bornholmstidende-26-04-05 gylle - heerfordt.dk

difoet.heerfordt.dk

bornholmstidende-26-04-05 gylle - heerfordt.dk

Tirsdag 26. april 2005

Gyllen lugter knap så skarpt, mener Hans Jørn Mouritsen, der nu har brugt den østrigske

vandteknologi i godt et år. Og i stalden vokser grisene hurtigere på mindre foder.

Foto: Jens-Erik Larsen

Østrigsk bjergkildevand i gylletanken:

Gode erfaringer med

ny vandbehandling

MILJØ

Af Anders Kjøller

En præcis forklaring på, hvad

det er, der sker, er det tilsyneladende

ikke muligt at få.

Det har ikke noget med magnetisme

at gøre, men en form for

usynligt kraftfelt må der alligevel

være. Og søger man nærmere ind

til en forklaring, så er den mere

af filosofisk end fysisk karakter.

Noget med at alt liv har sit udspring

i vand...

Repræsentant for Grander Teknologi i Danmark:

139. årgang nr. 94 - uge 17 - løssalg: 10,50 kr.

Men virkningen er ikke udeblevet

i stalden på Langedebygård ved

Nexø, efter at gårdejer Hans

Jørn Mouritsen for godt et års tid

siden investerede i den såkaldte

Grander vandteknologi. En

teknik hvor alt vand til både

husholdningen og stalden løber

omkring en beholder med en lille

smule østrigsk bjergkildevand.

I Grander terminologien kaldes

det informationsvand.

I gyllebeholderen er to små

stålcylindre med kildevandet

nedsænket i gyllen. Det skulle

tage noget af den værste lugt.

Hans-Henning Christensen fra Vand Teknologi

ApS med de to stålcylindre med det

østrigske bjergkildevand, der har været

nedsænket i gyllebeholderen for at give

gyllen nyt liv.

Foto: Jens-Erik Larsen

Teknikken med at revitalisere

vand er opfundet af østrigeren

Johann Grander. Hans ideer

har nu vundet indpas på godt en

snes bornholmske gårde og Hans

Jørn Mouritsen fortryder ikke sin

investering på omkring 13.000

kr. i systemet.

Smager bedre

- Vandet smager meget bedre. Vi

har været plaget af meget kalk

i vandet her, men det er som om

kalken bliver smadret. Der er

sket en meget stor forskel.


Grisene drikker også mere og vi kan

konstatere et fald i foderforbruget

samtidig med en større tilvækst.

Men om det skyldes den almindelige

udvikling eller....

Hans Jørn Moritsen leverer mellem

5.500 og 6.000 slagtersvin årligt

til slagteriet, så med et fald fra 2,8

føderenhed til 2,7 føderenhed per

kilo tilvækst bliver det også til penge.

Grisenes daglige tilvækst er steget

fra 825 gram til 850 gram efter de

har fået det revitaliserede vand, lyder

statistikken fra stalden.

- Jeg synes også, at der er lidt mindre

lugt både i stalden og udenfor.

Den skarpe lugt er ikke så voldsom,

konstaterer Hans Jørn Mouritsen.

Sammen med andre landmænd, der

prøver Grander-teknologien, er han

med i en erfa-gruppe, men her er

meningerne delte. Nogle har positive

erfaringer, andre har ikke mærket

nogen forskel fra før til nu,

fortæller han.

Det spændende er nu, hvordan

gyllens gødningsværdi er efter at

de revitaliserede vand har været

gennem grisene og er endt i

gylletanken.

- Vandets molekyle struktur

bliver mere velordnet, når det

har passeret beholderen med

informationsvand, forklarer chefkonsulent

Hans-H. Christensen

fra VandTekonologi ApS, der

markedsfører Grander-teknikken

i Danmark.

- Man tager ikke noget fra

eller tilsætter vandet noget. Men

vandet overtager samme struktur

som informationsvandet i beholderen.

Informationsvandet er hentet

i en østrisk bjergminekilde og

betegnes i Granders informa-

Hans Jørn Mouritsen havde forleden besøg af håndværkere, landmandskollega og Granderfolk

for at drøfte det første års erfaringer med den specialle behandling af ejendommens

vand. I den kommende vækstsæson bliver det så spændende at se, om der også er en effekt,

når den re-vitaliserede gylle skal vise sin gavn på markerne.

Foto: Jens-Erik Larsen

tionsmateriale som urvand -

uberørt gennem 1.000 års miljøpåvirkninger.

Lidt i retning af historierne

om hellige kilders helbredende

virkninger, kommer man til at

tænke på.

Det østrigske kildevand sælges

da også på flasker

- til 140 kr. literen. Men så

behøver man også kun at drikke

få centiliter om dagen for at

opnå den gavnlige effekt på

immunforsvaret, fortæller chefkonsulenten.

Grander-teknikken med det urgamle

uberørte kildevand sælges

ikke kun i form af beholdere,

der kan tilkobles vandrørene,

men også i en lang række andre

former.

Udstråling

Vandet med den lidt mystiske,

vitaliserende udstråling, kan

også fås indstøbt i plader til at

lægge i køleskabet for at friske

grøntsagerne op. Eller i slanger til

dobbeltsengen - en slange til hver,

understreges det i salgsmaterialet.

Eller i form af en lille stålstav til

at røre rundt i et glas vand inden

det drikkes. Eller til at bære på

kroppen i form af smykker eller

bælter.

For den bornholmske landmand

er det dog ikke kun spørgsmålet

om et godt glas vand til maden -

eller en kaffemaskine, der aldrig

kalker til mere.

Faldet i forbruget af foderenheder

i forhold til at grisene

vokser hurtigere er også penge.

- 0,1 foderenhed svarer til 20

kroner. Med 6.000 grise, så er

investeringen jo tjent ind på et

år, som en besøgende landmand

forleden konstaterede på Langedebygård.

Telefon: 3324 5010 Fax: 3327 9100 E-mail: post@vandteknologi.dk www.vandteknologi.dk

More magazines by this user
Similar magazines