Overenskomst sikrer ro - Prosa

prosa.dk

Overenskomst sikrer ro - Prosa

side 10 - ibm-ansatte - marts 2007

Vi går med hele vejen

”Vi er en part, IBM bliver nødt til at

forholde sig til, fordi vi har mange

medlemmer i virksomheden. Vi er der,

fordi vores medlemmer ønsker det, og

vi bliver der, så længe de ønsker det,”

siger Kent Petersen, næstformand i

Finansforbundet

Af Elisabeth Teisen

Foto: Stig Stasig

For Finansforbundet er IBM en af de

vigtigste udfordringer i nyere tid. Skulle

nogle have glemt, hvad det egentlig er,

vi skal med fagforeninger, minder den

store amerikanske virksomhed om, hvad

fagforeninger og fri organisationsret skal

gøre godt for.

Medbestemmelse, indfl ydelse på egne

vilkår og rammer der rong>sikrerrong>, at medarbejderen

er en ligeværdig part og ikke en

umælende produktionsomkostning. Det er

de centrale værdier, der er på spil.

”Vi er en part, IBM bliver nødt til at

forholde sig til, fordi vi har mange medlemmer

i virksomheden. Vi er der, fordi

vores medlemmer ønsker det, og vi bliver

der, så længe de ønsker det,” siger Kent

Petersen, næstformand i Finansforbundet.

Og han opsummerer, hvordan den

danske model er defi neret ved medarbejdernes

ret til at stille krav til en overens-

komst og deres ret til at lade sig repræsentere

af den aftalepart, de selv vælger.

”Det er jo en grotesk misforståelse,

hvis virksomheden tror, at den kan dække

sig ind ved at fi nde en aftalepart, der sælger

sig selv billigt bare for at komme ind i

varmen. Hvis medarbejderne ikke føler sig

repræsenteret, har en sådan part ingen

som helst legitimitet.”

Og den danske model er ikke bare en

fi ks konstruktion opfundet for at forankre

magten i fagbevægelsen. Det er

en model, der er rost af OECD, en model

som trækker studiekredse til Danmark fra

nær og fjern, og en model som inspirerer

en masse andre lande til tiltag, der

skal modernisere og fremtidssikre deres

arbejdsmarkeder.

Sikrer konkurrenceevnen

For den danske model handler ikke bare

om arbejdspladsen. Den er også forudsætningen

for et fl eksibelt arbejdsmarked,

hvor medarbejderne har gode vilkår og

mulighed for at udvikle deres kompetencer

som kompensation for, at de ikke er

sikret et job i al evighed.

Hvis en virksomhed i perioder har brug

for at skære ned, kan den gøre det uden

at blive brandskattet. Det er en mulighed,

som virksomheder i både Tyskland og

Frankrig kigger misundeligt efter, og som

er med til at sikre dansk konkurrenceevne.

Bevæger man sig endnu længere op

ad abstraktionsstigen er det med til at

sikre stabilitet og sammenhængskraft i et

samfund, der spares for vilde strejker, og

hvor de arbejdsløse er sikret en anstændig

understøttelse, så de holdes fl ydende, til

de fi nder det næste job og ikke marginaliseres

i elendighed.

Grunden under det hele er ordentlige

overenskomster, organisationsretten og

retten til medindfl ydelse.

”Måske er snakken om modeller og

fl exicurity langt fra hverdagen. Man kan

også nøjes med at forestille sig scenariet,

hvor dårlige tider kræver nedskæringer.

Her kan medarbejdere i hele den danske

fi nanssektor tale med om værdien af at

have nogle til at repræsentere sig, forhandle

løsninger og ordentlige vilkår for

dem, der trods alle gode kræfter ikke længere

er arbejde til”, siger Kent Petersen.

På spørgsmålet om, hvor langt Finansforbundet

er villig til at gå for at bevare

retten til at repræsentere de medarbejdere,

der måtte ønske det, falder svaret

kort og kontant.

”Hele vejen. Vi er parat til at gå så

langt, som vores medlemmer ønsker, vi

skal gå. Det betyder, at vi også er klar til

konfl ikt for at vedligeholde og fastholde

overenskomsten. Hvis vores medlemmer

peger den vej, så går vi den”, siger Kent

Petersen.

”Vi er parat til at gå så langt,

som vores medlemmer ønsker,

vi skal gå. Det betyder, at vi

også er klar til konfl ikt for

at vedligeholde og fastholde

overenskomsten”, siger Kent

Petersen

More magazines by this user
Similar magazines