Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

old.delud.dk

Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

Tværfaglighed

Der er mange muligheder for at tilrettelægge innovationsforløb

på både på grund- og hovedforløb. Gerne i tværfagligt regi, da det

kan understøtte en tematiseret tilgang til viden. Man kan forestille

sig mange modeller. Tværfaglighed kan forstås traditionelt, dvs.

på tværs af fag inden for et fagområde, men også som forløb på

tværs af brancher eller på tværs af handelsskoler, tekniske skoler,

social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, htx og hhx. Det er

vigtigt, at eleven kan hente vejledning til opgaven inden for et

brancheområde på tværs af fag. Når udgangspunktet for en opgave

er en autentisk mulighed eller et autentisk problem, vil det ofte

føre eleven ind i en tværfaglig løsning. For at sikre, at elevernes

løsninger kan vurderes i forhold til autentiske kvalitetsparametre,

er det vigtigt at tværfagligheden ikke er en barriere.

Innovative muligheder opstår ofte i grænsefladen mellem vidensfelter.

Måske er det nemmere for en tømrerelev at udvikle en

it-løsning til en tømrervirksomhed sammen med en anden tømrerelev,

to programmørelever og en innovationskyndig lærer, end

det vil være at udvikle en ny høvlemetode. Det kræver dog, at der

er tilstrækkeligt med luft til aktiviteter af denne type i uddannelsesordningerne,

og at undervisningsplanerne ikke er fyldt op med

detaljerede faglige mål.

Innovation på grundforløb og hovedforløb

Innovation kræver et læringsmiljø, hvor der er plads til eksperimenter,

at få idéer og foretage selvstændig informationssøgning,

støttet op af gode muligheder for at få nødvendig undervisning

og vejledning af lærere og andre ressourcepersoner. Det er meget

afgørende, at der er en tæt sammenhæng med virksomheder og

det øvrige samfund. Det forudsætter en strategisk beslutning fra

skolens side og en pædagogisk ledelse, der styrker en innovativ

kultur - og det forudsætter kompetente lærere.

På grundforløbet kan man forestille sig, at det kommer til udtryk

ved, at lærerne samarbejder om udvikling af tværfaglige læringsaktiviteter

i grundforløbspakkerne. Innovation kan med fordel indgå

i alle typer grundforløbspakker som f.eks.

• Elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger

• Uafklarede elever, som ikke har truffet et realistisk valg af

hovedforløb

• Elever, der ønsker at opnå højere niveauer eller flere

studierettede fag end de obligatoriske


Elever med et afklaret realistisk valg

Læreren skal have pædagogisk og didaktisk indsigt i, hvordan

sådanne læringsaktiviteter sammensættes i forhold til fag, kompetencemål,

selvstændighedstaksonomi, sin egen lærerrolle mm., så

hver enkelt elev får mulighed for at erhverve kompetence indenfor

innovation. Desuden skal lærerne være i stand til at skabe et seriøst

udforskende og anerkendende læringsmiljø for alle elever.

På grundforløbet vil det i den forbindelse være oplagt at tænke

kompetencer fra innovationsforløb ind som kompetencer, der

værdisættes i forbindelse med afslutningsprojektet.

Når lærerne på hovedforløbet skal udvikle et innovationsmiljø, må

det bygge på faglig indsigt. Det forudsætter, at lærerne kender

De fire eksempler på pakker er hentet fra www.emu.dk

DEL

Similar magazines