lysbegreber til debat - Dansk Center for Lys

centerforlys.dk

lysbegreber til debat - Dansk Center for Lys

38 / LYS 04-2007 / UNGT LYS

lysbegreber til debat

Hvordan ser en lysfiltrering ud; hvordan opleves transmittans, og hvad sker der, når man giver

40 lysinteresserede tre dages workshop til at visualisere lysbegreberne?

aF LoNe StIDSeN, UNgt LYS

Ungt Lys afholdte i august workshop for 40 studerende

og nyuddannede med interesse for lys.

Workshoppen var arrangeret af Ungt Lys’ styregruppe,

som tidligere havde erfaret, at der mangler et

fælles sprog omkring mange af lysbegreberne.

Idéen med workshoppen var at give beskueren en

oplevelse af de forskellige begreber og at øge deltagernes

sproglighed omkring lys.

Deltagerne blev delt i seks grupper, der hver fik til

opgave at illustrere et lysbegreb. De seks begreber var:

lysfiltrering, lys og farve, dynamisk lys, lys og skygge,

lystransmittans og refleksion.

Grupperne var sammensat tværfagligt. Deltagernes

tilgang til lys spændte vidt. Der var deltagere fra følgende

fag: elektrikere, arkitekter, tekstildesignere, civilingeniører,

landskabsarkitekter og industrielle designere.

Denne tværfaglighed viste sig at være en stor styrke

både i designprocessen og for de færdige resultater.

Alle grupper fik samme ramme at forholde sig til.

Et rum i en sort stoftunnel på 3x3x3 m. Derudover fik

deltagerne stillet materialer til rådighed samt lysarmaturer

og et beskedent pengebeløb til øvrige materialer.

Hver gruppe havde til opgave at illustrere det

begreb, de havde fået så præcist som muligt i forhold

de lysbegreber, de andre grupper arbejdede med.

For at skabe et fælles grundlag for arbejdet indledtes

workshoppen med fire inspirationsoplæg:

Merete Madsen, Lektor fra Kunstakademiets Arkitektskole,

fortalte om kroppens sansning af rum,

belysningen af lysrum og gav eksempler på, hvordan

man bruger lysrum i arkitekturen.

Anders Birch fra Martin Professionals forklarede

om RGB og CMYK farvesystemer, dynamisk belysning

og gav eksempler på, hvordan man kan arbejde

med disse begreber.

Claus Asp fra ERCO holdt et oplæg om lysets geometri,

viste eksempler på, hvordan man kan få folk til

at bevæge sig rundt ved hjælp af lys, f.eks. til brug i

butikker.

Kjell Yngve Petersen, lysdesigner i Boxiganga,

viste eksempler fra teaterverdenen, hvordan de har

brugt lyset som virkemiddel i deres forestillinger.

SPoNSoReR:

Lokaler til workshoppen: otRa Lighting

Materialer: Rias og M3

armaturer og lyskilder: eRco Lighting, Phillips

Lys a/S, iguzzini Illuminazione Danmark,

osram a/S og Megaman Danmark apS

Stoftunnellen: Seelite a/S


DYNAMISK LYS

Interaktionen mellem beskueren og materialerne skaber

dynamikken i rummet. Dynamikken i lyset sker

via forskellige lysstyrker og farver.

TRANSMITTANS

Celler af transparent materiale danner konstruktionen,

og tanken er, at fladen kan opfattes som pixelering

af en glasflade.

REFLEKSION

Med enkel lyssætning og refleksive materialer er der

fremkommet et koloristisk og dramatisk univers. Når kuberne

sættes i bevægelse, opstår der et organisk udtryk.

LYS OG SKYGGE

UNGT LYS / LYS 04-2007 / 39

WoRKSHoPPeNS ReSULtat BLev vISt På LYSetS Dage. gRUPPeRNeS taNKeR oM RUMMeNe og LYSIDéeRNe vaR:

Lys og skygge gør, at vi er i stand til at aflæse vores omgivelser. Ved at

manipulere skyggerne ved bl.a. at give dem mønstre blander skyggerne sig

med objektets fysiske form og derved dannes der nye visuelle oplevelser.

LYS OG FARVE

Med udgangspunkt i Mondrian har denne gruppe eksperimenteret med

farver, lys og blandinger. Beskuer man værket udefra, opleves et to-dimensionelt,

stramt komponeret billede. Træder man ind i værket, opleves

det tre-dimensionelt, i fragmenter og konstant forandring.

LYSFILTRERING

Med enkle virkemidler og kendte elementer fra hverdagen undersøgte

denne gruppe problemstillingen: Hvad er filtrering af lys? Installationen

illustrerer samspillet mellem intensitet og lysfiltrering.

More magazines by this user
Similar magazines