Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

old.delud.dk

Erfaringer og fingerpeg uden markeringer.pdf

De valgte temaer

I efteråret 200 blev der, efter aftale med de involverede, gennemført

seminarer med følgende temaer:

• Kommunikation (med kolleger, med ledelsen)

• Afholdelse af teammøder (planlægning, gennemførelse,

opfølgning)

• Planlægning (planlægningsformer og -horisonter)

De enkelte seminarer blev indledt med korte oplæg, hvor modeller

og teorier blev præsenteret. Teorier og modeller, der umiddelbart

skulle være anvendelige i forhold til afdelingens ståsted

og ufordringer. Efterfølgende havde koordinatorer og ledere en

dialog omkring de problemstillinger, som temaet indbefattede.

Afslutningsvis blev der udarbejdet et opsamlingspapir, således at

alle efterfølgende vidste, hvad der var blevet drøftet og ikke mindst

besluttet.

Resultater

I forbindelse med evalueringen efter de tema seminarer blev bl.a.

følgende bemærket fra deltagernes side. Deltagerne i projektet har

bl.a. skrevet følgende i deres skriftlige evalueringer;

.. har været en øjenåbner, og medvirkende faktor i bestræbelser på

at bringe koordinatorer og ledelse i et tættere tillidsforhold…”

”Det har været et godt forum for at give den enkelte mulighed,

blandt ligestillede, at få luft for holdninger, synspunkter og frustrationer”

”.. forløbet bør følges op…”

Perspektiver

En af de centrale erfaringer ved at arbejde på denne måde understreger

betydningen af, at arbejdet tager afsæt i deltagernes

behov, som indsamles og formuleres af en ekstern konsulent via

individuelle samtaler med alle involverede. En anden erfaring er, at

det betyder meget, at de teoretiske modeller mv. som formidles og

diskuteres, opleves som umiddelbart anvendelige i koordinatorernes

og ledernes daglige arbejde. Endvidere peger erfaringerne på

endnu en fordel ved at bruge en ekstern konsulent: at vedkommende

ikke er ’syltet ind’ i hverdagens praksis og derfor kan formidle

ideer, erfaringer og løsningsmuligheder ud fra et perspektiv, som

ikke er påvirket af dagligdagens rutiner, fordomme m.v. Der hersker

vist ingen tvivl blandt deltagerne om, at denne form for kompetenceudvikling

i forhold til pædagogisk ledelse viste sine styrker for

afdelingens videre udvikling.

DEL

Similar magazines