards the subject as well as

the light effects. The two young ladies wearing long,

light dresses are strolling in the setting sun on the

beach, and Ancher is here the magnificent master of colour,

creating just that atmosphere of summer that we

associate with Skagen.

The warm light of the sunset fades out the contours in

the finest impressionist way, giving the women, the

sand og the water the most delicate, golden reflections.

Ancher is famous for his paintings of weather-beaten

fishermen at the Skaw Beach. However, Ancher now

and then replaced them in his paintings with young

well-dressed ladies such as Anna Ancher and others, like

the Holst sisters (see photograph). In this case the ladies

are Marie Dinesen and Anna Bitch, both wellknow

inhabitants of the Skaw. At the end of the 19th

century the Skaw turned into a popular summer attraction

for Copenhageners as well as Nordic artists came

to the Skaw to work here for long or short periods.

The motif of one of the most famous paintings at the

"Skagens Museum" is Marie Krøyer and Anna Ancher

walking on the beach, painted by P.S. Krøyer in

1893. The painting was acquired by the museum at

an auction at Bruun Rasmussen in 1978.

In March 2001 at auction no. 690 Bruun Rasmussen

sold Michael Ancher's painting of the Holst sisters

walking at the beach of Skagen in long light

dresses. The painting of the Holst sisters fetched

6.000.000 DKK. (Private collection).

48 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1057

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Marie Dinesen og Anna Bitch (f. Saxild) på

Skagen Nordstrand. Sign. Michael Ancher 08.

55 x 65.

Michael Ancher gør med maleriet her sin ligeså berømte

malerkollega P. S. Krøyer rangen stridig som "lysets

maler". Kvaliteten er i top, både hvad motiv og lysvirkninger

angår. De to unge damer iklædt lange lyse

kjoler spadserer ved solnedgangstide på stranden, og

Ancher viser sig her som en mesterlig kolorist og skaber

den stemning vi forbinder med sommer og Skagen. Solnedgangens

varme lys toner konturerne ud på fineste

impressionistiske vis og giver kvinderne, sandet og

vandet fine gyldne reflekser.

Ancher er mest kendt for sine skildringer af vejrbidte fiskere

i enten arbejde eller hvile på Skagen Strand. Efterhånden

som tiden skred frem, udskiftede Ancher dog

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1057

af og til fiskerbefolkningen i sine billeder med unge velklædte

piger eller damer, det være sig Anna Ancher eller

andre af byens unge piger som f.eks. søstrene Holst

(gengivet ovenfor) eller som her Marie Dinesen og Anna

Bitch, begge velkendte skawboere. Skagen var hen

mod slutningen af 1800-tallet blevet et yndet sommerudflugtsmål

for københavnere, og nordiske kunstnere

slog sig ned her i kortere eller længere tid.

Et af Skagens Museums mest kendte billeder forestiller

også Marie og Anna gående på stranden, her er det

Marie Krøyer og Anna Ancher malt af P.S. Krøyer i

1893, og solgt hos Bruun Rasmussen i 1978.

Tak til kunsthistorikeren og forfatteren Elisabeth Fabritius

for identifikation af de to damer.

Gengivet på omslaget.

Afbildet 2.000.000

€ 270.000

49


1058

1059

1058

Jules Dupré, tilskrevet/ascribed to

f. Nantes 1811, d. l'Isle-Adam 1889

Solnedgang over havet. 83 x 100.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1059 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Forår i landsbyen med mand, der

fodrer høns. Sign. P. Mønsted Bjergsted

1924. 49 x 32.

Afbildet 50.000

€ 6.700

1060

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

"Klitparti, Skagen". I baggrunden

går kunstnerens hustru Nina i lang

lys kjole. Senere betegnet L. Tuxen

15. 33 x 49.

Lise Svanholms fortegnelse over Laurits

Tuxens malerier nr. 1009.

Afbildet 80.000-100.000

€ 10.500-13.000

1061

P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Kystparti med huse i strandkanten.

Sign. P. S. Krøyer Skagen samt dedikation:

"Til min ven Willy Martens".

28 x 57. Malt på træ.

I maj 1877 drog Krøyer over Holland og

Belgien til Paris, hvortil han ankom i juni.

På Tuxens initiativ introduceredes

han for Bonnat og blev optaget på dennes

malerskole, hvor Krøyer fulgte undervisningen

et halvt års tid. Han mødte

den hollandske maler Willy Martens

(1856-1927), og der opstod et venskab.

Krøyer dedikerede endnu et maleri "til

min Ven Willy Martens": "Badende

drenge Skagen" 1884, solgt på ABR auktion

497, 1987, nr. 110. På Krøyers

dødsboauktion i 1910 købte Emil Hannover

et maleri nr. 502 til Den

Hirschsprungske Samling af W. Martens:

"Interiør fra Krøyers atelier i Bredgade

med to figurer siddende ved et

bord", signeret "Will. Martens Aan myn

vriend S. Krøyer".

Afbildet 150.000

€ 20.000

50 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1060

1061

51


1062

1063

52 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1062

Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Skagenfisker, der slikker solskin i klitterne.

Sign. M. A. 30 x 40. Afbildet 50.000

€ 6.700

1063

Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst. 1935

Gadeparti med lille pige, Skagen. 1883.

Sign. A. Ancher. 33 x 45. Afbildet 50.000

€ 6.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1064

1064

Michael Ancher

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Fisker i sydvest og regnjakke.

Sign. M. A. 21.

68 x 45.

Ifølge oplysning på bagsiden er fiskeren en af Anchers

faste modeller ved navn Lars Andrés.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

53


1065

1065

Carl Locher, f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Sejlskibe på havet. Sign. Carl Locher. 80 x 118.

Proveniens: Direktør og civilingeniør Kristian Hindhede.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1066

C. F. Sørensen, f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"Kyst fra Norge". På skibets agterende står "Signe jeg heder-Gud mig

veileder". Sign. C. Frederik Sørensen 1872. 163 x 231.

Udstillet: Charlottenborg 1873 nr. 226.

Proveniens: Grevinde Vanda Danneskiold-Samsøe f. Zahrtmann.

Afbildet 200.000

€ 27.000

1067

Auguste Henri Musin, f. Ostende 1852, d. 1920

"Journée pluviense. Quai de Dordrecht (Hollande)". Havneparti fra

Dordrecht. Sign. Auguste Musin. 60 x 100.

Afbildet 100.000-150.000

€ 13.000-20.000

54 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1066

1067

55


1068

1068

Wenzel Tornøe, f. Svendborg 1844, d. Frederiksberg 1907

"I Tegnestuen". To unge damer i færd med at læse det satiriske magasin

Punch. Sign. Wenzel Tornøe 1894. 64 x 87.

Udstillet: Foreningen for National Kunst, "Wenzel Tornøe 1844-1907", 1971

nr. 69.

Proveniens: Hr. A. Heldt Poulsen. Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

56 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1069

1069

H. C. Koefoed, f. Bornholm 1849, d. Roskilde 1921

"Brevskrivning". Tre søstre i færd med at skrive

et gækkebrev. Sign. monogram 1880? 62 x 86.

På bagsiden rester af udstillingsetiket fra Charlottenborg.

Afbildet 25.000

€ 3.400

57


1070

1070

Bertha Wegmann, f. Schweiz 1847, d. København 1926

Portræt af den svenske malerinde Jeanna Baucks

søster i blå kjole og med en lille hund i skødet.

Sign. B. Wegmann 1898. 102 x 84.

Udstillet: Charlottenborg, "Bertha Wegmanns Mindeudstilling",

1926. Bertha Wegmann udstillede i 1898

flere portrætter på Charlottenborg.

Ifølge Bertha Wegmann-forsker Linda Siegel (USA) er

der her tale om et portræt af den svenske malerinde

Jeanna Baucks søster. Jeanna Bauck og Bertha Wegmann

var kunstnerkolleger og kendte hinanden fra ophold

i såvel München som Paris.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

58 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1071

1071 CD

Ernst Liebermann, f. Langemüss 1869, d. 1960

"Sommernacht". Siddende model med en hund.

Sign. Ernst Liebermann Mchn. 120 x 100.

Afbildet 15.000

€ 2.000

59


1073

1074

60 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1072

L. A. Ring, f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Søndag Formiddag ved Karrebæksminde Ladeplads

ved Broen over Aaen. Sommer. I Baggrunden

Skibe ved Bolværket. I Forgrunden Jacob

Larsen og hans søn Erik siddende." Sign. L. A.

Ring 98. 77 x 95.

H. Chr. Christensens fortegnelse over L. A. Rings malerier

nr. 388.

Udstillet: Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, "L. A.

Ring 150 år - motiver fra Sydsjælland", 2004 omtalt

s. 13, afb. pl. 19. Udstillingskataloget medfølger.

Omtalt og afbildet: Peter Hertz, "Maleren L. A. Ring

1854-1933", 1934 s. 302 og s. 311.

Proveniens: Kunsthandler Chr. Larsen.

Peter Hertz fortæller i ovenstående værk (s. 302 ff.) at årene

i Karrebæksminde gjorde Ring mindre tungsindig.

Dette omslag i kunstnerens sind gav også hans malerier et

løft i lettere, lysere og mere farverig retning. Hertz fremhæver

nærværende billede, som et eksempel på dette skift og

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1072

skriver: "Typisk for disse Fremstillinger er ... Skildringen

fra Havnen en stille Formiddag midt i Sommeren med røde

Pakhustage mod tindrende blaa Himmel og den gamle

Fisker og Skibsdrengen faldet til Hvile paa de marehalmsbevoksede,

lave Klitter i Forgrunden, nydende Søndagens

Ro med Pibe og Passiar.". Afbildet 250.000

€ 34.000

1073

Valdemar Kornerup, f. København 1865, d. sst. 1924

Almueinteriør med pige i egnsdragt.

Sign. Valdemar Kornerup 1917. 39 x 41.

Afbildet 10.000

€ 1.350

1074

Emilie Mundt, f. Sorø 1849, d. Frederiksberg 1922

To småpiger på heden, sommer. Sign. E. Mundt

1890. 34 x 47. Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

61


1075

1075

Vilhelm Kyhn, f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Marine med skibe på havet. Sign. monogram. 38 x 52.

Afbildet 30.000

€ 4.000

1076

I. E. C. Rasmussen, f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

"Sommernat under den grønlandske Kyst cirka Aar 1000". Erik den Røde

og hans besætning om bord på et vikingeskib i høj sø, i forgrunden

baskende hvalhaler. Sign. I. E. C. Rasmussen 1875. 105 x 168.

Udstillet: Charlottenborg 1876 nr. 234.

Islandske Erik Den Røde kom første gang til Grønland i 982, og det var ham,

som døbte landet Grønland. Han havde sejlet sit vikingeskib sønden om Kap Farvel

og opdaget de grønne sydgrønlandske fjorde. Landet var stort set ukendt i den

europæiske verden, og Erik Den Røde ville gerne lokke andre islændinge til at

immigrere dertil sammen med ham.

Erik Den Røde var dømt fredløs i Island efter drab og skulle forlade landet i

mindst tre år. I 985 sejlede han med 25 andre skibe til Grønland for at bosætte

sig. Kun halvdelen af dem nåede frem, men de ombordværende slog sig ned og

byggede gårde i hvad de kaldte Østerbygden.

Erik Den Røde og hans familie slog sig ned på Brattahlid, det nuværende

Qassiarsuk lige over for landingsbanen Narsarssuaq i Sydgrønland.

Afbildet 400.000-500.000

€ 54.000-67.000

1077

I. E. C. Rasmussen, f. Ærøskøbing 1841, d. Atlanterhavet 1893

Grønlandsk fanger i sin kajak en snevejrsdag. Sign. I. E. C. R 1886. 55 x 93.

Afbildet 100.000

€ 13.000

62 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1076

1077

63


1078

1078 CD

Edvard Weie, f. København 1879, d. Frederiksberg 1943

"Portræt af maleren Marius Hammann i interiør med lampelys". 1908. Sign. E. W.

132 x 105.

Udstillet: Den Frie 1915 nr. 31. Statens Museum for Kunst og Aarhus Kunstmuseum, "Edv.

Weie", 1987 nr. 11.

Proveniens: Chr. Larsen, auktion Den Frie 1925 nr. 19 (usolgt). Chr. Larsens dødsboauktion

III, 1957 nr. 209. Privateje.

Marius Hammann (1879-1936) var både maler og billedhugger. Han var i de unge år, ligesom

Weie, knyttet til kredsen omkring Kr. Kongsbøll. Weie modellerede også en buste af Hammann,

som findes på Statens Museum for Kunst. Afbildet 60.000-80.000

€ 8.000-10.500

64 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1079

1079

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

"Læsende Dame". Kunstnerens hustru læser avisen

i et hjørne af stuen. Sign. C. Holsøe. 65 x 58.

Udstillet: Charlottenborg Foraarsudstillingen 1933

nr. 142.

Afbildet 200.000

€ 27.000

65


1080 CD

Bruno Liljefors, f. Uppsala 1860, d. Stockholm 1939

"Støvere på rævejagt. Afslutningen på jagten". Sign. Bruno Liljefors

94. 80 x 108.

Bruno Liljefors foretrak støvere fremfor pointere og settere som jagthunde. For

ham var de langt de bedst egnede. Her hviler Hamiltonstøverne ud efter jagten

stolt siddende eller stående ved deres bytte. De er skildret meget realistiske

og livagtige. Liljefors var både i sin samtid og i dag beundret og anerkendt

for sin evne til at male eksakt, hvad han så i naturen.

På dette tidlige maleri viser han sin virtuose evne til at gengive dyrs pels,

især rævens buskede hale bør fremhæves.

Afbildet 1.000.000

€ 135.000

66 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1080

67


1081 CD

Sigvard Hansen

f. København 1859, d. Hellerup 1938

Udsigt over Ravello fra klosteret St. Cataldo.

Sign. Sigvard Hansen St. Cataldo

1925. 55 x 74. Afbildet 20.000

€ 2.700

1081

1082 CD

Anshelm Schultzberg, f. Falum 1862, d. 1945

Blomstrende frugttræ.

Sign. A. Schulzberg Sällnäs 1914.

107 x 147.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1082

68 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1083

1083

Simon Simonsen, f. München 1841, d. København 1928

"Strand ved Køisehusene, Nord Stevns". Jæger med et par danske hønsehunde.

Sign. Simon Simonsen 1890. 68 x 100.

Udstillet: Charlottenborg 1891 nr. 445. Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

1084

Heinrich Hansen, f. Haderslev 1821, d. Frederiksberg 1890

Scene fra et kloster med to munke i samtale. Sign. H. H. 18 x 29.

Afbildet 8.000

€ 1.100

1084

69


1085

1085

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

"Fra Gl. Strand". En elegant dame køber hornfisk på Gl. Strand.

Sign. Paul Fischer 1918. 86 x 128.

Afbildet 500.000-600.000

€ 67.000-80.000

70 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1085 - detalje

71


1086

1086

Johannes Ludvig Camradt, f. København 1779, d. Hillerød 1849

Vilde fritvoksende blomster. Sign. L. Camradt 1835.

73 x 61.

Afbildet 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

72 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1087

1087

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Interiør". Kunstnerhjem med ældre dame ved

sytøjet. Sign. monogram 1911. 85 x 80.

Udstillet: Charlottenborg 1912 nr. 248.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

73


1088

1089

1088

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Italienerinde med sin lille søn på skødet.

40 x 33. Afbildet 25.000

€ 3.400

1089

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Studie til "Barselsstuen". Scene efter

Ludvig Holbergs komedie. 29 x 39.

Den endelige version af "Barselsstuen" fra

1844-45 findes på Statens Museum for

Kunst, inventarnr. 506.

Proveniens: Ifølge oplysning skulle nærværende

studie have tilhørt bankkasserer Joh. Simmelkiær.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1090

Viggo Pedersen, f. København 1854, d. Roskilde 1926

"Moderen ved Vuggen". En mor beundrer

sit sovende barn. Sign. Viggo Pedersen

1910-12. 84 x 105.

På blændrammen udstillingsetiket.

Afbildet 75.000-100.000

€ 10.000-13.000

1091

Ubekendt maler, 18. årh.

Madonna med barnet. 24 x 31. Malt på

kobber. Afbildet 8.000-10.000

€ 1.100-1.350

74 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1090

1091

75


1092

1092

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Elegant ung dame i blå dragt ved Glyptoteket. Sign. Paul Fischer.

26 x 33. Malt på træ. Afbildet 50.000

€ 6.700

1093

Paul Fischer, f. København 1860, d. sst. 1934

Vinterdag i Krystalgade set fra Nørregade mod Universitetsbiblioteket

og Rundetårn. Parret i forgrunden står ved trappen til Zoologisk Museum,

som blev opført 1864-1870. Sign. Paul Fischer. 45 x 58.

Afbildet 200.000

€ 27.000

1094

Dansk maler, 19. årh.

Interiør fra en klunketidsstue, med læsende herre, i spejlet anes en

kunstner ved sit staffeli. 48 x 68.

Det store maleri på stuens væg er et af Theodor Philipsens tidlige billeder, "En

drift okser i den romerske campagne" fra 1878, og betragtes som hovedværket fra

Philipsens italiensrejse. Det er nærliggende, at maleriet forestiller Philipsens egen

stue omkring 1880 med Philipsen selv siddende ved staffeliet. Afbildet 60.000

€ 8.000

76 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1093

1094

77


1096

1095

Peter Julius Larsen

f. København 1818, d. Rom 1852

"En Fisker". Sign. P. Larsen 1846.

60 x 50.

Udstillet: Charlottenborg 1846 nr. 129.

Allerede som 10-årig kom Peter Julius

Larsen ind på Akademiet og blev udtaget

til at deltage i C. W. Eckersbergs private

malerskole (1836-1840). Den unge

kunstner døde på en rejse til Rom og efterlod

sig en ganske lille produktion.

Afbildet 50.000-60.000

€ 6.700-8.000

1096

C. Bergen, tysk maler, ca. 1900

Mor med sine to børn krydser et

åløb, aftenstemning. Sign. C. Bergen

München 1899. 87 x 68.

Afbildet 40.000-50.000

€ 5.400-6.700

78 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1095


1098

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1097

1097

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Interiør med kunstnerens hustru,

der læser i en bog. Sign. C. Holsöe.

35 x 41.

Afbildet 125.000-150.000

€ 17.000-20.000

1098

Maria Elisabeth Warling

f. Stockholm 1858, d. sst. 1915

Sommerdag med bedstemor, der

strikker sokker siddende i græsset.

Sign. Elisabeth Warling. 63 x 51.

Afbildet 40.000

€ 5.400

79


1099

1099 CD

Fritz Syberg, f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

"Overkjærby Bakker ved Vintertid". Vinterlandskab med kuperede

marker og stynede træer. Sign. monogram 1922-25. 140 x 205.

Proveniens: Cand. polyt. Kirk.

Afbildet 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1100

A. Andersen-Lundby, f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Mand på en snedækket allé, antagelig fra Bayern. Sign. A. Andersen.

51 x 72. Afbildet 50.000

€ 6.700

1101

Nordahl Grove, f. København 1822, d. sst. 1885

Kuperet vinterlandskab set mod en grå himmel. Sign. Nordahl Grove

1878. 65 x 96. Afbildet 30.000

€ 4.000

80 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1100

1101

81


1102

1103

1104

1102

Dansk maler, 19. årh.

Søslaget mellem den amerikanske

fregat "Chesapeak" ført af

Kapt. Lawrence og den engelske

fregat "Shannon" ført af

Kapt. Phillip Broke ud for

Bostons kyst i 1813. 58 x 82.

C. W. Eckersberg har udført samme

søslag dog fra en lidt anden vinkel,

med titlen "Begyndelsen af en

Affaire 1813 imellem den engelske

Fregat Shannon og den nordamerikanske

Fregat Chesapeak. 1835".

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

1103

Peder Nielsen Foss

f. Dragør 1821, d. sst. 1882

Marine med skibe på bedding,

uvejrshimmel. Sign. Foss 1878.

60 x 90.

Afbildet 12.000-15.000

€ 1.600-2.000

1104

Christian Benjamin Olsen

f. Odense 1873, d. Frederiksberg 1935

Dampskibet Niels Ebbesen ud

for Kronborg. Sign. Chr. Benjamin

Olsen 1902. 37 x 61.

På blændrammen udstillingsetiket

fra Charlottenborg.

Afbildet 10.000

€ 1.350

82 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


malerier

tegninger & grafik

onSDAG Den 8. mARTS KL. 13

katalognr. 1105 - 1312


1105

W. T. Chmielinski

1105 1106

f. 1911, d. 1979

Vinterdag i en østeuropæisk by. Sign. W. T.

Chmielinski. 50 x 35.

Afbildet 10.000

€ 1.350

1106 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland, f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Vinterlandskab med bro over en flod.

Sign. Olga. 41 x 32.

Afbildet 15.000

€ 2.000

1107 1108

84 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1107

Wladimir Petroff, 20. årh.

Interiør fra Hagia Sophia, Istanbul.

Sign. W. Petroff 935. 48 x 32.

Hagia Sophia betyder "Den Hellige Visdom"

og er det største og mest imponerende byzantinske

monument i Istanbul. Katedralen blev

tegnet af arkitekterne Anthemios af Tralles og

Isidor af Milet. Den er opført 532-537.

Hagia Sophia var sæde for den ortodokse patriark

af Konstantinopel, og indsættelse af de

byzantinske kejsere foregik her. Under den vestromerske

okkupation (1204-1261) var kirken

romersk-katolsk katedral. Efter tyrkernes

erobring i 1453 blev den bygget om til en moske,

og de kristne mosaikker blev tildækket. I

1934 blev den omdannet til museum.

Afbildet 8.000-12.000

€ 1.100-1.600

1108 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland, f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Parti fra Kreml i Moskva. Sign. Olga

Kremlin.... og utydelig datering. Vandfarve.

22,5 x 14.

Afbildet 5.000-7.000

€ 675-950

1109 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland, f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Haveeksteriør med blomster på et bord.

Sign. Olga. Vandfarve.

Bladstørrelse 27 x 30.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1110 CD

Storfyrstinde Olga Alexandrovna Romanova

af Rusland, f. Rusland 1882, d. Canada 1960

Kirsebær i en kurv og sommerblomster i

en glasvase på et bord. Sign. Olga. Vandfarve.

26 x 32.

Afbildet 15.000-20.000

€ 2.000-2.700

1111 CD

Boris Krilov, f. Moskva 1891, d. København 1977

Ved kagebordet, samovaren bæres ind.

To kvinder og en mand siddende ved et

bord i en russisk bondestue. Sign. B. Krilov

1949. Vandfarve. 30 x 37.

Afbildet 5.000

€ 675

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1109

1110

1111

85


1112

1113

1112

Russisk maler ?, 20. årh.s første halvdel

Vildsvin i et snelandskab ved solnedgangstid. 66 x 93.

Afbildet 8.000-12.000

€ 1.100-1.600

1113

Constantin Adolf Stoiloff,

kaldet Adolf Baumgartner

f. 1850, d. 1924

En hesteslæde i fuld fart gennem

sneen. Sign. C. Stoiloff

(...?). 15 x 32. Malt på træ.

På bagsiden rester af gammelt

tysk stempel.

Afbildet 10.000-12.000

€ 1.350-1.600

1114

Alphons Konstantinov Zhaba

f. 1878, d. 1942

Hest med kane i sneen. Sign.

A. Zhaba med kyrilliske bogstaver.

40 x 66.

Afbildet 10.000-15.000

€ 1.350-2.000

1115

A. Loschkin

1114 1115

russisk maler, 19.-20. årh.

En kone ved et kloster. Sign.

monogram. Bly og vandfarve.

Lysmål 22 x 30.

Proveniens: Dansk privatsamling

af russisk kunst.

Afbildet 10.000

€ 1.350

86 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1116

1117

87


1118

1119

1120

1116

Peter Alexandrovitch Nilouss

f. Podolié 1869, d. Paris 1943

Sommerdag i Bois de Boulogne.

Sign. P. Nilouss Paris. 46 x 56.

Proveniens: Erhvervet direkte af kunstneren

i Paris af nuværende ejers moster.

Nilouss blev uddannet i Skt. Petersborg.

Omkring 1920 rejste han til Balkan og

tog ophold i Bulgarien, Østrig, Jugoslavien

og Rumænien, før han slog sig ned i

Paris. Ifølge oplysning blev kunstneren

skudt under krigen af tyskerne.

Afbildet side 87 30.000-40.000

€ 4.000-5.400

1117

Constantin Fedorovitch Yuon

f. Moskva 1875, d. sst. 1958

"Sommerdag. Skyerne". Sommerskyer

over marklandskab. 1920erne.

Sign. Konstantin Yuon med kyrilliske

bogstaver. 18 x 30.

Proveniens: Privatsamling.

Et certifikat fra den 24. 9. 2001, udstedt

af eksperter fra Det Statsvidenskabelige

Institut for Konservering i Hviderusland,

medfølger. Certifikatet er udfærdiget

af eksperterne Ja. A. Khalturin, A. Ju.

Samojlov, Ju. B. D'jakonova og afdelingsleder

M. M. Krasilin.

I certifikatet står bl.a. at dette maleri af

Yuon er på museumsniveau, og at maleriet

menes at være fra 1920erne. Det er

blevet undersøgt af konservatorer, men ej

restaureret af disse.

Afbildet side 87 30.000-50.000

€ 4.000-6.700

1118

Russisk maler, 20. årh.

To unge piger ved et æbletræ. Betegnet/bears

the signature H. Repin

med kyrilliske bogstaver. 51 x 60.

Afbildet 10.000

€ 1.350

1119

Josef Jacob Burgaritski

(Burgaritzky)

f. 1836, d. 1890, virksom i Østrig

Østrigsk landskab med store træer i

forgrunden, i baggrunden bjerge.

Sign. Js. Burgaritzky. 42 x 52. Malt på

træ. Afbildet 15.000

€ 2.000

88 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1120

V. S. Joucoff (Zhokov)

russisk maler, bl.a. aktiv i Frankrig, ca. 1900

En mor med sine børn i en have. Betegnet/bears

the signature Joucoff (Zhokov) 1844. 27 x 35.

På bagsiden gammel russisk udstillings- eller auktionsetiket

med kyrillisk tekst.

Joucoff er den franske variant af kunstnerens efternavn,

Zhokov den engelske.

Afbildet 25.000-30.000

€ 3.400-4.000

1121

Grigoryi Andryievitch Shponko, f. Kiev 1926

Vasilii Ivanovich Chapaev til hest. Sign. Shponko

65. 121 x 160. U.r.

Chapaev var en kendt og mytisk person fra borgerkrigen

1918 ff. Afbildet 35.000-40.000

€ 4.700-5.400

1122

Platon Semenovich Turin, russisk maler, 19. årh.

Portræt af en herre med fipskæg. Sign. Semenovich

1844. 106 x 77. Oval i firsidet ramme, hjørnerne

udskåret med ornamentik.

Afbildet 18.000-20.000

€ 2.400-2.700

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1121

1122

89


1123

1124

1125

90 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1123

Byron Webb

engelsk dyremaler, virksom 1846-1866

Kronhjorte i højlandet. Sign.

Byron Webb. 62 x 90.

Afbildet 10.000-15.000

1124

N. H. Christiansen

virksom 1874-1903

Kronhjort i vinterskoven.

Sign. N. H. Christiansen R. A.

C. 56 x 71.

Afbildet 10.000

1125

Adolf Mackeprang,

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

En kronhjort med sin rudel i

løb gennem skoven. Sign. monogram

5/8 78. 40 x 65.

Afbildet 5.000-7.000

1126

Vilhelm Eyvind Tilly

f. Nakskov 1860, d. København 1935

"Barnedaab paa Rømø". Sign.

W. E. Tilly. 46 x 66.

Afbildet 20.000

1127

Jules Bahieu

f. Dour 1860, aktiv i Frankrig

En fåreflok ved kysten. Sign.

J. Bahieu. 90 x 124.

Afbildet 20.000

1128

Adolf Heinrich-Hansen

f. København 1859, d. Fredensborg 1925

En jockey til hest. Sign. Ad.

Heinr. Hansen 1912. 60 x 81.

Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1126

1127

1128

91


1129

1130

1129

Vladimir Makovsky

tilskrevet/ascribed to, f. 1846, d. 1920

Køer på engen, optrækkende uvejr.

Betegnet/bears the signature V.

Makovsky med kyrilliske bogstaver

og dateret 17. 50 x 40.

Afbildet 12.000-15.000

1130 CD

Sigvard Hansen

f. København 1859, d. Hellerup 1938

Træer ved en skovsø. Sign. Sigvard

Hansen 1910. 85 x 125.

Proveniens: ABR auktion 199, 1966

nr. 76.

Afbildet 30.000

92 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1131 CD

Peder Mønsted

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Bondemand med sin ko på en

landevej med udsigt over en sø,

sommer. Sign. P. Mønsted Tulstrup

1935. 40 x 34.

Afbildet 25.000

1132 CD

Carl August Johansson

f. Härnösand 1863, d. Lidingö 1944

En sommerdag i omegnen af Finisterre,

Frankrig. Sign. Carl Johansson

Finisterre 1891. 64 x 104.

Afbildet 50.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1132

1131

93


1133

1133

1134

1133

Dansk maler, 19. årh.

Et par landskabsmalerier: Parti

fra Gudenåen. Sign. på bagsiden

C. A. 1858. Parti ved

Langsø ved Silkeborg i Jylland.

Sign. på bagsiden C. A.

1851. Hver 27 x 38. (2).

Afbildet 20.000-25.000

1134

Axel Schovelin

f. København 1827, d. Frederiksberg 1893

Dåvildt på en slette i Dyrehaven.

62 x 90.

Afbildet 8.000-10.000

1135

E. Rasmussen Eilersen

f. Østerby ved Svanninge 1827,

d. København 1912

"Storken går i enge". I baggrunden

huse. Sign. EREilersen

(sammenskrevet) 1882.

98 x 138.

Afbildet 25.000

1136

Harald Schumacher

f. København 1836, d. sst. 1912

I udkanten af en italiensk by

med udsigt over havet. Sign.

H. S. 71 x 82.

Afbildet 10.000-15.000

94 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1135

1137

Antonio Jacobsen, f. København 1850, d. USA 1920

Parti fra parken ved Dronninggaard, Furesøen. Sign. Antonio Jacobsen

1873. 50 x 44.

Antonio Jacobsen er primært kendt for sine marinemalerier, som han specialiserede

sig i efter sin ankomst til New York i 1871. Ved siden af marinerne malede han

dog også ind i mellem landskaber i fri naturalistisk stil.

Afbildet 10.000-15.000

1136 1137

95


1138

1139

1140

1138

C. G. Lind, 19. årh.

Sophienberg Slot. På bagsiden følgende

oplysninger: "Prospekt af Sophienberg

Slot i Sjælland seet fra

Stranden ..... som det var da det tilhørte

den kongelige Familie malet af

Lieutenant C. G. Lind. Underdanigst

tilegnet Hans Kongelige Høihed

Prins Frederik Ferdinand af Danmark

den 22. December 1847". 22 x 28.

Samtidig hjørnebobinetramme.

Udført efter et kobberstik fra ca. 1750 af J.

J. Bruun.

Litteratur: "Strandvejen før og nu", red.

Bo Bramsen, 1998, bd. I, s. 14 og bd. II,

s. 174.

Slottet blev opført af dronning Sophie

Magdalene som tehus i passende afstand

fra Hørsholm Slot.

Sophienberg Slot er i dag kursusejendom.

Afbildet 5.000

1139

Franz Schreyer, f. Leipzig 1858

"Winterabend am Moorbruch". Solnedgang

over vinterlandskab. Sign.

Schreÿer Franz. 77 x 107.

Afbildet 6.000-8.000

1140 CD

Sigvard Hansen

f. København 1859, d. Hellerup 1938

Vej gennem skoven, vinter. Sign. Sigvard

Hansen. 54 x 75.

Afbildet 8.000

1141

Carl Moe, norsk maler, f. 1889, d. 1942

Tre dompapper i et snelandskab.

Sign. C. Moe. 56 x 34.

Afbildet 6.000-8.000

1142

Peter Ilsted

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Vinduesparti med voksende vildvin,

Liselund. 47 x 30.

Afbildet 20.000

1143

Ubekendt maler, 20. årh.

Efterårstræer. Sign. Franta ...racke?

17? Gouache. Lysmål 36 x 28.

Afbildet 6.000-8.000

96 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1141 1142

1143 1144

97


1144

Frederik Rohde

f. København 1816, d. Frederiksberg 1886

"Den gamle Mand ledes gjennem Skoven".

Sign. F. Rohde 1869. 55 x 47.

Afbildet side 97 15.000-20.000

1146

1145

1145

Carl Carlsen, f. København 1855, d. sst. 1917

Stueinteriør fra Gothersgade 13 med herre, der læser

avis og dame, der syr. Sign. Carl Carlsen 92.

50 x 64.

Afbildet 20.000

1146

Peter Ilsted, f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

"Solskinsinteriør". Sign. Peter Ilsted 75/44. 1920.

Opus. 39. Mezzotinte i farver.

Pladestørrelse 41,5 x 38.

Afbildet 6.000-8.000

1147

Theodor Dengler, f. Karlsruhe 1867, d. Erfurt 1903

Mor og datter. En lille pige får læst op af "Den store

Bastian". Sign. Theo. Dengler Krhe (Karlsruhe)

1891. 168 x 92.

Afbildet 30.000-40.000

98 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1147

99


1148

1149 1150

100 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1148

Julius Petersen, f. Århus 1851, d. sst. 1911

Kystparti, antagelig udsigt til Helgenæs.

Sign. Julius Petersen 91. 76 x 94.

Afbildet 30.000

1149

Georg Emil Libert

f. København 1820, d. sst. 1908

Udsigt gennem en lysning til Vejle

Fjord ved Munkebjerg. Sign. G. E. L.

92. 33 x 25.

Afbildet 5.000

1150 CD

Henrik Jespersen

f. Ondløse 1853, d. Frederiksberg 1936

"Sollys på en Isbræ". Sign. Henrik J.

100 x 75.

Afbildet 8.000-10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1151

1151

Vilhelm Melbye, f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Skibe i oprørt sø ud for en snedækket klippekyst. Sign. Wilhelm

Melbye og utydelig datering. 33 x 48.

Afbildet 15.000-20.000

1152

Chr. Benjamin Olsen, f. Odense 1873, d. Frederiksberg 1935

Parti fra Godthåbsfjorden i Grønland. Sign. Chr. Benjamin

Olsen 1921 Godthaabsfjord. 18 x 25.

Afbildet 8.000

1152

101


1153

1154

1155

1153

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

Interiør med en kvinde. Sign.

L. T. 30. nov. 1917. 25 x 35.

Afbildet 15.000

1154

Albert Gottschalk

f. Stege 1866, d. Frederiksberg 1906

Parti fra Christianshavn. Sign.

Albert Gottschalk 1898.

45 x 58.

Afbildet 15.000-20.000

1155

Jørgen Sonne

f. Birkerød 1801, d. København 1890

Sommerlandskab med en skovsø,

antagelig fra Esrom Sø.

35 x 51.

Ifølge oplysning på blændrammen

er maleriet blevet solgt på Jørgen

Sonnes auktion. Med dette menes

antagelig Jørgen Sonnes dødsboauktion

i februar 1891. Her solgtes

flere malerier med titlen "Esrom

Sø".

Afbildet 8.000

1156

Giovanni Toscano, f. Mondovi 1843

Den lille tændstiksælger. Sign.

G. Toscano. 26 x 15. Malt på

træ. Afbildet 8.000

102 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1156 1157

1157

Hugues Merle, tilskrevet/ascribed to

f. 1823, d. 1881

Mor med barn. Utydelig sign. H. Merle.

101 x 74.

Afbildet 30.000-40.000

1158

Raphael, kopi efter/copy after, 19. årh.

"Madonna della Sedia". Diam. 79. Cirkulær

i firsidet ramme.

Det originale maleri hænger på Galleria Palatina

i Firenze.

Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1158

103


1159

1160

1161

1159

Peter Raadsig

f. København 1806, d. sst. 1882

Parti fra Italien, et æsel vandes

ved en fontæne. Sign. P. R.

Ariccia 1843. 45 x 61.

Afbildet 10.000-15.000

1160

Emil Wennerwald

f. København 1859, d. sst. 1934

En hyrde med sine får på en

bjergvej, Italien. Sign. Emil Wennerwald.

77 x 101.

Afbildet 8.000

1161 CD

Carl Budtz-Møller

f. Rødby 1882, d. 1953

"Udenfor Klostermuren, Girgenti:

Sicilien". Ca. 1938. Sign. C.

Budtz-M. 45 x 60.

Afbildet 6.000-8.000

1162 CD

Helvig Kinch

f. København 1872, d. Hellerup 1956

"Rhodiserriddernes Borg i Lindos.

Rhodos". Sign. H. Amsinck-

Kinch 1903 Lindos. 96 x 126.

Udstillet: Charlottenborg 1904 nr.

279.

På bagsiden tysk udstillingsetiket:

"Aufgang zur Johanitterburg in Lindos

Rhodos".

Afbildet 10.000-15.000

1163

Dansk guldaldermaler, ca. 1840

Interiør med fire unge piger.

Studie. 54 x 61.

Det har ikke været muligt at identificere

ophavsmanden til denne studie,

men to guldaldermalere kunne komme

på tale: Constantin Hansen og

Wilhelm Marstrand.

Afbildet 10.000

1164

Julius Friedlænder

f. København 1810, d. sst. 1861

En jæger holder hvil. Sign. Jul.

Friedländer 1835. 65 x 55.

Afbildet 10.000-15.000

104 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1162

1163 1164

105


1165

1166

1167

1165

William Shayer snr.,

stil/style of, 19. årh.

Folkeliv i en landsby. Betegnet/bears

the signature W.

Shayer. 61 x 92.

Afbildet 12.000-15.000

1166

Christian David Gebauer

f. Neusalz 1777, d. Århus 1831

Hyrde med kvæg, geder og får i

landskab. 47 x 63. Empireramme.

Maleriet er sat på nyt lærred og følgende

bagsidetekst fra det gamle

lærred er overført til det nye: "No.

11. Givet mig af Prindsessen den

1. November 1854".

Afbildet 15.000-20.000

1167

Otto Krafft, 19. årh.

To ryttere holder hvil i et bjergrigt

flodlandskab. Sign. Otto

Krafft. 75 x 105.

Afbildet 15.000-20.000

106 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1168

Pieter Symonsz Potter,

tilskrevet/ascribed to

f. Enkhuisen 1597 eller 1600,

d. Amsterdam 1652

Opstilling med ferskvandsfisk og

en stentøjskande på et bord.

45 x 65. Malt på træ.

Afbildet 40.000

1169

Jacob Jordaens,

kopi efter/copy after, 17. årh.

Merkur og Argus. 154 x 206.

Proveniens: ABR auktion 500,

1987 nr. 896.

Historien om Merkur og Argus stammer

fra "Ovids Metamorfoser": Guden

Jupiter forelskede sig i prinsessen

Io, hvilket gjorde Jupiters kone Juno

jaloux. Derfor forvandlede Juno Io

til en hvid ko, som fra nu af skulle

vogtes af kæmpen og hyrden Argus.

Jupiter sendte Merkur ud for at dræbe

Argus, hvilket lykkedes ved, at

Merkur v.h.a. fløjtespil fik Argus til

at falde i søvn under et træ, hvorefter

han kunne slå ham ihjel med sit

sværd. På nærværende maleri er

Merkur ved at gemme sin fløjte og

grave sit sværd frem.

Afbildet side 107 15.000

1170

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Folkeliv i udkanten af en italiensk

by med huse og tempelruin.

22 x 29.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1168

1169

1170

107


1172

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling med druer, ferskner

og blommer. Sign. I. M.

H. 33 x 41. Empireramme.

Afbildet 15.000-20.000

1171

1171

Ubekendt maler, 19. årh.

Påfugl ved en fontæne i form af

delfin. Påfugl og kakadue ved

en fontæne. Begge utydelig

sign. R. H.... Chin Sevilla. Hver

116 x 81. (2).

Afbildet 40.000-60.000

108 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1172


1173

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1171

1173

Ubekendt maler, 18. årh.

Rokoko-interiør med elegante

damer og herrer. 36 x 55.

Samtidig engelsk ramme.

Afbildet 12.000-15.000

109


1174

1175

1176

1174

Ubekendt maler, 19. årh.

Et par hinterglasmalerier med mytologiske scener

i Nicolas Poussins stil, det ene defekt. Hver

38 x 44. (2).

Afbildet 8.000

1175

Nicolas Poussin, stil/style of, 17.-18. årh.

Den hellige familie, Anna og Johannes Døberen.

30 x 36.

Afbildet 15.000

1176

Ubekendt maler, 18. årh.

Personer og engle i et ruinlandskab. 47 x 38.

Afbildet 12.000-15.000

110 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1177


1177

Flamsk maler, 17. årh.?

Leda med svanen. 47 x 30. Malt

på træ. Portalformet indramning.

Den græske myte fortæller, at Leda,

hustru af kongen af Sparta, blev elsket

af Jupiter, der kom til hende i

form af en svane. Som følge af deres

forening lægger Leda et eller to æg -

fortællingen varierer på det punkt.

Af æggene klækkes de himmelske tvillinger

Castor og Pollux samt Helene

af Troya og Klytaimestra.

Afbildet 15.000

1178

Edmond Thornton Crawford

f. Cowden, Skotland 1806, d. Lasswade 1885

Sømænd slæber et skibsvrag i

land på en klippekyst i hårdt

vejr. Utydelig sign. Ed. ....?

62 x 83.

På bagsiden gammel etiket med

kunstnerens navn og utydelig stedbetegnelse.

Afbildet 15.000-20.000

1179

P. Ølsted, f. København 1824, d. 1887

Udsigt fra Schacks Bastion mod

broen foran Vesterport. Sign. P.

Ölsted. 38 x 52.

Afbildet 8.000

1180

Ubekendt maler, 18. årh.

Havneparti med fiskere i arbejde

og et skib, der repareres.

69 x 89.

Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1178

1179

1180

111


1181

1182

1183

1184

1181

Henry Brokmann-Knudsen

f. København 1868, d. Bolzano, Sydtyrol 1933

Udsigt mod Hammersholm og

Hammershus set fra vandet. Sign.

Henry Knudsen 1887. 42 x 84.

Afbildet 10.000

1182

Godfred Christensen

f. København 1845, d. sst. 1928

Landskab med gård og mølle på en

bakketop. Sign. G. C. 1879. 40 x 61.

Afbildet 15.000-20.000

1183

Max Kuglmayr, f. 1863, d. 1930

Høstscene. Sign. M. Kuglmayr px.

16 x 32. Malt på træ.

Afbildet 6.000

1184

Ernest Walbourn

f. England 1872, d. 1927

En ung pige ved en hytte kigger ud

over havet. Sign. Ernest Walbourn.

51 x 76.

Proveniens: Jægerspris Slot.

Afbildet 15.000-20.000

1185

Gustav Theodor Wegener

f. Roskilde 1817, d. Frederiksberg 1877

"Romerinde". 1865. Sign. Th. W.

63 x 47. Afbildet 10.000

1186 CD

N. F. Schiøttz-Jensen

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Italienerinde med en concha, i

baggrunden udsigt over bjergene.

Sign. N. F. Schiøttz-Jensen. 41 x 28.

Afbildet 12.000

1187 CD

Carl Budtz-Møller, f. Rødby 1882, d. 1953

"I Abruzzerbyen Scanno". Sign. C.

Budtz-Møller 1942. 103 x 79.

Afbildet 7.000-10.000

1188

F. C. Lund, f. København 1826, d. sst. 1901

Italiensk gårdeksteriør med kvinde

og børn ved en brønd. Sign. F. C.

Lund Perugia 1878. 64 x 50.

Afbildet 15.000

112 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1185 1186

1187 1188

113


1189

1190

1191

1189

Hans Smidth

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

Kuperet landskab. Sign.

Hans Smidth. 27 x 45.

Afbildet 10.000-12.000

1190

Charles Francois Daubigny ?

f. Paris 1817, d. sst. 1878

Landskab med kvæg. Sign.

Daubigny. 22 x 41. Malt på

træ. Afbildet 10.000

1191

Axel Schovelin

f. København 1827,

d. Frederiksberg 1893

Åløb gennnem forårsskoven.

Sign. Axel Schovelin.

37 x 59.

Afbildet 12.000

1192

Holger H. Jerichau

f. København 1861, d. sst. 1900

Hyrdedreng på den romerske

campagne. Sign. Holger

H. Jerichau. 95 x 140.

Afbildet 15.000-25.000

1193

Alfred Boucher

fransk maler, 19. årh.

Landskab med køer. Sign.

Alfred Boucher. 115 x 200.

Der er muligvis tale om et værk

af den franske skulptør Alfred

Boucher (1850-1934), som også

lavede enkelte landskabsmalerier.

Der kendes dog endvidere en

fransk landskabsmaler ved navnet

Alfred Jean Boucher (d.

1937).

Afbildet 8.000-12.000

114 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1192

1193

115


1194

1195

1196

1194

C. Dahl, norsk maler, ca. 1900

Småhuse i en norsk fjord.

Sign. C. Dahl. 40 x 60.

Afbildet 10.000-12.000

1195

Otto Bache

f. Roskilde 1839, d. København 1927

Italiensk familie på æselryg i

den romerske campagne.

Sign. Otto Bache 1919.

28 x 38.

Afbildet 12.000

1196

I. H. Brandt

f. København 1850, d. Frederiksberg 1926

Brænding mod kysten. Sign.

I. H. Brandt 1919. 61 x 96.

Afbildet 12.000-15.000

1197

C. F. Aagaard

f. Odense 1833, d. København 1895

Nordsjællandsk kystparti med

udsigt til Kronborg. 48 x 71.

Afbildet 12.000

1198

Vilhelm Groth

f. København 1842, d. sst. 1899

Kystparti fra Nordsjælland

med udsigt til Kronborg.

Sign. V. G. 40 x 64.

Afbildet 10.000

1199

Paul Fischer

f. København 1860, d. sst. 1934

Kystparti. Sign. Paul Fischer.

22 x 33.

Afbildet 8.000-10.000

116 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1197

1198

1199

117


1200

1201

1202

1200

Christian Blache

f. Århus 1838, d. København 1920

Parti fra Christianshavn, i baggrunden

Vor Frelser Kirkes

tårn. Sign. Chr. Blache 1882.

40 x 63.

Afbildet 15.000

1201

Holger Lübbers

f. København 1850, d. sst. 1931

Parti fra Københavns Havn, i

baggrunden mastekranen.

Sign. H. Lübbers 1921. 43 x 55.

Afbildet 10.000

1202 CD

Henrik Strømberg

f. Dragør 1880, d. sst. 1956

Parti fra Dragør Havn i rosa eftermiddagslys.

Sign. H. Strømberg

1947. 75 x 124.

Afbildet 10.000

1203

Vilhelm Kyhn

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

"Fiskere fra Hornbek komme,

under uroligt Veir, iland fra Sildefangst.

I Baggrunden sees

Kullen". Sign. WKyhn (sammenskrevet)

1856. 108 x 143.

Udstillet: Charlottenborg 1856 nr.

70. Afbildet 30.000-35.000

1204 CD

Ebba Carstensen

f. Västra Kvärnstorp, Skåne 1885,

d. København 1967

"Parti fra Rønnebæralleen.

Helsingør". Sign. E. C. 09.

87 x 92.

Udstillet: Charlottenborg 1909 nr.

92. Afbildet 10.000

1205

F. Lund, dansk maler, 20. årh.

Slaget i Køge Bugt. Sign. F.

Lund. 88 x 65.

Afbildet 10.000

118 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1203

1204 1205

119


1206

1207 1208

1206

J. P. Spohler

hollandsk maler, 19. årh.s slutning

"Elsker mig, elsker mig ikke". To

unge damer fordriver tiden på en

terrasse. Sign. J. P. Spohler.

78 x 57.

Afbildet 30.000-40.000

1207

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af en herre med paryk og

rød jakke. 72 x 58.

Ifølge oplysning tysk royal proveniens.

Afbildet 10.000

1208

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af en dame i sennepsgul

kjole og rødt slag. 72 x 57.

Ifølge oplysning på bagsiden tysk royal

proveniens.

Afbildet 10.000

1209

William Bromley (III)

f. omk. 1815, d. efter 1888

Herre, der byder en elegant dame

sin knaphulsblomst. Sign. W.

Bromley. 91 x 71.

Afbildet 40.000-60.000

120 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1210

Ubekendt maler, 17. årh.s slutning

Portræt af Anna Salome von

Vestringen, malt som 22-årig i

1698, iført rød kjole og blåt

slag. 77 x 60. Empireramme.

Afbildet 10.000

1211

James Northcote

f. Plymouth 1746, d. London 1831

Portræt af en Lady med sin

hund af racen Coton de Tulear.

Sign. J. Northcote Roma

1777. 100 x 74.

Udstillet: Statens Museum for

Kunst, "Ældre Udenlandske Malerier

fra Privateje", 1946 nr. 72.

Afbildet: Omslaget af Tidens

Kvinder, 26. årgang nr. 2.

Proveniens: Direktør Carl Salomonsens

samling, dennes dødsboauktion,

del II, Winkel & Magnussen

313, 1944 nr. 127. Katy

Brunovs samling, dennes dødsboauktion,

ABR 371, 1977 nr.

260. Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1209

1210 1211

121


1212

1212

1213 1214

1212

Friedrich Thøming

f. Eckernförde 1802, d. Napoli 1873

Måneskin over kystparti samt

Sejlskibe i Middelhavet. Førstnævnte

sign. monogram.

Hver 11 x 15. (2).

Afbildet 20.000-30.000

1213

Carl Neumann

f. København 1833, d. sst. 1891

Klippekyst, Bornholm. Sign.

C. Neumann 8. Aug. 1872.

29 x 32.

Afbildet 6.000-8.000

1214

Christian Mølsted

f. Dragør 1862, d. sst. 1930

Skibe på havet i morgendis.

Sign. Chr. Mølsted 1908.

98 x 89.

Afbildet 12.000-15.000

122 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1215

Alfred Olsen

f. på Fejø 1854, d. København 1932

Marine med sejlskib ud for

en klippekyst, antagelig Norge.

Sign. Alfred Olsen 90.

37 x 51. Afbildet 8.000

1216 CD

Vilhelm Arnesen

f. Flensborg 1865, d. København 1948

"Orlogsskibet Olfert Fischer

modtager Flyvepost". Sign.

Vilh. Arnesen 1928. 47 x 71.

Afbildet 15.000-20.000

1217

Holger Drachmann

f. København 1846, d. Hornbæk 1908

Parti fra Hornbæk strand i

morgendis. Sign. Holger

Drachmann Hornbæk Sept.

77. 33 x 57.

Afbildet 20.000-25.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1215

1216

1217

123


1218

Pietro Gabrini, f. Rom 1856, d. 1926

Ung pige, der arrangerer

blomster i et parklandskab.

Sign. P. Gabrini. 96 x 131.

Afbildet 40.000-50.000

1219

George Tournier

fransk maler, 19. årh.

Sommerblomster i en vase.

Sign. G. Tournier. 66 x 93.

Afbildet 20.000-25.000

1218

124 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1219

1220

Laurits Tuxen

f. København 1853, d. sst. 1927

Modelstudie af en siddende

ung kvinde med et rødt klæde.

Sign. L. Tuxen 91. 85 x 64.

Proveniens: Winkel & Magnussen

auktion 366, 1951 nr. 272.

Afbildet 25.000

1221

Ubekendt maler, ca. 1800

Hyrde med kvæg, geder og får i

et romantisk landskab, dørstykke.

48 x 148.

Afbildet 6.000-8.000


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1221

1220

125


1222

1223

1223

1222 CD

Ole Ring

f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Landsbymotiv fra Holløse

ved Næstved. Sign. Ole Ring.

48 x 62.

Afbildet 25.000-35.000

1223

L. A. Ring

f. Ring 1854, d. Roskilde 1933

"Fra Høve Strand. Sejrøbugten".

Sign. L. A. Ring 1920.

16 x 24. Samt L. A. Ring, tilskrevet/ascribed

to: "Skrænt

ved havet. Enø". Ca. 1896.

15 x 23. (2).

Afbildet 20.000

1224 CD

Ole Ring

f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

"Udsigt fra Sct. Jørgensbjerg

mod Domkirken". 1938.

Sign. Ole Ring. 29 x 38.

Afbildet 15.000-20.000

1225 CD

Ole Ring

f. Baldersbrønde 1902, d. 1972

Mølle ved en landevej en diset

vinterdag. Sign. Ole

Ring. 40 x 35.

Afbildet 15.000-20.000

126 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1224

1226

Russell, ca. 1900

Et blomstrende træ på en kirkegård i Paris. Betegnet "To friend Jastrau.

Russell 1891". 50 x 43.

Efter sigende blev maleriet givet til kunstneren Viggo Jastrau under dennes ophold i

Frankrig i 1891. Der findes adskillige malere med navnet Russell, som kunne have

malt og foræret dette maleri til Jastrau. Den maler, der kommer tættest på, er dog

australieren John Peter Russell (1858-1930), der i slutningen af 1800-tallet arbejdede

i Paris og lod sig inspirere af de berømte franske kunstnere som eksempelvis Sisley.

Afbildet 8.000-10.000

1225 1226

127


1227 1227

1227

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Jørgen Roed, f. Ringsted 1808, d. København 1888

Herre i sort jakkesæt og fadermordere. Sign. W. M.

1844. 35 x 28. Jørgen Roed, tilskrevet/ascribed to:

Dame i sort kjole med hvid krave og kysehat.

34 x 28. (2). Afbildet 15.000-20.000

1228

Ubekendt maler, 19. årh.s første halvdel

Portræt af en dame i rustrød kjole og med stor

blondekyse. 71 x 56.

Afbildet 12.000

1228 1229

128 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1230 1231

1229

Otto Bache, f. Roskilde 1839, d. København 1927

"Portræt af Oberstløjtnant V. A. Thalbitzer".

Sign. Otto Bache 1912. 75 x 63.

Udstillet: Charlottenborg 1913 nr. 33.

Victor Alexander Thalbitzer (1839-1924) havde ved

siden af sin militære karriere stillingen som forstander

for Teknisk Selskabs Skole i København i årene

1876-1909.

Afbildet 15.000-25.000

1230

Henry Mosler, f. New York 1841, d. sst. 1920

Elegant dame i en rød velourkjole med høj

kniplingskrave. Sign. H. M. 77 x 63.

Afbildet 15.000-20.000

1231

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af C. A. Copmann med paryk og iklædt

brun jakke og sort vest, stående foran en bogreol.

Betegnet på forsiden: "Sÿmb:

Phil: 3 Cap: 20 vers Vor borgerskab er i himmelen

-"... samt på bagsiden: "C. A. Copmann.

Fünf Aprilis 1759 Anno Ætatis 29 ...". 70 x 54.

Citatet på billedets forside stammer fra Paulus' brev

til Filipperne (kap. 3, vers 20): "Det borgersamfund,

vi tilhører, er jo i Himlene, og derfra venter vi også

Herren Jesus Kristus som frelser."

Afbildet 10.000-15.000

1232

Frederik Storch, f. Kerteminde 1805, d. København 1883

Portræt af en kvinde med mørkt opsat hår og blommefarvet

kjole. Sign. F. L. Storch 1852. 94 x 78.

På bagsiden følgende oplysning: Etatsrådinde Mathilde

Bech d. 1883 - antagelig den portrætterede.

Afbildet 30.000

1232

129


1233 1233

1233

Ubekendt maler, 19. årh.

Et par opstillinger med brogede sommerblomster i prydvaser. Begge sign. monogram TP?

Vandfarve. Hver lysmål 63 x 40. (2). Afbildet 10.000-15.000

1234

130 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1235


1234

Fransk maler, 18.-19. årh.

Blomster i en krukke. Gouache.

102 x 85. Samtidig ramme.

Afbildet 18.000

1235 CD

N. P. Bolt, f. København 1886, d. sst. 1965

Prydvase med brogede sommerblomster.

Sign. Bolt. Pastel. 157 x 117.

Afbildet 8.000-10.000

1236

H. Schiele, ca. 1900

Valmuer. Sign. H. Schiele. Oval.

86 x 93.

Afbildet 20.000-25.000

1237

O. A. Hermansen

f. Frederiksberg 1849, d. sst. 1897

Opstilling med hummer, østers, citron

og frugtskål på et bord. Sign.

monogram. 63 x 48.

Proveniens: Har været i nuværende families

eje og derved ikke været handlet siden

1952, hvor det blev købt på "Malernes Udstilling"

i København.

Afbildet 20.000-30.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1236

1238

Hollandsk maler, 17.-18. årh.

En broget blomsterbuket med tulipaner, pæoner

og andre blomster, på buketten sidder et

par sommerfugle. 60 x 51.

Afbildet 25.000

1237 1238

131


1239

1240

1239

Charles Edouard Boutibonne

f. Pest 1816, d. Wilderswil 1897

Amor og Venus. Sign. E. Boutibonne

1883. 81 x 54. Malt på

mahogni.

Afbildet 40.000

1240 CD

Aage Wang, f. 1879, d. 1959

To unge badepiger på en

strand. Sign. Aage Wang 1921.

64 x 99.

Afbildet 10.000

1241

Miçao Kono

f. 1900, d. 1979, aktiv i Frankrig

Sovende skønhed. Sign. Miçao

Kono XXX samt japansk skrifttegn

(antagelig signaturen).

68 x 125.

Afbildet 50.000

1242

Emil Rosenstand

f. Ausumgaard 1859, d. Dresden 1932

Fin dame i selskabskjole med

lange perlekæder, siddende i

en stol. Sign. E. Rosenstand.

77 x 50.

Afbildet 6.000-8.000

1243 CD

Julius Paulsen

f. Odense 1860, d. København 1940

Kvindelig model, set fra ryggen.

Sign. J. P. 1932. 70 x 57.

Afbildet 15.000

132 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1241

1242 1243

133


1244

1245

1246

1244

Luplau Janssen

f. Sørbymagle 1869, d. København 1927

Børnefødselsdag. Sign. Luplau

Janssen 1917. 51 x 66.

Afbildet 15.000-20.000

1245

Poul Friis Nybo

f. København 1869, d. Vejby 1929

Pige, der leger med en dukke.

Sign. Friis Nybo 18. 66 x 77.

Afbildet 20.000

1246

Edwin Henry Landseer, stil/style of

19. årh.

"Too hot!". En lille dreng med

hunde omkring et madtrug.

35 x 43.

Et af Landseers kendte malerier hedder

"Too hot"! A breakfast party", dette maleri

eksisterer ikke længere, men der findes

stik efter maleriet stukket af E. Finden

i 1888.

Afbildet 10.000-15.000

1247 CD

Helge Helme, f. Roskilde 1894, d. 1987

Interiør med en ung pige, der betragter

et rødt stykke tøj. Sign. H.

Helme. 46 x 38.

Afbildet 10.000

1248

Guillaume Larrue

f. Bordeaux 1851, d. Frankrig 1935

En lille dreng får småkager. Sign.

Larrue. 46 x 38. U.r.

Afbildet 20.000

1249

Wilhelm Marstrand, stil/style of

19. årh.

Ung kvinde i profil, siddende ved

sytøjet. 47 x 40.

Afbildet 10.000

1250

Rudolf Ottenfeld

f. Verona 1856, d. 1913

Italiensk fiskerdreng med rød hue.

Sign. R. Ottenfeld 1876. 54 x 41.

Afbildet 40.000

134 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1247 1248

1249 1250

135


1251

1252

1253

1253

1251

Heinrich Buntzen

f. Kiel 1803, d. Frederiksværk 1892

Parti fra Bernstorffsparken

med to spadserende damer og

en livrist, i baggrunden Bernstorff

Slot. Sign. Heinr. Buntzen.

24 x 34.

Det har været foreslået, at de to

spadserende damer kunne være de

kongelige søstre Alexandra (1844-

1925) og Dagmar (1847-1928),

henholdsvis engelsk dronning og

russisk zarina.

Afbildet 5.000-7.000

1252

G. A. Clemens

f. København 1870, d. Frederiksberg 1918

"Lyngbrand. Sejs Hede. Silkeborgegnen."

Sign. G. A. C.

42 x 64.

Udstillet: Charlottenborg 1907 nr.

98. Afbildet 5.000-7.000

1253

Dansk maler, 19. årh.

Partier fra Dyrehaven. Det ene

utydeligt sign. og dateret 1847.

13 x 28 og 12 x 32. (2).

Afbildet 5.000

136 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1254

Vilhelm Petersen

f. København 1812, d. sst. 1880

Stråtækte bindingsværkshuse

ved kysten. Betegnet på bagsiden/bears

the signature on

the back Wilh. Petersen.

26 x 37.

Afbildet 18.000

1255

César de Cock

f. Gent 1823, d. sst. 1904

Grusvej og træer i et åbent

landskab. Sign. César de

Cock. 45 x 64.

César de Cock er kendt som landskabsmaler,

han var elev af den

berømte franske maler Charles

Daubigny. De Cock malede mest i

Frankrig og fik dér et nært venskab

med malerne Corot og

Rousseau, der ligesom Daubigny

tilhørte Barbizon-skolen. Også de

Cock malede i landsbyen Barbizon,

og hans stil minder meget om

de tre berømte Barbizon-maleres.

Hans malerier findes på flere

franske museer.

Afbildet 25.000

1256

Carl Holsøe

f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Vej gennem landskab. Sign.

C. Holsøe. 33 x 38. Malt på

træ. Afbildet 15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1254

1255

1256

137


1257

1258

1259

1257

Julius Friedlænder

f. København 1810, d. sst. 1861

Kvinder og børn i et fiskerleje, en gammel

kone bøder garn, en lille piger ser

sit snit til at stikke af. Sign. J. F. 1858.

28 x 32. Afbildet 15.000

1258

C. A. Schleisner

f. Lyngby 1810, d. København 1882

Fiskerne ventes hjem. 47 x 61.

Afbildet 12.000

1259

Johannes Jensen, f. København 1818, d. sst. 1873

"Fiskerbørn i Taarbæk". Sign. Joh: Jensen

Taarbek og dateret 1855 på etiket på

bagsiden. 25 x 29. Damborgramme med

etiket. Afbildet 5.000

138 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1260

Richard Harry Carter, f. 1839, d. 1911

Hollandsk kanalparti med mor og

barn, der røger ål. Sign. R. H. Carter.

Vandfarve. 90 x 59.

Afbildet 50.000

1261

Peter Raadsig, f. København 1806, d. sst. 1882

En fiskerfamilie. Sign. P. R. 1874.

37 x 32. Afbildet 10.000

1262 CD

N. F. Schiøttz-Jensen

f. Vordingborg 1855, d. København 1941

Ung pige på en stentrappe. Sign. N. F.

Schiøttz-Jensen 1922. 60 x 47.

På bagsiden rester af udstillingsetiket fra

Charlottenborg.

Afbildet 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1260

1261 1262

139


1263 CD

Julius Paulsen, f. Odense 1860, d. København 1940

Efter solnedgang. Sign. J. P. 52 x 58.

Afbildet 6.000-8.000

1264

Hans Julius Fæster, f. Nyborg 1856, d. Svendborg 1929

Landskab med robåd under skyggefulde træer.

Sign. J. Fæster Oktober 1882. 59 x 40.

Afbildet 8.000-10.000

1263 1264

1265

Fransk maler, 20. årh.s første halvdel

Landskab under uvejrshimmel. Sign. Ariel Monrik?

1928. 49 x 52.

Afbildet 6.000-8.000

1266

Carl Carlsen, f. København 1855, d. sst. 1917

Efterårsskov i solnedgangen. Sign. Carl Carlsen

1909. 60 x 50. Afbildet 8.000-10.000

1265 1266

140 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1267

Peter Raadsig

f. København 1806, d. sst. 1882

En skrænt ved Ariccia. Sign. P. R.

Ariccia 1844. 32 x 43.

Afbildet 8.000-10.000

1268

Vilhelm Kyhn

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Rokkestenen ved Almindingen på

Bornholm. 17 x 23.

Afbildet 7.000

1269

Carl Balsgaard

f. København 1812, d. sst. 1893

Mos på nogle store sten ved et

vandløb. Sign. C. Balsgaard.

32 x 36.

Afbildet 15.000

1270

Christian Berthelsen

f. på Føhr 1839, d. København 1909

Løvtræer ved et åløb i skoven, forår.

Sign. C. B. 92. 65 x 91. 10.000

1271

Viggo Johansen

f. København 1851, d. sst. 1935

Portræt af en dreng i hvid skjorte

og mørk jakke. Sign. Viggo Johansen

1871. 36 x 29.

Afbildet side 142 6.000

1272

Theobald Chartran

f. Besancon 1849, d. Neuilly-sur-Seine 1907

Kunstnerens selvportræt. Sign.

Chartran 1880. 46 x 38. Empireramme.

Afbildet side 142 20.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1267

1268

1269

141


1271 1272

1273

Constantin Hansen, f. Rom 1804, d. Frederiksberg 1880

Blomstermaleren O. D. Ottesen med rød nellike

i knaphullet. Sign. C. H. 1872. 58 x 45.

Afbildet 25.000

1274

Ubekendt maler, 19. årh.

Portræt af en lille pige i en blåprikket kjole.

56 x 46. Oval i samtidig firsidet ramme.

Afbildet 7.000-10.000

1273 1274

142 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1275

Vicente López y Portana,

tilskrevet/ascribed to

f. Valencia 1772, d. Madrid 1850

Portræt af Kong Ferdinand V

(1784-1833) af Spanien. 98 x 77.

Brev fra The Hispanic Society of

America medfølger, heri omtales en

mulig tilskrivning til López.

Proveniens: Arkitekten Egil Fischer.

To bøger på henholdsvis dansk og engelsk

om Mols og Molskroen: "Egil

Fischers Mols" medfølger. Her er en

beskrivelse af Molskroen, hvor maleriet

har hængt.

Afbildet 30.000-40.000

1276 CD

Rasmus Christiansen

f. Bjertrup v. Skanderborg 1863,

d. København 1940

Den lille hornblæser får et skulderklap

af Frederik VII. Sign. R.

x Chr. 61 x 51.

Afbildet 10.000-12.000

1277

C. Becker, ca. 1900

Preussiske soldater på patrulje.

Sign. C. Becker 93. 60 x 43.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1275

1276 1277

143


1278

1279

1280

1278

Georg Emil Libert

f. København 1820, d. sst. 1908

"St. Hans Nat optrækkende

Uvejr". Sign. G. Emil Libert.

32 x 45. Afbildet 6.000-8.000

1279

Paul Emmanuel Péraire

f. Bordeaux 1829, d. Paris 1893

Kystparti ved L'orient. Sign.

P. E. P. 80. 45 x 68.

Udstillet på Salonen i Paris

1880 eller 1881.

Afbildet 7.000-10.000

1280

Vilhelm Melbye

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Fingals hule. Sign. W. M.

1857. 28 x 42.

Fingals hule er en af de smukkeste

og mest interessante huler i

Europa, beliggende på øen Staffa,

på de indre Hebrider ved

Skotlands vestkyst. Den åbner

sig ud mod havet og danner en

mægtig hvælving, ca. 70 m høj.

Motivet har Melbye malt flere

gange, bl.a. i 1851, dette blev

udstillet på Charlottenborg

1856 og blev købt af kong Frederik

VII. Afbildet 10.000

1281

Thorvald Niss

f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

Gurre Slot i måneskin. Sign.

TNiss (sammenskrevet) 1890.

57 x 100.

Afbildet 8.000-10.000

1282

Carl Holzapfel

f. Berlin 1865, d. Kassel 1926

Aftenstemning over havet.

Sign. Carl Holzapfel Df 90.

72 x 122. Afbildet 12.000

1283

Carl Wentorf

f. København 1863, d. sst. 1914

Solnedgangsstemning over

havet. Sign. Carl Wentorf

1904. 44 x 63.

Afbildet 10.000

144 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1281

1282

1283

145


1284

1285 1286

1284

Viktoriansk maler, ca. 1880

Afskeden. En harniskklædt

ridder tager afsked med sin

elskede. 127 x 110.

På plakette på rammen følgende

citat: "I would follow love, if

that might be. I? needs must follow,

death, who calls for me".

Afbildet 15.000-25.000

1285

Ernst Georg Rüegg

f. Milano 1883, d. Männedorf 1948

Opstilling med flaske, piber

og tændstikker. 1929. Sign.

Rüegg. 47 x 31.

På bagsiden udstillingsetiket fra

Zürcher Kunstgesellschaft nr.

178.

Afbildet 6.000-8.000

1286

Fransk maler, ca. 1880

Portrætstudie. 31 x 23.

Afbildet 10.000-15.000

146 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


1287

Monogrammist J. L., 17. årh.

En ung afrikansk jæger med bue og

pil. Sign. J. L. 52 x 40. Malt på træ.

Afbildet 60.000

1288

Jørgen Sonne, stil/style of, 19. årh.

En sømand. 76 x 61.

Afbildet 5.000-7.000

1289

William Walker Morris

aktiv i England 1850-1867

Haredrengen. Sign. W. W. Morris.

54 x 43.

Afbildet 12.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1287

1288 1289

147


1290

1291

1292

1290

Godfred Christensen

f. København 1845, d. sst. 1928

Sommerlandskab med åløb.

Sign. G. C. 46 x 72.

Afbildet 8.000

1291

Dansk maler, 19. årh.

Dansk kystlandskab med robåd

i vandkanten. 49 x 64.

Afbildet 8.000

1292

Adalbert Wex

f. München 1867, d. 1932

Landskab med stille åløb.

Sign. Adalbert Wex.

72 x 100.

Afbildet 8.000-10.000

1293 CD

A. Jacobsen

dansk maler, f. 1868, d. 1955

Skovparti med to småbørn

på en sti ved en sø. Sign. monogram.

83 x 110.

Afbildet 25.000

1294

Thorvald Niss

f. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905

Søparti med åkander, i baggrunden

drivende skyer over

løvklædte træer. Sign. TNiss

(sammenskrevet) 1879.

34 x 47. Malt på træ.

På bagsiden rester af udstillingsetiket

fra Charlottenborg.

Afbildet 8.000-10.000

1295

Christian Zacho

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Sommerdag med skyggegivende

træer ved en stenet

flod. Sign. Chr. Zacho 1901.

59 x 83.

Afbildet 10.000-15.000

148 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1293

1294

1295

149


1296

1297

1298

1296

Janus la Cour

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Studie af træer langs et hegn.

43 x 60. Afbildet 10.000

1297

Jens Birkholm

f. Faaborg 1869, d. sst. 1915

Karlebo Mølle. Sign. J. B. 1912.

58 x 75.

Proveniens: ABR auktion 235, 1969

nr. 11.

På bagsiden gammel etiket med teksten:

"Karlebo Mølle. Nu Museum. Før gammel

vandmølle".

Afbildet 10.000

1298

Henrik Olrik, f. København 1830, d. 1890

Parti fra Civita d'Antino med vinstokke

og blomster. Sign. H. O. Civita

d'Antino 7-7-1877. 41 x 52.

Malt på træ.

Afbildet 5.000

150 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1299


1299 CD

H. A. Brendekilde

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Høje cypresser i Italien. Utydelig

sign. H. A. B. 08. 42 x 32.

Brendekilde opholdt sig i Italien i

1908-9, og på ABR auktion 634,

1997, solgtes som nr. 245 et maleri

med lignende motiv af kunstneren

fra Ponte Molle i Italien.

Afbildet 7.000-10.000

1300

Ubekendt maler, 18. årh.s slutning

Overhofprædikant Reinhardt

siddende i dybe tanker i sit

studerekammer. I baggrunden

buste forestillende den

berømte græske taler Demóstenes.

21 x 15. Malt på træ.

Oval i firsidet empireramme.

Bagpå oplyses at Reinhardt var

overhofprædikant ved Sophienkirche.

Afbildet 10.000-15.000

1301

G. H. Simms, virksom 19. årh.

Månelys ved Hastings. Betegnet

på bagsiden/bears the signature

on the back G. Simms

1851. Diam. 31. Cirkulær i firsidet

ramme.

Afbildet 10.000-15.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1300

1301

151


1302

1302

Erik Henningsen, f. København 1855, d. sst. 1930

"Fest på Salen", studie. Møde i Studenterforeningen. Sign. Erik Henningsen 1909.

Kul. Bladstørrelse 111 x 158.

Proveniens: Studenterforeningen i København.

ABR auktion 361, 1977 nr. 134.

Nærværende tegning danner forlæg til maleriet "Fest på Salen", som forestiller en fest i Studenterforeningens

daværende hus på hjørnet af Gammelholm og Holmens Kanal.

De portrætterede forestiller blandt andet Martin Hammerich, Esther Jørgensen, A. J. Westh, A.

T. Høy, Conrad Møller, A. C. Larsen m.fl. Afbildet 10.000-15.000

1303

152 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1304


1303

Otto Elsner, f. 1893, d. 1956

Stephansdom i Wien. Sign. Elsner

1920. Pen, vandfarve og gouache.

31 x 21. Afbildet 5.000

1304 CD

Louis Icart, f. 1888, d. 1950

Kvinde med creolerøreringe i et sommerlandskab.

Sign. Louis Icart. Koldnålsradering,

akvatinte og vandfarve.

Oval. Lysmål 57 x 47 og pladestørrelse

48,5 x 39,5.

Afbildet 5.000

1305

Georg Balthasar Probst, excu.,

f. Blois 1680, d. Paris 1711

Udsigt over "London". 18. årh. Håndkoloreret

kobberstik. Pladestørrelse

39 x 113 og lysmål 43 x 118.

Afbildet 6.000-8.000

1306

Italiensk maler, 19.-20. årh.

Parti fra Napolibugten, i forgrunden

mor og barn på en terrasse, i baggrunden

ses Vesuv. Betegnet "Veduta

del Golfo di Napoli". Gouache. Lysmål

69 x 89.

Afbildet 30.000

1307

Italiensk maler, 19.-20. årh.

Udsigt over Pozzuolibugten, i forgrunden

spadserende italienerinder.

Betegnet "Vista da Pozzuoli". Gouache.

Lysmål 52 x 66.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1305

1306

1307

153


1308

H. G. F. Holm, f. Berlin 1803, d. København 1861

Parti fra Sankt Annæ Plads med Garnisonskirken set fra Bredgade. Bly og

vandfarve. 19,5 x 25. Empireramme.

Erik Housteds fortegnelse over H. G. F. Holms tegninger nr. 2.089.

Proveniens: Grosserer Henry Nexøe-Larsens samling Hindemae, dennes auktion, ABR

391, 1979 nr. 46, afb. s. 49.

Garnisonskirken blev opført af arkitekterne W. Fr. v. Platen og Marcantonio Pelli i 1703-

06. Vandfarven viser kirkens spir i dets oprindelige skikkelse, inden det 1866 forhøjedes

ved kirkens restaurering.

Afbildet 7.000-10.000

1309

1308

154 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1310


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 754

1311

1309

Erling Eckersberg, f. København 1808, d. sst. 1889

Portræt af prinsesse Wilhelmine Marie (1808-1891), datter

af Frederik VI. 1838 gift med Hertug Carl af Slesvig-Holsten-

Sønderborg-Glücksborg. Bly og lavering.

Bladstørrelse 16,5 x 13. Louis XVI-ramme.

Proveniens: Grosserer Henry Nexøe-Larsens samling Hindemae,

dennes auktion, ABR 391, 1979 nr. 63.

Afbildet 6.000-8.000

1310

Christen Købke tilskrevet/ascribed to, f. København 1810, d. sst. 1848

Portræt af oberst Jens Christop. Marquard Frohböese. Sign.

C. K. 1837. Bly. Lysmål 29 x 22.

Afbildet 7.000-10.000

1311

Rembrandt van Rijn, f. Leiden 1606, d. Amsterdam 1669

"The Angel departing from the Family of Tobit". Stampsigned

Rembrandt f. 1641. Biörklund's III. state. Biörklund 41-

G, Bartsch-Hollstein 43, Hind 185. Etching and drypoint.

Plate size 10,4 x 15,4. Without frame.

Provenance: The collection of curator Karl Madsen.

Afbildet 12.000-15.000

1312

Melchior Lorck, f. Flensburg 1527, d. 1594

"Von dess Käysers Koch". A Turkish Cook. About 1683-84. II.

(a) state (of II). Text on the verso. Erik Fischer 17, Nagler

16 and Harbeck 15. Woodcut. Sheet size 33,5 x 21.

Present woodcut was puplished in "Thesaurus

exoticorum" by Eberhard Werner

Happel.

Provenance: ABR auction 518, 1989

no. 512.

Afbildet 3.000-5.000

1312

155


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF · HANS KREdS/CIRCLE OF

SKOLE/SCHOOL OF · BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

A

Ancher, Anna 1063

Ancher, Michael 1051, 1057

1062, 1064

Andersen, C. C. 1026

Andersen-Lundby, A. 1100

Arnesen, Vilhelm 1216

B

Bache, Otto 1195, 1229

Bahieu, Jules 1127

Balsgaard, Carl 1269

Bartsch, Carl 1054

Becker, C. 1277

Bendz, Wilhelm 1005

Bergen, C. 1096

Berthelsen, Christian 1270

Birkholm, Jens 1297

Blache, Christian 1200

Bolt, N. P. 1235

Boucher, Alfred 1193

Boutibonne, Charles Edouard 1239

Brandt, I. H. 1196

Brendekilde, H. A. 1299

Brokmann-Knudsen, Henry 1181

Bromley (III), William 1209

Bruun, Johan Jacob, tilskrevet 1024

Budtz-Møller, Carl 1161, 1187

Buntzen, Heinrich 1251

Burgaritski (Burgaritzky), J. J. 1119

Bærentzen, Emil, tilskrevet 1045

C

Camradt, Johannes Ludvig 1002

1019, 1086

Carlsen, Carl 1145, 1266

Carstensen, Ebba 1204

Carter, Richard Harry 1260

Chartran, Theobald 1272

Chmielinski, W. T. 1105

Christensen, godfred 1182, 1290

Christiansen, N. H. 1124

Christiansen, Rasmus 1276

Clemens, g. A. 1252

Cock, César de 1255

Coomans, Joseph Pierre Olivier 1016

Couwenberg, Christian 1023

Cramer, Peter 1003

Crawford, Edmond Thornton 1178

d

dahl, C. 1194

dansk blomstermaler 1001

dansk guldaldermaler 1163

dansk maler 1094, 1102

1133, 1253, 1291

daubigny, Charles Francois 1190

dengler, Theodor 1147

drachmann, Holger 1217

dupré, Jules, tilskrevet 1058

E

Eckardt, Christian 1042

Eckersberg, C. W. 1039, 1044

Eckersberg, Erling 1309

Elsner, Otto 1303

F

Fischer, Paul 1085, 1092, 1093, 1199

Flamsk maler 1177

Foss, Peder Nielsen 1103

Fransk maler 1234, 1265, 1286

Friedlænder, Julius 1164, 1257

Friis Nybo, Poul 1245

Frølich, Lorenz 1031

Fæster, Hans Julius 1264

g

gabrini, Pietro 1218

gebauer, Christian david 1166

gottschalk, Albert 1154

groth, Vilhelm 1198

grove, Nordahl 1101

H

Hansen, Constantin 1273

Hansen, Heinrich 1084

Hansen, I. T. 1043

Hansen, Sigvard 1081, 1130, 1140

Heinrich-Hansen, Adolf 1128

Hellesen, Hanne 1018

Helme, Helge 1247

Henningsen, Erik 1302

Hermansen, O. A. 1237

Hollandsk maler 1238

Holm, H. g. F. 1308

Holsøe, Carl 1048, 1079, 1097, 1256

Holzapfel, Carl 1282

I

Icart, Louis 1304

Ilsted, Peter 1087, 1142, 1146

Italiensk maler 1306, 1307

J

Jacobsen, A. 1293

Jacobsen, Antonio 1137

Janssen, Luplau 1244

Jensen, I. L. 1010

1011, 1020

Jensen, I. L., skole 1000

Jensen, Johannes 1259

Jensen, Karl 1013

Jerichau, Holger H. 1192

Jespersen, Henrik 1150

Johansen, Viggo 1271

Johansson, Carl August 1132

Joncières, Léonce Joseph V. de 1029

Jordaens, Jacob, kopi efter 1169

Joucoff (Zhokov), V. S. 1120

Juel, Jens 1004, 1008, 1038

Juel, Jens, skole 1007

156 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754

K

Kinch, Helvig 1162

Koefoed, H. C. 1069

Kono, Miçao 1241

Kornerup, Valdemar 1073

Krafft, Otto 1167

Krilov, Boris 1111

Krouthén, Johan Frederik 1056

Krøyer, P. S. 1061

Kuglmayr, Max 1183

Küchler, Albert 1030

Kyhn, Vilhelm 1012, 1075, 1203, 1268

Købke, Christen, tilskrevet 1310

L

la Cour, Janus 1014, 1296

La Volpe, Alessandro 1037

Landseer, Edwin Henry, stil 1246

Larrue, guillaume 1248

Larsen, Hugo 1034

Larsen, Peter Julius 1095

Libert, georg Emil 1149, 1278

Liebermann, Ernst 1071

Liljefors, Bruno 1080

Lind, C. g. 1138

Locher, Carl 1065

López y Portana, Vicente, tilskr. 1275

Lorch, Melchior 1312

Loschkin, A. 1115

Louise, dronning 1009

Lund, F. 1205

Lund, F. C. 1188

Lunde, Anders 1053

Lübbers, Holger 1201

M

Mackeprang, Adolf 1125

Makovsky, Vladimir, tilskrevet 1129

Mander (III), Karel van 1022

Marstrand, Wilhelm 1017, 1033

1088, 1089, 1227

Marstrand, Wilhelm, stil 1249

Melbye, Vilhelm 1151, 1280

Merle, Hugues, tilskrevet 1157

Moe, Carl 1141

Mola, Pier Francesco 1025

Monogrammist J. L. 1287

Morris, William Walker 1289

Mosler, Henry 1230

Mundt, Emilie 1074

Musin, Auguste Henri 1067

Mølsted, Christian 1214

Mønsted, Peder 1055, 1059, 1131


INdEx

TILSKREVET/ASCRIBEd TO · KOPI EFTER/COPy AFTER · STIL/STyLE OF · HANS KREdS/CIRCLE OF

SKOLE/SCHOOL OF · BETEgNET/BEARS THE SIgNATURE · VæRKSTEd/WORKSHOP OF

N

Neumann, Carl 1213

Nilouss, Peter Alexandrovitch 1116

Niss, Thorvald 1281, 1294

Northcote, James 1211

O

Olga, Storfyrstinde 1106, 1108

1109, 1110

Olrik, Henrik 1298

Olsen, Alfred 1215

Olsen, Chr. Benjamin 1152

Olsen, Christian Benjamin 1104

Ottenfeld, Rudolf 1250

P

Palissi, N. 1040

Paulsen, Julius 1243, 1263

Pedersen, Viggo 1090

Péraire, Paul Emmanuel 1279

Petersen, Julius 1148

Petersen, Vilhelm 1254

Petroff, Wladimir 1107

Philipsen, Theodor 1035

Potter, Pieter Symonsz, tilskr. 1168

Poussin, Nicolas, stil 1175

Probst, georg Balthasar 1305

R

Raadsig, Peter 1159, 1261, 1267

Raphael, kopi efter 1158

Rasmussen Eilersen, E. 1135

Rasmussen, I. E. C. 1015, 1076, 1077

Rembrandt van Rijn 1311

Richardt, Ferdinand 1006, 1021

Ring, L. A. 1041, 1072, 1223

Ring, Ole 1222, 1224, 1225

Roed, Jørgen, tilskrevet 1227

Rohde, Frederik 1144

Romanova, Olga A. 1106, 1108

1109, 1110

Rosenstand, Emil 1242

Rubens, P. P., hans kreds 1028

Russell 1226

Russisk maler 1112, 1118

Rüegg, Ernst georg 1285

S

Schiele, H. 1236

Schiøttz-Jensen, N. F. 1186, 1262

Schleisner, C. A. 1258

Schlichtkrull, J. C. 1050

Schovelin, Axel 1134, 1191

Schreyer, Franz 1139

Schultzberg, Anshelm 1082

Schumacher, Harald 1136

Shayer snr., William, stil 1165

Shponko, grigoryi Andryievitch 1121

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754

Simms, g. H. 1301

Simonsen, Simon 1083

Skovgaard, P. C. 1032

Smidth, Hans 1189

Sonne, Jørgen 1036, 1155

Sonne, Jørgen, stil 1288

Spohler, J. P. 1206

Stoiloff, Constantin Adolf

kaldet Adolf Baumgartner 1113

Storch, Frederik 1232

Strømberg, Henrik 1202

Syberg, Fritz 1099

Sørensen, C. F. 1066

T

Thøming, Friedrich 1212

Tilly, Vilhelm Eyvind 1126

Tornøe, Wenzel 1068

Toscano, giovanni 1156

Tournier, george 1219

Trayer, Jean-Baptiste Jules 1047

Turin, Platon Semenovich 1122

Tuxen, Laurits 1046, 1049, 1052

1060, 1153, 1220

U

Ubekendt maler 1027, 1091, 1143,

1170, 1171, 1172, 1173, 1174

1176, 1180, 1207, 1208, 1210

1221, 1228, 1231, 1233, 1274, 1300

V

Viktoriansk maler 1284

W

Walbourn, Ernest 1184

Wang, Aage 1240

Warling, Maria Elisabeth 1098

Webb, Byron 1123

Wegener, gustav Theodor 1185

Wegmann, Bertha 1070

Weie, Edvard 1078

Wennerwald, Emil 1160

Wentorf, Carl 1283

Wex, Adalbert 1292

y

yuon, Constantin Fedorovitch 1117

Z

Zacho, Christian 1295

Zhaba, Alphons Konstantinov 1114

Ø

Ølsted, P. 1179

Å

Aagaard, C. F. 1197

157


OMREgNINgSTABEL

ExCHANgE TABLE

dkk euro dkk euro dkk euro dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

11.000 1.500

12.000 1.600

13.000 1.750

14.000 1.900

15.000 2.000

16.000 2.150

17.000 2.300

18.000 2.400

19.000 2.500

20.000 2.700

22.000 3.000

25.000 3.400

27.000 3.600

30.000 4.000

32.000 4.300

35.000 4.700

37.000 5.000

40.000 5.400

42.000 5.600

45.000 6.000

47.000 6.300

50.000 6.700

52.000 6.800

55.000 7.400

57.000 7.700

60.000 8.000

62.000 8.300

65.000 8.700

67.000 9.000

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

100.000 13.500

105.000 14.000

110.000 15.000

115.000 15.500

120.000 16.000

125.000 17.000

130.000 17.500

135.000 18.000

140.000 19.000

145.000 19.500

150.000 20.000

155.000 21.000

160.000 21.500

Ved omregning fra dKK til euro er anvendt nationalbankens

officielle valutakurs på tidspunktet for ud-

arbejdelse af kataloget.

Beløbet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun

Rasmussens skøn fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til beløbet i dKK.

der bydes altid i dKK. Bruun Rasmussen gør

opmærksom på at valutakursen ved betaling med

euro kan være forskellig fra den ovennævnte.

165.000 22.000

170.000 23.000

175.000 23.500

180.000 24.000

185.000 25.000

190.000 26.000

195.000 26.500

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

625.000 84.000

650.000 87.000

675.000 90.000

700.000 94.000

725.000 97.000

750.000 100.000

775.000 104.000

800.000 107.000

825.000 110.000

850.000 114.000

875.000 117.000

900.000 120.000

925.000 124.000

950.000 128.000

975.000 130.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

For the conversion from dKK into Euro, Bruun Rasmussen

has used the official rate of exchange from

denmarks Nationalbank (the danish national bank)

at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment,

roughly adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in dKK. Please note

that the rate of exchange, when paying in Euro, may

deviate from the above-mentioned rate.

158 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


information

AFHENTNINg

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754

Afhentning af effekter købt på

traditionel auktion SKAL SKE senest

2 uger efter sidste auktionsdag (eller

efter aftale). Uafhentede effekter vil

herefter uden yderligere varsel blive

sendt til opbevaring for købers regning

og risiko.

SALgSRESULTATER

Hammerslags-priser fra de seneste auktioner

kan ses på vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk

Hammerslags-priser kan også fås ved at

ringe til vores automatiske telefonsvarer

på telefon: 33 43 69 08.

FOTO

Foto af alle effekter kan ses på vores

hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk

EURO

der bydes og faktureres i danske

kroner. Vurderinger i euro kan ses på

www.bruun-rasmussen.dk

BEVARINgSTILSTANd

Bruun Rasmussen henleder opmærksomheden

på, at katalognumrene som

udgangspunkt ikke er forsynet med

oplysninger om tilstand (jvf. købskonditionernes

§ 9). Vi henviser imidlertid til

vores hjemmeside:

www.bruun-rasmussen.dk, hvor der

under det enkelte katalognummer ofte

er oplysninger om bevaringstilstand,

reparationer o. lign. Er disse oplysninger

ikke tilstrækkelige kan én af afdelingens

sagkyndige kontaktes for yderligere

informationer.

dISPATCH

Collection of purchases bought at

traditional auctions must be no later

than 2 weeks after the last auctionday.

Uncollected items will without further

notice be sent into storage at the

expence and risk of the buyer.

SALES RESULTS

Sales results from the latest auctions are

available at our website:

www.bruun-rasmussen.dk

Sales results are also available at our

answering machine.

Please call: +45 33 43 69 08.

PHOTOS

Photos of all items are available at our

website:www.bruun-rasmussen.dk

EURO

Bids and invoicing are made in dKK.

Estimates in Euro can be seen at

www.bruun-rasmussen.com

CONdITION

Bruun Rasmussen draws attention to

the fact that, as a rule, no information

is provided regarding the condition of

the lots (cf. conditions of purchase § 9).

However, we refer to our website:

www.bruun-rasmussen.dk where information

regarding condition, repairs, etc.

can usually be found for the individual

lot. Should this information be insufficient,

further details can be obtained

by contacting one of the experts of the

department.

159


KATALOgISERINgSPRINCIPPER

ExPLANATION OF CATALOgUINg PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt

arbejde af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen

indestår i henhold til købskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som

vejledning for køber, men kan ikke gøres til genstand

for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket

er sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis

udført af denne.

Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor

opfattelse: Udført under kunstnerens indflydelse og

antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være

udført af kunstneren eller en senere kopi efter

kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger:

I henhold til vor opfattelse: En senere

gentagelse eller i stil med kunstneren.

?: yderligere forbehold for den i kataloget angivne

beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af

kunstneren.

Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur

er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af

kunstneren.

Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig

om et antagelig usigneret arbejde.

Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer

det sig om et antageligt nyere eller helt moderne

arbejde.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse

og tjener som vejledning for køber. det er ikke

nogen garanti. Køber skal selv overbevise sig om de

forskellige katalognumres autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

Cd = Copy-dan

L = Længde

B = Bredde

H = Højde

d = dybde

160

diam. = diameter

sst. = Samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist

the genuiness and authenticity of which is guaranteed

by Bruun Rasmussen according to the Conditions of

Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to

the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are

for guidance only and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion,

probably a work of the period of the artist, and

possibly made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted

(workshop): In our opinion, a work made under the

influence of the artist, and probably of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the

artist, or a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style

of)/ Jens Juel efterfølger (follower of): In our opinion,

a later copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: The catalogue description is subject to further

reservations.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the

artist.

Betegnet (bears the signature): In our opinion, the

inscription may be by a hand other than that of the

artist.

If no signature is mentioned in the catalogue the work

is apparently unsigned.

If no date is mentioned in the catalogue the work is

apparently from the last century or of comparratively

resent date.

No compensation is given should the frame be

damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun

Rasmussen and is to be considered only as guidance

to the buyer and not as a statement of fact. The buyer

is to satisfy himself of the authenticity and the condition

of the works of art.

Abb.:

* = Full VAT

Cd = droit de Suite

L = Length

B = Width

H = Height

d = depth

diam. = diameter

sst. = Same place

U.r. = Unframed

kt. = gold karat

ct. = Precious stone

carat

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


MOMS Og KUNSTNERAFgIFT

VAT ANd COPy-dAN INFORMATION

STANdARd AUKTIONSOMKOSTNINgER

25 % - BRUgT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULdMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. disse er mærket med en stjerne *. Købere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REdUCEREdE

AUKTIONSOMKOSTNINgER 20 %

betales af købere der opfylder følgende betingelser:

1. danske momsregistrerede købere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele

beløbet (fuldmoms). Momsbeløbet kan køber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20%

excl. afgift på værker af alle nyere danske og de fleste

udenlandske kunstnere. disse værker er mærket Cd for

Copy-dan ud for katalognummeret.

For nærmere information henvises til købskonditionerne.

BANKFORBINdELSE

BUyER’S STANdARd PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARgIN SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterix *. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUyER’S REdUCEd PREMIUM 20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. danish VAT registered buyers may choose to pay the

20% buyer’s premium +25% VAT on the total amount

(Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% only.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% only

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROyALTIES PAyABLE

TO COPy - dAN Cd

Pursuant to current danish legislation on Copyright

an artists’ royalty of 5% of the total price exclusive

of VAT (i.e. hammer price plus buyer’s premium

20%) shall be collected on works of modern art by

all danish and most foreign artists. These works are

marked Cd for Copy-dan next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

danske Bank · Account 30014310970638 · IBAN dK4130004310970638 · Swift-BIC dABAdKKK · giro 9641 2055392 · CVR-nr. dK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 161


KØBSKONdITIONER

§ 1. BUdgIVNINg

Køber er den byder, der får hammerslag. den, der byder for andre,

hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af købet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de ønsker

at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte

pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt

til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget

til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlangende ikke

tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto betaling

har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer

ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALINg

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen

som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så

udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25% af

hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre der

sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.

danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/

CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor

varen købes i fuld moms.

For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for afgiftsfritagelse

jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private købere,

som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk lovgivning

om handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og

antikviteter.

Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. der kan betales

kontant eller med dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,

Master-, diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8

dage efter fakturadatoen.

Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen

har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på ny auktion

hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve køber

ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder den,

der har indleveret det købte til auktion.

Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter

hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at

berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.

Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,

er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter

på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af

den misligholdende køber fastsat mindstepris. den misligholdende

køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter

indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen

162

ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses at

overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over

for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den

pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at

kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

§ 3. AFgIFTSFRITAgELSE

Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MEd BOPæL I ET ANdET EU-LANd:

Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for at

betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres over

for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret på fakturaen.

B. KØBERE MEd BOPæL UdEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem speditør:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt speditør, fritages for afgift.

2 Udførsel som rejsegods:

der kan ske fritagelse for dansk afgift, når køberen selv medtager

det købte under forudsætning af, at følgende betingelser

er opfyldt: Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift

på 25% af fakturabeløbet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms refunderet,

så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen

retur med påtegning om officiel indførsel fra det endelige

lands toldmyndighed eller anden på omsætnings afgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis købet overstiger dKK 1.200.

b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra EU.

Eksportørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter

at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis

købet overstiger dKK 300. dette gælder også for Færøerne og

grønland.

§ 4. AFgIFTSBETALINg

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private købere. dette skal meddeles os

inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i danmark kan vælge at købe til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger.

dette skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.

§ 5. UdLEVERINg

Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til

køberen. det købte henligger fra hammerslaget for købers regning

og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammerslaget,

vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,

der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt for

købers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENdELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Ras-

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


mussen kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på

købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFgIFT TIL COPy-dAN Cd

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves

følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og visse udenlandske

kunstnere. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af

Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copydan,

for de kunstværker, der er omfattet af loven. disse værker er

mærket Cd for Copy-dan ud for katalognummeret.

Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte kunstværk:

• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.863 og dKK 310.567 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 310.567 og dKK 1.242.267 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 1.242.267 og dKK 2.173.967 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem

dKK 2.173.967 og dKK 3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger

på 20% ekskl. afgift

• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger over dKK

3.105.667 med tillæg af auktionsomkostninger på 20% ekskl.

afgift

Copy-dan afgiften kan ikke overstige dKK 93.170 for det enkelte

kunstværk.

§ 8. EKSPORTTILLAdELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor

dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier

i danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive meddelt

den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.

derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget

på købers vegne, nu hvor prisen kendes. gives eksporttilladelse

ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte til

den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for køber.

§ 9. KATALOgISERINg

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte ændringer

og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under

anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.

de solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, at

de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser,

der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger i

kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering

af effekternes stand.

Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på

de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede

effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede

erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris

tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive

refunderet køber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb

kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering fremsættes

skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter købsdagen,

og af at det købte inden samme frist returneres til Bruun

Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som det købte

var i på hammerslagstidspunktet.

Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling af

renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve anden

udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få

fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets

udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt

omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse

af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder

Jørgen Byriel, Auktionsleder

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,

der ikke kan være til stede ved auktionen. det er en forudsætning,

at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer før auktionens

start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed kan

undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne service.

KONdITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. det understreges,

at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer;

her henvises til katalogteksten.

FRITAgELSE FOR dANSK FULdMOMS

Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne *.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,

køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der

ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der

gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.

det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 163


CONdITIONS OF PURCHASE

§ 1. BIddINg

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make

bids in person at the place of auction or commission bids by letter

or fax or direct telephone bids, should be able to document

their ability to pay and be able to provide proof of identity at

any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid

if, when requested, adequate security or adequate payment on

account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of auction

or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun

Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may

occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion

as to the increment of the bids. The auctioneer will also

make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.

§ 2. PAyMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special VAT

scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,

and second-hand goods by Public Auction (hereinafter called

Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the

purchase price is the hammer price plus an additional 20% in

buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are

indicated as such in the catalogue with an asterix *.

danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.

Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from

the EU who are considered as danish buyers (cf. current danish

legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,

Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, diners Clubor

Eurocard. Personal foreign cheques may only be used for payment

by prior arrangement.

Payment may be made during or immediately after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the

goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand

reimbursement of any related losses from the defaulting buyer.

Any further profit on the sale shall be payable to the person who

had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to

set off its receivables against its payables to the defaulting buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun Rasmussen

auction without being bound by the reserve stipulated by

the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be entitled

to demand the surrender of goods deposited for sale as long as

the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged,

164

regardless of whether the value of such goods may be deemed to

exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any

future bids from such a purchaser.

§ 3. ExEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to danish taxes and duties:

A. BUyERS RESIdINg IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

Buyers are exempt from paying danish VAT as long as they

have provided Bruun Rasmussen with documentation of their

VAT registration. The VAT number will then be quoted on

Bruun Rasmussen’s invoice.

B. BUyERS RESIdINg OUTSIdE THE EU:

1 dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by Bruun

Rasmussen are exempt from VAT.

2 Export as personal luggage:

goods may be exempt from danish VAT when the buyer personally

takes the goods out of the country as luggage, provided

the following conditions have been met: The invoice must

have been paid and the danish duty of 25% of the invoice

amount must have been deposited with Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the danish VAT as

soon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussen

endorsed by the customs authorities of the country in question

or by any other authority with jurisdiction over matters of

purchase tax with respect to official imports of goods into the

country in question if the purchase price exceeds dKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure of the

buyer from the EU. The exporter’s form should be returned

to Bruun Rasmussen after being endorsed with the customs

authorities’ export certificate if the purchase price exceeds

dKK 300. This also applies to the Faroe Islands and greenland.

§ 4. PAyMENT OF TAxES ANd dUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who

do not wish to make use of Article 3 may instead choose to

purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the

same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be

notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in denmark may choose to purchase

subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

§ 5. COLLECTION OF PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased lot

can be passed over to the buyer. From the time of the lot being

knocked down to the buyer, until its collection, the purchased lot

will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked down.

goods which have been paid for but not collected within 1 year

will be resold at auction or privately at the buyer's expense.

§ 6. dISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods during

dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. dROIT dE SUITE

Pursuant to current danish legislation on Copyright, an artistic

royalty shall be collected on works of modern art by all danish

and some foreign artists. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists’ organisation

Copy-dan for any work of art subject to this law. These works

are identified in the catalogue by Cd for Copy-dan, marked

beside each relevant lot number.

The artistic royalty will be calculated as follows for each work of art:

• 5% of the part of the hammerprice ranging from dKK 1.863

to dKK 310.567 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

• 3% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 310.567 to dKK 1.242.267 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 1% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 1.242.267 to dKK 2.173.967 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,5% of the part of the hammerprice ranging from

dKK 2.173.967 to dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium

(20% excl. VAT)

• 0,25% of the part of the hammerprice lying above

dKK 3.105.667 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)

The artistic royalty cannot exceed dKK 93.170 for each work of art.

§ 8. ExPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current danish legislation on the protection and preservation of

cultural assets in denmark. Where such a licence has not been

obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately

after the lot has been knocked down to the buyer. Another application

will subsequently be sent to the danish Cultural Assets

Committee by Bruun Rasmussen on behalf of the buyer, now that

the price is known. Should an export licence not be granted, the

danish Cultural Assets Committee would be obliged to acquire

the purchased lot at the purchase price, and the buyer would

thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOgUINg

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequently

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge and

on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which makes

it possible that they may contain defects, deficiencies, or may have

been subject to restoration or damage not necessarily stated in the

catalogue. Catalogue pictures are for identification only and cannot

be used for an evaluation of the condition of the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends to

bid by personal inspection at the preview held prior to the auction.

The catalogue description is an indication of the prevailing

oppinion of scholars and expert at the time of the printing of the

catalogue. If any doubts should arise after the purchase regarding

the genuineness of the purchased lot or its conformance with

the catalogue description, Bruun Rasmussen should immediately

be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to

a considerably higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumably result in, the buyer shall

be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be

reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum

amount of the highest estimated price stated in the catalogue

plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall only be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can only be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject

to the presentation of a claim for cancellation in writing to

Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the

purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same

condition in any and all respects which the purchased lot was in

at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuance

of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then generally

accepted opinion of scholars and experts;

b the only way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

only acknowledged after the time of publication of the catalogue,

or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to carry

out without damaging the lot in question.

COMMISSION

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer

Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for

bidders who are unable to be present at the auction. It is a prerequisite

that Bruun Rasmussen receives the commission 24

hours before the start of the auction for the bidders’ credit to be

checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held responsible

for any errors that may occur using this service.

CONdITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the basis for

complaints; complaints can only be based on the catalogue text.

ExEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterix *.

No danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers. The private buyer then only has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please consult

your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 165


RINg dIREKTE

CALL dIRECTLy BREdgAdE

AdMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNdESERVICE

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

KOMMISSIONER

Og BESTILLINg AF KATALOgER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

LAgER Og TRANSPORT

Frank Høgh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

AUKTIONSRÅdgIVNINg

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

VURdERINg Og INFORMATION

BØgER Og MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

gLAS, PORCELæN, FAJANCE

Og ORIENTALSK KUNSTINdUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

INdBOVURdERINgER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Kasper Nielsen 3343 6988

k.nielsen@bruun-rasmussen.dk

Per Flemming Kofoed 3343 6993

p.kofoed@bruun-rasmussen.dk

MØBLER, BRONZER Og URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

166

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

Henrik Jensen 3343 6836

h.jensen@bruun-rasmussen.dk

SMyKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene dybbøl 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

TæPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

Morten Stenør Larsen 3343 6841

m.s.larsen@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

david Utzon-Frank 3343 6996

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

æLdRE MALERIER, TEgNINgER Og gRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

MOdERNE KUNST Og dESIgN

Peter Christmas-Møller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Anneline Schjødt Pedersen 3343 6953

a.s.pedersen@bruun-rasmussen.dk

Peter Kjeldgaard 3343 6950

p.kjeldgaard@bruun-rasmussen.dk

Lise Bertram Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

Anne Sophie Scavenius 3343 6954

a.s.scavenius@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


AdRESSER

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

BREdgAdE - KØBENHAVN

Bredgade 33 . dK-1260 København K

Tel +45 33 43 69 11 . Fax +45 33 43 69 66 . E-mail: bredgade@bruun-rasmussen.dk

HAVNEN - KØBENHAVN

Amerika Plads 11 . dK-2100 København Ø

Tel +45 70 27 60 80 . Fax +45 70 27 60 90 . E-mail: havnen@bruun-rasmussen.dk

PEdERSHOLM - VEJLE

Pedersholms Allé 42 . dK-7100 Vejle

Tel +45 79 43 69 11 . Fax +45 79 43 69 10 . E-mail: vejle@bruun-rasmussen.dk

AARHUS

Frederiks Allé 116 . dK-8000 Aarhus C

Tel +45 70 20 69 11 . Fax +45 70 20 69 12 . E-mail: aarhus@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN ESTATES

Bredgade 33 . dK-1260 København K

Tel +45 70 11 71 72 . Fax +45 70 11 71 77 · E-mail: estates@bruun-rasmussen.dk

FJERNLAgER - KØBENHAVN

Søvangsvej 1-5 . dK-2650 Hvidovre

Tel +45 36 34 13 81 . Fax +45 36 34 13 32

CORRESPONdANTE EN FRANCE

Anne Kristine Rathnov · Paris

Tel + 33 6 14 08 19 80 . E-mail: france@bruun-rasmussen.dk

AMERICAN REPRESENTATIVE

Alexa Bruun Rasmussen · San Francisco

Tel +1 415 640 8007 · E-mail: usa@bruun-rasmussen.dk

Benedicte Hallowell · Boston

Tel and Fax +1 617 566 7333 · E-mail: benedicteh@aol.com

REPRESENTANTE EN ESPAñA

Karin K.J.V. Frijs . Casa Jackie . Balcon del golf . Rio Real . Los Monteros . 29 600 Marbella . España

Tel +34 952 82 48 98 . Mobil tel +34 630 29 21 02 · Fax +34 952 77 74 64 . E-mail: k.frijs@terra.es

RAPPRESENTANTE IN ITALIA

Jeanette Ida Møller · Milano

Tel +39 3400539219 · Mobil tel +39 029440026 · E-mail: jeanettaida@hotmail.com

ONLINE-AUKTIONER

www.bruun-rasmussen.dk · Teknisk support tel 70 23 69 11 · E-mail: support@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 167


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS

det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis de ikke selv kan

være til stede på auktionsdagen. denne service er gratis.

Når de afgiver en kommission, beder de vores kundeservice

på deres vegne byde op til et af dem bestemt beløb i hammerslag.

der kan opstå den situation, at en anden køber allerede har

budt det beløb, som de ønsker at afgive. Er de da villig til at

gå et bud højere eller er de indforstået med at nummeret

sælges til anden side?

Ønsker de ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet.

Er de i tvivl om hvor højt de vil byde, kan de hæve budet

med op til ca. 15% eller ca. 25%.

Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen, så

der er også mulighed for at købe til under den angivne vurdering.

Vor kundeservice køber altid så billigt som muligt til

dem, som havde de selv været tilstede på auktionen.

Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde senest

24 timer før auktionens start.

SÅdAN BydER dE:

Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUd med alle oplysninger.

Angiv katalognummer.

Angiv beløbet de ønsker at byde.

Er dette deres absolutte maximum bedes de anføre “Max” i

kolonnen.

de kan også forhøje deres bud med henholdsvis ca. 15%

eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

de bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre dem,

at Bruun Rasmussen modtager den senest 24 timer før auktionens

start.

Hvis deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun Rasmussen

undlade at byde for dem, ligesom Bruun Rasmussen

ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

Efter auktionen vil de kunne få oplysninger om priser på vor

automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på telefon

33 43 69 08.

INTERNET:

Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk

direkte fra siden med den effekt, de ønsker at

byde på.

Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før auktionens

start.

Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “deres bud”, når

de er logget ind. Kontakt teknisk support på 7023 6911 for

spørgsmål om registrering og budgivning via internettet.

For yderligere information,

se “Købskonditioner”, §1.

168

It is possible to leave commission bids if you can not be present

at the auction yourself. This service is free of charge.

When leaving a commission bid, you are instructing our

customer service to bid up to a specified amount on your

behalf.

The situation can occur that another buyer has already bid

the same as you were prepared to. Are you then willing to

bid further? If not the lot will be sold to another buyer.

If you do not wish to exceed your bid then write “Max”, for

maximum, next to the amount. you can also allow us to raise

your bid by approx. 15% or approx. 25%.

The hammer price may be higher or lower than the estimated

price, so it is possible to buy below the estimate. Bruun

Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if

you yourself had been present at the auction.

All commission bids are strictly confidential.

Commission bids must be submitted no later than 24 hours

prior to the start of the auction.

HOW TO MAKE A COMMISSION BId:

Complete the COMMISSION FORM with all pertinent information.

Indicate the lot number.

Indicate the amount you are prepared to bid.

Should this amount be the absolute maximum, please write

“Max” in the appropriate column.

you can also allow us to bid by up to approx. 15% or approx.

25% more by indicating so.

Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmussen

receives it 24 hours prior to the start of the auction.

If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen

can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be held

responsible for error in bidding or failure to execute bids.

After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerpriceinformation”

is available for sale results at +45 33 43 69 08.

INTERNET:

Commision bids can be submitted via the website

www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the

item you want to submit a bid for.

deadline for submissions of bids via the website is 3 hours

prior to the start og the auction.

Submitted bids are shown under “your bids” when you are

logged in. Please contact technical support on +45 7023 6911

for questions about the registration and submission of bids

on the website

For additional information, please consult "Conditions of

Purchase" §1.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.

Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.

Navn Name: * ......................................................................................................................................................................

Adresse Address: * ...............................................................................................................................................................

Postnr./by City: * ................................................................................................................................................................

Land Country: * ................................................................. Fax: ....................................................................................

Tel: * ....................................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................. CVR-nr. VAT No: ...............................................................

Bank: ................................................................................... Konto nr. Acct. No.: ..........................................................

Adresse Address: ..................................................................................................................................................................

Postnr./By City: .................................................................. Land Country: ...................................................................

Tel: ...................................................................................... Kontaktperson Contact: ....................................................

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *

Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe

nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.

I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.

The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.

Signatur: * .......................................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: .................................................

Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via e-mail dagligt efter auktion

I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction

på e-mail adressen on this e-mail address: ............................................................

AUKTION NR. AuCTIoN No: 754

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER A/S

Max +15% +25%

Bredgade 33 · dK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966 · bredgade@bruun-rasmussen.dk · www.bruun-rasmussen.dk

Fortsættes næste side Please turn over

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 169


KOMMISSIONSBUd

COMMISSION BIdS BREdgAdE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR. AuCTIoN No: 754

170

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

MOdERNE Eftersyn 30. marts - 3. april

KUNST Og dESIgN 756 Auktion 4. - 7. april

INTERNATIONALE Eftersyn 24. - 29. maj

MALERIER Og ANTIKVITETER 757 Auktion 30. maj - 9. juni

VÅBENAUKTION 757 Eftersyn 24. - 29. maj

Auktion 30. maj kl. 13

MØNTAUKTION 758 Eftersyn 27. - 30. maj

Auktion 30. maj kl. 16

VINAUKTION 759 Eftersyn 30. - 31. maj

Auktion 31. maj kl. 17

HAVNEN AFHOLdER UdELUKKENdE ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

KUNST Og dESIgN 106 Eftersyn 26. april - 1. maj

Auktion 2. - 4. maj

VEJLE AFHOLdER OgSÅ ONLINE AUKTIONER.

disse afvikles hver mandag til torsdag på www.bruun-rasmussen.dk

Auktionerne starter kl. 20 - tirsdage dog kl. 18.

Effekterne kan ses ”live” på vores eftersyn i Havnen,

Amerika Plads 11, København og på Pedersholms Allé 42, Vejle.

På internettet kan du se, hvor varen befinder sig.

Eftersynet åbnes én uge før hammeren falder.

RET TIL æNdRINgER FORBEHOLdES © 2006 BRUUN RASMUSSEN KATALOgPRIS KR. 200

FOTO: BENT LANgE, HENRIK WICHMANN Og PETER MAdSEN

gRAFIK & dTP: LENE KLIBO, BETTINA LØgSTRUP & JORgE FIgUEIREdO TRyK: FROM & CO.

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754 171


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

Møbler

Tæpper

Kunstindustri

Til den kommende moderne auktion søges gode værker af:

Arne Jacobsen · Poul Kjærholm · Ole Wanscher · Jacob Kjær · Kaare Klint · Peder Moos

Preben Fabricius og Jørgen Kastholm · Mogens Koch · Frits Henningsen · Ib Kofod-Larsen

Bodil Kjær · Hans J. Wegner · Helge Vestergaard-Jensen · Peter Karpf · Finn Juhl · Grete

Jalk · Nanna Ditzel · Ejnar Larsen og Aksel Bender-Madsen · Ludvig Pontoppidan · Magnus

Stephensen · Flemming Lassen · Kaj Gottlob · Bernt · Kindt-Larsen · Axel Salto · Carl Halier

Nils Thorsson · Kresten Bloch · Just Andersen · Evan Jensen · Georg Jensen · Kay Fisker

Henning Koppel · Kay Bojesen · Anna Thommesen · Vibeke Klint · Ea Koch · Gerda Henning

Kirsten og John Becker · Ruth Malinovski · Julianne Sveinsdottir m. fl.

Deadline for indlevering 22. februar · Eftersyn 29. marts - 3. april · Auktion 4. - 7. april

172 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

Til den kommende moderne auktion søges gode værker af:

Jorn · Bille · Egil Jacobsen · Appel · Corneille · Constant · Alechinsky · Dotremont · Ortvad

Carl-Henning Pedersen · Heerup · Thommesen · Sonja Ferlov Mancoba · Olafur Eliasson

Tal R · John Kørner · Martin Bigum · Kaspar Bonnén · Eske Kath · Kathrine Ærtebjerg

Anette Harboe Flensburg m. fl.

Deadline for indlevering 22. februar · Eftersyn 29. marts - 3. april · Auktion 4. - 7. april

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754

Cobra

Dansk

samtidskunst

173


KOMMENdE AUKTIONER

COMINg AUCTIONS

Vin på auktion

topkvalitet under hammeren

Besøg www.bruun-rasmussen.dk

Vi afholder online-auktioner over udsøgte vine

den tredje tirsdag i hver måned kl. 18

– næste gang er den 21. marts.

Se mere på vores hjemmeside under auktion 612,

kunst, indbo og vin. Her kan du læse om

de enkelte vine og afgive dine bud i god tid.

Traditionel auktion

Vil du være med i salen når hammeren falder,

så kom til en traditionel auktion over

absolutte topvine. Onsdag den 31. maj kl. 17

afholdes den næste vinauktion i Bredgade,

og der er eftersyn den 30. og 31. maj kl. 13-17.

Indlevering af vin

Indlevering til kommende auktioner finder

sted nu!

Kontakt Henrik Christensen på 3343 6948

og Morten Stenør Larsen på 3343 6841

174 BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754


Strandhus

i Ebeltoft

EJENDOMMEN

Strandhus blev bygget i 1780, men er i de senere år blevet nænsomt

restaureret i de bedste materialer og med respekt for ejendommens

lange historie. En lille privat vej fører op til den smukke gårdsplads,

der indkredses af tre bindingsværklænger, der tilsammen udgør 450

kvm boligareal. Herudover er der to fuldt isolerede garager, et værksted

samt fyrrum.

Boligen rummer alt hvad man kan ønske sig af moderne bekvemmeligheder.

Her er integreret HIFI-anlæg inden- og udendørs, spabad, bar,

bibliotek, tv-stue med indbygget plasmaskærmfjernsyn og fitnessrum,

foruden en indbydende hall, spisestue, køkken med pejs, grovkøkken

og flere badeværelser. Huset har et masterbedroom med påklædningsværelse

og tre store værelser. Der er pejs eller kakkeloven såvel som

indbyggede skabe og reoler i flere af husets værelser og stuer, hvilket

spreder en utrolig hyggelig og indbydende stemning i hele huset. Ejendommen,

som er fuldt isoleret og har gulvvarme, har specialfremstillede

termovinduer og opvarmes med oliefyr.

Der er ingen bopælspligt for Strandhus, men det kan uden problemer

få helårsstatus.

BELIGGENHED

Den store grund på over 25 ha har en unik beliggenhed med udsigt til

Mols bjerge, Ebeltoft Vig og Århus Bugt og byder på usædvanlig skønne

naturoplevelse, som inspirerer til at gå lange ture blandt de mange

små søer, åbne engarealer og vildtreservater, der omgiver Strandhus.

Blot fire kilometer fra Strandhus finder man Ebeltoft golfbane og

tennisklub samt en af Danmarks bedste restauranter. Området byder

desuden på talrige andre interessante fritids- og kulturattraktioner.

Pris: 16.500.000 dkk

BRUUN RASMUSSEN BREdgAdE AUKTION 754

Lystejendom

i Rågeleje

EJENDOMMEN

En af Rågelejes smukkest beliggende fritidsejendomme med udsigt

til Kattegat.

Huset er arkitekttegnet og blev bygget i 1968. Husets tre længer er

med fuldmurede murstensmure og stråtag. Med fem soveværelser,

to stuer med en storslået udsigt over Kattegat, en spisestue samt

tre badeværelser – i alt 302 kvm bolig – hører huset til de større

fritidshuse. Her er plads til at få besøg af både familie og venner og

samtidig slappe af. Mellem længerne er der en hyggelig atriumgård,

hvor man kan nyde sol og læ, hvis vinden og kulden fra Kattegat

bliver for kraftig.

BELIGGENHED

Huset ligger på en skøn, ugenert naturgrund, og som nærmeste nabo

til Heatherhill, der med sit åbne og kuperede terræn mod Kattegat er

et af Danmarks skønneste fredede naturområder.

Grunden er på 7.575 kvm og giver gode muligheder for at børn eller

børnebørn kan boltre sig med at bade og gå lange ture langs stranden

eller i områdets kuperede lyngbakker. Det er ikke her man bliver

generet af støjende naboer og trafikerede veje.

Pris: 16.000.000 dkk

Få en uforpligtende vurdering af Deres bolig.

Kontakt Axel Castenschiold, Franz Gammelgaard

eller Sine Hunæus for en aftale. Besøg os på www.br-estates.dk

Bredgade 33 1260 København K Tel +45 2040 4747

175

estates@bruun-rasmussen.dk www.br-estates.dk

More magazines by this user
Similar magazines